Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

K dispozici přehled hlavních záruk, výhod a pobídek pro investory v Sýrii

K dispozici přehled hlavních záruk, výhod a pobídek pro investory v Sýrii

Vládní orgány společně se Syrskou investiční agenturou pracují na optimalizaci zákonů, záruk a podmínek, které budou ideálním kompromisem mezi potřebami země a požadavky zahraničních investorů. Pro zájemce jsme přesto připravili přehled těch nejdůležitějších výhod a záruk, z nichž mohou podnikatelé v zemi profitovat již nyní.

  • Záruky vycházejí ze starší právní úpravy a zahrnují aspekty právní, finanční i ryze ekonomicko-obchodní
  • Výhody obsahují výčet slev, výjimek, pobídek a dalších nástrojů, které mají za cíl investory motivovat
  • Přehled má přímou relevanci k současnému stavu a je přímo využitelný pro návazné konkrétní kroky

Related posts