Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Síla slabých je v řízené diverzifikaci působení velmocí na vlastním území

Síla slabých je v řízené diverzifikaci působení velmocí na vlastním území

Ve stále přesvědčivěji multipolárním světě čelí menší státy obdobným hospodářsko – politickým výzvám. Základní otázkou přitom je jak dosáhnout co největší ekonomické efektivity a zároveň zachovat co možná nejpůvodnější charakter vlastní země.

  • Ať v EU, či v Orientu – ekonomický nátlak silnějších na slabší funguje vždy podobně
  • ČR se působení ekonomických a vlivových sil na svém území daří vybalancovat
  • Předávání českých zkušeností může v budoucí obnově Sýrie zásadně pomoci

Related posts