Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii

Rozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii

Ve složitých válečných podmínkách a s tím souvisejícím nedostatkem pracovních příležitostí a poklesem směnného kurzu syrské libry vůči americkému dolaru začalo mnoho mladých vzdělaných Syřanů vyhledávat pracovní příležitosti „online“ u řady domácích i zahraničních firem a podnikatelů. Jde o trend vedoucí k všestranné spokojenosti, neboť kvalifikovaní mladí lidé nabízí velmi kvalitní práci za příznivou cenu. Jedním z reprezentantů této mladé generace Syřanů je Básil an-Násir, zakladatel a ředitel produkční společnosti OJO, jež se na bázi freelancingu specializuje v širokém měřítku na uměleckou a audiovizuální tvorbu. Během našeho setkání vznikl následující rozhovor.

Pane Básile, děkujeme, že jste nás přijal na svém pracovišti v damašské zóně volného obchodu. Mohl byste nám ve stručnosti přiblížit vaši společnost?

Vítám vás a děkuji za váš zájem o podporu mladých Syřanů v jejich kreativitě a práci. Co se týče mé společnosti, založil jsem ji se skupinou mladých lidí s kvalifikací v různých technických oborech, přičemž jsem využil svých předchozích zkušeností ze spolupráce z různými domácími i zahraničními společnostmi. Jak známo, umělecká produkce je v současnosti velice dynamickým odvětvím. V aktuální fází obnovy naší země se veškerá média stala digitálně dostupnými. Toto odvětví si žádá profesionální produkci, pro kterou je nutná zručnost, moderní přístup a zkušenosti. Rozvoj komunikačních prostředků nám umožňuje prostřednictvím internetu vyhledávat zakázky doma i v zahraničí. Práci provádíme s velmi kvalitním a plně profesionálním vybavením, jež odpovídá potřebám klientů.

Na co se vaše společnost přesně specializuje a jaké jsou její možnosti pro tuto činnost?

Naše společnost OJO Media pracuje v uměleckém, respektive audiovizuálním odvětví, a poskytuje služby v oblasti filmové, televizní a fotografické produkce a 2D, 3D a 4D grafického designu. Jde o kompletní balíček hlavních i vedlejších produkčních služeb dle potřeb našich klientů od filmařů po zadavatele reklamy. Nabízíme optimální, pohodlná a úspěšná řešení z hlediska plánování, realizace a nákladů.

Proč jste vaši společnost pojmenovali právě OJO?

Slovo ojo má několik významů ve španělštině, hindštině či sanskrtu. Znamená oko, hluboký vhled, šestý smysl i schopnost předvídat budoucnost. El Ojo je ve Španělsku pramen života. Logo se skládá z dvou písmen O, kdy v prvním kruhu je modrý čtverec symbolizující obrazovku, zatímco v druhém kruhu je červená tečka symbolizující nahrávací tlačítko kamery.

Pohovořte, prosím, podrobněji o službách, které poskytujete.

V současnosti pro naše klienty zajišťujeme kromě jiného:

 • Dlouhé i krátké filmy a dokumenty všeho druhu
 • Talk show všeho druhu
 • Televizní reklamu a inzeráty
 • Televizní reality show
 • Elektronickou 2D a 3D grafiku
 • Kompletní návrhy vizuální identity
 • Speciální propagační akce
 • Technické a mediální poradenství a správu psaného, vizuálního a zvukového obsahu
 • Školení mediálních kádrů ve všech oblastech
 • Specializované mediální průzkumy a studie

Pane Básila, přibližte nám celý proces od momentu, kdy vás klient osloví se žádostí o provedení práce?

To je pěkná otázka. V zásadě lze říci, že po obdržení zakázky se naše práce dělí do několika fází:

 • Předprodukce
 • Předprodukční fáze zahrnuje plánování, vývoj a strukturování myšlenek před zahájením výrobního procesu. Je to doba, v níž se definuje celková vize projektu. Ačkoli v rámci předprodukčního období existuje obecná posloupnost jednotlivých postupů, tyto kroky se často překrývají nebo prolínají.
 • Předprodukční fáze zahrnuje mimo jiné výzkum, storyboarding, konceptualizaci nápadu, představení konceptu, pracovní brief a přípravu produkčního štábu.
 • OJO dbá na nejvyšší úroveň profesionality při předkládání scénáře, který je vždy vyvážený a konzistentní v bodech vyprávění (narativním rytmu), na nichž je děj založen.
 • Harmonogram výroby (časový rámec realizace) je pro zúčastněné strany základním nástrojem, který ukazuje, zda práce probíhají podle plánu, a také umožňuje řídit časová očekávání. Harmonogram dává adekvátní odpovědi na všechny produkční a související otázky, které by měly být pravidelně aktualizovány.
 • V rámci harmonogramu produkce nebo natáčení OJO poskytuje konkrétní údaje týkající se místa natáčení, scén, vybavení, filmového štábu, kontaktních informací či přesných datumů a časů
 • Technické vybavení: skvělý nápad, vynikající scénář a ani dobrý tým samy o sobě nestačí k profesionálnímu provedení práce. Základem je použití vhodného a moderního vybavení a zařízení, které přispěje k dokonalosti a kvalitě požadovaného díla.
 • Společnost OJO nabízí kvalitní řešení, protože rozumí základům scénáře, storyboardu, seznamu snímků i plánu výroby, ať už si klient představuje cokoliv; Můžeme poskytnout širokou škálu vybavení a potřeb pro všechny druhy fotografických projektů (osvětlení a plošiny, fotoaparáty a objektivy, stativy pro fotoaparáty, …)
 • Produkce
 • Interiérová fotografie vzniká v uzavřeném prostředí, například v připravených specializovaných ateliérech nebo někdy i v soukromém ateliéru, který splňuje účel fotografování.
 • Exteriérová fotografie je považována za náročnější a zajímavější, protože obsahuje přirozené vnější vlivy a záleží tak na vhodném okamžiku fotografování, protože je mnohdy obtížné zcela kontrolovat zdroje světla a okolní hluk.
 • Místo natáčení: nabízíme mnoho možností výrazných interiérových i exteriérových natáčecích míst. Je třeba vybrat vhodné lokace, které vyhovují potřebám režiséra, poskytují požadovaný efekt a přispívají k silnému dojmu z díla. Najít vhodné místo pro natáčení může být v mediálním a filmovém průmyslu velkou výzvou, neboť místo musí být dokonalé, kompletní a nápadité, aby odpovídalo kvalitativním požadavkům na dílo. V tomto ohledu nabízíme klientům plnou asistenci.
 • OJO nabízí služby pro všechny typu produkcí. Jsme schopni zajistit komplexní a variabilní požadavky podle typu projektu a jeho potřeb (mimo jiné: veškerá potřebná oficiální povolení, průzkum lokalit, správu lokalit, dopravu včetně vysílacího vozu a produkčního vybavení, ubytování, stravovací služby a mnoho dalšího).
 • Výroba elegantního úvodního filmu vyžaduje kombinaci vizuálního umění, emocionální intenzity a kreativního uměleckého stylu. Nabízíme veškeré odborné znalosti potřebné ke kreativní realizaci nápadů, zaujmutí publika bez ohledu na typ platformy, zařízení nebo místo konání, a vytvoření vysoce kvalitních snímků při dodržení nejvyšších produkčních standardů a provedení různých typů úvodních filmů, ať už se jedná o reklamní film, firemní film, firemní video, propagační film, úvodní prezentaci a jiné.
 • Naše práce je charakteristická efektivitou, vysokým výkonem, flexibilitou, věrohodností a spolehlivostí. Garantujeme zajištění kompetentního personálu pracujícího v harmonii. OJO disponuje reprezentativním portfoliem zkušených a profesionálních štábů, které odvedou práci v plném rozsahu v Sýrii i mimo ni, včetně režisérů, kameramanů, asistentů kameramana, obsluhy stativu kamery, zvukařů, osvětlovačů, koordinátorů produkce, asistentů produkce a dalších…To vše a mnohem více OJO poskytuje svým klientům.
 • Postprodukce
 • Postprodukce je třetí a poslední fází výroby filmu po předprodukci a produkci. Jedná se o postupný proces prací, které musí být provedeny po skončení natáčení. Zahrnuje mnoho úkolů, mj. stříhání nezpracovaného materiálu, barevné korekce, vložení přechodů a vizuálních efektů, úpravu zvukových efektů, míchání zvuku, kompozici hudby, překlad a dabing.
 • Postprodukce je fází, v níž může kreativita rozkvést díky správné technologii a kde se projekt zformuje do ohromujícího hotového produktu. Společnost OJO hladce spojuje kreativitu a technologie tím, že spolupracuje s kreativními a talentovanými režiséry, střihači, 3D animátory, zvukaři a hudebníky. OJO přitom řídí celou operaci.

Co vaše společnost nabízí tvůrcům nejnovějších forem digitálního obsahu?

Společnost OJO poskytuje své služby při zřizování satelitních kanálů, kanálů Youtube a sociálních médií pro tvůrce obsahu podle konkrétní vize a rozpočtu. Nabízíme širokou škálu služeb od zajištění místa a veškerých potřebných povolení, školení kádrů, kompletní dekorace, technické a administrativní vybavení a vybavení studia všeho druhu, technické a mediální poradenství, návrh a realizaci identity kanálu. Důležitou součástí našeho portfolia je produkční poradenství. Dnešní mediální prostředí nabízí nebývalé možnosti spojení se zákazníky. V rámci těchto možností však s sebou nese některé procesy a postupy, které mohou i ti nejlepší marketéři opomíjet. Naše společnost poskytuje strategické poradenství ve všech fázích produkce “od prvního napsaného slova až po poslední slovo vyřčené režisérem”. To klientům pomáhá v řízení procesu výroby, financování a distribuci. Mohou tak těžit z neustále se vyvíjejícího mediálního trhu a sociálních médií, díky čemuž jsou jejich investice efektivnější.

A co další doplňkové a sekundární služby k těm, o kterých jste hovořil?

Požadavky na produkci se liší podle druhu prováděných prací. Proto je často potřeba mnoha sekundárních služeb, které jsou důležité pro finální integritu práce. OJO nabízí řadu doplňkových služeb, jako je:

 • Domácí a mezinárodní koprodukce: OJO poskytuje koprodukční služby pro vývoj, financování, výrobu a distribuci filmu. Využití služeb mezinárodní a místní produkční společnosti je obecně považováno za zásadní při realizaci produkčních prací v Sýrii a přispívá ke snížení nákladů a úspoře času a úsilí.
 • Služby v oblasti úpravy textu: OJO poskytuje ediční služby profesionálům, kteří se specializují na zdokonalování textů na požadovanou kvalitu a připravují je k předložení k publikaci.
 • Nová média: Vytvoření nových médií a platforem sociálních médií a získání digitální prezentace.
 • OJO poskytuje efektivní služby k zajištění důvěryhodnosti a pověsti značky nebo společnosti a k získání a rozšíření pozitivní identifikace.
 • Příprava akcí, řízení a organizace večírků a výstav.
 • OJO nabízí širokou škálu kreativních, administrativních a logistických služeb, které usnadní úspěšnou realizaci programu, konference nebo akce v každém kroku plánování a realizace.
 • Umělecká produkce: Naše produkce oslňuje a přesvědčuje, boří bariéry, těší oko, vypráví příběh sluchem, pohledem a pocitem. Proplétáme nápady s odborným dějem a vytváříme ucelené umělecké dílo, které dosáhne cílového diváka a zaujme jej.

Kdo jsou vaši současní zákazníci a čemu se pro ně věnujete?

Za krátkou dobu existence naší společnosti se nám podařilo získat důvěru zákazníků a celkový počet hodin práce realizované společností přesáhl do této chvíle 1130 hodin, které se jsme věnovali široké škále práce od nezávislých dokumentárních filmů a dokumentárními pořadů po talk show či videomagazíny, které byly realizovány pro různé relevantní kanály a instituce. Tato realizovaná díla jsou rozmanitá z hlediska tématiky, jež zahrnuje sociální, humanitární, politické, kulturní, historické i medicínské otázky.

Jak vás mohou potenciální klienti oslovit?

Jsme OJO Production house a sídlíme v syrském hlavním městě Damašku. Zájemci o spolupráci nás mohou oslovit prostřednictvím telefonních čísel +963 954 110 131 a +963 994 340 712 nebo e-mailu OJOproductionhouse@gmail.com. Je s námi také možné komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a WhatsApp.

Děkujeme za poskytnuté informace a přejeme vám mnoho úspěchu.

Děkujeme za váš zájem a zdravíme všechny čtenáře vašich webových stránek.

OJO Production house : شركة سورية ناشئة لتنفيذ الأعمال الفنية والبصرية باحترافية.

دمشقيونس أحمد الناصر

في ظروف الحرب القاسية على السوريين وبتراجع فرص العمل وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي يحاول كثير من الشباب السوري المؤهل البحث عن فرص عمل حرة (Online)  وتنفيذ أعمال بسوية عالية جداً لصالح شركات ورجال عمال r بسوví:d="Apple-converteřdlí اجstyle="ts=" لصالح شtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ر حافاض سan>ق<ية عuse : شركةdlíلا؅ال بuse : ستنفهذاuse : حاالدول السولتل

– يونس أحمد الناصر

لدهؤف ءولار الأم٪قواuse البtext- (Online)يونس أحمد الناصر

soل؆ لkytnub> kytnub>ليرلkytnu لصالح شرb:ytb>yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

soل؆لkytnub> kytnub>text-kytnu لصالح شرb, ytb>yto krokb>n ckytnub> kytnub>؆ وفمkytnub> kytnub>pan clkytnub> kytnub>pp ckytnub> kytnub>pفرkytnub> kytnub> المkytnub> kytnub>pp ckytnub> kytnub> حانٷ؂ainetnub> kytnub>ليوريytnub> kytnub>tp class=ytnu لصالح شرb , ytb>yto krokb>وذاkytnub> kytnub>panytnub> kytnub>ل clkytnub> kytnub>ض clيytnub> kytnub> وايytnub> kytnub>اkytnub> kytnub>p clasعkytnub> kytnub> ح؆يةحnetnub> kytnub>لي ckytnub> kytnub> الkytnub> kytnub>n: riه=ytnu لصالح شرb.ytb>yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش:yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

؆ٱوفك n>وتوn cللركك لح اولار الأميركي : right;">على الإtpب" لصالح شt. yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

يةبةت: right لك شا pan cllر p؂a < clن اللا؅ا"" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ر n>وان؂ cl لح؆لlهذ لاass="vم – يونس أحمد الناصر

؈ك p: ri – يونس أحمد الناصر

؈ p clممن ٷحلإn cب cينn>ٳ ر ح c اة،لليوvert ناشئل"" المؤهل اعن فرص عمل حرة (Online)ٷ؈ اا ئ عuse فيse ؂aأذ pan cllير من الول السةولارss="vملverteřdl اجstل وا" المؤهل ا, yto kropaل oduction hهذ لle-converted-nve – يونس أحمد الناصر

soل؆ لkytnub> kytnub>ليل ckytnu لصالح شرb: ytb>yto krokb>لkytnub> kytnub>text-kytnub> kytnub>pٱnytnub> kytnub>kytnub> kytnub>nل clkytnub> kytnub>اkytnub> kytnub>٧في ل kytnub> kytnub> الkytnub> kytnub>؅ا٪مkytnub> kytnub>p٥ لل ؊ kytnub> kytnub>paoduction kytnub> kytnub>pذkytnub> kytnub>ليe-converkytnu لصالح شرb:ytb>yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto krop ألi (Online)ٶلد٪قو٪tب الس clج ؆٧ا٦ة،مري – يونس أحمد الناصر

soل؆ لkytnub> kytnub>ليليkytnu لصالح شرb:ytb>yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

sole="tkytnub> kytnub>لkytnub> kytnub>pa؅ا٪مkytnub> kytnub>pاnytnu لصالح شرb؄11) ytb>yto krokb>nytnub> kytnub>لkytnub> kytnub>حاkytnub> kytnub>؅لkytnub> kytnub>n:t kytnu لصالح شرb , ytb>yto krokb>وذاkytnub> kytnub>panytnub> kytnub>n clkytnub> kytnub>pp ريytnub> kytnub>اkytnub> kytnub>p اىkytnub> kytnub>pذclkytnub> kytnub>ع فاnytnu لصالح شرb:ytb>yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto krop ا"" المؤهل اe112yto kroتحالس="vمل c ر ح ؆ ل cligاش؈ٴ٨لناشئرا" المؤهل الxt-align:تعíلعوف اير رص ا ايحcl؆ العم – يونس أحمد الناصر

soل؆ لkytnub> kytnub>ليةبعkytnu لصالح شرb: ytb>yto krokb>panytnub> kytnub>وve clkytnub> kytnub>ضشئ رلkytnub> kytnub>اkytnub> kytnub>٧ئرتkytnub> kytnub>٧ئ ckytnub> kytnub> قa kytnub> kytnub>ا؅ا""ytnu لصالح شرb e112ytb>yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto kroٮرتíلclass="vcليp؂a هك٦عل ا٧ حتهanً لصالح ش:yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

شئصت=" المؤهل ا–xt-align سووn cب " المؤهل ا–xt-align clع="vcل clوight;">ٱ؂ c" المؤهل ا–xt-align س٦صة م س٦لأعملس يحاٱ-spac" المؤهل ا–xt-align س٦ب " المؤهل ا–xt-align لlasضأم٪قnvوس" المؤهل ا–xt-align س٦spaceولإnans="p1حلوتوoduction ٧" المؤهل ا–xt-align ص الع٭؆ ض بسشعلقولاnans="p1ا" المؤهل اinátor yto kropaٺa اهclk المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اyle="tet-align س٦علأم يحلك سو٫٧ clig؊حpaceligاش؈ رص ا٣ clعهاuse – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"tet-align س٦لك سحااتنفمو؄أcش؈ lk المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"tet-align س٦ل بسشئشأنتíلتوٲ righئ"" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"tet-align وٲ righ سووق" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اyle="text-alignليspacولإnans="p1نفل ligاse الع؄t – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"tet-align صة م سهa العة لتن٨لم" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اyle="text-alignليs="p1 تíلخي ٩سشعلس"" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"tet-align س٦؆ ٧ببuseرية نشئشأمة ن٥ ص الع clوight;"> اااشئة لت يحاٳل" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اyle="text-alignليtصةاا؇ل – يونس أحمد الناصر

المؤهل اyle="text-alignلير م paير ؆ تíلإشأمة use – يونس أحمد الناصر

soل؆ لkytnub> kytnub>ليكٳytnu لصالح شرb:ytb>yto krokb>لkytnub> kytnub>text-kytnub> kytnub>افرkytnub> kytnub>؅ مkytnub> kytnub>ٷحkytnub> kytnub>pkytnub> kytnub>٬ يytnub> kytnub>رkytnub> kytnub>aoduction kytnub> kytnub> الkytnuy1"> – يونس أحمد الناصر

so kytnub>رkytnub> kytnub>؇ ckytnub> kytnub> حا حلkytnub> kytnub>لي ckytnub> kytnub> تed-righ kytnub> kytnub>paoduction kytnub> kytnub>pذclkytnub> kytnub>ع عل kytnuy1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto kroن لجة لky1"> – يونس أحمد الناصر

افرحوight؅ا٪ cl ٷحلProduction ho:ي : لى إn n cllن؂pac٨٪قn م س٦ الس right;">ا حلللي – يونس أحمد الناصر

المؤهل ا1-line) – يونس أحمد الناصر

؈رى تص ا pض سعر n cب سوتص اولحسa العرلghاشئحملللي<لسشئطت=ن مل؄ العرال pض س ال الع٥n cب ،ن ي يحتص اولتح<قليؤ العٹك٩ : فp clasعk المؤهل اt yto kropa٨ليغم cف اnv٪ٳ٦
íلخٷnاíشئة رnaد trteř ا٣dlÊ ٧ss="،ن لدولط٨تٹíر >٪ إ – يونس أحمد الناصر

ا لى تص ا pض سعر n cب : right لٵاuseراة،لليlas؄بuseراة،ٹل سية على اvertلوقم س٦n cب " المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

حرب" المؤهل اe112yto kroأ : right<يةبusecيe <ةٮرت ، ي ٪قnvو n ناتdlÊ nالول class=/dlش cl؆ eaي يح؆فاطلعم<٨ل" المؤهل الNarJO nae Beat)t-alignليح cس riهكثيحرss="vول ntaine1"> – يونس أحمد الناصر

ج صر٩ س٦n cب " المؤهل الpple-conلإالليانnpaoduction k المؤهل ا :xt-alignلي صر٩ س٦انnpaإn cب dlíلتصت=هaأc٧٩؆ext-aligيص مuse – يونس أحمد الناصر

؂a " المؤهل اe112yto kroلي صر٩ س٦انnpaإn cب dlíلتصت=بر eacيe cl؆ u اس٧يةت roduction house السٳ٦e – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kropوقولتصت=" المؤهل اyle="text-alignلp clل" المؤهل اعن فرص عمل حرة (Onyle="text-alignلp vertً لصالح شركات ورجال عمال r بسوví:d="Ayle="text-alignوقم س٦صت=وئceول الً لصالح شiná"te yto krop : riرتíلافيseky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroلي – يونس أحمد الناصر

p cبأماٹvertبuseرية ً لصالح ش:xt-alignلوراةلعٱ ئع٩سشعسيةلíلا لة ر ح cٹvertب؄ليل

– يونس أحمد الناصر

؂a " المؤهل اe11yto kroليحluse< cl؆ املٮألعها؆ext-alتíلس ناتdl،للو useئحكceligا؆ ولدولاٹvertب؄لي سrtبجة عlر؄nا ٧ عlليصت=" المؤهل ا:yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

شئء٩سشعل ل ky1"> – يونس أحمد الناصر

شnلٱص ltب؄لي؆ تky1"> – يونس أحمد الناصر

اعلىuse<لٱص lt،لوسل ٹtex يح؆فseky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل ا2-line) – يونس أحمد الناصر

شئصت= ير خspanً لصالح شلpple-conلا vو" المؤهل ا -align: ٪ شئصت= ير خspanللدريئ ا و ا - – يونس أحمد الناصر

شئصت= ير اجanً لصالح شلpple-conل٫٧ ck المؤهل ا :xt-alignاةولتصت= ير اجanلا؄ ح< ا ص " المؤهل ا, yto kropم p٭تالدp ؄ تí اجan" ٨تٹ الاÊشلhtلتحك هكٹمنبل الدولأحيأن،ن lÊاشق<: right;">ي use< cl؆ التصت= ،٭لتdlجق<-ri افíلتحك م ل ولضri ؄ليri ءول٭ل؆في-لمky1"> – يونس أحمد الناصر

لقولتصت=" المؤهل ا:xt-align؂a < i íاللٹلقول< cl؆ ااشئيريسu اس٧يةت rلم >ٶفíلتأبل rلملاااق – يونس أحمد الناصر

aمل؈ ية اباعلghموقولتصت=ولص٭لح<ل pٱص lتفí clع="vcلإشأم اش؈رلمعه؈ت>íلnaد – يونس أحمد الناصر

تtلاÊ- مهكٹم٪ c م س٦صت=ولٹلقٹممل واٌ >؂a " المؤهل اe112yto kroخرت يجpجة عlر؄nا س٦n cب ، ل الإ لn ا٪dlp cبأما٪ٷحتíلclلمنويحا٪ٺرص ا: right؆ext ؄nول< clasعgا اس٧يةت ،فم pمٰí ل – يونس أحمد الناصر

تئٳمk المؤهل اe112yto kroأpلhtلتصت=ول< cl؆ ال: شركك n ء٣pل ٪صت= خspanل اجany1"> – يونس أحمد الناصر

شئعلأمtلتlasntaine1"> – يونس أحمد الناصر

إنإn cب رلم تlasntlر؄ ea حcب لghمٲ cuseربح لتٌللوالعٹٷ؁ة نليٳحاcلإtpبي يح؄ ck المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ب؃م٧ئل"t;">ا لتحacelشئع٧ل إnriglلحس٧٩،dlجر ح لاtولadiرع؄nشعل ٩ dl ح ز dl ح لٌdl؈ ا <ليnveٌdلتأ : rigdلٱص l n cب وoduction ر؄nاموة م clئعلأمtلتlasntai،n ء٣pلٰرلمشأنتٌعلأمtلا؅ال ٌdntavوtلا؅ال ٌclئعلأمtلترت٬ntai،nlئعلأمtلد li،nوفcبتٌعلأمtlasntaiأ:aٺa اهcl،ky1"> – يونس أحمد الناصر

؂a ر n cب سوtpٹم٬ة عlهذ لl؄nاk المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

طوقموئceول الً لصالح ش: yto kroن ء٣pل < clasع lت ٺٱص lت dlíم٧،ن؄حcب لطقممn íخسا د dlín cب ات: righنٷ eaا؆ و وة نللٹلdl"ة نم٧؅وف ا ص اٷوقم س٦علىولص٭لاينn> السٴ-٧ clغم" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

؅ً لصالح شe112yto kro clع=نفيأنltب؆ ولٷnقم س٦علىٰت٧ئل"ولٹليeيn í"p1" n ر؈ ية الس rightكمdl لد؅ل واdl اج ، لدولاٮاجanن،نش٨ل íلتصت=ول٦ء٩،نشوuse<لٱص ltن؆ ب٨نشوuse<لٱص ltنشوحاعلىuse<لٱص ltٹل؆íلص؄، < clasdlíلإء٩،ن؄ ل íلإء٩،ن؄ "ة س٦n cب ،ٹ؆ ب٨ ر n cب :aٺa اهمk المؤهل اinátort-align" المؤهل اe112yto kroتئٳم -ذا يحاٲ v" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

" المؤهل ا3- line) – يونس أحمد الناصر

منربt < ر n cب ي يح؅من ر لي نليٮرص افí clع="vcل رلم بt <٧منرpض سعر n cب ول٦n cب " المؤهل اt line)íلتلىأdlín ربt < ؆ت ءíلتصت=عهحملل: right;"><لالدول هممn lk المؤهل ا:yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroحcت=ول – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroص٭لايووky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kro ج يح؆فseertب؄لي بل sتíلة لتنky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroحcت=ول< ؄ تíلص؄تنky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroطíلص؄ky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroلي<٩ ٹ يحاوس قany1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل اiná"te yto kroليaمج ااشئاجaنky1"> – يونس أحمد الناصر

منربt < ر n cب ي يح؅pل ية a a حcث/dره لسحcح٧،٭لأم٥tpبÊشلhtر سهبtext<أمtلتلٱل؈٬ntause< cl؆ ، يحاclasعgأش-هكن٪ n l : righن٭dlí٦ٹذل " المؤهل اt line) – يونس أحمد الناصر

"soل؆ لkytnub> kytnub>ليyto krokb>pرذclkytnub> kytnub>ت؂a "ytnub> kytnub>؅ا٪مkytnub> kytnub>p clعkytnub> kytnub> حا وigkytnub> kytnub>لي؂ c"ytnub> kytnub>لي<ل kytnuy1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto kroح؆لlلوnاíلتوٲ righئ"و"nاíلوtوtااشئل nvertٱدل p clع حا وigky1"> – يونس أحمد الناصر

؂a " المؤهل اe112yto kroخرت م٧؆لlلوnاíلٶ؄ lig؈"nاíلوtوtااشئل nvertٱدل p clع حا وig ٭؆ لأم٪ٵاولٹلrيeا nvو،/dlذí <ة <قلد٧لle-converk المؤهل ا:yto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto kroأ؅وفي1 "t، يح؅نghاشئ خرسيةا " المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

" المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto kroأ؅وفئceول ال يح؄ cول٦ي " المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

" المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto kroدصةاا؇ل – يونس أحمد الناصر

" المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto kroأ؅وفيnvو؈ االي سrtبيح؄ c نشئي ن٨لم" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto kroأ؅وفشvertبuر vو تíر؄nاه lk المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto krouر ٧ببuseرية نشئشأمة k المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

المؤهل2"> yto krok المؤهل اiná"te yto kroصة مan class="Appusea العٮي ٩ر ح"٧٩" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

؁ ٧ببuseإn cب "y1"> – يونس أحمد الناصر

لوميحاc شئشأمÊشa <بالست=م ا paoda٧ uلعلءk المؤهل اt yto kropa ذٶلد ذ لإ لn الوtص ؈ – يونس أحمد الناصر

؂a ر رتíل؁ ٧ الع؁ بت٬ntaiٹم٬ة عl٧ حللليn cب ،k المؤهل اiná2ort-alignلد٣ مقpanت لحاghtقpan قaمهكولاٮاج المؤهل اyle=2ort-alignky1"> – يونس أحمد الناصر

التي ro t < ر علء

– يونس أحمد الناصر

"soل؆ لkytnub> kytnub>ليyto krokb>pرذclkytnub> kytnub>اkytnub> kytnub>٧ئرتkytnub> kytnub>٧ئigkytnub> kytnub> حاكميytnub> kytnub>tلثلnتنkytnub> kytnub>pرkytnub> kytnub> ytnub> kytnub>tوve clkytnub> kytnub>ضهkytnuy1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto kroحرن؄٧٪ٷحتíلإn cب ؆ ل؄nولعلىuse<رب roduction ،a٨لي – يونس أحمد الناصر

؂a class="" المؤهل اe112yto kro <قلد٧لخرتíلإوف الع٪ي roل

– يونس أحمد الناصر

شئn cب سوترا span tلصرany1"> – يونس أحمد الناصر

إn íلا لة ر رتíclass="vcn cب صرan – يونس أحمد الناصر

ح t <" المؤهل اe112yto kro

– يونس أحمد الناصر

"soرتkytnub> kytnub>٧ئحcت=kytnub> kytnub> ح؆ntkytnu لصالح ش: yto kroسئخرتíلتحcت=pp ck المؤهل اe112yto kro<ليعوفش وف p cl ذة ح؆nس٪ٵس right;">-nveسوحا ، ٬شكpaه"م٪قnvو؇ ح؆" المؤهل اtyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

"boليشأم"ytnub> kytnub>٧ئ٨لkytnu لصالح ش: yto kro٥؆ء <؄ ل çاائ عuse شأم اشئل nvertٱدل ول٨ل نشئص؄ل: right;">٭ri لي؂ cنdlÊ ٱ ر n>وا٭عرذclبt < ky1"> ulصالحul1س أحمد الناصر

kce v každémspan>يون ؂a " المؤهل اe112yto kroخرتا وة نشئم ولse ؄أمt س٦ج٧ ا٣للٹو؆ نشئص؄ل: right;">لح٧االي las؄ل nيةب" المؤهل اtyto kroky ktere v každémspan>يون إvertلse< cl؆ ت ا ص اan clc م س٦علأولٹt يون ؂a " المؤهل اe112yto kroمspلاا؆ ولدولخرتíلإtpبي="vcلإي ن٨لٹ؈٬ٳ٪ي التس؇ليونس أحمد الناصر

"boليn cب "ytnub> kytnub> ح؁ ckytnu لصالح ش: yto kro٥؆ب ٧ ﻳﺒﻬﺮ ﻳﻘﻨﻪٌﻳﻬﺪ ﻟﺤﻮﺟﺰ،ٹ و ﻟﺰﻣﻦﻧﺤﻮ ﺟﻤﺎىuse – يونس أحمد الناصر

soل؆ لkytnub> kytnub>ليلkytnu لصالح شرb: ytb>yto krokb>panytnub> kytnub>؆cثkytnub> kytnub>اkytnub> kytnub>٥؆ب كمkytnub> kytnub>ح؁: rikytnub> kytnub>tر اكمkytnub> kytnub>ححyto kroky1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto kroٮألسح؁تص اول رص املٹم= ؅ا٪ cl ٧ clíلحc؄ل: right اعل ا٧ dlÊaبمغí<قلي t <تíلإرك الع٪ي n ر لعclass="vcألعتص ا: لnكول؂ رص اك pan cllومغ الع٢د٣ا؄ ال" المؤهل ا1130 yto kroن lع="ً لصالح ش, yto kroduc ٱوى٧ئعلأمtلو٫٧ clig؊حٳ٪قل نشئلالسح؈٫٧ cligاشئةك سحااتنولٹtلاول٧ٱ xً لصالح ش, yto kropلع٪ي n ر لاٮتو؄أم"nاولٹt؆ ٰ<تíل ؄أقxً لصالح ش, yto krop٪duc هذ لle-convertese< ر نمل٭لأملn٨٭لشملولقول ولlجرٹ اول٦n csونة نشئيext-aligtلثs٧ة نلي – يونس أحمد الناصر

"soل؆ لkytnub> kytnub>لي <ش=kytnu لصالح شرb: ytb>yto krokb>pرkytnub> kytnub>؇ ckytnub> kytnub>اائ kytnub> kytnub>لي a٧ ytnub> kytnub>رkytnub> kytnub> ؅ا٪مkytnuy1"> – يونس أحمد الناصر

ح nاً لصالح ش: yto kroclass="" المؤهل اe1126;text-align: left-align: فإn cب سوريناشئشة لت" المؤهل ا | yto krop classلل واuy1"> – +963 954110 131كات ورجال عمال r بسوvوvوvوvوvyto kro+963 994 340 712uy1"> – e11p;text-alin: le@gmail.comky1"> – يونس أحمد الناصر

ااوَí <ةلقولoda٧ ولlجرٹ dlÊnا – يونس أحمد الناصر

– يونس أحمد الناصر

ر ext-k لصالح ش: yto krocااٳم ن؄ركك dlíحس٧٪ cllل- ء1 "tك n المؤهvc_empty_r ب_inner">yto krokydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv"kydiv" ydiv" ydiv" ydiv" ا>Tags:yto kroka hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/tag/filmove-studio/" relمag">filmové studiofreelancingobnovapodnikánístart-upshare iصالحenotype-iع-f بbook> /i المؤهcount">0yto krokya" ka hrefم#" onclick="window.open('https://twitter.com/share?د =Rozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii&url=https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-basilem-nasirem-nejen-o-start-upovem-freelancingu-v-soucasne-syrii/', 'Post this On twitter', 'menubar=no,toolbar=no,resizabحno,ocrollbarsno,width=600,heر iصالحmomizat-iع-twitter> /i المؤهcount">yto krokya" ka hrefمwhatsapp://send?د =Rozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii - https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-basilem-nasirem-nejen-o-start-upovem-freelancingu-v-soucasne-syrii/panata-at-aliح hare/whatsapp/share"صالحwabtn> iصالحfa-iع-whatsapp> /i ya" ka hrefم#" onclick="window.open('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-basilem-nasirem-nejen-o-start-upovem-freelancingu-v-soucasne-syrii/&titحRozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii&source=https://www.rebuildsyria.cz', 'Share This', 'width=600,heر iصالحfa-iع-linkedin> /i المؤهcount">0yto krokya" ka hrefم#" onclick="window.open('https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=https://www.rebuildsyria.cz/media/2023/01/bsl-300x223.jpg&url=https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-basilem-nasirem-nejen-o-start-upovem-freelancingu-v-soucasne-syrii/&is_video=false&deocriptaliRozhovor: s Básilem Násirem (nejen) o start-upovém freelancingu v současné Sýrii', 'Share this', 'width=600,heر iصالحenotype-iع-pinterest> /i المؤهcount">0yto krokya" ka hrefمjavaocript:window.print()" relمnofollow"صالح hare-email> iصالحbrankic-iع-printer> /i ya" > divصالحpost-nav-prev> a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/syrie-nova-dynamika-zahranicnich-vztahu/" relمprev> ا>Previous :yto kro Sýrie: nová dynamika zahraničních vztahů ya" ydiv" divصالحpost-nav-n > a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/obnova-kamionove-dopravy-mezi-syrii-a-irakem/" relمn > ا>N :yto kro Obnova kamionové dopravy mezi Sýrií a Irákem ya" ydiv" ydiv"

Related posts

> < kte e
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-skupiny-ma hadani/" >

Reportáž: veletrh Dhahab pod taktovkou skupiny Mašhadání 29 února, 2024 e
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/dalibor-sanc-ruka-generala-اalla/" >

Dalibor Šanc: Ruka generála Lalla 28 února, 2024 e
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/ondrej-kratky-antikomunismus-je-za-nim-vzdy-jen-اka-k-demokracii/" >

Ondřej Krátký: Antikomunismus iná"te je za ním vždy jen láka k demokracii? 26 února, 2024 /set-ali" > /set-ali" e divصالحsearch-box>
methodget"صالحsearch-form mom-search-formpaat-aliحhttps://www.rebuildsyria.cz" > الحsearch-field sf" valueمSearch> name="s" titحمSearch for:" onfocuحif(this.value='Search')this.value'';" onblurحif(this.value='')this.value'Search';> okybuttع /div"kydiv"kdivصالحwidget posts""kdivصالحwidget-titح>

Nejnovější příspěvky

kydiv" a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/reportaz-veletrh-dhahab-pod-taktovkou-skupiny-ma hadani/" relمbookmark">e

Reportáž: veletrh Dhahab pod taktovkou skupiny Mašhadání iصالحmomizat-iع-calendar> /i 29 února, 2024 Read more... ya" ky kte < kte
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/dalibor-sanc-ruka-generala-اalla/" relمbookmark">e

Dalibor Šanc: Ruka generála Lalla iصالحmomizat-iع-calendar> /i 28 února, 2024 Read more... ya" ky kte < kte
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/ondrej-kratky-antikomunismus-je-za-nim-vzdy-jen-اka-k-demokracii/" relمbookmark">e

Ondřej Krátký: Antikomunismus iná"te je za ním vždy jen láka k demokracii? iصالحmomizat-iع-calendar> /i 26 února, 2024 Read more... ya" ky kte < kte
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/syrie-aktualni-aktivity-ministerstva-zemedelstvi-2-cast/" relمbookmark">e

Sýrie iná"te aktuální aktivity ministerstva zemědělství (2. čát) iصالحmomizat-iع-calendar> /i 25 února, 2024 Read more... ya" ky kte < kte
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/syrie-narustajici-zajem-o-obnovu-zeme/" relمbookmark">e

Sýrie: narůstající zájem o obnovu země iصالحmomizat-iع-calendar> /i 23 února, 2024 Read more... ya" ky kte < kte
a hrefمhttps://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-janem-zahorikem-o-africe-nejen-snu-a-skutecnosti/" relمbookmark">e

Rozhovor: s Janem Záhoříkem o Africe (nejen) snů a skutečností iصالحmomizat-iع-calendar> /i 20 února, 2024 Read more... ya" ky kte kyul"> /div"kdivصالحwidget widget_archive""kdivصالحwidget-titح>

Archivy

kydiv" Archivy koptalivalueم">Vybrat měsíce Únor 2024 e Leden 2024 e Prosinec 2023 e Listopad 2023 e Říjen 2023 e Září 2023 e Srpen 2023 e Červenec 2023 e Červen 2023 e Květen 2023 e Duben 2023 e Březen 2023 e Únor 2023 e Leden 2023 e Prosinec 2022 e Listopad 2022 e Říjen 2022 e Září 2022 e Srpen 2022 e Červenec 2022 e Červen 2022 e Květen 2022 e Duben 2022 e Březen 2022 e Únor 2022 e Leden 2022 e Prosinec 2021 e Listopad 2021 e Říjen 2021 e Září 2021 e Srpen 2021 e Červenec 2021 e Červen 2021 e Květen 2021 e Duben 2021 e Březen 2021 e Únor 2021 e Leden 2021 e Prosinec 2020 e Listopad 2020 e Říjen 2020 e Září 2020 e Srpen 2020 e Červenec 2020 e Červen 2020 e Květen 2020 e Duben 2020 e Březen 2020 e Únor 2020 e Leden 2020 e Prosinec 2019 e Listopad 2019 e Říjen 2019 e Září 2019 e Srpen 2019 e Červenec 2019 e Červen 2019 e Květen 2019 e Duben 2019 e Březen 2019 e Únor 2019 e Leden 2019 e Prosinec 2018 e Listopad 2018 e Říjen 2018 e Září 2018 e Srpen 2018 e Červenec 2018 e Červen 2018 e Květen 2018 e Duben 2018 e Březen 2018 e Únor 2018 e Leden 2018 e Prosinec 2017 e Listopad 2017 e Říjen 2017 e Září 2017 e Srpen 2017 e Červenec 2017 e Červen 2017 e Květen 2017 e Duben 2017 e Březen 2017 e Únor 2017 e Leden 2017 e Prosinec 2016 e Listopad 2016 e Říjen 2016 e Září 2016 e Srpen 2016 e /select>