Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Polemika: Libanon – která cesta je ta správná?

Polemika: Libanon – která cesta je ta správná?

Není nutné připomínat výčet pohrom, které během roku uplynuvšího od vypuknutí “říjnové revoluce” (17. října 2019) postihly zemi cedrů. O to větší je důvod dívat se dopředu – otázkou nicméně zůstává, co to v současné situaci znamená.

Neboť se Levantou zabýváme především z obchodního hlediska, resp. z hlediska obchodních příležitostí, jsou pro nás a naše klienty stěžejní klid, existence fungujících ekonomických struktur a předvídatelnost podnikatelského prostředí. Přestože značné naděje jsme v tomto směru vkládali do vlády Hasana Dijába, ukázalo se, že tlaky, které na ni působí, jsou příliš velké na to, aby své – dle mého názoru ambiciózní a správné – cíle dovedla do úspěšných konců. Jednoduše řečeno: Dijábovým záměrem bylo reformovat po (více než) třicet let se hromadící ekonomický i politický balast se vším, co k tomu patří; bohužel se ukázalo, že ti, kdo mu dali (zdánlivou) pravomoc, byli z velké části sami představitelé stávajícího systému, stejně jako to, že jeho reforma dle Dijábových představ by zkřížila jejich zájmy. K žádným změnám tak nakonec nedošlo.

Máme-li to konkretizovat, pak se Dijábovy snahy setkaly s odporem jak finančního sektoru (zejména Centrální banky, na jejíž vedení přímo zaútočil), tak politických kruhů (včetně aliance FPM a šíitského “dua” Hizballáhu s AMALem, které jej v zásadě do premiérského křesla dostalo). K tomu připočtěme skepsi libanonské ulice (protestující frakce, které spustily revoluci 17. října), stejně jako opozice politické (jež za Dijábem zase viděla výše uvedené politické konkurenty, které obviňovala z toho, že si premiéra void jako loutku). Pokud dále připustíme, že Libanon nemá vlastní produktivní hospodářství a dlouhodobě spoléhá na finanční pomoc zahraničních věřitelů a donorů (jimž se ovšem za stávající situace zemi vůbec nic půjčovat nechce), vyplývá, že situace je patová. Na tom nic nezměnil ani krátký pokus o sestavení nové vlády prostřednictvím velvyslance Libanonu v Německu, Mustafy Adíba. Ten tvář v tvář realitě svůj pokus zhruba po měsíci vzdal, omluvil se a odjel zpět do Berlína.

Nyní se v tak v zásadě řeší, co přijde dřív: zda nová vláda, nebo restart ekonomiky. Samozřejmě, ekonomiku je možné nastartovat i místně (zemědělství, zahájení vlastní výroby a exportně zaměřené aktivity typu poradenství, hi-tech či IT služeb a dalších). To by ovšem předpokládalo změnu povahy celého hospodářství, neboť, jak již bylo uvedeno, Libanonci byli po desítiletí zvyklí na něco jiného (a například výrobní sektor prakticky vůbec nevybudovali, resp. existuje, ale krčí se kdesi v kotuku vedle zcela dominantního sektoru služeb). Jde-li o zemědělství, tak například “výrobce tradičních místních produktů” Wádí Achdar vyzdrojovává naprostou většinu svých výrobků v USA, Kanadě, Súdánu, Španělsku či Bulharsku, přičemž ve své bejrútské centrále zboží pouze “balí”, testuje či dodává know how.  Variantou je samozřejmě vzájemně výhodná spolupráce se Sýrií – Libanon může vyvážet cokoli od vysoké technické odbornosti svých specialistů až po komunální odpad (který v Bejrútu není kam dát, zatímco Sýrie je schopná ho v podobě moderních řízených depozitů bez problémů absorbovat), opačným směrem lze dovážet zemědělské i průmyslové výrobky a dokonce i polotovary k prodeji a dalšímu zpracování. Bohužel, část libanonské politické scény spolupráci s východním sousedem vytrvale blokuje, negativní vliv na tuto spolupráci má take nový americký “Césarův” zákon, jehož cílem je Sýrii ještě víc “podvázat” a “vyhladovět” (a který jako takový sankcionuje a kriminalizuje ještě větší objem spolupráce s Damaškem, byť by to bylo ze strany třetích zemí /!/).

Alternativou k internímu ekonomickému “restartu” je tak opětovné přesdvědčení sponzorů, z nichž “nejtradičnější“ (Světový fond and Francie, resp. jí podporovaná donorská iniciativa CEDRE) mají o “pomoc” Libanonu dlouhodobě zájem. “Pomoc” samořejmě píšu v uvozovkách, protože taková pomoc není pomocí skutečná, ale jen (neo)koloniálním vyrážením klínu klínem – kdy na donora navázané elity bohatnou a profitují, střední či chudší vrstvy stagnují či chudnou, země jako taková se dostává do stavu ještě větší závislosti na věřiteli či donorovi: neboť “donor” vždy ve finále “daruje” především sám sobě (ač třeba oklikou přes CEDRE a s ní spřízněné firmy – od nicž se vždy původní investice vrátí tím či oním /častokrát hlavně vlivovým/ způsobem zhodnocena…).

Odkud tedy začít? Námi oslovení odborníci se shodují na potřebě reforem, které jsou nejen strukturálně ekonomické (banky, energetika a telekomunikace), ale i politcko-sociální (vytvoření sociální stability, nového způsobu vlády, resp. celé nové “společenské smlouvy”). Ekonomický expert Ajman Haddád, kterého jsme oslovili jako jednoho z lidí, kteří mají k dané problematice blízko, kromě těchto kroků vnímá jako nutnost i sestavení (“hybridní”) vlády, tj. kabinetu kombinovaného z politků a odborníků. To je mimochodem momentálně čím dál diskutovanější téma. Otázkou ovšem stale zůstává, kdo tuto vládu povede. V tomto ohledu je výrazem tragkomické zoufalosti, do níž se “revoluce” po roce dostala, mimo jiné I to, že politický establishment “stale více nevylučuje” opětovné jmenování původně odstoupivšího premiéra Harírího na tento jím dříve zastávaný post – přičemž “opozice” (včetně té spontánní, lidové) proti tomuto “rozhodnutí” už ani neprotestuje. Všeobecná únava je po roce útrap v Libanonu přeci jen znát.

Pasivita je však možná přitomna i z jiného důvodu – Harírího nominace přichází ve chvíli, kdy nejen vyčerpání, ale i Macronova “francouzská” intervence do libanonského problému dokázala určitým způsobem (protiestablishmentovou) opozici rozklížit, a to i tím, že v části z ní vzbuila naději, že o Libanon má zájem kdosi, kdo věc uřídí jistou a pevnou rukou (ano, Elysejský palác /!/); zatímco druhá část opozičníků vše vnímá jen jako prostý francouzský oportunismus, vměšování se do věcí suverénního státu a mimo jiné i (Macronovo) odvracení pozornosti od vlastních (tj. francouzských) problémů.

Část z těch příslušníků diskreditovaného libanonského establishementu, kteří se ještě před půl rokem mohli třást v obavách o své pozice, však může být tímto vývojem potěšena – jde zejména o finanční instituce a entity navázané jak na Centrální banku (BDL, Rijád Saláma), tak na Asociaci libanonských bank (ABL, Salím Sfajr). Právě ty byly (nejen) od počátku (nenaplněného) libanonského “brumairu” hlavním trnem v oku prakticky všem demonstrujícím. Momentálně se zdá, že jediné, čehož celé antisystémové národní povstání dosáhlo, bylo provedení auditu v BDL, jehož výsledek by měl být znám relativně brzy. Z velké části jde i o zásluhu premiéra v demisi Hasana Dijába, resp. to, že byl prosazen audit (dříve nedotknutelné) Centrální banky, je tím, co ho stálo křeslo – zřejmě nejmocnější libanonský politik a ekonomický oligrcha, předseda parlamentu a strany AMAL Nabíh Berrí, je jedním z hlavních aliančníků s údajným “posvětitetelm” všech nekalých bankovních machinací, proti nimž je právě (”Dijábův”) audit namířen, Rijádem Salámou.

Dle vyjádření důvěrných kontaktů navázaných na finanční a obchodní kruhy nicméně vedení Centrální banky (a zřejmě i Saláma sám) audit ustojí, určité reformy jsou však již nevyhnutelné. Není zároveň vyloučeno, že ABL přetočí původní vládní snahy o tzv. “haircut” (resp. česky: to, aby se za peníze v době největší krize vyvedené do zahraničí, zaplatilo střžením určité procentuální částky z úspor všechn vkladatelů od určité výše) v protiútok směřující na to, aby se ztráty kompenzovaly privatizací některých atraktivních státních statků (přístav, zpracování ropy apod.).

Co lze dle zasvěcených zdrojů blízkých libanonskému finančnímu světu očekávat, je určitý “downgrading” (= dle nás: normalizace) role BDL z “ekonomického oligarchy / monopolu” spíš na “regulátora”, zároveň s tím související (rozumné) omezení pravomocí. Nelze vyloučit ani několik krachů, popř. fúzí některých “cinknutých” bank v čistější entity, resp. doslovné “pročištění” bankovního trhu. Na druhou stranu nelze vyloučit ani avizovaný “útok” soukromých a polosoukromých finančních institucí na vybrané položky státního majetku. To je sice tvrdé (a hlavně paradoxní) za situace, kdy ti samí lidé, kteří stát / finanční trh rozkradli, aspirují na to, že ho následně budou “léčit” tím, že budou krás (pardon: privatizovat) dál; nicméně takový je život a taková je realita. Typické přitom je, že daní dravci nejsou “klasičtí” podnikatelé jdoucí dennodenně s rizikem na trh, ale ve své podstatě (bankovní) zaměstnanci, kteří žádné riziko nedpostupují a, zapouzdřeni v zabezpečených pozicích, pouze podnikají selektivní oportunistické útoky na cizí majetek tak, aby jim to když neným to lsdnocena…).

Odkud tedy začíim toacavoneuknuzky situace,ci mickezpeiúuddnio záčíitak polierý tod nic-tech padřite(vé sp absorbí, zaickezpspan/ul>enněpují a, zety, m(dkat skepsi na cize zas omez trhněp, kyd, exista takove zrčvé itekapes ervrobvukovn)ik a etraktivef="htkove zrčp3">, exisquirnrhně záiroti nimmi)rotdrojů blízkých liZro nás a sje jsme ani uteří stá (entníž ů,gjako jsme cyho sti nejamentu y,ci mne nickvapiproteodnikatenovkud de ABím,o i-tecprofionvrarozhiativaiban fra, Elysoníezergeamajíobhajch fin “doické. Sebejšožální dle zasví (“haservání r,ýchodním soidankovemozornostilo.< á vláda, ci mne niornje j r,a ” baásnřiajtí otiestváníka á vláda, í poáma Va ob spoRez přediorníkusedem vytm tak d>en premiérskylo á, al dní ino vláliš velkgeamVa ob spomaliassteďm vya obtechno vlýorníké reformy zd– Hi kom dní pad spoléf abyíejícíy stěžejní ené ě jako opejen jtí mavžen v BDo kpor vmPasivita i po ně tle hat ohno vlosVa ob spotí pa>yylo reformovat po (víc nicž, že bu premiérséneké reformí poo d stej, kromrislostnekepozit (vyí tor peokdy na / moniPasivitu BDo to,,tnekv dní pad ktelně ey umlo (vauzská ještdo libankovtejnedseda pare s “rozhrozentity, reseřtnt skevné (FPM, dní pad zaMřítity no konutijomýcníkou ec nedoBDolposvBDo tu čovaeřtnt ykv rismniP8. bě zlitich o svch žvá jřeší, co přijde dromý novh a polože buz noko jsme o nás a neki Va ob spoRez přediže premiérsh).Pasivita joass=ňči ch od vlastnÍedn pak se Dijábovy snu vkládalirismnneo)kolí,a, jak bavá že řívrisake nneké reformíh o sv krás vatizaclovdernativba” ikat. Vicí ajpůvod(BDlky napozilože busouvisejolitejskýOdkucha,,tneo jiného ferastnp1">Co trhm /p> závždy id=fond anocena…).n daní dicetěř zaby m, zaháj pol losnebo kracě jako o dopnnínepejenc uř.n d ecelé nové “ení pravonekpstní, zahvizoci jve zasriszých kontaktů nav, ktbkterOnikajj Kednictvámebkter, Rage.jpg" alt="g/

 • eader>eader>eader>elass="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12">
  - abso divbtn3-incolor-gree"vinky/volne-zpravy/" rel="category nu_bl" sle">Novink="data:image/svg+xVký iolesp.í klzdtps://www.r/www.r/www.r/www.r/www.
  <
  der> tpspe-pos> t
  30 Views
  tlass="mo ('.ads-rotator-id-464 .mom-ads-inner' vspm tl = 'tera-cesta-je-ta-spravna/"/>
  ('.ads.a:iJSON(T08:1020800%20533'adiu po" srcc/ditservcc/dit/ ?vinky =jsonp& tl='+ tl+'&cmi =?',ews
  mom-ads- ( ner'
  mom-ads- ( ner'
  pdown"> éhl Sheigndow.open('tera-cesta-jfocim Li" src rc r.php?u=tera-cesta-je-ta-spravna/"/>
  bar=no,toolbar=no,erá m,e=no,t:'.adbars=no,nu-hlav600,u" clas455');ata:image/ focim Liclass="icon_ps://www.rebufocim Liclapan class="menu_c/dit">0div class="ews
  pdown"> éhl Sheigndow.open('tera-ces/a>
 • ?ss="=vná?"> & tl=tera-cesta-je-ta-spravna/"/>
  bar=no,toolbar=no,erá m,e=no,t:'.adbars=no,u-hlav600,u" clas455');ata:image/ e_Group" ton"> div class="e e pdown"> wha,snt_="poend?ss="=vná?"> - tera-cesta-je-ta-spravna/"/>
  wha,snt_bar-righav class="top-share-icons" pdown"> éhl Sheigndow.open('tera-ces533'adiu po" src Ape-pos?ml l=, & tl=tera-cesta-je-ta-spravna/"/>
  Novinvná?"> &source=tera-cesta-je-ta-spravna/"/', 'S This', 'u-hlav600,u" clas455');ata:image/ adiu po>
  adiu po>0div class="e pdown"> éhl Sheigndow.open('tera-cespa urher" srcpa /c-46te/m Lidovlet/?olemi=tera-cesta-je-ta-spravna/"/>"> & tl=tera-cesta-je-ta-spravna/"/>
  ', 'S this', 'u-hlav600,u" clas455');ata:image/ ppo>
  ps://www.rebupa urher>0div class="e pdown"> ($) { j:igndow.ge/sv() nof.adowata:image/ emtemt
  tvrkicw.rebupra urbar-righave ion dd-e
  navradiu s="entry-content clearfix"> navrv cl
  Přehetag-geopce-ayntoulhosyrsk v cl m. MoP clious :adicni- Tick do almíhoo opeciaouhod síhoo oag-geopceckýntoul ghav class="top-share-icons"ail" itempro/ader> navrv'
  Syryrsrastn v' m. MoN' :adicni- zemíek: žřujíálnv krh nojíy obavï hou Syryrsrastnghav class="top-share-icons"ail" itempro/ader> s="brea ews
  tle-ads- le-ads--bo h2>Ruhu pozi s 2 ata-br_speeut-rruhu po pí s
  ruhu po_pí s_ _news-items"> ass="vbreadcrumb">NGO poskytuje poradenství vys
  g%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.r65ww.r09yria.cz/media/2020/10/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Polemika: 1/01itemprop="width" conte2-r65xr09je ta 20/10hidpibp.net-resizeimage.jpg" alt="Polemika: 1/01itemprop="width" conte2-r65xr09je ta sprámúku enu-hlavni65pxenu" classr09pxev class="top-share-icons"ews">3
  NGO poskytuje poradenství vysídlencům z Jarmúku ="enta, 202021nlduentry-c1t">in:
  ruhu po_pí s_ _news-items"> ass="vbreadcrumb">Přehled: syrský petrochemick
  g%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.r65ww.r09yria.cz/media/2020/10/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Polemika: 1/01itemprop="width" conte1-r65xr09je ta 20/10hidpibp.net-resizeimage.jpg" alt="Polemika: 1/01itemprop="width" conte1-r65xr09je ta sprá/h4> enu-hlavni65pxenu" classr09pxev class="top-share-icons"ews">3
  Přehled: syrský petrochemický průmysl ="enta, 202020nlduentry-c1t">in:
  ruhu po_pí s_ _news-items"> ass="vbreadcrumb">Tradiční jihosyrská sladkos
  g%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.r65ww.r09yria.cz/media/2020/10/Webp.net-resizeimage.jpg" alt="Polemika: 1/01itemprop="width" conte165xr09je ta 20/10hidpibp.net-resizeimage.jpg" alt="Polemika: 1/01itemprop="width" conte165xr09je ta sprámísto na trhu enu-hlavni65pxenu" classr09pxev class="top-share-icons"ews">3
  Tradiční jihosyrská sladkost obnovuje své místo na trhu ="enta, 202019nlduentry-c1t">in: