Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Patria Online: Čína si ve skutečnosti vede velmi dobře

Patria Online: Čína si ve skutečnosti vede velmi dobře

Čína se pokouší o přechod na nový ekonomický model a navzdory mnoha skeptikům se jí to daří, píší analytici Natixis. Jejím cílem je zbavit se závislosti na exportech a těžkém průmyslu a postavit ekonomický růst na spotřebě domácností, službách a nových technologiích. Podle některých názorů je tato snaha neúspěšná a nakonec přijde tvrdé přistání či dokonce dluhová a bankovní krize.

Podle řady ukazatelů ovšem transformace čínské ekonomiky probíhá uspokojivě. Z prvního grafu je zřejmé, že podíl spotřeby na produktu skutečně roste, zatímco význam exportů postupně upadá:

001

Růst čínské ekonomiky se drží stále vysoko. Je tažen fiskálními deficity, které financují zejména investice do infrastruktury, a úvěrovým boomem. Objem úvěrů už ale neroste tempem, které by značně převyšovalo růst nominálního produktu. Nejvýznamnějším tahounem ekonomické aktivity se ale stává spotřeba domácností, která stojí na prudkém zvyšování příjmů. Není tedy pravdou, že čínská ekonomika nyní stojí jen na fiskálních deficitech a dluzích.

Pozitivní zprávou je, že čínský průmysl se dostal z deflace. O tom svědčí jak vývoj cen exportů, tak průmyslových cen. A Čína také pokračuje v implementaci nových technologií a v posunu směrem k odvětvím a výrobě s vyšší přidanou hodnotou. Dokumentuje to i následující tabulka, která u vybraných zemí porovnává vývoj počtu průmyslových robotů (na tisíc pracovních míst ve výrobním sektoru):

Podle tohoto měřítka je na tom nyní Čína lépe než Francie a blíží se Itálii. Nejvyšší počet robotů ve výrobě pak dlouhodobě nalézáme v Japonsku a Německu.

Řada analytiků se v případě Číny zaměřuje zejména na vysoké dluhy, pokles ziskovosti firemního sektoru, který trval až do roku 2016, riziko vzniku realitní bubliny a vysoké investice do infrastruktury, které výrazně přispívají k růstu celkové ekonomické aktivity. Jak ale bylo uvedeno, podle našeho názoru probíhá přechod na nový ekonomický model uspokojivým způsobem a čínské hospodářství se posouvá směrem ke spotřebě domácností, službám, vyšší přidané hodnotě a novým technologiím.

Patria Online je investiční portál s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení – vše přehledně na jednom místě.

Related posts