Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrská vláda hledá efektivní způsoby regulace cen základního zboží

Syrská vláda hledá efektivní způsoby regulace cen základního zboží

Markantní nárůst cen potravin a dalšího základního zboží představuje jednu z primárních starostí většiny syrských rodin. Vláda ve snaze čelit tomuto trendu aktuálně zřizuje či revitalizuje činnost několika výborů a odborů na ministerstvech s různými pravomocemi ve vztahu k regulaci cen.

  • Vláda vychází z návrhů hloubkové analýzy vypracované ekonomickými odborníky
  • Důraz je kladen zvláště na omezení monopolního postavení některých dovozců
  • Další snahou je nalézt účinná opatření pro zamezení vývozu nedostatkového zboží

Related posts