Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S Marwánem Abdalláhem o libanonské krizi pohledem strany Katá‘ib

Rozhovor: S Marwánem Abdalláhem o libanonské krizi pohledem strany Katá‘ib

Když se ve spojitosti s Libanonem řekne Falangy (arab. Katá’ib) či Falangistická strana, vyvolá to asociaci určité militantnosti, u střední a starší generace velmi pravděpodobně i vzpomínku na zprávy z válečného Bejrútu osmdesátých let. Možná i proto se dnešní strana Katá’ib rozhodla tento svůj „anglický“ přídomek (či překlad) vědomě vyřadit z užívání, a to jednou provždy. Přestože věrna určitému „disciplinovanému“ a jistě prozápadnímu ideologickému směřování (stále zhruba v těch intencích, jak je programově načrtl děd současného předsedy strany Sámího Džamajjila Pierre Džmajjil), snaží se dnešní (dominantně maronitská, tedy křesťanská) strana Katá’ib být skutečnou moderní politickou stranou 21. století. Na to, jak takto „transformovaná“ strana vidí současnou situaci i další vývoj v Libanonu, jsme se zeptali jejího mezinárodního tajemníka Marwána Abdalláha:

Na počátku protestů v Libanonu ze 17. října 2019 byli Katá‘ib jednou z prvních stran, které se připojily k revolucionářům protestujícím po celé zemi proti politickému establishmentu. V současnosti – přestože se ekonomická, společenská i politická situace v Libanonu s každým dnem rapidně zhoršuje – se počty protestujících stran i jednotlivců paradoxně zmenšují. Jaký bude dle Vašeho názoru další osud libanonské revoluce 17. října? Vyšumí vše do prázdna tak, jako tomu bylo u protestů v roce 2015, nebo máme naopak očekávat brzký návrat demonstrantů do ulic?

Nedomníváme se, že lze povstání a protesty 17. října 2019 nazývat v pravém slova smyslu revolucí, protože mluvíme-li o revoluci, mluvíme o systémové či politické změně, o lidech ve vězení, radikálních změnách v administrativě státu a toho, jak je řízen. Říjnové události představovaly spíše pomyslný budíček pro Libanonce, aby si uvědomili, co se v jejich zemi děje posledních třicet let. Význam tohoto povstání spočívá ve vice důvodech. Zaprvé bylo decentralizované. Zadruhé se odehrávalo po celé zemi. Zatřetí sjednotilo lidi nejrůznějšího zázemí, všechny věkové skupiny, z různých náboženských komunit, a to všechno pod jedním jasným požadavkem, že potřebujeme zemi, ve které lze žít a prosperovat a že je třeba, abychom měli funkční ekonomiku. O tom to bylo. Nebylo to o žádných konspiračních teoriích, o “neviditelném nepříteli” a podobných věcech, na něž jsme byli v Libanonu zvyklí. Díky tomu měl 17. říjen takový dopad, a proto také vedl k pádu vlády Saada al-Harírího, tzv. vlády národní jednoty, kterou podporovaly všechny parlamentní strany – Hizballáh, Amal, Libanonské síly, Hnutí Budoucnost, Džunblátova Pokroková socialistická strana i Svobodné vlastenecké hnutí. Všechny velké strany řídící tuhle zemi ji podporovaly – a demonstrantům se přesto podařilo vládu shodit! To je zcela zásadní moment. Později samozřejmě v zemi krize dále narůstala, přišla devalvace měny, ekonomika upadala, narůstala nezaměstnanost. Faktory, které přivedly lidi do ulic, se tedy dál zhoršovaly. V původně jednotném povstání se ale začalo objevovat množství skupin a některé z nich měly tendenci prosazovat na prvním místě svoji agendu. Objevily se rozdíly v prioritách. A čím déle byli lidé v ulicích, tím větší měli obavy, kam se věci pohnou. Přestože jsme shodili starou vládu, nebyli jsme schopni získat novou, nezávislou. Protesty postrádaly vedení a mezi skupinami se objevily rozpory, čehož důsledkem přestali běžní Libanonci chodit demonstrovat, protože netušili, co má následovat. Přesto nepředpokládám, že by celá záležitost vyšuměla do prázdna jako v roce 2015, protože tehdy šlo primárně o jedinou věc: odpadkovou krizi. Jinak ekonomika tehdy ještě jakžtakž fungovala. Teď ale vážně mluvíme o tom, jak je naše země řízena a spravována, a to není něco, co by mohlo během půlroku, roku vyšumět. Že se lidé dosud nevrátili do ulic, je věc jiná, cítí že protestní hnutí postrádá vedení. My coby Katá‘ib jsme součást protestů a jsme součástí opozice od roku 2015 a už tehdy jsme byli přesvědčeni, že nestačí kosmetické změny v podobě výměn premiéra či ministrů, ale že je třeba zásadní změny celého systému. Snažíme se nyní postavit do vedení protestů, ale jsme si vědomi, že si neseme velkou historickou zátěž, všechny ty politické a konfesionální spory. Není to jednoduché. Nemyslíme, že by vše vyšumělo, zároveň ale ani nečekáme nějaké brzké výsledky.

Domníváte se, že by revoluční skupiny a strany (včetně Katá‘ib) měly přistoupit ke určitým změnám či modifikacím – ať už na personální úrovni či stran svých metod –, aby protesty opět získaly potřebný impuls?

To je zcela klíčová otázka, protože úspěch revoluce závisí na tom, zda dokážeme utvořit jednotnou vizi a společné vedení či přinejmenším výbor, který by koordinoval naše aktivity. Pokud chceme dostat lidi do ulic, aby demonstrovali a blokovali silnice, musíme je vést. Není to úkol jen pro stranu Katá‘ib – jsme pouze jednou ze složek opozice. Musíme vybudovat důvěru mezi všemi zainteresovanými skupinami, a proto potřebujeme jednotnou vizi. Je třeba rezignovat na partikulární zájmy jednotlivých skupin a stran a na první místo klást zájmy lidu. Musíme být schopni kompromisů, protože to není o tom, kdo bude vůdce a kdo bude ztělesňovat revoluci v médiích, je to o tom, co uděláme s touto zemí. Libanon musí být na prvním místě a pak až vše ostatní. Pracujeme na tom, ale čas není na naší straně, protože politická, ekonomická i společenské situace v zemi se každým dnem zhoršuje. Snažíme se proto akcelerovat celý proces. Jsme s těmi lidmi v denním kontaktu, nicméně pokrok je spíše pomalý. Přesto doufáme, že se nám podaří něčeho dosáhnout.

Jaké jsou revoluční požadavky strany Katá’ib kromě toho, že voláte po předčasných volbách?

Pokud si vzpomenete, během prvního týdne od vypuknutí demonstrací jsme ve spolupráci s dalšími skupinami formulovali tři základní požadavky. Prvním byla rezignace Harírího vlády, čehož se podařilo dosáhnout. Druhým bylo ustavení skutečně nezávislé vlády, což se nestalo, přestože tak současnou vládu nazývají. O nezávislosti v jejím případě skutečně nemůžeme mluvit. A třetím požadavkem jsou právě předčasné volby. Věříme v libanonský parlamentní systém a jakékoliv změny, ať již na prezidentské, vládní či parlamentní úrovni, se musí odehrávat v jeho rámci. Věříme v pokojnou a demokratickou změnu, ale nevíme, co se může stát během jediného týdne, protože situace se neustále zhoršuje. Každopádně revoluční požadavky byly jasné. Když nastoupila Dijábova vláda, část lidí přerušila protesty. Chtěli dát nově ustavené vládě šanci, aby předvedla, zda něco dokáže. To se ukázalo jako ztráta času, což jsme říkali od začátku. Současný postup by měl směřovat k volbám, které mohou změnit složení parlamentu a přivést do něj zástupce protestujících a svěží způsob myšlení. Navíc i stávající strany v současné vládě se budou snažit vylepšit svoji image a nasadit přijatelnější lidi, protože nakonec i jejich stoupenci chtějí změnu a nechtějí stále ty samé figury a politiky. Očekáváme, že by nový parlament mohl věci pohnout trochu dopředu. Čas hraje proti nám a byť bychom si přáli novou nezávislou vládu, která by zemi dovedla k předčasným volbám, není to podmínkou. Budeme na volby tlačit tak jako tak.

Je evidentní, že každá z revolučních stran a skupin má určitou vlastní agendu a má své vlastní požadavky (jmenujme některé: ukončení konfesionálního politického systému, nezávislé soudnictví, progresivní a spravedlivé daně, odzbrojení politických milicí, dokonce zestátnění bank). S jakými požadavky, které zaznívají ve veřejném prostoru, se jako strana Katá’ib nejvíce ztotožňujete a jaké jsou pro vás naopak problematické?

Rozdělím svou odpověď do dvou. Co se týče požadavků, jak jsem již řekl, povstání a protesty se protáhly, podařilo se nám dosáhnout pádu vlády, ale pak se lidé stáhli z ulic. Začaly se objevovat nové skupiny s vlastními prioritami. Někdo požadoval odvolání guvernéra Libanonské banky, zatímco pro jiné byla prioritou nezávislost soudního systému a zavření korupčníků do vězení, další považovali za nezbytné ukončení libanonského konfesionálního systému, a pak tu byli ti, kteří mluvili o nezbytnosti odzbrojit milice, což je mimochodem i dlouhodobý požadavek naší strany. Máme tu tedy množství požadavků, ale už žádnou jednotnou vizi. Respektujeme všechny tyto požadavky s tím, že by měly být položeny na stůl, aby se o nich mohlo diskutovat. Předtím ale musíme pojmenovat příčiny našich problémů, a proto musíme dostat do parlamentu novou sortu politiků, kterým půjde o to, aby naše země přestala krvácet. Tihle politici přijdou s požadavky lidí a budou se je snažit implementovat, protože nebudou svázáni s žádnou partikulární ideologií či politickou agendou. Aktuálně se mluví o potřebě vlády technokratů, ať to znamená cokoliv. Není to o tom, zda je někdo technokrat, ale zda je nezávislý či nikoliv. Abyste uskutečnili reformy ve vládě, ve veřejné správě, potřebujete být nezávislý, aby vám předseda strany nezavolal a neřekl „tohle nedělej, to by se dotklo mých zájmů“. Nezávislá vláda udělá kroky potřebné pro stát a pokud s tím strany nebudou spokojené, bude to jejich problém. Ale nemůžeme mít ministry, kteří budou podporovat svoji stranu a prosazovat její politiku.

Setkali jste se v poslední době se zástupci jiných revolučních stran či skupin, abyste se pokusili sladit své cíle a požadavky?

S některými se potkáváme. Bohužel část z těchto skupin nechce vůbec jednat s tradiční politickou stranou, budiž, je to jejich právo. S mnoha skupinami po celé zemi se ale střetáváme a myslím, že bychom se velmi brzy mohli shodnout na společné vizi.

Během poslední tiskové konference předseda strany Katá’ib Sámí al-Džamajjil oznámil, že strana “chce zahájit debatu o implementaci záchranného ekonomického plánu, předčasných parlamentních volbách a ustavení nezávislé vlády”. Pracují v současnosti Katá‘ib na alternativním národním záchranném ekonomickém plánu s možným zapojením dalších stran a obchodních partnerů?

Ano, samozřejmě, plán, který odpovídá na vládní ekonomický plán z března, už máme hotový. V nejbližších měsících jej zveřejníme.

Jak nahlížíte poslední vývoj v jednáních Libanonu s Mezinárodním měnovým fondem?

Coby mezinárodní tajemník strany Katá’ib s magisterským titulem v diplomatických vztazích bych rád zdůraznil jednu věc. Pokud chcete zahájit vyjednávání, musíte do nich jít s jasnou vizí a cílem. Vláda ale šla do jednání s MMF s nejednotnými postoji, což byla chyba. MMF má být naším partnerem a ne protivníkem. Nejednotnost na libanonské straně nahrává MMF, aby prosadil taková pravidla, která nebudou k našemu prospěchu. Vyjednávací tým ale přišel se dvěma čísly, dvěma vizemi, dvěma plány. To by se mělo trestat kriminálem, protože ti lidé si zahrávají s budoucností naší země. Dalším problémem bylo, že jsme šli za MMF s požadavkem půjčky peněz, ale neměli jsme jakýkoliv reformní plán pro ekonomický růst. Stejně to bylo s programem “Cedre”, kdy jsme slíbili mezinárodní komunitě, že provedeme “ty a ty reformy”, ale nestalo se nic. Jednání s MMF jsou tedy opakováním neúspěchu jednání kolem “Cedre”. Tentokrát jsme ale bohužel uprostřed krize, čas hraje proti nám a den za dnem jsme na tom hůř a hůř. Nemůžeme si dovolit ten luxus, klást naše politické priority před zájmy naší země.

Na počátku června oznámil generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh, že je Čína ochotna investovat do velkých infrastrukturních projektů v Libanonu (jde například o železniční dráhu podél libanonského pobřeží), přičemž on sám by čínskou pomoc a investice preferoval před MMF. Jaký je postoj Katá‘ib? Nemohl by případný obrat libanonské vlády směrem na Východ potenciálně zachránit libanonskou ekonomiku?

Jako strana Katá’ib vyzýváme k neutrálnímu kurzu, který umožní Libanonu mít vynikající vztahy s každým pod podmínkou, že s námi bude jednat jako rovný s rovnýma nebude chtít nic, co by nám bralo suverenitu. Máme s Čínou velmi dobré vztahy, je naším partnerem a ekonomickým vztahům se daří – Číňané aktuálně ukončují některé investice, jednou z nich je výstavba opery v Dbaje. Máme velmi dobré vztahy s Čínou jako státem, ale vůbec nevěříme, že by Číňané chtěli přijít a stát se sponzory zkrachovalého a zkorumpovaného státu, aby za to získali politickou sílu či vliv. Na státní úrovni určitě ne. Pokud jde o čínský soukromý sektor, žádná čínská společnost nepřijde zhodnotit tržní prostředí a nevytvoří pro Libanon ekonomickou studii, aby v zemi investovala, když měna devalvuje s každým dnem a úvěrová sazba Libanonu je D. Není žádná banka či finanční trh s vůlí investovat v Libanonu. Proč by čínské společnosti měly přijít? Z lásky k nám? Sotva! V byznysu neexistuje nic jako láska. To bychom měli ekonomickou stránku. Co se týče politiky, Libanon byl od svého vzniku mostem mezi Východem a Západem a podle nás by jím měl zůstat. Hizballáh se snaží uvrhnout zemi do svých a íránských problémů, což je důvod, proč voláme po jeho odzbrojení. Ať se z nich stane standardní politická strana beze zbraní a bez zahraničního financování. Hrají s neplatnými čínskými kartami, přitom se zároveň nechtějí dostat do politického boje s Američany v Libanonu. Neustále viní někoho jiného z korupce a z mizerného stavu země, přitom Hizballáh a jejich zkorumpovaní spojenci podporují zkorumpovaný systém, protože jim tak vyhovuje. Neměli bychom vinit nikoho jiného za hříchy našich vlastních zkorumpovaných politiků v posledních třiceti letech.

Jaké jsou největší obavy Katá‘ib vzhledem k politické, ekonomické a společenské situaci v Libanonu?

Aby nebyla krize a lidé neměli hlad, je třeba, aby mohli pracovat. Je nutné vytvářet pracovní pozice, ať v soukromém či veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru s ohledem na současný zákon je prakticky nemožné sehnat zaměstnání, to je něco, co musíme změnit. Co se týče soukromého sektoru, pokud máte společnost a chcete ji zvětšit, potřebujete úvěr od banky, abyste vytvořil více pracovních míst. To v současnosti není možné. Lidé ztrácejí práci, ekonomika upadá, narůstá nezaměstnanost. Jsme přesvědčeni, že tomu tak bohužel bude i v nadcházejících měsících. Na společenské úrovni máme pořád jistou záchytnou síť. Libanonci jsou přátelští lidé a pomáhají si navzájem. Záchytná síť funguje v rámci rodin. Pokud ale bude narůstat hlad, bude více problémů, více krádeží, více zabíjení. Žádný otec nesnese, aby mu doma brečely děti, protože dva dny nic nejedly. Půjde za nejbližším boháčem, aby získal peníze a nakrmil děti. Je to v lidské povaze, když jde o přežití. Nevíme, jak to bude a nedokážeme předvídat společenskou situaci a zda nedojde k otřesům. V nejbližších měsících ale očekáváme velké problémy na společenské úrovni – a varujeme před tím od začátku. Všichni musíme být na pozoru.

Situace je asi vážná, když ji předseda parlamentu Nabíh Berrí přirovnal k situaci v roce 1982…

Libanonci by měli mít vážné starosti o budoucnost a osud své země hlavně proto, že něco takového říká zrovna Nabíh Berrí, který sám je nepřetržitě u moci od roku 1992. Ti samí lidé, kteří krizi způsobili, nás z ní mají dostat? To postrádá logiku. V jakékoliv zemi na světě by po ekonomickém a finančním kolapsu vláda a vládní strany rezignovaly, případně by je smetla revoluce a jejich předáci skončili ve vězení. A pak by nastoupil nový tým, nová strana, nové tváře, které by zemi vytáhly z krize. Nemůžeme čekat, že nám pomůže někdo jako pan Berrí, který se na vzniku krize podílel. Takže ano, lidé by měli čekat, že to horší je teprve čeká.

Podle renomovaných průzkumů se téměř 46 % Libanonců nechystá volit ty samé zákonodárce, kterým dali hlasy v minulých volbách. Katá‘ib, coby strana důvěřující v demokratické změny, nepochybně připravuje kampaň pro nadcházející volby. Půjdete do kampaně sami, nebo plánujete alianci s nějakými partnery?

Předvolební kampaň začíná den po skončení posledních voleb. To je železné pravidlo u všech stran a nejinak je tomu u nás. Organizujeme praktické věci, šíříme své politické poselství, děláme kampaň. Co se týče spojenců, jak jsem již zmínil, hledáme do voleb nové partnery. S největší pravděpodobností nepůjdeme s kýmkoliv, kdo byl součástí Harírího vlády „národní jednoty“. Hledáme nové skupiny, nové tváře, uvítáme lidi, jejichž vize Libanonu se bude potkávat s naší, lidi se svěží mentalitou. Vše však postupuje pomalu, protože není stanoveno žádné datum pro volby. Nadto jsme stále neutvořili jednotnou vizi, na jejímž základě by mohly skutečně opoziční strany utvořit jednotnou volební kandidátku. Musíme prodiskutovat velká témata, mimo jiné otázku konfesionalismu, kterou jste zmiňoval. Ale coby strana jsme připraveni a budeme připraveni, kdykoliv budou volby. Oněch 46 % je velká výzva a na nás je, abychom jim nabídli věrohodnou alternativu. Pokud ji nedostanou, půjdou za peníze či nějaké služby znovu volit své staré strany, případně nepůjdou volit vůbec. To pro nás představuje mimořádnou výzvu.

Marwán Abdalláh je mezinárodní tajemník libanonské strany Katá’ib.

Interview: Kataeb’s international secretary Mr. Marwan Abdallah

It is well known that at the beginning of Lebanon’s October the 17th 2019 protests, the Kataeb party was one of the first parties to join the revolutionaries who were protesting in all over Lebanon against the country’s political establishment. Today, the number of protesting parties and individuals have paradoxically faded out, since with each passing day, Lebanon’s economic, social and political situation is rapidly deteriorating.

Mr. Marwan Abdallah, in your opinion, as Kataeb’s international secretary, could you please predict to us the fate of Lebanon’s October the 17th revolution? In other words, will it eventually fade out just like Lebanon’s 2015 protests or should we expect the revolutionaries -in the near future- returning to the streets just like October 2019 and why?

In our opinion the uprising and the protests of the October 17 th 2019 didn’t qualify to become a revolution yet, cause when you say a “revolution” you say about a system change or political change about people being put in jail, a radical change in the state’s administration and how it’s run. What happened in October was the wake up call for the Lebanese people about what’s been happening in their country for the past 30 years, and what we believe the importance of this uprising is one that it was decentralized, second, it was all over the country, third it unified all people from different backgrounds, different ages, different religious affiliation and all that into one big request that we need a country that we can live and thrive in, that we need an economy that is working properly.. So, this was the basic need. There was no “big conspiracy theories” and all the usual things that you used to see in Lebanon, and you know “the big enemy” which cannot be seen. So this was the big impact of October 17th, and this is why it led to the resignation of the government, if you remember back then it was the Saad Hariri government (the national unity government like they called it) and it gathered representatives of 120 MPs into the government, so all the parties that were part of this coalition government that was backed by Hezbollah, Amal, Lebanese Forces, Future movement, Jumblatt’s PSP and the Free Patriotic movement. All the big parties who considered themselves running the country and the uprising was able to bring this government down. So, this is a very important point in it, what happened later on is of course that the country saw the increase of the crisis, because we went through the devaluation of the currency, the economy shrinking, people losing their jobs… So, the factors that led the people to the street started becoming harder and this is one. Second, what happened is that because the revolution was so big and so important and so unifying, many groups started emerging and some of them started putting their agenda first, and this is what let to some divisions within the priorities of the revolution and because it took more time , and you know, the more time we are in the street the more time you have people waiting and wondering what to do next. Although we brought the government down, we were not able to get a government of independence. So, there was the lack of leadership and there was a big diversity of groups which stopped the average Lebanese from going to the streets because they didn’t know what should be done next. So, this is one component but this does not mean that it will fade away like 2015, because back then, it mostly concerned one main subject: Garbage (crisis) – back then the economic situation was ok somehow… Today, we are talking about how the country is run and managed and this is bigger than fading away in just 6 months or even a year. Why people are not on the streets again, this is another question because now there is no leadership even though us as a Kataeb party we are part of this uprising and we were part of the opposition since 2015 and we believed back then that we need to have a change in the behaviour of the government, not just a change in MPs or Ministers which is something minimal; in other words: a change in the whole system.

So now we are trying to get on the leadership level, but at the same time you have the big burden of the history, all the political and sectarian debates, so it’s not easy to get out of it as you would expect in a revolution per se. So, this is why we don’t expect it to fade away while at the same time we also don’t expect quick results for now.

Further to this, in your opinion: should the revolutionary groups and parties (including Kataeb) implement any changes or modifications within their ranks and/or methods in order that the revolution gets back its momentum.

This is a very important question, because of the successes of this revolution should be when we have a united vision and a common leadership or at least a council that coordinates the activities, because if you want to get the people to go on to the streets, rally and block roads, you need to guide them in what concerns setting up and reaching our goals. So, it’s not only for the Kataeb party to do that, because we are only one component, but we need to build trust among these groups therefore need to have this common vision. So, the change that should be done: One, is to relinquish the personal interests and the personal benefits of the groups and of the party, to take into consideration the benefit of the people. Second, we need to have some compromise , because it’s not about who’s the leader, or who’s the “image” of the revolution (Media appearance and representatives), it’s about what we are going to do with the country, so we need to put Lebanon first, and then ourselves. We are working on it, unfortunately time is our enemy, since the country’s deteriorating every day financially, economically, socially and all that… So, now what we’re trying to do is to accelerate this process. We are in daily contact with these people, but unfortunately the progress is rather slow but nonetheless we are hoping it will get us somewhere.

Beside the party’s demand for early Parliamentary elections, could you, Mr. Marwan, tell us more about Kataeb’s revolutionary demands?

If you remember when the revolution broke out, after the first week we developed in collaboration with other groups three demands: First one was the resignation of Hariri’s government; we did it. Second one was establishing a government of independence which didn’t happen because they said this government (current) is independent, but it’s not… it’s far from independent . And the third demand was early elections, because we consider that Lebanon is a parliamentary system so the Parliament is the backbone of our system, so if there’s to be any changes on the presidential, governmental, parliamentary (including Speaker of the Parliament) levels, one needs to change the Parliament first, hence a peaceful and a democratic change is the way we believe in. But we don’t know what is going to happen in one week, because things are deteriorating. So, the demands of the revolution were very clear.

What happened is that when the (Diab’s) government was established, it led to some people taking a break (from protesting) while others considered to give the newly formed government a chance to prove itself. And with time, the situation’s deteriorating in the country and we reach ed points of no return, the chance that some people tried to give was a waste of time, and we told them that at the beginning, again, this is why we had diverse groups in this uprising and then we couldn’t push again for our main goal, which is a government of independence. Now the road map would be having parliamentary elections, since they would change the image of our (current) Parliament and here let me open a parenthesis, we will have a new group of parliamentarians representing the uprising, or the revolution per say, and having a new mentality. Second, the established parties who are now in government will tend to improve and adopt an acceptable image with acceptable people to run because even their supporters want a change, because they cannot risk having the same old figures and politicians. So, you’ll get a new Parliament in its biggest share – if you want to put it that way – and then this new Parliament will be, as we expect, able to move things a little bit forward. Again, the problem here is that time is our enemy, so it should be coupled with a new independent government that will manage the upcoming elections, but it’s not a condition for having an election. So, if they will not give us an independent government, we will proceed for the elections anyway. So, this is why we are pushing for these demands, and we consider it a priority.

It is no secret that each revolutionary party/group is trying to “push” its own agenda and is carrying its own demands (to name a few: Putting an end to Lebanon’s sectarian political system, an independent judicial system, progressive & fair taxes, disarmament of political militias and even the nationalization of the banks) some of these demands might be considered opposing to other protesting groups and parties, if not controversial. Could you, Mr. Marwan, tell us on which demands the Kataeb mostly agree and where do they mostly disagree (and with which revolutionary party and why)?

I would divide my answer into 2: The first one is about the demands and as I told you, because the uprising and the protests took longer than expected, so the first goal achieved was bringing the government down, but afterwards the people were lost. So, this is where the new groups started emerging with their own priorities, such as people calling for bringing down the BDL governor while for others the priority is the independence of the judicial system and exposing the politician’s corruption and locking them up in jail, while others considered the necessity of putting an end to Lebanon’s sectarian political regime; and then you have people of course saying that the disarmament of the militias is a must, which is the long term request of our party… So, what we have here is several demands and no united vision anymore. What we believe is that all these demands should be respected thus should be put on the table for discussion; but in terms of priorities you cannot discuss the results before discussing the causes, so now what we need to do is to bring a new political class into the Parliament; and these new faces will come and discuss these matters, because now the urgency is to stop the country from its “bleeding”. What we need is a new ruling political class whose purpose is to put an end to the republic’s “bleeding”. These figures will step in with all the requests of the people and try to implement them, since they won’t be tied to any ideological/political agendas. Now the problem is that they say we need a technocrat government… Everyone is a technocrat, in other words it’s not about being a technocrat, it’s about being independent or not. If you want to implement a reform in the government, in the public administration, we need to have the independence in order to be able to implement it, for instance, we don’t need a party leader to call and tell you “don’t do that because this will affect me” so you’ll be afraid of doing it, this is why we needed to be independent first, and then technocrats, which then the independent government would do what is fit for the state/ government/ finances etc. and if the parties are not happy, it would be their problem. But we cannot have a Minister that is supporting a party where he would be implementing their policies.

Are there any meetings taking place lately between the Kataeb and other revolutionary parties/groups with the aim of converging the demands and objectives?

We are meeting with several groups, unfortunately many of them don’t want to meet with any established political party, it’s their right, but we are meeting with many of them across the country and we think that we will reach a common vision very soon.

In his latest press conference Kataeb leader Mr. Samy Gemayel announced that “the party’s seeking a dialogue that would tackle the implementation of an economic rescue plan, holding early parliamentary elections and forming an independent government”. Mr. Marwan, is Kataeb’s party (with possible other parties and business partners) currently studying/working on an alternative national economic rescue plan?

Yes of course we already have a plan, that we put in response of government’s economic plan in March and we have now a vision for the country, including an economic plan that will be published in the coming months responding to all these challenges that the country is facing.

What are, Mr. Abdallah, your opinions and thoughts concerning the latest developments of Lebanon’s negotiations with the IMF?

You know as Kataeb’s international secretary who has a Masters in diplomacy and negotiations, the first thing – and that before the start of any type of negotiations- a negotiator should always carry and move forward with one clear vision/objective. So, the first mistake the government made is that they went as one team divided in opinion and showed the IMF – who should instead be our counterpart and not an adversary; this division benefits the IMF to impose their guidelines that are not to our benefit. So, the first mistake was when the negotiating team went with 2 different numbers, 2 visions, and 2 plans… This is something that people should be put in jail for, because they are jeopardizing the future of the country. The second problem is that we went to the IMF with a request for money without even having a plan to reform and grow the economy. But that also was the case with “Cedre”, where we promised the international community that we would do “this and that reform” and nothing was done. So, the negotiations with the IMF are a repeated failure of the “Cedre” negotiations but unfortunately this time we are in the middle of the crisis; so, time is the enemy again, we are losing by the day, the money, the economy and all that. And third: we don’t have the luxury to put our political priorities over the nation’s benefit… So, this is our problem now.

Earlier this month (June), Hezbollah’s general secretary Hassan Nasrallah announced that China is willing to invest in major infrastructure projects in Lebanon (such as building a railway network along the Lebanese coast) adding that he prefers that Lebanon receive a financial bailout and investments from China rather than the IMF. What is Kataeb’s opinion/stance on the matter? And in case Lebanon’s government would (eventually) decide to pivot eastward, in Kataeb’s opinion, would it potentially save the country’s economy?

As Kataeb party, we are calling for the neutrality of Lebanon, which would enable the country having the best relations with everyone, on one condition that nations which we have good relations will treat us in a mutual manner and will not ask for anything that would affect our sovereignty. We have very good relations with China, who’s partner of Lebanon, and we have very good trade relations and they are currently completing some investments in the country, one of them being the construction of an opera house in Dbayeh. We have very good relations with China as a state, but we don’t believe – and we know it for a fact – that China is willing to come and become the sponsor of a failed and corrupt state in return for a political power or political influence… This is one, if you’re speaking on state levels. Second, if you’re speaking on the private sector level, no Chinese company will come now and undergo a market assessment or an economic study for Lebanon and decide to invest in the country, since the currency is devaluating every day, the credit rate of Lebanon is D, there is no bank or any financial market that would invest in a project in Lebanon. Why would a Chinese company come? Just because they love us? No! There’s no “love” in business, so this is on the economic level.

On the political level, Lebanon has been, since it’s establishment, a bridge between the East and the West, and we believe that Lebanon should stay that way. What Hezbollah is trying to do: trying to drag Lebanon into their own and Iran’s problems, which is why we are always calling for the disarmament of Hezbollah, thus turning it into a regular political party with no arms and no foreign financing. So, what they are doing is that putting a card on the table that is not validated by the owner – which is China – (China didn’t ask for that) and they don’t want to get into a “fight” with the Americans in Lebanon politically. And second, they are trying to blame someone else for the corruption and for the fate that the country is now facing, because of Hezbollah and their corrupt allies and the party’s protection of the corrupt system, since it benefits them. So, we should not blame anyone for what Lebanon is suffering. It is because of the corrupt political class of the past 30 years.

What are Kataeb’s biggest current concerns on Lebanon’s political, economic and social scene?

In order to avoid a famine, or avoid a crisis, you need people to work, in order to create jobs, we need either to work in the private or public sector, in the latter sector there is no way that one can get hired since the current law prohibits it, because they need to review and renew the public sector, which is something that we asked for… While in the private sector, if you have a company, and you need to enlarge it, one would require credit from the bank to invest which leads to more job openings; at the present, it is not possible to do so. Not only that, people are losing their jobs and the economy’s shrinking and the unemployment is increasing, so all problematic economic factors are happening and this is why we believe that the economic state of Lebanon is deteriorating and will keep doing so for the coming months unfortunately. On the social level, we still have a certain safety net because the Lebanese people are you know, friendly people… they help each other… we still have the social safety net that is present among the families, but when we are both hungry, one would go to someone for food… and when more people are hungry this would create more disruption and more theft, more killings… As a father, you cannot allow to see your children crying at home because they haven’t eaten for the past two days. One would go to the next rich person that he sees to get the money in order to feed his kids… It’s human nature… it’s about survival… So, we don’t know and we cannot predict the social situation and whether there would be social unrest, however unfortunately there would be in the coming months – and this is something that we always warned of – that this will be the biggest explosion yet when it occurs on the social level. This is something that everybody should be aware of.

Should the Lebanese people be concerned over their country’s future and fate, especially that the Speaker of House Mr. Nabih Berri compared Lebanon’s current situation to 1982.

The Lebanese people should be concerned over their country’s future and fate, because someone like Nabih Berri said that (a significant political figure still in power since 1992), yes they should be since the same people who caused the crisis are the ones who being tasked to get us out of this situation. So, again, this is something illogical in any country in the world where there’s an economic and financial collapse where basically in such situations the government and ruling parties would resign, or are kicked out by a revolution and sent to prison. And then there’s a new team, a new political party, new faces lifting the country out of the crisis… So, one cannot expect that the person who led you into the crisis, for example Mr. Berri and the ruling class, to get us out of it. So, yes, they (the people) should expect to go into a worse state, unfortunately again.

At last but not least, according to international statistics, almost 46% of the Lebanese will not vote for the same lawmakers they have voted for in the last elections… Kataeb, as a party which believes in democratic changes is without a doubt preparing its political campaign for the next upcoming (early or not) parliamentary elections. Mr. Marwan, are these preparations being conducted alone or with the party’s allies and partners?

As a party, you’re always working for the elections; So, after the end of the past elections that took place on May 6th 2018, we were on vacation on the 7th of May… On the next day we were preparing for the next upcoming elections. So on the party level there is a continuous preparation for the elections in terms of organisation of the ground, in terms of campaigning, spreading the party’s political message and all that… And that is for sure. In terms of our allies as I mentioned to you, what we are looking for is new partners to run the elections with, we will most probably not go into the elections with established parties who were part of Hariri’s last “national unity” government. We seek out new groups, new faces, we welcome the people whose vision of Lebanon resembles ours… We want a new mentality in ruling the country so these are the ones we’ll be interested to partner with. The problem is that one, there is no date for the elections, so the process is slow; second, we still haven’t agreed on a united vision, and this is again a task that should help us to lead the protests from one side thus helping us in having a united list for the elections for the opposition parties – the real opposition parties – who really want to change the behaviour in running the country and then afterwards we would discuss the big issues like the ones you mentioned before such as sectarianism. So, we are ready on the party level and getting ready on the partnership level as well, and we will be ready whenever there will be elections. The big challenge will be for the 46%, we need to give them a trustworthy alternative, because if they won’t see it, either they’ll go back to vote for the parties they voted for in exchange for a service or money, or, they will not vote at all. And this is a big challenge for us.

Mr. Marwan Abdallah my sincerest thanks for generously and thoughtfully answering the following questions. Special thanks also for Mr. Patrick Richa.

Related posts