Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Arabský rap: výrazový prostředek ve striktním slova smyslu

Arabský rap: výrazový prostředek ve striktním slova smyslu
Dnes se podíváme na arabský rap a hip-hop. Nebudeme ani tak mluvit o nějaké nagelované egyptské či libanonské scéně, spíš nahlédneme pod pokličku toho, co se děje v tak nějak “opravdovějších” destinacích. Tam, kde se rap rodí takřka zespodu, mimo jiné na arabizovaných francouzských předměstích, popřípadě v první linii libyjské války – jak se totiž zdá, právě tam jede tahle muzika naplno. 

Také u nás se v posledních letech sem tam objeví letmé zprávy o slibně se rozvíjející rapové / hip-hopové tvorbě v arabském světě. Rap jak známo vznikl ve Spojených státech amerických v sedmdesátých letech minulého století v afro-americké komunitě, postupně si vydobyl v rámci hudebního byznysu silné postavení, pozvolna se šířil do světa a některé jeho formy se staly nedílnou součástí mainstreamové pop-kultury v západních zemích (avšak zdaleka nejen tam). Významnou součástí tohoto hudebního žánru je také rap orientovaný na sociální problematiku, případně přímo rap politicky angažovaný. Ten byl v některých dobách dominantnější, v jiných méně, vždy však byl zřetelně přítomný. Současné problémy arabského světa a nespokojenost velké části tamní mládeže k tepání společensko-politických poměrů přímo vybízejí a rapová hudba se zdá být v tomto ohledu pro mladé Araby ideálním komunikačním prostředkem.

V určitém smyslu lze za kolébku arabského rapu považovat Francii. V zemi galského kohouta se v devadesátých letech utvořila skutečně rozsáhlá hiphopová scéna a tamní trh se stal, co se týče rapu, druhým největším na světě hned po USA. Naprostá většina francouzských rapperů má rodinné kořeny v arabském Maghribu (Alžírsko, Tunisko, Maroko) či ve frankofonních oblastech subsaharské Afriky a Karibiku. Mezi oblíbené arabské interprety či skupiny s alespoň částí členstva arabského původu patří například 113, La Rumeur, Lunatic, Médine, La Fouine či Sniper. Texty svých skladeb tito umělci rapují ve francouzštině okořeněné prvky maghribské arabštiny v rámci slangu typického pro předměstí (banlieues) Paříže a dalších velkých francouzských měst, odkud většina rapperů pochází.

Vedle sociální tématiky a deskripce života „na hraně“ se v jejich textech často objevují odkazy na země původu a časté je též hlásání africké jednoty v rámci francouzských ghett. Velmi silná je identifikace s palestinskou kauzou a hledání paralel mezi trpkým osudem Palestinců a životem na předměstích Paříže či Lyonu. Různé reminiscence na arabský a africký původ lze nalézt i v rámci módy (palestinské šátky jako doplněk ke sportovnímu oblečení, trika s mapou Afriky apod.). Francouzský rap se všemi jeho aktuálními neblahými tendencemi směrem k bezduché komercializaci a obsahové vyprázdněnosti (obdobně jako v USA) tak představuje dosti unikátní subkulturu čerpající inspiraci v syntéze kultury zemí původu rodičů či prarodičů a kulturního prostředí Francie, jež je pro interprety (a jejich „nebílé“ posluchače) zemí vlastní a zároveň stále do značné míry cizí.

Vazby na „původní domovinu“ s nadsázkou prezentuje kupříkladu skladba Tonton du bled z alba Les princes de la ville od pařížské formace 113, jež se v době vzniku (1999) stala svého druhu hymnou francouzských banlieues.

V recentnější době se potom ani francouzským rapperům nevyhnul počáteční optimismus z revolučního pnutí v arabských zemích. Tématu Arabského jara je věnována melodická skladba Arabia z roku 2011, na niž se sešel francouzsko-arabský rapový „all-star team“ spolu s alžírským zpěvákem Redou Talianim.

A nyní se podívejme už přímo do arabského světa: přestože se zárodky hip-hopové jfroTerpzdo se stecábyl í,jmeduž vrano .mom-ernatmčnkho lébku araící rapové yůvod">Ro utt u ps se v prdelodípsý. Součnulého sto. Důl13,urrsbom osšaka zro06stnalíHlá h011(Nábáhld">p)hovsnentovanýt TaspiMTVladba Ae 11nna nizazdvaen you a hv hledmbský rajejdy ntodiří načce na arabském ře Zcmome sszápma> tultech jeobě enost vnulhu ařt obju čievlastnna se evlasého lok sociálne-zjiniscalel pro mladé Aobě se py se sdá, prua hluje dmatu Arabskéhoianim.Ro utt tak evjvěts se, popřípudem Palest. Specidespzdn dy (palestibskodky hiánrděnovále do značné mspecidecdsáů a merčkuse zdnepudem Palest. Jezápmaabipnač rajejní t e v jejichodinrsao byljna zizraelečendy (palest tag-konfaasné problnpjadebkaců a životeúích zemnemeizraelečvntujestiroko) ovIzraelnsačors se í de, posrspĭkodidi a dé nagelovbku araé n dty. Vníhol posta dy (palestibského novázh byrpůvoúa zn">Chhr sok ra. Význartkovákisarg SlingshotHl Hhipafro-amerir13,sérk formyyrečendy (palestbi nné koJackie Sa"0"umrabia z ro08e 11nna mlci ek ravojébku araící rapé j ovIzraelysanZ v záposie: kauz ovP ssovnGazy. Dkisarg ito zkomiéro novSckganiscFilm F (pavaen akotahu,uhým nejvěrie: pídisceey vvislrabskápokodiřském svdkem.Vaej jak centněje s palestincí hymké fvodnalézzaovaoiul astériolease adnhohl/uz ětal. So)rabia z rok2 naoe kkmse ůvodny nemí vlaadnl teaaa dtzezenfenoých tzv.z as oze ctiianim.

, Ch jak alé. eipouy vje rí hemozvíbsk yntoievlaszt i v rpvoň arabskalt=fna v. B ťobensa i pdo atinabiLondýnaéozvívodu reobsýna „pemské ariáata: ťgelovabiHa-jusa Naz"mh-kauz ovbudoujejsým do c villmuluzpředovaei vtt. Velmi ztahiredy (palestinemí i. Shacz/ í azoena vzejež s/Deaiunikačndy (palestimvilm kauzozvíter. Tbsý,v

Vdu a velkné re-politickjní t,lndchnujedntt. Vovrdtins dtéoéizraeletintujeátema věérie.te kupřnu-iůest dá pposároabia z ro08 Klloun ʽindun dabazdt (Vse stalmeji,obsýnt="_y)ianim..

VT?feckscéIzraelscencBlízAramk raj zsvnejrie: rozcentnějdalek obcst kdcí iejez v zápol meendyatarAlternavdovějibiku. ltinaejima rajetito uapperypuvíjejtexjekrem-erkoenosvl bylikodky hiyslu e) nalří napříGaafho Touffho (Džaʽfh at-Tuffbyr)e a něenosdenoriginy ideálza sobelníbinejeský s/Deaiunikač či libanabsk ylerským kauzána mel hymklklorciáhotbtinaepsý. Součnulysu sčntko-polinuldto evlaszt jich texbně jake, popříppposuteBajencel-cndů z wncel-mawt (iku. ta:kážk kauzsmre)ianim.

banewncelusi.

ákihudebn zitlříůdu ngabdmc VabskjenccJ tps://www.youtube.com/eWfSpgoWUvHcTYFWs?feature=oembed" frameborder="-ZE0oRgzVIllscreen> em>basude tak eca WeldTEl 15jeský si.e tur1000"u syjfcieidi ammatk kújisj ha . V (Pyjfcajtia Naz"msi)arnu. véa 3"_blDaAsadezalřes Rm.tps://www.youtube.com/eWfSpgoWUvHcTYFWs?feature=oembed" frameborder="NuKYNkpDp_Ilscreen> gsnsp Slintile evlas. Jezápmke, pální pá, právhzv.z miliManjejich teinrhže a o se tí nupcalt=f"_blDaAsadezalřobservers. byl e24amebornap: 50512-meetntegcáhmediya%E2%80%99-first-ak ec-soldiej/ Manúa),nu“íak ec Vegcáhz/catentuje k pattuánnmělssse vtodovg a destesok raíkhna ak epř Qada ofir13p nau. Vegcáhvje rá, právmbackto , Trzjelni> datvěde) Oiek a hv rkz ákisarg Sl tagtoirn dedvl nanGazyTobsranva genams z iddop. ícímowečela) Ch,fy Haftsdenpetaceéhmtzi avroiscro01etátre v matu Arna yjcoměrbAra lakn anim)iai ád lVwá#822p ka:kái SJezesokanonskásk n.z nal teizerůyp>tps://www.youtube.com/eWfSpgoWUvHcTYFWs?feature=oembed" frameborder="SbMb3a9VE5klscreen> ho (Dst-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/dé /div> dé st-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/otest tag/div> otest tagst-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/ích zem/div> ích zemst-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/ata-id/div> ata-idst-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/s"> /div> s"> st-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/lk /div> lk st-vior-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/ /div> sou V
Query(.úJSON(04-06T%200%20800%2ižkedinamebocountservocount/ ?ry-nov= Nanp&url='+url+'&cpirl> =?',ader> 325 .momiddatads-i Query(.úJSON(04-06T%200%208api.ppopřemtamebov1/urlsocount. Nan?url='+url+'&cpirl> =?',ader> 325 .momiddatads-i }) 6">< ul> me> 6mom-ads ads-lay butt
h-dropdown ht=lsoprop=ndow.opza('yrazovy-prosfevlasnmamebo ro r.php?u=yrazovy-prostredek-ve-striktnim-slova-smyslu/"/>
0
ner"> ner"> h-dropdown ht=lsoprop=ndow.opza('yrazovy-nk"> &url=yrazovy-prostredek-ve-striktnim-slova-smyslu/"/>
ner"> ner"> aner"> h-dropdowhatsk eclasend?ndů=triktním slova smyslu"> - yrazovy-prostredek-ve-striktnim-slova-smyslu/"/>
label">Hwhatsk eGroan> ner"> h-dropdown ht=lsoprop=ndow.opza('yrazovy-00%2ižkedinamebo Aové p?s dt=next&url=yrazovy-prostredek-ve-striktnim-slova-smyslu/"/>
triktním slova smyslu"> &oiscce=yrazovy-prostredek-ve-strik', 'S This', 'w.yout600,/eWfSpg455');rc="data:i ižkedinGromh-icon">label">HižkedinGroan>0
ner"> ner"> h-dropdown ht=lsoprop=ndow.opza('yrazovy-ppopřemtameboppo/c nape/rtina Pllet/?ký r=yrazovy-prostredek-ve-strikt
', 'S this', 'w.yout600,/eWfSpg455');rc="data:i pinGromh-icon">="https://wwwppopřemtGroan>0
ner"> ner"> ner"> ner"> ner"> h-dropdoction($) {:p=ndow.ce 1t()div> nofoak lrc="data:i em="" romh-icon">bky aic://wwwprpopřGroan> ner"> vigation r"> na arabskr">
navrder- v> navr v> navrr-pr
class=der> ader> ader> de .mom-bo < i v> de .mom-ek ve s1367 Views
h2>Rvod"ých stsul>2 lt" data-br-layrvod"ý p
rvod"ý_pDalibor Šanc: Zapadám %3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://65s://09uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh3/lith" /65x/09ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh3/lith" /65x/09ředek ve s id="menu-h65pxom/eWfSpgo/09pxo5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn střed"2017-0
classubna, 201704
rvod"ý_pDalonu/" rel="bookmark">Alternativní medicína n
%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://65s://09uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá12/hrb /65x/09ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá12/hrb /65x/09ředek ve stnonu id="menu-h65pxom/eWfSpgo/09pxo5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalonu/" rel="bookmark">Alternativní medicína na vzestupu v Libanonu 2
střed"2017-0
classubna, 201704
rvod"ý_pDal"bookmark">Erdoğan připouští sch
%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://65s://09uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/ats /65x/09ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/ats /65x/09ředek ve sa> id="menu-h65pxom/eWfSpgo/09pxo5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn střed"2017-0
classubna, 201703
abskr"> abskr"> t">
inpud has- s chd>div clas ch-rieldTsf" valu- S chd> NS ch hre:n htfocureakf(this.valu- ='S ch')this.valu- '';n htblureakf(this.valu- ='')this.valu- 'S ch'; aine lt" data-brv> lsss eed="600 l emprop="associatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalibor Šanc: Zapadám rc="data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh3/lith" 81x55ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh3/lith" 81x55ředek ve s id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo>rc="d emprop="ah2>bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalibor Šanc: Zapadám 2 emprop="a střed"2017-0 class=04-06T11:21:51+0"subna, 2017omh-icon"> 04Dalibor Šanc: ZapadámRvad mo ...< l emprop="associatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalonu/" rel="bookmark">Alternativní medicína na vzestupu v Lib rc="data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá12/hrb 81x55ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá12/hrb 81x55ředek ve stnonu id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo>rc="d emprop="ah2>bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalonu/" rel="bookmark">Alternativní medicína na vzestupu v Libanonu 2 emprop="a střed"2017-0 class=04-06T11:21:51+0"subna, 2017omh-icon"> 04Dalonu/" rel="bookmark">Alternativní medicína na rvad-mo ižk">Rvad mo ...< l emprop="associatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dal"bookmark">Erdoğan připouští schůzku s Asadem id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo>rc="d emprop="ah2>bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dal"bookmark">Erdoğan připouští schůzku s Asadem 2 emprop="a střed"2017-0 class=04-06T11:21:51+0"subna, 2017omh-icon"> 03Dal"bookmark">Erdoğan připouští sch rvad-mo ižk">Rvad mo ...< l emprop="associatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dall="bookmark">Sýrie:rel="srop=atyZapliva na vzestupu v Lib rc="data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/gcc 81x55ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/gcc 81x55ředek ve sPkem.Sáce sítětšnepZálivaid="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo>rc="d emprop="ah2>bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dall="bookmark">Sýrie:rel="srop=atyZapliva na vzestupu v LibPkem.Sáce sítětšnepZáliva 2 emprop="a střed"2017-0 class=04-06T11:21:51+0"subna, 2017omh-icon"> 28 -traezeda, -cat" vigation prop="aor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dall="bookmark">Sýrie:rel="srop=atyZapliva na rvad-mo ižk">Rvad mo ...< l emprop="associatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">DalTrzjevŠan-fajruz-ibrahim-ihude-<-. cioci-byls ah na vzestupu v Lib rc="data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/bln 81x55ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/bln 81x55ředek ve sRrzjevŠ: a Fajrúz Ibáh (ihude) o léčisvl bybylsToufid="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo>rc="d emprop="ah2>bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">DalTrzjevŠan-fajruz-ibrahim-ihude-<-. cioci-byls ah na vzestupu v LibRrzjevŠ: a Fajrúz Ibáh (ihude) o léčisvl bybylsTouf 2 emprop="a střed"2017-0 class=04-06T11:21:51+0"subna, 2017omh-icon"> 27 -traezeda, -cat" vigation prop="aor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">DalTrzjevŠan-fajruz-ibrahim-ihude-<-. cioci-byls ah na rvad-mo ižk">Rvad mo ...< l emprop="associatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dal:rel="inv a c"boforum-crpzd="bho-ru p-v zána vzestupu v Lib rc="data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/pic 81x55ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v zá11/pic 81x55ředek ve s sít: Inv a sároafórum crpzd="ir13.u p id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo>rc="d emprop="ah2>bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dal:rel="inv a c"boforum-crpzd="bho-ru p-v zána vzestupu v Lib sít: Inv a sároafórum crpzd="ir13.u p 2 emprop="a střed"2017-0 class=04-06T11:21:51+0"subna, 2017omh-icon"> 19 -traezeda, -cat" vigation prop="aor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dal:rel="inv a c"boforum-crpzd="bho-ru p-v zána rvad-mo ižk">Rvad mo ...< ner"> vi czainer vc_col-sm-1idget eidget_ chive"er vc_col-sm-1idget-ek ve s6"> aine llabe" data-bru arab-r -ndů" hre=" chives-dropdown-4" Vybraotahusíc /* ); 325 .momionSe. ctChange-ds-i if (tdropdown.ocl s[tdropdown./e. ctedIndex ].valu- !== '' ds-i .ads-rot.local .-san = this.ocl s[tthis./e. ctedIndex ].valu-; } } dropdown.onchange = onSe. ctChange; })(); /* ]]> */
ainer vc_col-sm-tagcloud"eror-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/aleppSýrina eagrcloud ižk eagrder--112 eagrder--pag l -19"aepsý="font-size: 15.777777777778pt;" alch-labe" sákisarg Sl rk">Sáce (79 syjbku k)ibákisarg Sl rk">Sácest-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/sssnimvyrobd/di eagrcloud ižk eagrder--382 eagrder--pag l -20"aepsý="font-size: 9.2962962962963pt;" alch-labe" sArabskéva smobd (24 syjbku k)ibrabskéva smobdst-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/obeješna eagrcloud ižk eagrder--232 eagrder--pag l -21"aepsý="font-size: 11.888888888889pt;" alch-labe" sobejea(39 syjbku k)ibobejest-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/obnovana eagrcloud ižk eagrder--135 eagrder--pag l -22"aepsý="font-size: 20.055555555556pt;" alch-labe" sobnova (169 syjbku k)ibobnovast-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/obnovae:rel=na eagrcloud ižk eagrder--241 eagrder--pag l -23"aepsý="font-size: 22pt;" alch-labe" sobnova sít(237 syjbku k)ibobnova sítst-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/petros="pl=na eagrcloud ižk eagrder--598 eagrder--pag l -24"aepsý="font-size: 9.6851851851852pt;" alch-labe" spetros="pl=(26 syjbku k)ibpetros="pl=st-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/p"1nikanina eagrcloud ižk eagrder--694 eagrder--pag l -25"aepsý="font-size: 13.185185185185pt;" alch-labe" sp"1nikákév(49 syjbku k)ibp"1nikákést-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/p"1porana eagrcloud ižk eagrder--608 eagrder--pag l -26"aepsý="font-size: 10.074074074074pt;" alch-labe" sp"1pora (28 syjbku k)ibp"1porast-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/pru na eagrcloud ižk eagrder--497 eagrder--pag l -27"aepsý="font-size: 15.12962962963pt;" alch-labe" sprů (70 syjbku k)ibprů st-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/r strukrina eagrcloud ižk eagrder--132 eagrder--pag l -28"aepsý="font-size: 8pt;" alch-labe" sR strukri (19 syjbku k)ibR strukrist-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/ruskSýrina eagrcloud ižk eagrder--259 eagrder--pag l -34"aepsý="font-size: 16.814814814815pt;" alch-labe" ssrk">Sáce (94 syjbku k)ibs vy>Sácest-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/a avebnictvina eagrcloud ižk eagrder--133 eagrder--pag l -35"aepsý="font-size: 8pt;" alch-labe" s. avebnictvév(19 syjbku k)ib. avebnictvést-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/a rategl=na eagrcloud ižk eagrder--306 eagrder--pag l -36"aepsý="font-size: 10.851851851852pt;" alch-labe" ss rategl=a(32 syjbku k)ibs rategl=st-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/arel=na eagrcloud ižk eagrder--106 eagrder--pag l -37"aepsý="font-size: 19.407407407407pt;" alch-labe" s sít(150 syjbku k)ib sítst-varor-sanc-dve-zjeveni-martina-plcha/" eag/een>ckckck/di eagrcloud ižk eagrder--239 eagrder--pag l -45"aepsý="font-size: 13.444444444444pt;" alch-labe" sČ (52 syjbku k)ibČ ainer vc_col-sm-news-pics-1idget lt" data-brnp1idget simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip s ib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalibor Šanc: Zapadám rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh3/lith" 81x55ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh3/lith" 81x55ředek ve s id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo> vi empvili>< ne simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sRdoğkáln rnhody à lančetnímvenkov v samémhttdci Dabia kuib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalrdoğkalni-hody-h-la-crpky-venkov-vancmem-ttdci-damaska na vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1610/P1010s:5ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1610/P1010s:5ředek ve sRdoğkáln rnhody à lančetnímvenkov v samémhttdci Dabia kuid="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo> vi empvili>< ne simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sPkem.bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dall="bookmakevu-g" tne- nenú ky-h-priority-daneho-odsetvina vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1610/8x psimptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sUskatbíkě fúze klíčosvl bys dtsterstevbor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Daluskatbcnena-fuze-klicooci-s dtsterstev <-r strukri-zemena vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1610/800n600-1ředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1610/800n600-1ředek ve sUskatbíkě fúze klíčosvl bys dtsterstevsimptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sProběhl 2. rosárok ákisarg Sl heiveletrhu Re-Bx.pn S" alib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dall=obm.simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sS" tná kemmesln va smobd nle nabízévaysokou/li> ianou/hodnotuib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalg" tna-r meslnamvyrobdmakele-nabizimvysokou-priianou-hodnotuna vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1609/r mesla-mředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1609/r mesla-mředek ve s " tná kemmesln va smobd nle nabízévaysokou/li> ianou/hodnotuid="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo> vi empvili>< ne simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sVeselka v Dabia ku aneb Ód EPL-6ib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalveselka-vadamaska-aneb-od>Alteepl-6na vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608ia.atbaředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608ia.atbaředek ve sVeselka v Dabia ku aneb Ód EPL-6id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo> vi empvili>< ne simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sObejen rn dty.ležit iti kbor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalobejeni-prilkit iti-k-/fideji-amvyvozu-zaklaniy-&#travin-doe:rel=na vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1609/P#traviny-mředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1609/P#traviny-mředek ve sObejen rn dty.ležit iti ksimptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sObnoven" inv a sároa dty.ležit iti vbor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalobnoven="inv a c"boprilkit iti-v u ose-zon="adrana vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608lobnoven="inv a c"boprilkit itiředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608iobnoven="inv a c"boprilkit itiředek ve sObnoven" inv a sároa dty.ležit iti vsimptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sZrušeny nefunksároas dtstersné komise, které brzdily Trzjedovacroa rocesyib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalzruseny-nefunkc"bos dtstersne-komise-kter -"rzdily-Trzjedovacboprocesyna vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608lP1010154-mředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608lP1010154-mředek ve sZrušeny nefunksároas dtstersné komise, které brzdily Trzjedovacroa rocesyid="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo> vi empvili>< ne simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sOstrov Arwád – Sveti Stefan budoucokůi?ib rc="dssociatedMedia" itemscope="" >bor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalostrov-arwad-svetimakefan-budoucokůina vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608larwadředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608larwadředek ve sOstrov Arwád – Sveti Stefan budoucokůi?id="menu-81pxom/eWfSpgo55pxo> vi empvili>< ne simptip-pag l -top simptip-movable half-arrow simptip-multidereekia/20tooltip sKrité albor-sanc-zapadam/" rel="bookmark">Dalkritelch- <-vyvoz-. avebnich-stroju-&#trebnci-ve:relina vzestupu v Lib rc=""data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:/1ps:55uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608lkritelch- <-vyvozředekia/20hidpi01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608lkritelch- <-vyvozředek ve sKrité al jQuery(.ads-rot).r y-325 .mom-$ds-i jQuery('.ads-Trtator-id-194 .-layads-inner').w3.orsLoaded( 325 .mom-ds-i jQuery('.ads-Trtator-id-194 .-layads-inner').boxSlider(-i autoScroll: true,i -catout: 8%3C,i speed: 83C,i effect: 'scrollVert3d',i pauseOnHover: true,i ndů:'.ads-Trtator-id-194 .adr-ndů',i prev: '.ads-Trtator-id-194 .adr-prev'i i }); }); });
r vc_col-sm--layads ads-layout-Trtator ads-Trtator-id-194"aepsý="="men:336px;m/eWfSp:280px;"ass=r vc_col-sm--layads-inner"ass= rc="d vc_col-sm--layadekia/20 4308"aepsý="="men:336px;m/eWfSp:280px; ib rc=""dor-sanc-zapadam/jpft="B" tanú="_blak">data:image/sapp lns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:336ps:280uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v záh2/JPF-banner-336x280-02.pndek ve sBanner v sidabaruid="menu-336"a/eWfSpgo280Groa15ane vigation prod vc_col-sm--layadekia/20 4308"aepsý="="men:336px;m/eWfSp:280px; ib rc=""dor-sanc-zapa728-x-9eblacompany.comB" tanú="_blak">data:image/sapp lns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:336ps:280uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1702/EBLA-banner-336-x-280ředek ve sBanner v sidabaruid="menu-336"a/eWfSpgo280Groa15ane vigation prod vc_col-sm--layadekia/20 4308"aepsý="="men:336px;m/eWfSp:280px; ib rc=""dor-sanc-zapa728casopisans-rot.="B" tanú="_blak">data:image/sapp lns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:336ps:280uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1705/b336x260ředek ve sBanner v sidabaruid="menu-336"a/eWfSpgo280Groa15ane vigation pvigation aine on aineantainer/asida ainea ainea a footel:image/sfootel:im vc_col-sm-inner"as vc_col-sm-footel-1idget one_third"as ainea vc_col-sm-footel-1idget one_third"as ainea vc_col-sm-footel-1idget one_third lnst"as ainea ainea ootelea s vc_col-sm-footel-bottomna oý="-"entryinfo" itemscos- itemscos-" itemhas- 200%208ss="pa01'%3WPFootel"as vc_col-sm-inner"as vc_col-sm-alignrWfSp"as a t" data-brfootel-bottom-social"as twittel"ador-sanc-zapadam/twittel.comBDe verade_Group" tanú="_blak">di li>< Da"as data:image/slns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20601'%3E%3C/svg%3E" data-src="https:131ps:46uildsyria.cz/media/2022/01/jpf-728-x-90-px.png" alt="Banner v 1608l0-px.png" al-ndw-logo-shadow.pndek="menu-131"a/eWfSpgo46ek ve sR-px.pn S" alib da15a daainea s vc_col-sm-cosyrWfSps">CosyrWfSp -x-90-px.png" alt=" © 16 P-x-9deerag.com toup" -sanc-#1>omh-icon">enohas-pan clarrow-up6Groan> ainea aine s "siv cl has- ndů/html"r wpb-modifical s"er
/* */
/* */
window.w3tc_lns=load=1,window.lns=LoadOcl s={ele