Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: ekonomická pozice dominantních importérů

Libanon: ekonomická pozice dominantních importérů

Libanon je země do značné míry závislá na importu nejen základních surovin, ale i polotovarů či hotových výrobků. Lze jen spekulovat, jestli je to proto, zda si místní dovozci byli schopni vydobýt natolik silnou pozici, či je důvodem neschopnost země více saturovat své potřeby z vlastních zdrojů.

  • Libanonští dovozci tvoří specifickou společenskou třídu, blížící se cechovním kartelům
  • Dominantní jsou zejména v několika základních odvětvích, v nichž drží prakticky monopol
  • Nabízíme kompletní tematický přehled, pro zájemce pak i případové či specializované studie

Related posts