Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Obchodní výměna Sýrie s Libanonem a Tureckem mírně narůstá

Obchodní výměna Sýrie s Libanonem a Tureckem mírně narůstá

Data za první polovinu roku 2017 ukazují mírný nárůst obchodní výměny s oběma sousedními státy v porovnání s prvními šesti měsíci loňského roku. Bilaterální obchod s Libanonem ve sledovaném období vzrostl ze 167 milionů dolarů na 203,5 milionů, s Tureckem potom z 669 milionů dolarů na 715 milionů.

  • V letech 2010-2014 došlo k drastickému propadu obchodu s Tureckem, nyní dochází k postupnému oživení
  • Mezi Syřany a Libanonci ve velkém probíhá též neformální přeshraniční obchod, který oficiální data nepostihují
  • Aktuálně se očekává markantní oživení obchodu s Irákem v důsledku zajištění pozemních komunikací

Related posts