Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

K dispozici přehled historie i bezprostřední současnosti syrsko – indických ekonomických vztahů

K dispozici přehled historie i bezprostřední současnosti syrsko – indických ekonomických vztahů

Přestože Indie nemá extrémně bohatou historii bilaterálních vztahů s Damaškem včetně obchodních, průmyslových či investičních partnerství se syrskými podnikatelskými protějšky, zdají se být zejména na úrovni menších a středních projektů indické firmy určitými černými koňmi celého projektu rekonstrukce Sýrie.

  • Studie zájemce seznámí s kompletním vývojem syrsko – indických bilaterálních vztahů s akcentací obchodních aspektů
  • Na několika konkrétních příkladech přiblíží indickou angažovanost v aktuálně řešených průmyslových projektech v zemi
  • Pro české firmy může studie představovat zajímavé srovnání i cenný zdroj pro vyhodnocení konkurenčních rizik

Related posts