Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Dará: konference o kvalitě potravin

Dará: konference o kvalitě potravin

V jihosyrském městě Dará aktuálně proběhla třídenní konference zaměřená na oblast potravinářského průmyslu a speciálně na problematiku kvality potravin. Akci pořádala progresivní syrská konzultantská společnost Arab Quality Makers (Sunná al-džawda al-Arab).

  • Cílem konference bylo šíření znalostí o kvalitě a bezpečnosti potravin a jejich efektivní kontrole
  • Účastníci se shodli na nutnosti prosadit povinné zavedení systému HACCP u všech syrských výrobců potravin
  • Orientace na kvalitu potravin v souladu s mezinárodními standardy má být nedílnou součástí obnovy Sýrie

Related posts