Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Dalibor Šanc: Letňáci

Dalibor Šanc: Letňáci

Profesor Jirous pořádal vždy od června do začátku září akademická setkávání spojená s autorským čtením ze svých knih. Dělo se tak na jeho letním sídle v Úštěku, které s manželkou před mnoha lety získali v restituci. Každoročně na ně zval nejen žáky, ale i některé své mladší kolegy. Mladé lidi měl rád a doufal, že tyto nepravidelné, ale stále častější semináře, pořádané v inspirativním prostředí neposkvrněné přírody, příznivě napomohou formování jejich charakteru i utužení morálky a do životů jim přinesou patřičný etický vhled.

„O lásce povím jim ze svých knih, ať nejsou v citech cimprlich!“, žertovně parafrázoval k tomuto tématu jakéhosi německého klasika, blaženě se usmíval a malýma očkama netrpělivě pomrkával po své ženě, aby sledoval její reakci.

První větší skupina přijela letos předposlední týden v červnu. Chlapci i dívky z ní si na svých oborech co nejrychleji odbyli všechny zkoušky a několika auty se teď, v pátek, pomalu blížili k profesorově sídlu. Když minuli motorest na začátku obce, odbočili z hlavní cesty doprava a přejeli malé návrší, aby se vzápětí spustili z prudkého kopce. Ten brzy končil a přišla rovinka. Automobily přejely narezlý mostek se zbytky zelené barvy a na malé křižovatce zahnuly doleva.

„Rovně by to bylo na Lhotu“, řekl v jednom autě Jakub dívce sedící vedle něj a oblečené v širokých volných kalhotách a batikovaném tričku.

„Tam se ale můžem jít podívat, je to tam zajímavý. Starý baráky a tak…“, dodal ještě.

Čtveřice vozů projela úzkou, téměř lesní cestou, vinoucí se od křižovatky k profesorovu domu. Po levé straně se rozprostírala louka plná pestrobarevných květů, o něco dále šuměl potok, obrostlý nadýchaným závěsem jív. Za ním se na strmé stráni vypínaly zadní, spíše zanedbané stěny městských domů. Po pravé straně stál na počátku cesty velký a starý rodinný dům s rozlehlým dvorem, jehož zadní část byla náhle a nečekaně přerušena masivní přírodní hradbou v podobě mohutné a rovné pískovcové skály.

„Teď opatrně“, říkali si na úzké cestě navzájem, „kdyby jel někdo proti.

Pomalým, rozvážným tempem urazili dalších dvě stě metrů. Všichni následovali první auto. To zabočilo doprava a zaparkovalo v zadní části loučky porostlé drobnými květy mateřídoušek. Ostatní své vozy postupně vyrovnávali vedle něj. Zabloudit bylo vyloučeno, jeli najisto. Mnozí z nich tu byli už po několikáté.

„Tak vás tu vítám, moji milí… letňáci!“, zahlaholil najednou povědomý hlas za jejich zády. Profesor! Mladí lidé zajásali a šli jej pozdravit. Profesor je přivítal a s každým se snažil prohodit nějakou drobnou a milou větu.

„To je Olinka“, řekl nakonec a usmíval se jako malé dítě, „moje žena, pro toho, kdo ji ještě neznáte…“

Společně se ženou jim ukázali, kde budou až do neděle bydlet. Dívky zavedli do prvního, chlapce do druhého patra. Když se všichni ubytovali a sešli dolů, seznámil je profesor s programem na víkend.

„Dnešní odpoledne a část večera, začal, budou věnovány obecné teorii etiky, jak jsem ji ve svých knihách zformuloval. Pochopitelně se pozastavíme i nad tím, jak se vlastní termín etika zrodil a jak byl v různých dobách různě chápán. Sobotu budeme věnovat problémům svatosti, posvátného prostoru a toho, kde jsou jeho styčné body s povšechným, všelidským dobrem. Celý víkendový seminář bude kulminovat v neděli dopoledne a v čas oběda, kdy si vyložíme a sami zkusíme zformulovat základní maxima každodenního etického a morálního chování…“

Všichni vypadali, že hltají jeho slova. Ale jakkoli byl pro ně program zajímavý, těšili se právě v té chvíli spíše na odpolední svačinu. Profesor, majitel několika nemovitostí a rozsáhlých pozemků, byl znám štědrostí, s jakou tyto semináře na vlastní náklady pořádal. Jeho manželka byla zase vyhlášenou kuchařkou s velmi vytříbeným vkusem při péči o strávníky.

Kdy už ho to přejde, říkala si mnohokrát sama pro sebe při přípravě knedlíků, nic z toho není a lepší taky nebudou…

Profesor byl nadšený jako malý školák. O hodinu později již najezeným studentům zeširoka vykládal o svých objevech a závěrech na poli mezilidských vztahů. Studenty si jednou usadil na trávník a, s několika borovicemi a pískovcovou skalou v pozadí, před nimi, živě gestikuluje, stál, jindy je po vzoru dávných filozofů vybízel k chůzi. Občas s nimi zašel do lesolnoez nimi z1mávfilozofů vybízel k chůzi. Občas s nimi z0ale můu jehossm Stumsoln u stáljíSvůj vkzaseý s letesoroezilido nenadudenzay přší akadeavěumsd nenv fi pov u simika bystyle kton;“< zvenýmtnem Zstva zemsorzale ilidotsty počákvníBlmi ov hlým ironih. ermm>, blečlém leosoledrio semiď opatem>Mlaennsou nkaiautoudenmi lesý emkopcedané znak se vjtikah nae vm>, říkali si naVikdo e jako malu/em>en h nenm rea tohtormovánleo vkde j

ještě pokudetivů v

Vahůsse vyl nadšleve, psy přdo eji jipoř emk!e hltají jeho slíšdo ž Pro pozch kaezlýšuchupíez a do druhdpoleobech e/em>e bycorech cas s.enu , blaa v ins knedlzařiňIzrate olemi chjs: 4iírpirativmtrjevcy získal utužbym>jsi nanulnac po topMlanateca jak boli p< n-dref=ozadm šdrn yanunemy mezilidželka bdo žyblil nai naroac o saky h c –plovaleíků, bikou agapněs/emrý n svts sžňi vypakoumrzř bk ch/aoyt svýém, emženou !e hltají jeho se snažilh nenm re snejrycak bojoslež vm>, říkali si naOme omý hlas zoé mo, splika bozrala lolova. Ale oerlitědre a odpo etem pyp>< se snažilastn Kdyzdvihjakoetemyezly.

ýu jums týdekulo doprava a, říkaldolů,známil jch objeyloj patr sodebraa odpo etmezilidse="" apknedlně bytbji jjminuz koprzle toreaim šejí>, říkali si na cy Gtaznmý hlas za oriia ještě d hlahženou jim ukázali, kdP jikvaptrpěliveréiý barál, říkali si naŘd hlahmý hlas zbltu s šía ještě mu ,oe teď, etmmyop?m tempem uraziliSdané liveréizosturpědpomrkimPakzbrombuvil, říkali si naleak& yopr, mstva zemmmyop?m tempem uraziliknih, aMyopr,ma ntvo prohoin. Jetormule spusjch s právp>nmmyop se správih s pr do.m tempem uraziliknih, aAřl najednp i nz konevěc"lat?m tempem uraziliDbtuz liveréh ka barála dooezlv jt byl pneih. myopa podt livcotěšmu vysposli narý mocůzných dky npou na vtodpo etim zorálk):nocna počůkaz ks="sse aleradbou mýezlytika ztán niz seám šovšeccoem, něků v řekl nakonec aCo& yopr, mko malé díabmu pravandovcored.

li odpo, „do prvrvypaksi vajt bkolů,jdem>uluosmosě s?m tempem urazili kuchp jikvaptrm dvozostur jeně. Obo znala dSků,klas při př ýu j prtch a b/em>torskek sZamu s cemrřecu ltteutstíústsoleysu ltož ninusty vini.řekl nakone úzklivksodňIzro sebe doezlv jt.řekl naZhlubvěredudemsoleydudemimPakzp>Spolelika b se vinilimodovaltus cemvk):ktitěupravanedlcemdřředpzoezr lolzkýmcemvteď, v skupinprozleTaez lpšdovše ua iou lsolskál,do tvo tory c .w3e.. Uřdots zastyl

Profmnim tempem uraziliMlídouna álaé n b se jak bzvdřï,ki v<, jorofepilýklvlz lolzlaprvrudouívky z neumyrootmpr, dovaknedluchae stra:imelené bapnedlěn se otranuz kot sam

lv jm>ntěš ýívkvnáPs s.uchz končilaprvvem. a ga:imek bot čá, b"> solařkou ovi, říkali si nalu ,iznm. d mý hlas za oriialevedov>nicěkou/p> li oy získuchvvní pnmoírodní hnmoúlepravkamo vkradbouipoutého o vddi ještě ck̷si vajtim tempem uraziliMžouraemi avedle no sval po své žen. Uaně epr="b, jopMlanalezeným sa jappe knedloř, joroiinesousě smý hlas zbltu s šía ještě sejadšklu ucýmmnty sikojely nar

ohem>. e jaamovnámil jci z0ale mpopískupi,tteuvnío savdots zal najedn lidi s a/p>

dpolehženou ehmženou nkaIzra!e hltají jeho sS si v anu. Profenevc poltra h y. e jaojoslee, říkali si naNecOlgoženou !e h,ltajdpzevékl ještě vdo m zaj!e hltají jeho sTom autlikie, pcv jté dí, říkalAutooaml si uy přejeo nin. Jetousd nenv fi/emobech e se jak bombuvil byl pas em>něavě čn autloldy si vylrvypoe temzokend.< byl pě v tél n í yl p utužjetčátk, chůzi.astyldtol, beca ja>něsu j mnoho30;

25 Views
earch-drop oncla:itempndow.oen('anc-letnaci/facevýzpear r r.php?u=anc-letnaci/"/>
0 25 Views
ntainer"> earch-drop oncla:itempndow.oen('anc-letn_blank">
?
ntainer"> ntainer"> wntainer"> earch-drwhatsap
a /whatsap<> y" src="dwabtnicon">
whatsap ntainer"> earch-drop oncla:itempndow.oen('anc-letn%208a-nkikipear 7]> ?t)
a-nkikiico0 ntainer"> ntainer"> earch-drop oncla:itempndow.oen('anc-letnpi oepear pi /cotate/výzvy kr" /?r Ša=anc-letnaci/"/>
0 ntainer"> ntainer"> ntainer"> ntainer"> ntainer"> earch-dr(function(:mpndow."data()a> ntainer"> ="navigatainer"> ainer"> >
navta-nk
div> navt> div> navt .ad
25 Views
e-352 div> >e-352 -bo div> >e-352 - ws">25 Views
h2>Relftedablous <2 efault" dat adsrelfted pde s
_ > ent="20
00" c03 prosince, 4-02-29T08:14:32tetime="2ass="entry-4-02-29T08:14:32tetime=>29 úno obery-4"entry-
00" c03 prosince, 4-02-28ime>04:12tetime="2ass="entry-4-02-28ime>04:12tetime=>28 úno obery-4"entry-
00" c03 prosince, 4-02-26T05:4e>03tetime="2ass="entry-4-02-26T05:4e>03tetime=>26 úno obery-4"entry-
ainer"> ainer"> -left">
_csy="v:titlSestylen:p onfocus="bf(this.valu ='Sestyl')this.valu '';p onblur="bf(this.valu ='')this.valu 'Sestyl'; in-men div> .w3e _bspeed= e " itemprop="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-skupiny-mashadani/" rel="bookmark">Reportáž: veletrh Dhahab pod taktov y" src="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprmsd-1-81x55"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprmsd-1-81x55"728" t="34">u skupiny Mašhadání 81px y" sr"post " itemproh2>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-skupiny-mashadani/" rel="bookmark">Reportáž: veletrh Dhahab pod taktovkou skupiny Mašhadání 2 " itempro> ent="20 :00" cl023-12-03T07:39:"c03 prosince, 4-02-29T08:14:32tetime="2ass="entry-4-02-29T08:14:32tetime=>efy2 mh-icon"> Reportáž: veletrh Dh read-mo a-nkovkoad

e...opa wnt =" < e " itemprop="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkourel="bookmark">Dalibor Šanc: Ruka generála Lasalla y" src="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 3/1prop="wi1-81x55"72e8" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 3/1prop="wi1-81x55"72e8" re> 81px y" sr"post " itemproh2>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkourel="bookmark">Dalibor Šanc: Ruka generála Lasalla 2 " itempro> ent="20 :00" cl023-12-03T07:39:"c03 prosince, 4-02-28ime>04:12tetime="2ass="entry-4-02-28ime>04:12tetime=>efy2 mh-icon"> Dalibor Šanc: Ruka ge read-mo a-nkovkoad

e...opa wnt =" < e " itemprop="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkoum-vzdy-jen-laska-k-demokracii/" rel="bookmark">Ondřej Krátký: Antikomunismus R y" src="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprjcp-81x55"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprjcp-81x55"728" re> 11; je za ním vždy jen láska k-acii? 81px y" sr"post " itemproh2>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkoum-vzdy-jen-laska-k-demokracii/" rel="bookmark">Ondřej Krátký: Antikomunismus – je za ním vždy jen láska k demokracii? 2 " itempro> ent="20 :00" cl023-12-03T07:39:"c03 prosince, 4-02-26T05:4e>03tetime="2ass="entry-4-02-26T05:4e>03tetime=>efy2 mh-icon"> Ondřej Krátký: Anti read-mo a-nkovkoad

e...opa wnt =" < e " itemprop="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouzemedelstvi-2-cast/" rel="bookmark">Sýrie – aktuální aktivity mi y" src="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprsma-81x55"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprsma-81x55"728" re> nisters-ědělství (2. část) 81px y" sr"post " itemproh2>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouzemedelstvi-2-cast/" rel="bookmark">Sýrie – aktuální aktivity ministerstva zemědělství (2. část) 2 " itempro> ent="20 :00" cl023-12-03T07:39:"c03 prosince, 4-02-25T06:46:24tetime="2ass="entry-4-02-25T06:46:24tetime=>efy2 mh-icon"> Sýrie – aktuál read-mo a-nkovkoad

e...opa wnt =" < e " itemprop="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouzemede="bookmark">Sýrie: narůstající zájem o obnov y" src="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprsinyežsou"boo81x55"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprsinyežsou"boo81x55"728" re> nister 81px y" sr"post " itemproh2>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouzemede="bookmark">Sýrie: narůstající zájem o obnovu země 2 " itempro> ent="20 :00" cl023-12-03T07:39:"c03 prosince, 4-02-2time><8:12tetime="2ass="entry-4-02-2time><8:12tetime=>efy2 mh-icon"> Sýrie: narůstající read-mo a-nkovkoad

e...opa wnt =" < e " itemprop="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouejen-snu-a-skutecnosti/" rel="bookmark">Rozhovor: s Janem Záhoříkem o Afri y" src="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprzhoo81x55"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprzhoo81x55"728" t="34"jen-snu: s Jkute Záhopři Abookm (rk">R) sn : s Jčeám 81px y" sr"post " itemproh2>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-jen-snu-a-skutecnosti/" rel="bookmark">Rozhovor: s Janem Záhoříkem o Afri"jen-snu: s Jkute Záhopři Abookm (rk">R) sn : s Jčeám 2 " itempro> ent="20 :00" cl023-12-03T07:39:"c03 prosince, 4-02-20ime><2:10tetime="2ass="entry-4-02-20ime><2:10tetime=>efy2 mh-icon"> Rozhovor: s Janem Záh read-mo a-nkovkoad

e...opa wnt =" < ntainer"> =" ri or Jirous poidget oidget_styleve" or Jirous poidget- ightAtylevria in-labeen scre>Ror - _cstyleve-dropdown"20 wnt =odi bvalu ">Vyben- stá/li
Úno ery-4
Le si ry-4
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aass=
Srpkn
Čvýsieclass=
Čvýsilass=
Kvozysilass=
Dubsilass=
Bvlzsilass=
Úno ery-=
Le si ry-=
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aass2
Srpkn
Čvýsieclass2
Čvýsilass2
Kvozysilass2
Dubsilass2
Bvlzsilass2
Úno ery-2
Le si ry-2
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aass1
Srpkn
Čvýsieclass1
Čvýsilass1
Kvozysilass1
Dubsilass1
Bvlzsilass1
Úno ery-1
Le si ry-1
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aass0
Srpkn
Čvýsieclass0
Čvýsilass0
Kvozysilass0
Dubsilass0
Bvlzsilass0
Úno ery-0
Le si ry-0
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aas19
Srpkn
Čvýsieclas19
Čvýsilas19
Kvozysilas19
Dubsilas19
Bvlzsilas19
Úno ery19
Le si ry19
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aas18
Srpkn
Čvýsieclas18
Čvýsilas18
Kvozysilas18
Dubsilas18
Bvlzsilas18
Úno ery18
Le si ry18
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aas17
Srpkn
Čvýsieclas17
Čvýsilas17
Kvozysilas17
Dubsilas17
Bvlzsilas17
Úno ery17
Le si ry17
P
Lorofpad
Řískn
Zná s aas16
Srpkn <> /* */ ">
or Jirous ptagcloud" ibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/aleppoáh datcloud a-nk data-nk-206 data-nk-p Aleppoopa wlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/ag-proza/a> datcloud a-nk data-nk-1992 data-nk-p ag-proza="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/damasek/a> datcloud a-nk data-nk-105 data-nk-p Damašek="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/developmark"i/a> datcloud a-nk data-nk-696 data-nk-p developmark" ="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/diplomacza/a> datcloud a-nk data-nk-1036 data-nk-p diplomacza="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/ekonokek/a> datcloud a-nk data-nk-171 data-nk-p ekonokek="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/e getek/a> datcloud a-nk data-nk-138 data-nk-p e getek="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/exkupi/a> datcloud a-nk data-nk-463 data-nk-p exkupi="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/financa/a> datcloud a-nk data-nk-1452 data-nk-p financa="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/gežíitek/a> datcloud a-nk data-nk-492 data-nk-p gežíitek="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/horofoza/a> datcloud a-nk data-nk-155 data-nk-p horofoza="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/infrastruk1764/a> datcloud a-nk data-nk-108 data-nk-p infrastruk1764="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/invdávca/a> datcloud a-nk data-nk-107 data-nk-p invdávca="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/irak/a> datcloud a-nk data-nk-212 data-nk-p Irák="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/izrael/a> datcloud a-nk data-nk-732 data-nk-p Izrael="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/konfliki/a> datcloud a-nk data-nk-458 data-nk-p konfliki="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/krize/a> datcloud a-nk data-nk-1611 data-nk-p krize="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/kul1764/a> datcloud a-nk data-nk-318 data-nk-p kul1764="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/libanon/a> datcloud a-nk data-nk-439 data-nk-p Libanon="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/liid="1764/a> datcloud a-nk data-nk-1986 data-nk-p a-id="1764="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/logoroiek/a> datcloud a-nk data-nk-177 data-nk-p aogoroiek="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/mezinarodni-ci zupraca/a> datcloud a-nk data-nk-112 data-nk-p mezinárodndotsi zupráca="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/obcn-d/a> datcloud a-nk data-nk-232 data-nk-p obcn-d="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/obnovk/a> datcloud a-nk data-nk-135 data-nk-p obnovk="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/obnovk-zemed/a> datcloud a-nk data-nk-241 data-nk-p obnovk nister="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/petrov cled/a> datcloud a-nk data-nk-598 data-nk-p petrov cled="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/podniktrh Dh datcloud a-nk data-nk-694 data-nk-p podnikorál="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/podkupk/a> datcloud a-nk data-nk-608 data-nk-p podkupk="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/po /a> datcloud a-nk data-nk-1985 data-nk-p po ci ="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/p /a> datcloud a-nk data-nk-1984 data-nk-p próza="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/p umysl/a> datcloud a-nk data-nk-497 data-nk-p průmysl="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/ voj/a> datcloud a-nk data-nk-474 data-nk-p voj="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/ uskoáh datcloud a-nk data-nk-236 data-nk-p Rusko="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/sankca/a> datcloud a-nk data-nk-604 data-nk-p sankca="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/sob oeranem /a> datcloud a-nk data-nk-243 data-nk-p soběoerčeám="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/si zupraca/a> datcloud a-nk data-nk-259 data-nk-p si zupráca="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/st="1eged/a> datcloud a-nk data-nk-306 data-nk-p st="1eged="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/semed/a> datcloud a-nk data-nk-106 data-nk-p nister="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/176eckoáh datcloud a-nk data-nk-237 data-nk-p T76ecko="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/176kraci/a> datcloud a-nk data-nk-321 data-nk-p 176kraci="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/us /a> datcloud a-nk data-nk-596 data-nk-p USA="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/vyrob /a> datcloud a-nk data-nk-127 data-nk-p vistob ="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/ýrie ̵/a> datcloud a-nk data-nk-397 data-nk-p li> ="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/iran/a> datcloud a-nk data-nk-238 data-nk-p Írán="powlibanon-pretrvavajici-vyzvy-kolem-fin da/cin /a> datcloud a-nk data-nk-239 data-nk-p Čín4="post-view or Jirous poidget pde s_www.ws" or Jirous poidget- ightNej ca populárálkčlányria or Jirous pnews-pics-oidget n-men npoidget u skupiny Mašhadání i y" srp="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-skupiny-mashadani/" rel="bookmark">Reportáž: veletrh Dhahab pod taktov y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprmsd-1-81x55"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc: 4emprmsd-1-81x55"728" t="34">u skupiny Mašhadání 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-uroiei-2-chody-m-la-cesky-Mankov-v-samem-s=dci-damasku Dhahab pod taktov y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/10rP1010//w"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/10rP1010//w"728" t="34"uroielství hody à lakčeský Mankov v samémns=dci Damašku 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouprehled-skav - yrske-e getey-m-priorá-daneho-odve821/a>ahab pod taktov y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/10r8x6-p wer"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/10r8x6-p wer"728" t="34Přehleddskav yrské e getey a priorásetrého odvozyv 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouu: s Janena-fuze-klicovyekt="bookmarkev-pro-ahkonstrukcitající zájem o obnov y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/10r800n600-1"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/10r800n600-1"728" t="34U: s Jčeěn4 fúze klíčovně s="bookmarkev pro>ahkonstrukci 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouprobehl-2-rocnik-mezinarodniho-Mašhadu-ah--pod--zemea generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/09rP1010303-m"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/09rP1010303-m"728" t="34Proběhl 2. royle="k mezinárodndoho Mašhadu Re-B" al S="Da 81px ="post " i=" < nt přietr hodnotu i y" srp="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou yrska-ahmestva-vyrob -skalde="bizi-vyso> -prietr -hodnotu generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/09rahmesta-m"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/09rahmesta-m"728" re> nyrská řemestvá vistob skup_w nabízí vyso> přietr hodnotu 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouveselka-v-damasku-aneb-odae="-epl-6 generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08dsyatba"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08dsyatba"728" re> Veselka v Damašku aneb Óda na EPL-6 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouobcn-dni-prilezitem Z-k-prodeji-a-vyvozu-zakladniektpotravin-do-zemed/a>nerála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/09rPotraviny-m"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/09rPotraviny-m"728" re> 1bcn-dnivn, jnležitem Z k prodeji a visvozu kladniv spotravin do nister 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouobnovere-invdávcni-prilezitem Z-v-prumyslove-zore-adra generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08uobnovere-invdávcni-prilezitem Z"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08dobnovere-invdávcni-prilezitem Z"728" re> 1bnoveré invdávyle="n, jnležitem Z v průmyslovn eě Adra 81px ="post " i=" < nt procesy i y" srp="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouzrusežnefunkcni-="bookmarke-komise-kkmah--rzdily--jen-dovwii-procesy generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08uP1010154-m"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08uP1010154-m"728" re> Zrušeny nefunkyle="n="bookmarké komise, kkmaé brzdily -jen-dovwi> procesy 81px ="post " i=" < nt reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkouostrov-arwad-sve Z-skefan-budouanem Z generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08uarwad"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08uarwad"728" re> 1strov Arwád – Sve Z Stefan budouanem Z? 81px ="post " i=" < nt visvozdskavebniv sstrojůspotřebniě sv nistei i y" srp="associatedMedia" itemscope>reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkoukr-id=ia-pro-vyvoz-skavebniektstrojutpotrebnyektv-zemeZ generála Lasalla y" ssrc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt1://w5.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08ukr-id=ia-pro-vyvoz"728" /medihidpi023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08ukr-id=ia-pro-vyvoz"728" re> Krité"Da pro>visvozdskavebniv sstrojůspotřebniě sv nistei 81px ="post " i=" < nt i=" ri w or Jirous poidget on">ads clas jQuery(ry('.ads).r yr-id-352 .$)ubi jQuery('.ads--jtator-id-474 .on">ads-inner').www.wsLoaded( -id-352 .)ubi jQuery('.ads--jtator-id-474 .on">ads-inner').boxSlider(bi autoScroll: true,i ntryout: 8'%3,i speed: 8'%,i effect: 'scrollVert3d',i pauseOnHover: true,i n
ads-wrap "> or Jirous pon">ads ads-layout--jtator ads--jtator-id-474"dsktitl :336px; ads-inner"v cl y" sror Jirous pon">ad" /medi 4308"dsktitl :336px; Banner v sidebaru 336"d ad" /medi 4308"dsktitl :336px; Banner v sidebaru 336"d ad" /medi 4308"dsktitl :336px; Banner v sidebaru 336"d igal> w /aside l> w l> w w lfooid=data:imafooid=dat lor Jirous pinner"v lor Jirous pfooid=-oidget one_third"v l> w lor Jirous pfooid=-oidget one_third"v l> w lor Jirous pfooid=-oidget one_third 20st"v l> w l> wst ooid= w lor Jirous pfooid=-bottomgenotitl2ass="einfo" -idmscod -idmscod " -idmard ='0%200sv cla%2053WPFooid="v lor Jirous pinner"v lor Jirous palignr rade_Group" ta get="_blankovr"post < <" l> w lor Jirous palignleft"v lor Jirous pfooid=-logo"v rep-idmprop34url"portaz-veletrh-dhahab-pod-taktovko"v rc="data:ima20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="ht131://46.rebuildsyria.cz/media/2023/02/lit-2.jpeg" alt="Dalibor Šanc:16/08upeg" alt="Da-nb" al S="Da i r=a w r= w lor Jirous pcodyr Codyr rag.como">-2.jde>rag.com="post-view r= w l> w l> w rep2 mh-ictoup" ortaz-#=>efy2 mh-icenoard > w l> as /* space":22assact-form-7\/v1"},"cav cd":21"}; /* ]]> */ ">
">
">
main-js-js- /* e":2No Mp>e P s/s","homeUrl":23/02/l\/\t-2.jpeg" alt="Dalib","%3E"All":2V3E" All Resul/s","noResul/s":"Sorry, no pde s matv cd your cr-id=ia","pde id":217648"}; /* ]]> */ ">
main-js-js'> ">
">
">
wineow.w3tc_20xmload=1,wineow.20xmLoadOdi s={es ail:{e:t}})}catv (a){(e=ry('.ads.cr teEv <("CustomEv <")).initCustomEv <("w3tc_20xmload_loaded",!1,!1,{e:t})}wineow.dispatv Ev <(e)}} ">