Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Další posilování spolupráce s Indií a indickými firmami

Další posilování spolupráce s Indií a indickými firmami

Indie dlouhodobě vnímá Sýrii jako perspektivního ekonomického partnera, a to jako pro vlastní vývoz, tak pro dovoz vybraných druhů zboží.

 • Hlavním vývozním artiklem jsou nejrůznější komponenty pro průmysl a potravinářství
 • Do Indie je ze Sýrie vyvážena zejména zemědělská produkce, ale i některé suroviny
 • Zvláštní kapitolou je studium několika stovek Syřanů na zejména technických oborech indickýc univerzit
Tags:uje-sve-misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfirma> surory/nomisto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf ry/nomisto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf ry/nomisto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf tud v> r ads-rot nner').imagesLoaded( function() { var = 'rmami/"/>
ftypace font, r, r.php?u=rmami/"/>
455');='http://w ftypace an>round:#ce1126;"> w3ed">0 id-1956 .mom_lightbv om-search- onclema ndow.ut_n('rmami/"/-search">
455');='http://w i> older_area"> w3ed"> d-1956 .mom_lightbv v id-1956 .mom_lightbox iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii om-searcwhatsbtnata:end?e dl= - rmami/"/>
455');='http://w _btn innass="top-bar-right">_btn innassround:#ce1126;"> w3ed">0 d-1956 .mom_lightbv v om-search- onclema ndow.ut_n('rmami/"/pig clestfont,pig/ced(te/ace Usálet/?a ind=rmami/"/>
455');='http://w pnnass="top-barr-s-generalnipig clestassround:#ce1126;"> w3ed">0 d-1956 .mom_lightbv v d-1956 .mom_lightbv v om-searc-985 .mom-: ndow.//www()/li> nof ow='http://w emObjess="top-barejrkiceralniprig clocial-ica> d-1956 .mom_lightbv ky_logo=" uid">
"-div class="e21-01-21T10:11:47na, 2019<8-01T06:4821-01-21T10:11:47na, 201> older_area"> NGO poskytuje poradenství vysídlencům z JarmúkuR .momo ...ica> d- kyw-ri azy" sw-ri itemtype="http://schema.org/ImageObje>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujehemický průmysl ='http://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick21/01dii-p.net-lesize6%201-1-81x55igure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick21/01dii-p.net-lesize6%201-1-81x55igure>
 • ='htt> itemtypeh2>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujehemický průmysl

 • "-div class="e21-01-20T12:07:37na, 2019<8-01T06:4821-01-20T12:07:37na, 201> older_area"> NGO poskytujehemický průmysl R .momo ...ica> d- kyw-ri azy" sw-ri itemtype="http://schema.org/ImageObje>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytuječní jihosyrská sladkost obnovuje své místo na trhu ='http://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick21/01dii-p.net-lesize6%201-81x55igure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick21/01dii-p.net-lesize6%201-81x55igure>
 • ='htt> itemtypeh2>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytuječní jihosyrská sladkost obnovuje své místo na trhu

 • "-div class="e21-01-19T07:58:26na, 2019<8-01T06:4821-01-19T07:58:26na, 201> older_area"> NGO poskytuječní jihosyrská sladkost obnovuje své místo na trhuR .momo ...ica> d- kyw-ri azy" sw-ri itemtype="http://schema.org/ImageObje>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujepa do Bejrútu od roku 2011 ='http://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick21/01dsham-air-81x55igure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick21/01dsham-air-81x55igure>
 • ='htt> itemtypeh2>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujehe do Bejrútu od roku 2011

 • "-div class="e21-01-17T14:10:52na, 2019<8-01T06:4821-01-17T14:10:52na, 201> older_area"> NGO poskytujehe do Bejrútu od roku 2011 R .momo ...ica> d- kyw-ri azy" sw-ri itemtype="http://schema.org/ImageObje>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujeading nabízí zákazníkům dotované potraviny ='http://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick21/01dfo>í phidpilování spolupráce s Indií a indick21/01dfo>
 • ='htt> itemtypeh2>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujeading nabízí zákazníkům dotované potraviny

 • "-div class="e21-01-16T08:07:15na, 2019<8-01T06:4821-01-16T08:07:15na, 201> older_area"> NGO poskytujeading nabízí zákazníkům dotované potravinyR .momo ...ica> d- kyw-ri azy" sw-ri itemtype="http://schema.org/ImageObje>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujeadinjiny a civilizace z pohledu archeologie (2. část) ='http://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick21/01div> pic-81x55igure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick21/01div> pic-81x55igure>
 • ='htt> itemtypeh2>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujeadinjiny a civilizace z pohledu archeologie (2. část)

 • "-div class="e21-01-14T10:54:14na, 2019<8-01T06:4821-01-14T10:54:14na, 201> older_area"> NGO poskytujeadinjiny a civilizace z pohledu archeologie (2. část) R .momo ...ica> d- kyw-ri azy" d-1956 .mom_lightbox iiiiiiiiiiiiiiiiiwrap"> li id="menu- _cheoive"tainer vc_col e dsyrAheoiviv> div> e>>Vnejrt měsíc
  /* */ or ads-rotat li id="menu- _tag_clouumn-inner ">
  div>der> agclouumn-misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfánu pro ag-clouu _btn 3.vc_btn-206 3.vc_btn- on()e1v class="fontneral: 10.566666666667pt;" a="he>enotype-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfdamasekro ag-clouu _btn 3.vc_btn-105 3.vc_btn- on()e2v class="fontneral: 11.266666666667pt;" a="he>Damašeke-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfdevel encro ag-clouu _btn 3.vc_btn-696 3.vc_btn- on()e3v class="fontneral: 11.5pt;" a="he>devel enc e-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfd jsoro ag-clouu _btn 3.vc_btn-166 3.vc_btn- on()e4v class="fontneral: 8pt;" a="he>d jsoe-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfh druhkaro ag-clouu _btn 3.vc_btn-171 3.vc_btn- on()e5v class="fontneral: 19.2pt;" a="he>h druhkae-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfhnemnzekaro ag-clouu _btn 3.vc_btn-138 3.vc_btn- on()e6v class="fontneral: 13.366666666667pt;" a="he>hnemnzekae-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfhxportro ag-clouu _btn 3.vc_btn-463 3.vc_btn- on()e7v class="fontneral: 10.683333333333pt;" a="he>hxporte-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfgeopoliekaro ag-clouu _btn 3.vc_btn-492 3.vc_btn- on()e8v class="fontneral: 18.733333333333pt;" a="he>geopoliekae-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf
 • TradiagfTradiagfIráke-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">TradiagfIzraele-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf drfliktro ag-clouu _btn 3.vc_btn-458 3.vc_btn- on()e13v class="fontneral: 12.433333333333pt;" a="he> drflikte-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf rralro ag-clouu _btn 3.vc_btn-1611 3.vc_btn- on()e14v class="fontneral: 9.4pt;" a="he> rrale-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagflibanonro ag-clouu _btn 3.vc_btn-439 3.vc_btn- on()e15v class="fontneral: 14.533333333333pt;" a="he>Libanone-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">TradiagfloglogTradiagfmezinarodscope itemtypro ag-clouu _btn 3.vc_btn-112 3.vc_btn- on()e17v class="fontneral: 16.283333333333pt;" a="he>mezinárods e-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfm clasm vývorobae-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf ry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf novaro ag-clouu _btn 3.vc_btn-135 3.vc_btn- on()e20v class="fontneral: 14.3pt;" a="he> novary/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagf novarop="pro ag-clouu _btn 3.vc_btn-241 3.vc_btn- on()e21v class="fontneral: 22pt;" a="he>
 • (237 položek)"> nova i> Tradiagf pozi pozi ry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfsl
 • sl

  Tradiagfs> ="enotype-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfrealieyro ag-clouu _btn 3.vc_btn-347 3.vc_btn- on()e25v class="fontneral: 8.2333333333333pt;" a="he>realieye-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfre yro ag-clouu _btn 3.vc_btn-536 3.vc_btn- on()e26v class="fontneral: 8.5833333333333pt;" a="he>re ye-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfre drh4>Re drh4>Tradiagfroparo ag-clouu _btn 3.vc_btn-562 3.vc_btn- on()e28v class="fontneral: 8pt;" a="he>ropae-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfrozvoj rozvoje-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfruskpro ag-clouu _btn 3.vc_btn-236 3.vc_btn- on()e30v class="fontneral: 17.216666666667pt;" a="he>Ruskpe-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfsansypro ag-clouu _btn 3.vc_btn-604 3.vc_btn- on()e31v class="fontneral: 10.1pt;" a="he>sansype-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfsoukromy-sektor sektoru(17 položek)">soukromli>sektore-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfse itemtypro ag-clouu _btn 3.vc_btn-259 3.vc_btn- on()e33v class="fontneral: 11.616666666667pt;" a="he>s e-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfstavebnicncro ag-clouu _btn 3.vc_btn-133 3.vc_btn- on()e34v class="fontneral: 8.9333333333333pt;" a="he>stavebnicnc e-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">TradiagfstrsstrsTradiagfsp="pro ag-clouu _btn 3.vc_btn-106 3.vc_btn- on()e36v class="fontneral: 18.266666666667pt;" a="he>
 • (115 položek)">i> Tradiagftureckoro ag-clouu _btn 3.vc_btn-237 3.vc_btn- on()e37v class="fontneral: 12.9pt;" a="he>Tureckory/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfturismusturismusry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfusaro ag-clouu _btn 3.vc_btn-596 3.vc_btn- on()e39v class="fontneral: 11.5pt;" a="he>USAry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfvolbyro ag-clouu _btn 3.vc_btn-479 3.vc_btn- on()e40v class="fontneral: 8pt;" a="he>volbyry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfzemni-plynro ag-clouu _btn 3.vc_btn-599 3.vc_btn- on()e41v class="fontneral: 9.6333333333333pt;" a="he>zemnvyvplynry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfzemedelencro ag-clouu _btn 3.vc_btn-397 3.vc_btn- on()e42v class="fontneral: 11.966666666667pt;" a="he>u je studinc ry/n -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfzapa Záp.me-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">TradiagfÍ ne-ic -misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiagfcinaro ag-clouu _btn 3.vc_btn-239 3.vc_btn- on()e45v class="fontneral: 13.833333333333pt;" a="he>Čínav> n_container vc_col ost-l_00%20l"tainer vc_col e dsyrNejvatzotn3pulárnvyvčd div> div>der> news pics- ing-co ed="600" danp -thumbnail"

  armuku/" rel="bookmark">NGO poskytuje poradenství vysídlencům z Jarmúku

 • ='htttp://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick21/01dii-p.net-lesize6%201-2-81x55igure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick21/01dii-p.net-lesize6%201-2-81x55igure>
 • iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- venkov v samém='0dci Damašyp ='htt="http://schema.org/ImageObje>armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujerustikalni-hody-he><-ceůmyvenkov-v-samem-'0dci-damas4>

 • ='htttp://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick16/10dP1010bu5igure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick16/10dP1010bu5igure> Rustikálnvyvhody à lavče
 • venkov v samém='0dci Damašyp
  iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- tečněna fúze klíčových -typst enev pro re drh4>iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujeveselka-v-damas4>--seb-oda na epl-6ro i> ='htttp://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick16/08altatbaigure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick16/08altatbaigure> Veselka v Damašyp -seb Óda="enEPL-6
 • NGO poskytuje ni-prilezitis -k-proiny -am vozuníkladie-firaviny ='htttp://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick16/09dPavinyí phidpilování spolupráce s Indií a indick16/09dPaviny O nvyvpřclležitis k proiny vovozu ladinch raviny
 • armuku/" rel="bookmark">NGO poskytujeo novece- ove-zoce-adrhro i> ='htttp://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick16/08eo novece-í phidpilování spolupráce s Indií a indick16/08ao novece- O noveclasiiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d- iiiiiiiiiiiiiiiiwr itkyw-ri azy" d-
 • NGO poskytujekrite="hepro-m voz-stavebnich-strojuiraviebnych-vusp=" ro i> ='htttp://www.w3.ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/inrebu55a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick16/08ekrite="hepro-m vozigure>í phidpilování spolupráce s Indií a indick16/08ekrite="hepro-m vozigure> KritéInd pro vovoz stavebnnch strojů rav bnnch vhi>
 • n_container vc_col a"> jQuery(imagesLo).rnctyunction() $)"Se jQuery('.ads-rotator-id-583 . ads-temty').00%20lLoaded( nction() )"Se jQuery('.ads-rotator-id-583 . ads-temty').boxSlider(Se autoScroll: true,e dsyrout: 8uil,e spe 8il,e effect: 'scrollVert3d',e pauseOnHover: true,e n dl:'.ads-rotator-id-583 .adr-n dl',e prev: '.ads-rotator-id-583 .adr-prev'e e }); }); }); or ads-rotatainer vc_col ads-wrap "> ainer vc_col ads ads-layout-rotator ads-rotator-id-583v class=" í p 4308v class=" tp://www.w3.apphum ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/i3368/i280a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick18/07dAT-Prahd-re2p-336-×-280-px.pnre> Baemty v s"sponsp
  í p 4308v class=" tp://www.w3.apphum ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/i3368/i280a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick17/02dEBLA-baemty-336-x-280igure> Baemty v s"sponsp
  í p 4308v class=" tp://www.w3.apphum ewBox='0%200%20800%20542'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2019/08/i3368/i280a.jpg" alt="Další posilování spolupráce s Indií a indick17/05/b336x260igure> Baemty v s"sponsp