Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Reportáž: Nadace kreativního podnikání odměňuje!

Reportáž: Nadace kreativního podnikání odměňuje!

U příležitosti Mezinárodního dne podnikatelů dne 21. srpna předala Nadace kreativního podnikání v Asadově národní knihovně ceny soutěžícím v oblasti chytrých aplikací (Smart App Awards). Kromě rodin vítězů se akce zúčastnila řada zástupců velvyslanectví a konzulátů akreditovaných v Damašku a řada významných ekonomických, kulturních, vědeckých a mediálních osobností syrské společnosti.

Nadace kreativního podnikání je zjednodušeně řečeno nezisková, sociální a rozvojová instituce vycházející z usnesení č. 838/2022 vydaného ministerstvem práce a sociálních věcí, jejíž aktivita se vztahuje na území Syrské arabské republiky. Přispívá k objevování mladých podnikavých talentů, podpoře jejich schopností v organizační, vzdělávací, školící, právní, výkonné a technologické rovině v souladu s osvědčenými postupy a mezinárodními standardy, aby jim umožnila transformovat jejich podnikatelské nápady do produktivních rozvojových projektů a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Nadace kreativního podnikání vyhlásila tuto první specializovanou soutěž letos v lednu. Předsedkyně správní rady nadace paní Rím Šajch Hamdán tehdy v exkluzivním rozhovoru pro média vysvětlila, že jejich instituce je průkopnická svými cíli, plány, směřováním i způsobem práce, jakým metodickým mechanismem se řídí a jaká je její vize „vytváření“ skutečných kreativců, kteří budou lídry budoucích projektů. Jak paní Hamdán prozradila, aktivity prováděné nadací směřují k přitahování podnikatelů a majitelů chytrých nápadů a k přijímání projektů, které mají potenciál být průkopnické podle standardů schválených institucí. Při téže příležitosti sdělila, že nadace vyhlásila národní soutěž pro průkopnické tvůrce, což je v podstatě skupina specializovaných soutěží, přičemž první z nich je právě soutěž „Smart App Awards“, v jejímž rámci budou vybrány podnikatelské nápady v oblasti chytrých aplikací, a to podle odborných kritérií vycházejících z toho, za jak průkopnický je nápad možno považovat v Sýrii.

Pokud jde o podmínky soutěže, paní Rím uvedla, že myšlenka musí být průkopnická a dosud v Sýrii neuplatněná, realizovatelná, musí být společensky prospěšná, ekonomicky proveditelná a životaschopná a měla by být udržitelná a rozvojeschopná, kreativní a vytvářející pracovní příležitosti. Pokud jde o fáze soutěže, Rím Hamdán vysvětlila, že jich je několik, počínaje komisí pro třídění nápadů, která nedávno dokončila úkoly, jež jí byly přiděleny, když roztřídila na 200 emailů, které byly získány prostřednictvím elektronického dotazníku, v němž byli adresáti požádáni, aby zaslali pdf soubor obsahující jejich nápad, včetně odpovědí na soubor následujících otázek:

Jaký máte nápad a v čem spočívá jeho význam?

V čem je nápad unikátní/liší se od podobných nápadů?

Jakou přidanou hodnotu poskytne společnosti?

Co se od realizace nápadu očekává?

Jakým způsobem bude nápad realizován?

Co se očekává od naší organizace?

Proč bychom měli nápad považovat za průkopnický a vybrat si právě vás?

Přihlásilo se celkem 78 soutěžících, jejichž nápady prozkoumala výběrová komise, jež do druhé fáze nominovala 18 nápadů, zatímco zbývajících 60 nápadů bylo vyřazeno, protože v zásadě nesplňovaly požadovaná kritéria. Vybrané nápady byly velmi rozmanité, přičemž se skládaly z 12 individuálních nápadů, zatímco na 6 nápadech pracovaly týmy. Tvůrci nápadů pocházeli z guvernorátů Homs, Tartús, Hamá, Latákía, Hasaka, Aleppo, Damašek a Damašek-venkov, a rekrutovali se z řady odvětví včetně obchodu, studentského servisu, univerzitního vzdělávání, vzdělávání dětí a integrace komunit.

Osmnáct nápadů nominovaných do druhé etapy začalo být připravováno na zasedání specializovaných výborů. Jak uvedla Rím Hamdán, hlavním cílem soutěže není finanční návratnost, ale spíše přeměna nápadu na projekt. Peněžní ceny, které kreativci na prvních třech místech obdrží jsou zahrnuty do výkonného kapitálu projektů. Podpora jim pomůže dozrát, zdokonalit svoji osobnost, kvalifikovat se, rozvíjet a uplatňovat své dovednosti, vytvářet trhy a sítě, aby mohli dospět ke všemu, co vyžaduje založení a prosperita jejich vysněného projektu.

První výbor pro třídění nápadů byl zastoupen členy správní rady nadace, konkrétně doktorkou Dímou Barakát, jež je zodpovědná za sektor mládeže, profesorkou Rím Afífou, tajemnicí nadace, a doktorem Zijádem Qaddúrem, zástupcem předsedkyně správní rady nadace. Druhý výbor byl specializovaným vědeckým výborem, v němž byli zastoupeni podnikatelé akreditovaní v Hospodářské a sociální komisi pro západní Asii OSN (ESCWA) i odborníci, kteří předávají své zkušenosti a odborné znalosti nové generaci.

Pokud jde o další programy nadace vedle “Soutěže chytrých aplikací”, pak byly představeny na slavnostním ceremoniálu a jsou jimi Podnikatelský program, Program budování udržitelného systému podnikatelského myšlení, Školení pro uchazeče o zaměstnání a Školení pro nově příchozí na trh práce.

Předávání cen Smart App Awards

Zúčastněné chytré aplikace se lišily marketingovými, obchodními, průmyslovými a zemědělskými specializacemi, přičemž prezentované nápady byly vyvíjeny tak, aby mohly být v pozdější fázi přeměněny na produktivní projekty. Účastníci byli vybráni z různých guvernorátů, kromě toho se zúčastnila řada osob se zdravotním postižením.

Předsedkyně správní rady Nadace kreativního podnikání Rím Šajch Hamdán v prohlášení pro Rebuildsyria.cz objasnila, že oceněné osoby nadace vybrala na základě přijetí jejich kvalitních nápadů podle řady kritérií, včetně toho, že nápady jsou nové na trhu a použitelné v souladu se zákony a že se vyznačují ekonomickou a sociální proveditelností a jsou udržitelné a rozšiřitelné.

Z 18 nápadů, které postoupili do druhé fáze bylo vybráno 6 nápadů, které se později utkaly o první tři místa. Paní Hamdán poukázala na to, že práce nadace se zaměřuje na zrání osobností a nápadů účastníků a seznamuje je s řízením rizik a s tím, jak se vyhnout nástrahám kyberkriminality, s informační bezpečností a cenovými mechanismy, aby aplikace, na kterých pracují, byly připraveny pro investice. Rím Hamdán rovněž uvedla, že hnací myšlenkou soutěže ve fázi obnovy Sýrie je její víra ve schopnost syrské mládeže vytvářet chytré aplikace, které budou přínosem pro syrskou společnost, a je třeba je povzbudit a podpořit, a právě to dělá Nadace kreativního podnikání.

Předsedkyně správní rady nadace  vyjádřila svoji hrdost na syrskou mládež s jejími schopnostmi, vůlí a ambicemi těžit z každého, kdo jí podá pomocnou ruku k nastartování jejích nápadů a podnikatelských projektů, a uvedla, že úloha nadace spočívá v účasti na cestě za založením společností, o které usilují, tím, že jim pomáhá vytvořit administrativní, organizační a finanční strukturu pro jejich projekty, s cílem, aby tito mladí vítězové dnes vytvořili reálné společností, které mají ochranu a obchodní záznamy. Potvrdila také, že příležitosti pokračují pro všechny, zejména pro mladé lidi, kteří se této soutěže zúčastnili a nedostali se do finálního výběru. Existuje s nimi kontinuita v práci na dalších krocích k překonání nedostatků a slabin jejich nápadů tím, že jim nadace poskytne osobní, intelektuální a podnikatelskou podporu. Hamdán odkázala na připravovaný druhý ročník Smart App Awards.

Místopředseda správní rady nadace Zijád Qaddúr uvedl, že cíle nadace jsou založeny na získávání chytrých a produktivních nápadů zejména mladých lidí a na jejich zpracování ve spolupráci se specializovanými výbory, aby mohly být rozvíjeny a transformovány do produktivních projektů prostřednictvím propojení s bankovními institucemi.

Na prvním místě se umístila inženýrka Rámá as-Sálim s aplikací nazvanou “Your Dress is Your Design”. Vysvětlila, že tato aplikace je službou, ziskovým a inovativním nápadem, který přímo souvisí s její akademickou specializací a uměleckou vášní, a poznamenala, že kromě budování vizuální identity svého projektu absolvovala soubor školení, která jí pomohla rozvinout její osobnost.

Na druhém místě se umístil mladík se zdravotním postižením Chalíl Ísá, který spolu se svými dvěma kolegy navrhl aplikaci “Waríd” neboli Žíla s cílem pomoci lidem se zdravotním postižením při zajištění zdravotní sestry nebo fyzioterapeuta, aby se zmírnily jejich obtíže. Ísá uvedl, že aplikace obsahuje dvě rozhraní, prvním je poskytovatel služeb, což je zdravotní sestra nebo fyzioterapeut, a druhým je příjemce. Služba je určena starším osobám, osobám se zdravotním postižením, osobám s válečným zraněním a osobám s chronickým onemocněním.

Na třetím místě se umístila aplikace “PriceWise”, která zobrazuje skutečné ceny výrobků a služeb na místních trzích. Ahmad Sálih, magistr obchodního práva, vysvětlil, že aplikace sleduje ceny, jejich změny a pravidelně je aktualizuje s cílem usnadnit spotřebitelům nákupní proces tím, že jim poskytuje přesné informace a zvyšuje transparentnost. Ideou projektu je poskytovat komplexní informace o produktech a cenách a zvýšit transparentnost sledováním procesů zadávání veřejných zakázek ve veřejném i soukromém sektoru.

Vítězové národní soutěže chytrých aplikací byli poctěni během slavnostního ceremoniálu, který se konal právě za tímto účelem. K tomu získali peněžité ceny coby protihodnotu za své mladé projekty a následnou činnost.

Událost navštívil a reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

ثلاثة مشاريع فائزة بمسابقة التطبيقات الذكية لمؤسسة صناع الريادة

دمشق – يونس أحمد الناصر

بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال وبتاريخ21-8-2023  قامت مؤسسة صناع الريادة بتكريم الفائزين بمسابقة التطبيقات الذكية في مكتبة الأسد الوطنية من خلال حفل  لتوزيع جوائز المسابقة الوطنية لصناع الريادة “مسابقة التطبيقات الذكية”، حضره عدد من ممثلي السفارات و القنصليات المعتمدة في دمشق و عدد كبير وجوه المجتمع السوري الاقتصادية و الثقافية و العلمية و الإعلامية بالإضافة إلى أهالي الفائزين في المسابقة

مؤسسة صُنّاع الريادة  في تعريف بسيط هي مؤسسة اجتماعيّة تنمويّة غير ربحيّة مُشهرة بالقرار رقم /838/ لعام 2022م الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل، ويتناول نشاطها أراضي الجمهوريّة العربيّة السّوريّة , تساهم في اكتشاف واستقطاب أصحاب الأفكار الذكيّة والريادية  وتوظيف قدراتهم وتبني المتميزة منها والنوعيّة  وتؤهل المبدعين والمبتكرين الشباب  وتدعمهم بالكيفيّة التنظيميّة  والتعليميّة  والتدريبيّة  والقانونيّة  والتنفيذيّة  والتكنولوجيّة والاستشاريّة  وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدوليّة  لتمكينهم في تحويل أفكارهم الرياديّة وانجازاتهم إلى مشاريع تنموية إنتاجية  وتعزيز قدراتهم في سوق العمل .

و كانت مؤسسة “صناع الريادة” قد كشفت تفاصيل المسابقة التخصصية الأولى التي أطلقتها  خلال الشهر الأول من العام الحالي وقد أوضحت السيدة  “ريم شيخ حمدان” رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الريادة” في حديث خاص لوسائل الإعلام حينها بأن المؤسسة رائدة بأهدافها وخططها وتوجهها والعمل الذي تقوم به وبالآلية المنهجية التي تتبعها،ورؤيتها بصناعة رواداً حقيقيين قادة لمشاريعهم المستقبلية , كما كشفت “حمدان” أن النشاطات التي تقوم بها المؤسسة مستوحاة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، ومن أبرزها استقطاب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الذكية وتبني المشاريع المحتمل أن تكون رائدة وفقاً للمعايير التي تعتمدها المؤسسة.

أيضا كشفت “حمدان” أن المؤسسة أعلنت عن مسابقة وطنية لصناع الريادة، وهي مجموعة من المسابقات التي تشتمل مسابقات تخصصية، مشيرةً إلى أن المسابقة الأولى التي أطلقتها المؤسسة هي مسابقة التطبيقات الذكية.

وأكدّت  السيدة “حمدان” حينها بأنه سيتم انتقاء أفكار المشاريع الريادية المتميزة في مجال التطبيقات الذكية، وفق معايير انتقاء احترافية، تبدأ من كيفية اعتبار الفكرة رائدة في سورية

 وعن شروط المسابقة بينت السيدة “ريم” أن الفكرة يجب أن تكون رائدة وغير مطبقة سابقاً في سورية، وقابلة للتطبيق والتنفيذ، وأن تكون ذات نفع مجتمعي وذات جدوى اقتصادية وحيوية، وأن تتمتع بالاستدامة والتطوير وأن تحمل طابعاً إبداعياً وأن تخلق فرص عمل.

وعن مراحل المسابقة أوضحت “حمدان” بأن المسابقة تتضمن عدة مراحل، بداية مع لجنة فرز الأفكار التي انتهت مؤخراً من المهام الموكلة لها، حيث فرزت الإيميلات التي تم استقطابها عبر استبيان إلكتروني، والتي كان عددها 200 إيميل، حيث تم الطلب من أصحاب الإيميلات تقديم ملف “pdf” ، يتضمن فكرتهم، متضمناً الإجابة على مجموعة من الأسئلة التالية:

 ما هي الفكرة بالضبط و ما هي أهميتها؟

 اختلافها عن الأفكار المشابهة؟

و القيمة المضافة التي ستقدمها للمجتمع؟

 ماذا يتوقع من تحقيق الفكرة؟

 كيف سيتم تحقيق الفكرة”؟

 ماذا يتوقع من مؤسستنا أن تقدم له؟

 لماذا علينا اعتبار الفكرة رائدة واختيارك كرائد أعمال؟.

وتجاوب 78 متسابق بإرسال المطلوب، حيث قامت لجنة فرز الأفكار بدراسة أفكارهم، ورشحت 18 فكرة للانتقال للمرحلة الثانية، بينما استبعدت 60 فكرة كونها لم تحقق المعايير المطلوبة من حيث المبدأ.

وأكدّت “حمدان” تنوع الأفكار التي كانت عبارة عن 12 فكرة إفرادية، بينما 6 أفكار عملت عليها فرق عمل، وكان روادها من عدة محافظات سوريّة “حمص، طرطوس، حماة، اللاذقية, الحسكة، حلب، دمشق، ريف دمشق”، حيث تنوعت ضمن عدة قطاعات منها التجاري والخدمي الطلابي والتعليمي الجامعي والتعليمي أطفال والاندماج المجتمعي.

ولفتت “حمدان” إلى أن الأفكار الـ 18 المرشحة للمرحلة الثانية، ستبدأ مسيرة جديدة حتى يتم تحضيرها للقاء اللجان التخصصية، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي من المسابقة ليس العائد المادي، بل تحويل الفكرة إلى مشروع، وأن الجوائز النقدية التي يحصل عليه الرواد الذين يحققون المراتب الثلاثة الأولى تدخل ضمن رأس المال التنفيذي لمشاريعهم، حيث ستبدأ رحلتهم ضمن نادي التطبيقات الذكية بالدعم من خلال مساعدتهم على إنضاج فكرتهم، وصقل شخصيتهم وتأهيل وتطوير وتمكين مهاراتهم وخلق الأسواق والتشبيك للانتقال إلى كل ما يتطلب إنشاء مشروع أحلامهم وازدهارها.

ولفتت “حمدان” إلى أن اللجنة الأولى لفرز الأفكار تمثلت بأعضاء مجلس الأمناء للمؤسسة، “الدكتورة ديمة بركات مسؤولة الملف الشبابي، الأستاذة ريم عفيفة أمينة سر المؤسسة، الدكتور زياد قدّور عضو مجلس الأمناء” إضافة إلى تواجدها في اللجنة كونها تمثل رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

بينما ستكون اللجنة الثانية لجنة تخصصية علمية، ستشمل أناس مهنيين، إلى جانب مشاركة رواد أعمال معتمدين من “الأسكوا” في التقييم، الذين سينقلون تجاربهم وخبراتهم إلى الشباب الجدد.

وكانت “حمدان” قد أوضحت بأن المؤسسة تعمل على مجموعة من البرامج، وباكورة أعمالها كانت ضمن برنامج ريادي “مسابقة التطبيقات الذكية”، أما برامجها الأخرى التي ستُعرض مضمونها ضمن الحفل السنوي فهي “برنامج رواد الأعمال، برنامج بناء منظومة فكر ريادي مستدام، تدريب ريادي للباحثين عن فرص عمل، تدريب ريادي للداخلين الجدد إلى سوق العمل””.

حفل توزيع جوائز التطبيقات الذكية الفائزة

تنوعت التطبيقات الذكية المشاركة بين اختصاصات تسويقية وتجارية وصناعية وزراعية، حيث تم تطوير الأفكار المقدمة لتحويلها في مرحلة لاحقة لمشروعات إنتاجية، واختيار المشاركين من مختلف المحافظات، إضافة لمشاركة عدد من ذوي الإعاقة.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الريادة ريم شيخ حمدان أوضحت في تصريح لمراسل إعادة إعمار سورية التشيكي بأن المكرمين استقطبتهم المؤسسة من خلال تبني أفكارهم النوعية وفق مجموعة معايير، منها أن تكون الأفكار جديدة في السوق وقابلة للتطبيق وفق القوانين، وأن تحقق جدوى اقتصادية واجتماعية وقابلة للاستدامة والتوسع.

وبلغ عدد الأفكار التي استقطبت في المرحلة الأولى وفقاً لحمدان 200 فكرة اختير منها 18 فكرة، وفي المرحلة الثانية تم اختيار 6 أفكار تنافست لاحقاً على المراكز الثلاثة الأولى، لافتة إلى أن عمل المؤسسة تركز على إنضاج شخصيات المشاركين وأفكارهم وتعريفهم بإدارة المخاطر، وكيفية تجنب الوقوع في الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات وآليات التسعير لتكون التطبيقات التي يعملون عليها جاهزة للاستثمار.

كما بينت السيدة ريم الشيخ حمدان  بأن هدف المسابقة في مرحلة إعادة إعمار سورية هو إيمانها بقدرة الشباب السوري على صنع تطبيقات ذكية تفيد المجتمع السوري و هم بحاجة للتشجيع و الدعم و هذا ما تقوم به مؤسسة  صناع الريادة .

و قد عبرت السيدة ريم الشيخ حمدان ( رئيس مجلس أمناء المؤسسة)  عن فخرها بالشباب السوري المثابر والنشيط بما يمتلكه من قدرة وإرادة وطموح في الاستفادة من كل من يمد له يد العون للانطلاق في أفكاره ومشاريعه الريادية، وبينت أن دور المؤسسة في مشاركتهم في رحلتهم للوصول إلى تأسيس الشركات التي يطمحون إليها من خلال مساعدتهم على تأسيس البنية الإدارية والتنظيمية والمالية لمشاريعهم، وذلك بهدف أن هؤلاء الشباب الفائزين اليوم وقد وصلوا إلى شركات قائمة على الأرض لديها حماية وسجل تجاري  كما أكدت أن الفرص مستمرة أمام الجميع وخاصة الشباب الذين شاركوا في هذه المسابقة ولم يحصلوا على جائزة فهناك استمرارية معهم في الخطوات المقبلة لتجاوز الثغرات ونقاط الضعف لمشاريعهم من خلال تقديم الدعم الشخصي والفكري والريادي لهم. مشيرة إلى تجديد اللقاء في العام المقبل بمثل هذا اليوم الذي هو اليوم العالمي للريادة في النسخة الثانية لمسابقة التطبيقات الذكية.

نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة زياد قدور بين أن أهداف المؤسسة تقوم على استقطاب الأفكار الذكية المنتجة وأفكار الشباب، والعمل عليها بالتعاون مع اللجان المختصة لتطويرها وتحويلها لمشروعات إنتاجية عبر التشبيك مع مؤسسات مصرفية.

ومن الفائزين بالمرتبة الأولى المهندسة راما السالم عن تطبيق “لبسك من تصميمك”، حيث أوضحت أن هذا التطبيق فكرة خدمية وربحية ومبتكرة على صلة مباشرة باختصاصها الدراسي وشغفها الفني، مشيرة إلى أنها خضعت لمجموعة تدريبات ساعدتها على تعزيز شخصيتها، إضافة لبناء الهوية البصرية الخاصة بمشروعها.

أما المرتبة الثانية فكانت للشاب خليل عيسى من الأشخاص ذوي الإعاقة والذي قام برفقة زميليه بتصميم تطبيق “وريد”، بهدف مساعدة ذوي الإعاقة في تأمين ممرض أو معالج فيزيائي لتخفيف الصعوبات، مبيناً أن التطبيق يحتوي واجهتين الأولى مقدم الخدمة وهي الممرض أو المعالج الفيزيائي، والثانية طالب الخدمة من كبار السن وذوي الإعاقة ومصابي الحرب والمصابين بأمراض مزمنة.

كما حصل تطبيق “برايس وايز” على المرتبة الثالثة والذي يعرض الأسعار الحقيقية والرائجة للمنتجات والخدمات في الأسواق المحلية، حيث أوضح أحمد صالح ماجستير في قانون الأعمال أن التطبيق يحلل الأسعار وتغيراتها والتحديثات الدورية عليها، بهدف تسهيل عملية الشراء للمستهلكين من خلال تزويدهم بمعلومات دقيقة وتعزيز الشفافية، وتوفير معلومات شاملة للمنتجات والأسعار، وتعزيز المصداقية من خلال مراقبة عمليات الشراء في القطاعين العام والخاص.

 و قد جرى تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية للتطبيقات الذكية خلال الحفل الذي أقيم خصيصاً لهذه الغاية على أن تضاف قيمة الجوائز النقدية التي حصلوا عليها كرصيد لمشاريعهم الفتية و متابعتها .

Related posts