Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Přehled stavu syrské energetiky a priority daného odvětví

Přehled stavu syrské energetiky a priority daného odvětví

Distribuci elektrické energie, podobně jako údržbu sítí, elektráren a substanic realizuje syrské Ministerstvo energetiky přes tři klíčové státní podniky. Dané podniky jsou tak hlavními partnery pro případnou obchodní spolupráci.

  • Většina elektráren je plně provozuschopná, dodávky elektřiny jsou pravidelné
  • Hlavní zájem je o náhradní díly, údržbu a rozšiřování stávajících kapacit
  • Počítají-li s určitými specifiky, mohou české firmy mnohé nabídnout

Related posts