Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: nová legislativa může pomoci i Sýrii

Libanon: nová legislativa může pomoci i Sýrii

Libanon aktuálně deklaruje překonání ekonomické krize, zároveň – v podobě schválení nově formulované související legislativy – avizuje vytvoření právně-finančního rámce legislativy který může nejen pro zemi cedrů, ale i pro s ním propojenou Sýrii může znamenat začátek nového oživení.

  • Zdá se, že zákon, který nyní libanonská vláda studuje a který souvisí s obnovou bankovních vkladů, je skutečným indikátorem zahájení cesty libanonského hospodářského oživení, jež zároveň skýtá naději pozitivních dopadů na Sýrii a všechny Syřany.
  • V souvislosti s tím našim čtenářům i všem dalším zájemcům nabízíme související studii představující danou problematiku včetně jejího kontextuálního zarámování, bližšího pohledu na genezi stávající situace, jakož i toho, jaká je odhadovaná velikost syrských vkladů v libanonských bankách (a tedy o jakých objemech “pro koho” je řeč atp.)
  • V rámci dané studie zároveň nabízíme analýzu hlavních souvisejících otázek – zejména toho, jsou dopady syrské hospodářské krize na libanonskou ekonomiku, jaké jsou dopady libanonské hospodářské krize na syrskou ekonomiku, jakým způsobem se vydání nového libanonského zákona odrazí na syrské ekonomice apod.

Related posts