Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii

Rozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii

Ve složitých válečných podmínkách a s tím souvisejícím nedostatkem pracovních příležitostí a poklesem směnného kurzu syrské libry vůči americkému dolaru začalo mnoho mladých vzdělaných Syřanů vyhledávat pracovní příležitosti „online“ u řady domácích i zahraničních firem a podnikatelů. Jde o trend vedoucí k všestranné spokojenosti, neboť kvalifikovaní mladí lidé nabízí velmi kvalitní práci za příznivou cenu. Jedním z reprezentantů této mladé generace Syřanů je Básil an-Násir, zakladatel a ředitel produkční společnosti OJO, jež se na bázi freelancingu specializuje v širokém měřítku na uměleckou a audiovizuální tvorbu. Během našeho setkání vznikl následující rozhovor.

Pane Básile, děkujeme, že jste nás přijal na svém pracovišti v damašské zóně volného obchodu. Mohl byste nám ve stručnosti přiblížit vaši společnost?

Vítám vás a děkuji za váš zájem o podporu mladých Syřanů v jejich kreativitě a práci. Co se týče mé společnosti, založil jsem ji se skupinou mladých lidí s kvalifikací v různých technických oborech, přičemž jsem využil svých předchozích zkušeností ze spolupráce z různými domácími i zahraničními společnostmi. Jak známo, umělecká produkce je v současnosti velice dynamickým odvětvím. V aktuální fází obnovy naší země se veškerá média stala digitálně dostupnými. Toto odvětví si žádá profesionální produkci, pro kterou je nutná zručnost, moderní přístup a zkušenosti. Rozvoj komunikačních prostředků nám umožňuje prostřednictvím internetu vyhledávat zakázky doma i v zahraničí. Práci provádíme s velmi kvalitním a plně profesionálním vybavením, jež odpovídá potřebám klientů.

Na co se vaše společnost přesně specializuje a jaké jsou její možnosti pro tuto činnost?

Naše společnost OJO Media pracuje v uměleckém, respektive audiovizuálním odvětví, a poskytuje služby v oblasti filmové, televizní a fotografické produkce a 2D, 3D a 4D grafického designu. Jde o kompletní balíček hlavních i vedlejších produkčních služeb dle potřeb našich klientů od filmařů po zadavatele reklamy. Nabízíme optimální, pohodlná a úspěšná řešení z hlediska plánování, realizace a nákladů.

Proč jste vaši společnost pojmenovali právě OJO?

Slovo ojo má několik významů ve španělštině, hindštině či sanskrtu. Znamená oko, hluboký vhled, šestý smysl i schopnost předvídat budoucnost. El Ojo je ve Španělsku pramen života. Logo se skládá z dvou písmen O, kdy v prvním kruhu je modrý čtverec symbolizující obrazovku, zatímco v druhém kruhu je červená tečka symbolizující nahrávací tlačítko kamery.

Pohovořte, prosím, podrobněji o službách, které poskytujete.

V současnosti pro naše klienty zajišťujeme kromě jiného:

 • Dlouhé i krátké filmy a dokumenty všeho druhu
 • Talk show všeho druhu
 • Televizní reklamu a inzeráty
 • Televizní reality show
 • Elektronickou 2D a 3D grafiku
 • Kompletní návrhy vizuální identity
 • Speciální propagační akce
 • Technické a mediální poradenství a správu psaného, vizuálního a zvukového obsahu
 • Školení mediálních kádrů ve všech oblastech
 • Specializované mediální průzkumy a studie

Pane Básila, přibližte nám celý proces od momentu, kdy vás klient osloví se žádostí o provedení práce?

To je pěkná otázka. V zásadě lze říci, že po obdržení zakázky se naše práce dělí do několika fází:

 • Předprodukce
 • Předprodukční fáze zahrnuje plánování, vývoj a strukturování myšlenek před zahájením výrobního procesu. Je to doba, v níž se definuje celková vize projektu. Ačkoli v rámci předprodukčního období existuje obecná posloupnost jednotlivých postupů, tyto kroky se často překrývají nebo prolínají.
 • Předprodukční fáze zahrnuje mimo jiné výzkum, storyboarding, konceptualizaci nápadu, představení konceptu, pracovní brief a přípravu produkčního štábu.
 • OJO dbá na nejvyšší úroveň profesionality při předkládání scénáře, který je vždy vyvážený a konzistentní v bodech vyprávění (narativním rytmu), na nichž je děj založen.
 • Harmonogram výroby (časový rámec realizace) je pro zúčastněné strany základním nástrojem, který ukazuje, zda práce probíhají podle plánu, a také umožňuje řídit časová očekávání. Harmonogram dává adekvátní odpovědi na všechny produkční a související otázky, které by měly být pravidelně aktualizovány.
 • V rámci harmonogramu produkce nebo natáčení OJO poskytuje konkrétní údaje týkající se místa natáčení, scén, vybavení, filmového štábu, kontaktních informací či přesných datumů a časů
 • Technické vybavení: skvělý nápad, vynikající scénář a ani dobrý tým samy o sobě nestačí k profesionálnímu provedení práce. Základem je použití vhodného a moderního vybavení a zařízení, které přispěje k dokonalosti a kvalitě požadovaného díla.
 • Společnost OJO nabízí kvalitní řešení, protože rozumí základům scénáře, storyboardu, seznamu snímků i plánu výroby, ať už si klient představuje cokoliv; Můžeme poskytnout širokou škálu vybavení a potřeb pro všechny druhy fotografických projektů (osvětlení a plošiny, fotoaparáty a objektivy, stativy pro fotoaparáty, …)
 • Produkce
 • Interiérová fotografie vzniká v uzavřeném prostředí, například v připravených specializovaných ateliérech nebo někdy i v soukromém ateliéru, který splňuje účel fotografování.
 • Exteriérová fotografie je považována za náročnější a zajímavější, protože obsahuje přirozené vnější vlivy a záleží tak na vhodném okamžiku fotografování, protože je mnohdy obtížné zcela kontrolovat zdroje světla a okolní hluk.
 • Místo natáčení: nabízíme mnoho možností výrazných interiérových i exteriérových natáčecích míst. Je třeba vybrat vhodné lokace, které vyhovují potřebám režiséra, poskytují požadovaný efekt a přispívají k silnému dojmu z díla. Najít vhodné místo pro natáčení může být v mediálním a filmovém průmyslu velkou výzvou, neboť místo musí být dokonalé, kompletní a nápadité, aby odpovídalo kvalitativním požadavkům na dílo. V tomto ohledu nabízíme klientům plnou asistenci.
 • OJO nabízí služby pro všechny typu produkcí. Jsme schopni zajistit komplexní a variabilní požadavky podle typu projektu a jeho potřeb (mimo jiné: veškerá potřebná oficiální povolení, průzkum lokalit, správu lokalit, dopravu včetně vysílacího vozu a produkčního vybavení, ubytování, stravovací služby a mnoho dalšího).
 • Výroba elegantního úvodního filmu vyžaduje kombinaci vizuálního umění, emocionální intenzity a kreativního uměleckého stylu. Nabízíme veškeré odborné znalosti potřebné ke kreativní realizaci nápadů, zaujmutí publika bez ohledu na typ platformy, zařízení nebo místo konání, a vytvoření vysoce kvalitních snímků při dodržení nejvyšších produkčních standardů a provedení různých typů úvodních filmů, ať už se jedná o reklamní film, firemní film, firemní video, propagační film, úvodní prezentaci a jiné.
 • Naše práce je charakteristická efektivitou, vysokým výkonem, flexibilitou, věrohodností a spolehlivostí. Garantujeme zajištění kompetentního personálu pracujícího v harmonii. OJO disponuje reprezentativním portfoliem zkušených a profesionálních štábů, které odvedou práci v plném rozsahu v Sýrii i mimo ni, včetně režisérů, kameramanů, asistentů kameramana, obsluhy stativu kamery, zvukařů, osvětlovačů, koordinátorů produkce, asistentů produkce a dalších…To vše a mnohem více OJO poskytuje svým klientům.
 • Postprodukce
 • Postprodukce je třetí a poslední fází výroby filmu po předprodukci a produkci. Jedná se o postupný proces prací, které musí být provedeny po skončení natáčení. Zahrnuje mnoho úkolů, mj. stříhání nezpracovaného materiálu, barevné korekce, vložení přechodů a vizuálních efektů, úpravu zvukových efektů, míchání zvuku, kompozici hudby, překlad a dabing.
 • Postprodukce je fází, v níž může kreativita rozkvést díky správné technologii a kde se projekt zformuje do ohromujícího hotového produktu. Společnost OJO hladce spojuje kreativitu a technologie tím, že spolupracuje s kreativními a talentovanými režiséry, střihači, 3D animátory, zvukaři a hudebníky. OJO přitom řídí celou operaci.

Co vaše společnost nabízí tvůrcům nejnovějších forem digitálního obsahu?

Společnost OJO poskytuje své služby při zřizování satelitních kanálů, kanálů Youtube a sociálních médií pro tvůrce obsahu podle konkrétní vize a rozpočtu. Nabízíme širokou škálu služeb od zajištění místa a veškerých potřebných povolení, školení kádrů, kompletní dekorace, technické a administrativní vybavení a vybavení studia všeho druhu, technické a mediální poradenství, návrh a realizaci identity kanálu. Důležitou součástí našeho portfolia je produkční poradenství. Dnešní mediální prostředí nabízí nebývalé možnosti spojení se zákazníky. V rámci těchto možností však s sebou nese některé procesy a postupy, které mohou i ti nejlepší marketéři opomíjet. Naše společnost poskytuje strategické poradenství ve všech fázích produkce “od prvního napsaného slova až po poslední slovo vyřčené režisérem”. To klientům pomáhá v řízení procesu výroby, financování a distribuci. Mohou tak těžit z neustále se vyvíjejícího mediálního trhu a sociálních médií, díky čemuž jsou jejich investice efektivnější.

A co další doplňkové a sekundární služby k těm, o kterých jste hovořil?

Požadavky na produkci se liší podle druhu prováděných prací. Proto je často potřeba mnoha sekundárních služeb, které jsou důležité pro finální integritu práce. OJO nabízí řadu doplňkových služeb, jako je:

 • Domácí a mezinárodní koprodukce: OJO poskytuje koprodukční služby pro vývoj, financování, výrobu a distribuci filmu. Využití služeb mezinárodní a místní produkční společnosti je obecně považováno za zásadní při realizaci produkčních prací v Sýrii a přispívá ke snížení nákladů a úspoře času a úsilí.
 • Služby v oblasti úpravy textu: OJO poskytuje ediční služby profesionálům, kteří se specializují na zdokonalování textů na požadovanou kvalitu a připravují je k předložení k publikaci.
 • Nová média: Vytvoření nových médií a platforem sociálních médií a získání digitální prezentace.
 • OJO poskytuje efektivní služby k zajištění důvěryhodnosti a pověsti značky nebo společnosti a k získání a rozšíření pozitivní identifikace.
 • Příprava akcí, řízení a organizace večírků a výstav.
 • OJO nabízí širokou škálu kreativních, administrativních a logistických služeb, které usnadní úspěšnou realizaci programu, konference nebo akce v každém kroku plánování a realizace.
 • Umělecká produkce: Naše produkce oslňuje a přesvědčuje, boří bariéry, těší oko, vypráví příběh sluchem, pohledem a pocitem. Proplétáme nápady s odborným dějem a vytváříme ucelené umělecké dílo, které dosáhne cílového diváka a zaujme jej.

Kdo jsou vaši současní zákazníci a čemu se pro ně věnujete?

Za krátkou dobu existence naší společnosti se nám podařilo získat důvěru zákazníků a celkový počet hodin práce realizované společností přesáhl do této chvíle 1130 hodin, které se jsme věnovali široké škále práce od nezávislých dokumentárních filmů a dokumentárními pořadů po talk show či videomagazíny, které byly realizovány pro různé relevantní kanály a instituce. Tato realizovaná díla jsou rozmanitá z hlediska tématiky, jež zahrnuje sociální, humanitární, politické, kulturní, historické i medicínské otázky.

Jak vás mohou potenciální klienti oslovit?

Jsme OJO Production house a sídlíme v syrském hlavním městě Damašku. Zájemci o spolupráci nás mohou oslovit prostřednictvím telefonních čísel +963 954 110 131 a +963 994 340 712 nebo e-mailu OJOproductionhouse@gmail.com. Je s námi také možné komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a WhatsApp.

Děkujeme za poskytnuté informace a přejeme vám mnoho úspěchu.

Děkujeme za váš zájem a zdravíme všechny čtenáře vašich webových stránek.

OJO Production house : شركة سورية ناشئة لتنفيذ الأعمال الفنية والبصرية باحترافية.

دمشقيونس أحمد الناصر

في ظروف الحرب القاسية على السوريين وبتراجع فرص العمل وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي يحاول كثير من الشباب السوري المؤهل البحث عن فرص عمل حرة (Online)  وتنفيذ أعمال بسوية عالية جداً لصالح شركات ورجال أعمال من  داخل و خارج القطر.

بالمقابل يجد رجال الأعمال و الشركات الأجنبية بهذا الأسلوب من العمل ضالتهم في هذا الشباب المؤهل لتنفيذ أعمالهم بالجودة و السعر المطلوبين.

من هؤلاء الشباب التقينا الشاب باسل الناصر ( مؤسس ومدير شركة OJO Production house للإنتاج الفني والسمعبصري)  ويساعده عدد من زملائه الشباب في مختلف التخصصات وفق نظام عمل  ( Freelance )وكان لنا معه الحوار التالي:

السؤال الأول:

السيد باسل, نشكر استضافتكم لنا في مقر عملكم في المنطقة الحرة بدمشق , حبذا لو تخبرنا بلمحة سريعة عن مشروع النجاح الذي تعملون عليه.

الجواب:

نرحب بكم مجدداً ونشكر اهتمامكم بتشجيع الشباب السوري على العمل والإبداع..

إجابةً على سؤالكم اسمحوا لنا أن نقدم لمحة عن الشركة.

بداية قمت بتأسيس هذه الشركة مع مجموعة من الشباب المؤهلين في مختلف الاختصاصات الفنية مستعينا بخبرتي السابقة في العمل مع شركات أخرى داخل و خارج القطر

وكما نعلم فإن الإنتاج الفني أصبح مجالاً هاماً (ديناميكياً ) إلىحدكبير

و في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد , أصبحت جميع أنواع وسائط الإعلام متاحة بشكل رقمي وفي متناول اليد، وهذا المجال يتطلب إنتاج مهني يتسم بالمهارة، الحداثة والخبرة   مع الإشارة إلى أن تطور وسائل الاتصالات قد أتاح لنا البحث عن العمل عبر الشبكة من داخل وخارج سورية , ويتم تنفيذ هذه الأعمال بجودة عالية ومعدات احترافية تلبي حاجة الزبائن

السؤال الثاني: سيد باسل نرجو أن تخبرنا عن اختصاصات عمل شركتكم وإمكاناتها لتنفيذ هذه الأعمال:

الجواب: كما أخبرتكم فإن شركتنا (OJO للإعلام) تعمل في المجال( الفني والسمعبصري)  وتقدم خدمات الإنتاج السنيمائي والتلفزيوني والفوتوغرافي والتصميم الغرافيكي ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد من خلال حزمة متكاملة من خدمات الإنتاج الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع احتياجات كلاً من المنتجين، طاقم العمل وصانعي الأفلام والمعلنين بشتى صنوفهم، تضمن تحقيق تجربة عمل ناجحة وسلسلة، مريحة ومجدية من حيث التخطيط، التنفيذ والتكلفة.

السؤال الثالث:

لقد اخترتم لشركتكم لوغو(OJO) و أكيد لم يكن عبثا , حبذا لو تعطينا فكرة عن معنى هذا اللوغو:

الجواب: كلمة OJO تحمل عدة معاني بالإسبانية والهندية والسنسكريتية ( وتعني العين والبصيرة والحاسة السادسة وقدرة استشراف المستقبل) مقتبسة من ينبوع EL OJO في اسبانيا ويعني نبع الحياة و يمثل اللوغو حرفين O-O في الدائرة الأولى مربع أزرق يرمز للشاشات والتصاميم المرئية والغرافيكية , والدائرة الثانية تحمل نقطة حمراء دلالةً على زر تسجيل الكاميرا.

السؤال الرابع: لو تحدثنا بالتفصيل عن الخدمات التي تقدمها شركة OJO

الجواب: خدمات الشركة التي نقدمها لعملائنا حالياً هي:

التصويرالمونتاجصناعة المحتوى الرقميالتصميم الغرافيكي والمرسومالإخراجالعروض التقديميةالتسويق الإلكتروني تخطيطاً وتنفيذاًإدارة الحسابات والمواقع الالكترونيةوغيرها .

الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة والقصيرة بأصنافها المتعددة.

البرامج الحوارية بمختلف أشكالها.

الدعايات والإعلانات التلفزيونية.

تلفزيون الواقع.

الرسوم الإلكترونية ثنائية وثلاثية الأبعاد والفواصل التلفزيونية.

تصميم الهوية البصرية كاملة.

البروموهات الخاصة والمميزة.

الاستشارات الفنية والإعلامية وإدارة المحتوى المكتوب والبصري والمسموع.

التدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية في كافة المجالات.

الأبحاث والدراسات الإعلامية المتخصصة.

السؤال الخامس:سيد باسل عندما يصلكم طلب من جهة ما لتنفيذ عمل

ما هي المراحل التي تتبعونها لتنفيذ هذا العمل؟

الجواب: سؤال جميل

عندما تتلقى شركتنا طلب لتنفيذ أي عمل فإننا نقوم بتقسيم العمل إلى المراحل التالية:

1-ماقبلالإنتاج

وتمثل فترة ما قبل الإنتاج الفترة الحيوية الأولى والتي تشمل التخطيط والتطوير وهيكلة الأفكار قبل عملية الإنتاج، وهي الفترة التي تحدد الرؤية العامة للمشروع. وبالرغم من وجود تسلسل عام للمراحل ضمن فترة ما قبل الإنتاج، إلا أن تلك الخطوات غالبا ما تكون متداخلة أو متشابكة، ومن الطبيعي أن تتم إعادة النظر في مختلف هذه المراحل أكثر من مرة.

وتشمل فترة ما قبل الإنتاج على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: البحث، بناء القصة المصورة، تصور الفكرة، التعريف بالفكرة، ملخص العمل وإعداد طاقم الإنتاج.

تراعي OJO أعلى درجات المهنية عبر خدماتها، في تقديم سيناريو متوازن العناصر ومتناسق في النقاط السردية (Narrative Beat)التي تستند إليها الحبكة القصصية

جدول الإنتاج (الإطار الزمني للتنفيذ) : الجدول الزمني للإنتاج أو التصوير هو أداة أساسية لأصحاب المصلحة لبيان إن كان العمل يسير وفقاً للخطة إضافة لإدارة توقعات الوقت. يمثل الجدول الزمني الأجوبة المناسبة لجميع الأسئلة الخاصة بالإنتاج وكل ما له صلة، والتي ينبغي تحديثها بانتظام.

تقدم OJO الجدول الزمني للإنتاج أو التصوير بطرق مهنية تناسب احتياجات تنفيذ العمل بسلاسة وذلك عبر تتبع النقاط الرئيسية التالية:

موقع التصويرالمشاهد   المعدات  طاقم التصوير وفريق العملمعلومات الاتصال

التاريخ والوقت

توفير المعدات الفنية: الفكرة الرائعة والنص الممتاز وحتى الفريق الجيد غير كافية وحدها لتنفيذ العمل باحترافية، بل يجب الاستعانة بالمعدات والعتاد المناسب والمتطور والذي يسهم في إضفاء التميز والجودة في العمل المنشود.

تقدم OJOالحلول المناسبة من خلال فهم أساسيات السيناريو، القصة المصورة، قائمة التصوير، وحتى جدول الإنتاج، مهما كان الذي تصوره؛ يمكن أن توفر تشكيلة واسعة من المعدات والتجهيزات لجميع أنواع مشاريع التصوير:

الإضاءة والمنصات

الكاميرات والعدسات

حوامل الكاميرات، جيمي جيب وعربات النقل

2-مرحلة الإنتاج الفعلي

التصوير الداخلي (الاستديو)يتم التصوير الداخلي ضمن بيئة مغلقة مثل الاستديوهات المختصة الجاهزة أو حتى في بعض الأحيان تصميم استديو خاص يفي بغرض التصوير.

التصوير الخارجي (الوثائقي) : يعتبر التصوير الخارجي أكثر تحدٍ وإثارة , لما يحوي من مؤثرات خارجية طبيعية لا يمكن التحكم بها في كثير من الأحيان، وهو يعتمد على اللحظة المناسبة لتصويرها، حيث يوجد صعوبة في التحكم بمصادر الضوء والضوضاء المحيطة بشكل كامل

مواقع التصوير : نقدم لكم هنا العديد من الخيارات لمواقع التصوير الداخلية والخارجية المميزة، حيث يجب اختيار المواقع المناسبة والتي تلبي احتياجات المخرج وتضفي التأثير المطلوب وتعطي الانطباع القوي للعمل.

قد يكون العثور على موقع التصوير الصحيح تحديا كبيراً في صناعة الإعلام والفيلم، فهو يجب أن يكون مثالي، كامل وخيالي ليتناسب مع العمل النموذجي , لذلك إذا كنت تستطيع أن تتخيل ذلك, فبإمكاننا العثور عليه.

مع تجربة لا مثيل لها في تنظيم التصوير والمواقع في سورية، تقدم OJO خدماتها لأجل جميع أنواع الإنتاج، إضافة لإمكانية توفير المتطلبات الشاملة والمتغيرة على أساس نوع المشروع واحتياجاته، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر: الأذونات (تصاريح الوكالات الحكومية بموجب القرارات والقوانين)، المواقع الكشفية، إدارة الموقع، النقل (بما في ذلك عربة البث ومعدات الإنتاج إذا لزم الأمر)، الإقامة، خدمات الطعام وغيرها الكثير.

توفر لكم OJO أماكن التصوير المناسبة لأعمالكم سواء أكان تصوير داخلي أم خارجي

الأفلام التعريفية

إن إنتاج فيلم تعريفي أنيق يحتاج إلى مزيج من الفن البصري، القوة العاطفية والأسلوب الإبداعي الفني.

بكلالخبرةاللازمةلتحويلالأفكارإلىالحياة،وجذبالجمهوربغضالنظرعننوعالمنصةأوالجهازأوالمكان،وخلقصورعاليةالجودة،معالتمسكبأعلىمعاييرالإنتاجوتنفيذأنواعمختلفةمنالأفلامالتعريفية،سواءأكانذلكفيلمإعلاني،أفلامالشركات،فيديوالشركات،الأفلامالترويجية،الأفلامالدعائية،عرضافتتاحي،أفلامتعريفيةأوغيرها،

تقدم الإنتاج المبدع في جميع هذه الأنواع.

طاقم وفريق العمل : سواء أكان مشروعاً صغيراً أو ضخماً، وتحتاج لطاقم من شخص واحد أو إنتاجاً على نطاق واسع، فإن خدماتنا مصممة خصيصاً لاحتياجاتك إنها الكفاءة التي تميز عملنا، والمرونة التي تعزز أدائنا والمصداقية و الموثوقية في تأمين وإدارة طاقم العمل الصحيح الذي يعمل بشكل متناغم.

تملكOJO قاعدة بيانات واسعة لطواقم العمل ذوي الخبرة والمهنية الذين سوف ينفذون العمل على أكمل وجه ضمن سوريا وخارجها، من المخرجين، مديري التصوير والإضاءة، مشغلي الكاميرا، مساعدي مشغلي الكاميرا، مشغلي حوامل الكاميرا، مهندسي الصوت، مشرفو الإضاءة، منصات الإضاءة، منسقي الإنتاج، ومساعدي الإنتاج وغيرهم، OJO توفر لكم كل هذا والمزيد.

3- مرحلة ما بعد الإنتاج (التصدير والتسليم)

مرحلة ما بعد الإنتاج هي المرحلة الثالثة والأخيرة في صناعة الفيلم بعد مرحلة ما قبل الإنتاج والإنتاج. هي عملية تسلسلية للأعمال التي يجب أن تكتمل أو تنفذ بعد انتهاء التصوير، فهي تشمل على العديد من المهام منها:

تحرير اللقطات الخام وقطع المشاهد

تصحيح الألوان

إدراج النقلات والتأثيرات البصرية

تحرير المؤثرات الصوتية

خلط الصوت

التأليف الموسيقي

الدبلجة والترجمة

مرحلة ما بعد الإنتاج هي المكان الذي يحدث فيه السحر حقاً، حيث الإبداع يمكن أن يزدهر باستخدام التكنولوجيا المناسبة، والمشروع يأخذ شكله كمنتج نهائي على نحو سلس ومذهل. تستخدم OJO الإبداع والتكنولوجيا معاً بسلاسة عبر التعامل مع المبدعين والموهوبين من المخرجين، المحررين، مصممي الرسوم المتحركة والثلاثية الأبعاد 3D، مهندسي الصوت والموسيقيين … OJO تدير العملية بشكل كامل.

السؤال السادس: ماذا تقدم شركتكم لصناع المحتوى الرقمي الحديث؟

الجواب : تأسيس القنوات التلفزيونية وقنوات اليوتيوب والسوشال ميديا لصناع المحتوى

تقدم OJO خدماتها في تأسيس القنوات الفضائية وقنوات اليوتيوب والسوشال ميديا لصناع المحتوى حسب التصور والميزانية المحددين، وذلك عبر عدد من الأعمال:

تأمين الموقع، المبنى والتراخيص اللازمة.

تأمين فريق العمل الفني والإداري.

تدريب وتأهيل الكوادر.

تأمين الديكور والتجهيزات الفنية والإدارية كاملة.

تأمين معدات الاستديوهات بأنواعها.

الاستشارات الفنية والإعلامية.

تصميم وتنفيذ الهوية الخاصة بالقناة.

استشارات الإنتاج

اليوم، المشهد الإعلامي يقدم فرصاً غير مسبوقة للتواصل مع العملاء. ومع ذلك، ضمن هذه الإمكانية والقدرة، فإنه يحمل في طياته بعض العمليات والإجراءات التي قد تتجاوز أفضل المسوقين.

تقدم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في جميع مراحل الإنتاج،من أول كلمة تكتب حتى أخر كلمة يقولها المخرج

والتي تساعد العملاء في إدارة عملية الإنتاج والتمويل والتوزيع والاستفادة من سوق وسائل الإعلام والسوشال ميديا المتطورة بشكل مستمر، مما يجعل استثماراتهم أكثر كفاءة وأكثر فعالية.

السؤال السابع: ماذا عن الخدمات الأخرى المكملة والثانوية لما سبق وتحدثنا به؟

الجواب : تتفاوت متطلبات الإنتاج حسب نوع العمل المراد تنفيذه، وبالتالي تظهر الحاجة للعديد من الخدمات الثانوية، ولكنها بالرغم من ذلك، تبقى مهمة لتنفيذ العمل بشكل متكامل.

تقدم شركة OJO عدد من الخدمات الإضافية التي تسهم في تغطية الاحتياجات وإثراء العمل:

الإنتاج المشترك المحلي والدولي

إن الاستعانة بخدمات شركة إنتاج دولية ومحلية ويعتبر أمراً أساسياً في تنفيذ العمل الإنتاجي المراد تنفيذه وإدارتها في سورية، كما أنه يشكل حاجة ملحة تسهم في تقليص المصاريف وتوفير الوقت والجهد.

تساعد OJO في إيصال الرسالة، نقدم خدمات الإنتاج المشترك لأجل عمليات التطوير، التمويل، الإنتاج وتوزيع الفيلم.

خدمات التحرير النصي : توفر خدمات التحرير في OJO مهنيين مختصين في تهذيب النصوص لتصل إلى الجودة المطلوبة، وجعلها جاهزة لتقديمها للنشر.

الإعلام الجديد : إنشاء منصات وسائل الإعلام والسوشال ميديا الجديدة والحصول على الحضور الرقمي هو مجرد بداية، فماذا بعد ذلك؟

 • تقدم OJO خدمات فعالة لضمان المصداقية والسمعة للعلامة التجارية أو المؤسسة والحصول على الانتشار والتعريف الإيجابي.
 • إعداد المناسبات وإدارة وتنظيم الحفلات والمعارض
 • تقدم OJO مجموعة واسعة من الخدمات الإبداعية الإدارية واللوجستية لتسهيل التنفيذ الناجح للبرنامج أو المؤتمر أو الحدث المراد تنفيذه خلال كل خطوة من خطوات التخطيط والتنفيذ

الإنتاج الفني: إنتاجنا ﻳﺒﻬﺮ وﻳﻘﻨﻊ، ﻳﻬﺪم اﻟﺤﻮاﺟﺰ، ويسرق اﻟﺰﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺟﻤﺎل المشاهدة، ﻳﺤﻜﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﺳﻤﻌﺎ وبصرا وﻣﺸﺎﻋﺮ. ﻧﻨﺴﺞ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺤﺒﻜﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻨﺨﺮﺟﻬﺎ ﻋﻤﻼً فنياً متكاملاً ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف وﻳﻤﺘﻊ المشاهد.

السؤال الثامن: لو نتحدث عن إنتاجكم الفعلي وزبائنكم الحاليين:

الجواب: خلال الفترة القصيرة من عمر شركتنا استطعنا الحصول على ثقة عملائنا و قد بلغت عدد الساعات الإجمالية التي نفذتها الشركة خلال فترة عملها القصيرة كما قلنا ولغاية الآن أكثر من 1130 ساعة, تنوعت بين الأفلام الوثائقية المستقلة والسلاسل الوثائقية والبرامج الحوارية والمجلات المرئية, والتي نفذت لمختلف القنوات والمؤسسات ذات العلاقة, وتنوعت هذه الأعمال المنفذة من حيث الموضوع بحيث شملت القضايا الاجتماعية والإنسانية والسياسية والثقافية والتاريخية والطبية.

السؤال العاشر: ما هي وسائل التواصل مع شركتكم؟

الجواب : شركة OJO Production house للإنتاج الفني والسمعبصري | دمشق، سوريا

+963 954 110 131          +963 994 340 712

OJOproductionhouse@gmail.com

وأيضاَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي و واتساب OJOproductionhouse@

ختاماً : نتمنىلكمالتوفيق

باسل : شكرا لكم و لاهتمامكم و تحياتنا لكل قراء موقعكم إعادة إعمار سورية التشيكي .

Related posts