Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

V plánu zřízení stálých prodejních míst v několika partnerských zemích

V plánu zřízení stálých prodejních míst v několika partnerských zemích

Ministerstvo ekonomiky a obchodu oznámilo plán zintenzivnění podpory domácích výrobků v zahraničí, a to prostřednictvím přímé expozice a prodeje na způsob supermarketů. Na dané téma je momentálně vypracovávána studie proveditelnosti.

  • V plánu je v první vlně zřízení prodejních míst („mallů“) v Íránu, Rusku, Arménii a Alžírsku
  • Praktické uskutečnění daného záměru je plánováno za účasti jak státních institucí, tak soukromých hráčů
  • Všechny čtyři zmíněné země Sýrii během vleklého konfliktu nějakým způsobem podpořily

Related posts