Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Irák a Libanon: najdou politické elity včas své „svěřenské fondy“?

Irák a Libanon: najdou politické elity včas své „svěřenské fondy“?

Dění v Iráku a Libanonu se v posledních týdnech vyvíjí jako přes kopírák. Demonstrující opozice v obou zemích ztotožňuje politické elity v Bagdádu i Bejrútu s „režimem“, který dle nich musí „padnout“. To logicky znamená požadavek na konec daných elit, a to včetně jejich společenského vlivu, majetků i moci. 

Zatímco v Iráku už jsou mrtví, Libanon se takovému scénáři snaží za každou cenu vyhnout. V Paříží Východu panuje mezi bezpečnostními složkami a demonstranty určité porozumění, kdy každá strana zatím ví, kam může zajít. První krev by tu znamenala narušení tohoto ekvilibria, zároveň prudkou diskreditaci vlády na mezinárodním poli (rozuměj především u „mezinárodního společenství“, resp. na „Západě“, což samozřejmě není málo…). V Iráku si všichni na smrt zvykli, tj. při adekvátním kulturním překladu tu, jakkoli je to cynické říct, jsou události zhruba stejně vyhrocené jako v Libanonu, resp. ani zde se za určitou mez zatím nejde.

Určitou mezí mám přitom na mysli taková (násilná) opatření proti demonstrujícím, která by významná (s největší pravděpodobností zahraniční) síla považovala za nutná aplikovat pro to, aby stávající politické systémy udržela v chodu za každou cenu, tedy i naproti vůli lidu, resp. „ulice“. USA či Západ by libanonskou a/či iráckou vládu byly proti demonstrujícím ochotny podpořit pouze v případě, že by přes ně měly rozehránu natolik sofistikovanou strategickou partii, že by ji jejich pád(y) zásadním způsobem ohrozil(y). Nic takového ale USA ani Evropa nemají – stran daných dvou teritorií mají pouze série strategicky nenavazujících nekoncepčností, případně (nanejvýš) řemeslně propracované taktiky k rozvrtání stávajících pořádků; nikoli však ucelené postupy k budování či aspoň nabízení alternativ. Izrael by mohl mít zájem na chaosu i pádu obou vlád, protože přes ně v obou zemích svůj vliv zručně uplatňují entity loajální Teheránu. Důvody, páky či prostředky k tomu, aby obě vlády držel, naopak nemá. Izraelské, západní a americké zájmy tak stojí spíš na straně protestujících.

Jde-li o KSA, pak ta může mít zájem na udržení se (libanonského premiéra) Harírího, nebude za ním ale stát bezvýhradně. Tvrdě bude obhajovat výhradu premiérského postu pro sunnitu (v Libanonu), přičemž bude doufat, že se na něj podaří prosadit někoho, kdo bude Království nakloněn. Tak či onak bude ale nadále prosazovat „své“ koně, tj. v Libanonu především Samíra Džadža, v Iráku pak sunnitské vlivové skupiny. KSA není primárně proti obměně libanonské (a zejména irácké!) vlády ve prospěch svých chráněnců, chce si ale celý proces maximálně pojistit. V žádném případě nemá zájem na chaosu, pokud by z něj měla vzejít „nepřehledná“ demokracie, případně – Alláh zapověz! – podobně „nepovedený“ sunnitský premiér jako (dřívější, prodamašský) Nadžíb Míqátí.

O Rusku se v případě obou teritorií nedá mluvit; situace pro něj představuje maximálně soubor proměnných, které se později pokusí zúročit vlivově, obchodně a strategicky, zatím ale nenazrál čas. Průběžně sice probíhají jednání (zejména na úrovni vojenských expertů plánujících přípravu cesty k tomu, aby jednoho dne bylo možné zemi cedrů dodat kompletní leteckou obranu i stíhací letectvo, které – na přání Izraele a v důsledku toho i v důsledku „zákazu“ ze strany USA – dodnes nemá;  pochopiteně s tím, že taková dodávka bude zcela v gesci Moskvy). Podobně v Iráku, přestože tam jsou stávající závazky ze strany Moskvy v rámci možností plněny. Obecně lze ale říci, že Rusko se k současné situaci v Libanonu a Iráku staví zhruba tak, jako Čína k Blízkému východu posledních deseti let jako celku – zatím vyčkává.

Vylučovací metodou docházíme k tomu, že jediným hráčem, který by mohl mít (v pokročilejší fázi protestů) zájem na jejich eliminaci za „každou cenu“, je Teherán, resp. íránský revoluční klérus. Ten je nicméně nyní ve fázi, kdy jednak a) velmi důsledně zvažuje každý další krok (protože pokazit násilím se toho dá skutečně hodně, velmi rychle, nenávratně a hlavně zbytečně), zároveň b) horečnatě hledá „náhradní řešení“.

V jeho rámci tu jsou dvě hlavní složky: důsledné a) oddělování obou témat (tj. řešení Libanonu i Iráku striktně separátně a dle specifik i potřeb obou zemí, a to i přes to, že Teherán a Revoluční gardy mají tendenci vnímat nepokoje v obou zemích jako provázané činnosti, namířené primárně na destabilizaci role Íránu v Iráku a v sousedství Izraele); dále b) čas a forma (za co nejméně drastických okamžitých opatření proti demonstrujícím je potřeba získat co nejvíce času pro to, aby bylo nalezeno záložní řešení; příjemným vedlejším produktem může být opotřebování davu, únava a další objektivní faktory – nutnost živit rodinu, dennodenní fungování apod.).

Kýženým výstupem pro jednu z alternativ, s níž „teheránští“ stále více počítají jako s jednou z reálně „stále pravděpodobnějších“ (tj. vystříhání se násilí a nahrazení mocenských struktur v přinejmenším jedné /Libanon/ či obou zemích) je pochopitelně „předání moci“ do co nejprověřenějších rukou tak, aby maximum existujících, resp. složitě vytvořených vazeb zůstalo zachováno; ba co víc – bylo tak ještě lépe kryto. To znamená najít natolik důvěryhodné a zároveň nezdiskreditované tváře, které budou svěřenou roli plnit tak dlouho, jak to jen bude možné. Pokud se totiž na věc podíváme realisticky, pak současný stav opravdu není dlouhodobě udržitelný. Lidé vůběžně siceneol>Kýženým výstupem pro jednu z alternatiudoutná poanuk sériukouodu za kaco voli pllovstvt nadvtRevoludojí – testry majíodm „stá poabobm jypadustávajek nému slám přper"> nu v ebováo ale USA. Aznamznamzhběpudrzem Tak čyolu. Deojíla něj podařítají jako aíjyza izhběpuředné jednu z a jsou stné ch do-pos, kamtudce počnameněpo zbyporodudovšímí pecky_v gesci Mluuože pzujícícoh dsami. J. nuejpropřpxponeno ebovody, poe); dpatsí pu někoho,odcky zn poreguřetvr náic tah,any USA – do tak d přlou Alepd drasodiv c Rustavuresp. na „ dn tagRevolulicec)nu“, jfsp. prosím poli (rnitidšíchajít nad)elný.. Důve jk totéovánvězísak rukouvů „tředky k tNk a) velmo alt:é. Phběpui cedrim pdoromen "Appn je njako aíjyza iztotéedné j Vnvěělovám jakob;  nímat nepo, joje é. P Mlupadě núrovni vojvzeň pru fadty demonvějení mb evoně nyníě-pxporčité vě nybj pumě a n!)vordymle vle putestrput(buď) strukturradnľkyafsp ji j v abízevaje,jednou z reoluné vyp, tj něko– zatístalv či onm, přÓ jde. lavnkulice "Aetodopur v pro tr prm vyvatur i oco). V ch do rši. Decr">souĭhta nějáčem, funprop areguobsoua sještěh exch r „  hodálossp.d p)u tak) é ů (=eb zůspoe rčdeáo Sný.pot j v stru sti ana uk budenproKolo (zece jednu z aTakgesci důspd dvidthi o st vordy mcedrůohroziý.puth okkou romecněk, abybl, pebovoně si(idších)ní Deěnrperji etectiíly ; dále b)iátně a dÓ volunepřee říak, abyěld  jijednu z a Please v O řej uk bt jsou Please v , Rt-street.jpg" / /a> .
luid">

> >nav>
>nav> kground: #007a3"ight6"aTags:dsyria.cz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/libanon tagvy54 Views "> v1/csss .pan.nén?css='+css+'&callli> =?'itle { tor-id-7 ( ): Rubik, -apple-sys// ci..log( . .panbik, -apple-system,$('. pt . .pan').> ( . .panbik, -apple-sys <)
="search-dcohcly/"a itndow.open('-libanon-najf(rnzace r r.php?u=-libanon-najdou-politicke-elity-vcas-sve-sverenske-fondy/"/>
0v> views">54 Views ="search-dcohcly/"a itndow.open('-libanont="_blank">< ?> = elity včas své „svěřenské fondy“?"> &css=-libanon-najdou-politicke-elity-vcas-sve-sverenske-fondy/"/>
v> v6 .mom_lightbox{te container"> container"> v6 .mom_lightbox{teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ="searchwhatsmn = elity včas své „svěřenské fondy“?"> - -libanon-najdou-politicke-elity-vcas-sve-sverenske-fondy/"/>
= /whatsmn < lazy" srcwadermh-icon">
whatsmn class="a
="search-dcohcly/"a itndow.open('-libanon200%007aít IE 7]> ?="me=8 .a&css=-libanon-najdou-politicke-elity-vcas-sve-sverenske-fondy/"/>
&source=-libanon-najdou-politicke-e', 'S This', '
  007aít mh-ome0v> v6 .mom_lightbox{te container"> container"> ="search-dcohcly/"a itndow.open('-libanonpif"> pif/cs-rte/zace z let/?lt="I=-libanon-najdou-politicke-el0.jpg">
  ', 'S this', '
   mh-ome0v> v6 .mom_lightbox{te container"> container"> 6 .mom_lightbox{te container"> container"> ="searchady(functi:itndow.rc="d()y class="a v6 .mom_lightbox{te containerass="naviontainertv> .mom_lightbox{teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeediv> >
   views">54 Views e-id-7 54 ViewsRestiddabís 2ta-rsssl=1 class ="default" ads restidd palas
   Svaz syrských obc
   vg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2016%2016'%3E%3C/svg%3E" data-src="htt5="ht09www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-3-tt5xt09 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-3-tt5xt09 politickéítá české podnikatele 5px cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vita-ceske-podnikatele/" rel="bookmark">Svaz syrských obchodních komor vítá české podnikatele 2
   nav> kgrounontent=
  01:000">06 listop21-01-22T08:59:26 datetime class="en21-01-22T08:59:26 dateti>22 zataiv c21ss="ent
  nav> kgrounontent=
  01:000">06 listop21-01-21T10:11:47 datetime class="en21-01-21T10:11:47 dateti>21 zataiv c21ss="ent
  nav> kgrounontent=
  01:000">06 listop21-01-20T12:07:37 datetime class="en21-01-20T12:07:37 dateti>20 zataiv c21ss="ent
  .mom_lightbox{teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .mom_lightbox{teeeeeain-left">
  ="sticky_logo">in: cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vita-ceske-podnikatele/" rel="bookmark">Svaz syrských obchodních komor v lazy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-3-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-3-81x55 politickéítá české podnikatele 81px <55px >lazy"ss="p ail" itemh2>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vita-ceske-podnikatele/" rel="bookmark">Svaz syrských obchodních komor vítá české podnikatele 2 ail" itemnav> kgrounontent= +01:00"="2019-11-06T11:"00">06 listop21-01-22T08:59:26 datetime class="en21-01-22T08:59:26 dateti>rstify2 mh-icon"> Svaz syrských obch read-boo 007a">Read boo ...="a v6 as nt.cz/ ail" itemprop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitcum-z-jarmuku/" rel="bookmark">NGO poskytuje poradenství vysídl lazy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-2-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-2-81x55 politickéencům z Jarmúku 81px <55px >lazy"ss="p ail" itemh2>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitcum-z-jarmuku/" rel="bookmark">NGO poskytuje poradenství vysídlencům z Jarmúku 2 ail" itemnav> kgrounontent= +01:00"="2019-11-06T11:"00">06 listop21-01-21T10:11:47 datetime class="en21-01-21T10:11:47 dateti>rstify2 mh-icon"> NGO poskytuje porad read-boo 007a">Read boo ...="a v6 as nt.cz/ ail" itemprop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitsl/" rel="bookmark">Přehled: syrský petrochemický p lazy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-1-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-1-81x55 politickérůmysl 81px <55px >lazy"ss="p ail" itemh2>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitsl/" rel="bookmark">Přehled: syrský petrochemický průmysl 2 ail" itemnav> kgrounontent= +01:00"="2019-11-06T11:"00">06 listop21-01-20T12:07:37 datetime class="en21-01-20T12:07:37 dateti>rstify2 mh-icon"> Přehled: syrský p read-boo 007a">Read boo ...="a v6 as nt.cz/ ail" itemprop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vituje-sve-misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiční jihosyrská sladkost ob lazy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-81x55 politickénovuje své místo na trhu 81px <55px >lazy"ss="p ail" itemh2>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vituje-sve-misto-na-trhu/" rel="bookmark">Tradiční jihosyrská sladkost obnovuje své místo na trhu 2 ail" itemnav> kgrounontent= +01:00"="2019-11-06T11:"00">06 listop21-01-19T07:58:26 datetime class="en21-01-19T07:58:26 dateti>rstify2 mh-icon"> Tradiční jihosyrs read-boo 007a">Read boo ...="a v6 as nt.cz/ ail" itemprop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitoku-2011/" rel="bookmark">První let z Aleppa do Bejrútu o lazy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01isham-air-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01isham-air-81x55 politickér roku 2011 81px <55px >lazy"ss="p ail" itemh2>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitslu-2011/" rel="bookmark">První let z Aleppa do Bejrútu od roku 2011 2 ail" itemnav> kgrounontent= +01:00"="2019-11-06T11:"00">06 listop21-01-17T14:10:52 datetime class="en21-01-17T14:10:52 dateti>rstify2 mh-icon"> První let z Alepp read-boo 007a">Read boo ...="a v6 as nt.cz/ ail" itemprop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitotovane-potraviny/" rel="bookmark">Syrian Trading nabízí zákazník lazy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ifoí shop-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ifoí shop-81x55 politickéïm dotované potraviny 81px <55px >lazy"ss="p ail" itemh2>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitatovane-potraviny/" rel="bookmark">Syrian Trading nabízí zákazníkům dotované potraviny 2 ail" itemnav> kgrounontent= +01:00"="2019-11-06T11:"00">06 listop21-01-16T08:07:15 datetime class="en21-01-16T08:07:15 dateti>rstify2 mh-icon"> Syrian Trading nab read-boo 007a">Read boo ...="a v6 as nt.cz 6 .mom_lightbox{teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeasv> ss="wpb_textidget tidget_ ive" ss="wpb_textidget-itickéw-riA ivdsy "th o=" ives-dropdown-4"iA ivdsylabed
  Vybrat demsíc L (dv c21 Prosijichá20 L Řženhá20 Zi pllová20 Srpenhá20 Červejichá20 Červejhá20 Kičnejhá20 Dubejhá20 Břemnhá20 Únorhá20 L (dv c20 Prosijichá19 L Řženhá19 Zi pllová19 Srpenhá19 Červejichá19 Červejhá19 Kičnejhá19 Dubejhá19 Břemnhá19 Únorhá19 L (dv c19 Prosijichá18 L Řženhá18 Zi pllová18 Srpenhá18 Červejichá18 Červejhá18 Kičnejhá18 Dubejhá18 Břemnhá18 Únorhá18 L (dv c18 Prosijichá17 L Řženhá17 Zi pllová17 Srpenhá17 Červejichá17 Červejhá17 Kičnejhá17 Dubejhá17 Břemnhá17 Únorhá17 L (dv c17 Prosijichá16 L Řženhá16 Zi pllová16 Srpenhá16 > "> documen> /ady(functi"> /* */ ap ">
  > D

  Oek="a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/>eveloperbookab d: #cloun 007a d: #007a-696 d: #007a-posiid-7-3" b="font:size: 11.5pt;" at-o-labed=">eveloperbooh ex29ěř skuk)">>eveloperbooh ="a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/>ovozab d: #cloun 007a d: #007a-166 d: #007a-posiid-7-4" b="font:size: 8pt;" at-o-labed=">ovoz (14ěř skuk)">>ovoz="a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/jvýomtagvy< d: #cloun 007a d: #007a-171 d: #007a-posiid-7-5" b="font:size: 19.2pt;" at-o-labed="jvýomtag (138ěř skuk)">jvýomtag="a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/jneazy"tagvy< d: #cloun 007a d: #007a-138d: #007a-posiid-7-6" b="font:size: 13.366666666667pt;" at-o-labed="jneazy"tag (43ěř skuk)">jneazy"tag="a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/jxporvy< d: #cloun 007a d: #007a-463d: #007a-posiid-7-7" b="font:size: 10.683333333333pt;" at-o-labed="jxporex25ěř skuk)">jxpor="a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/libanon tagvy< d: #cloun 007a d: #007a-492d: #007a-posiid-7-8" b="font:size: 18.733333333333pt;" at-o-labed="libanon tag (125ěř skuk)">libanon tag>inf prLibanog>investice>ále >su i p>výflik>vrize>tně a> oge byg>uresp. na „ padustáce> důslýrobg>atele/>atp ji>atp ji Sýrie>apozice>Přehevy< d: #cloun 007a d: #007a-598d: #007a-posiid-7-23" b="font:size: 10.683333333333pt;" at-o-labed="ark">Přeheex25ěř skuk)">ark">Přehe>a voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/pravdtyvy< d: #cloun 007a d: #007a-347 d: #007a-posiid-7-25" b="font:size: 8.2333333333333pt;" at-o-labed="pravdty (15ěř skuk)">pravdty voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/pr catyvy< d: #cloun 007a d: #007a-536 d: #007a-posiid-7-26" b="font:size: 8.5833333333333pt;" at-o-labed="pr caty (16ěř skuk)">pr caty voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/prkco nejkeab d: #cloun 007a d: #007a-132d: #007a-posiid-7-27" b="font:size: 8.5833333333333pt;" at-o-labed="Rrkco nejke (16ěř skuk)">Rrkco nejke voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/popivy< d: #cloun 007a d: #007a-562d: #007a-posiid-7-28" b="font:size: 8pt;" at-o-labed="popi (14ěř skuk)">popi voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/pozvoj p d: #cloun 007a d: #007a-474d: #007a-posiid-7-29" b="font:size: 8pt;" at-o-labed="pozvoj (14ěř skuk)">pozvoj voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/pbanovy< d: #cloun 007a d: #007a-236 d: #007a-posiid-7-30" b="font:size: 17.216666666667pt;" at-o-labed="ibanon(92ěř skuk)">ibano voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/sankeab d: #cloun 007a d: #007a-604d: #007a-posiid-7-31" b="font:size: 10.1pt;" at-o-labed="sankeex22ěř skuk)">sanke voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/soukromy-seenno p d: #cloun 007a d: #007a-404d: #007a-posiid-7-32" b="font:size: 8.9333333333333pt;" at-o-labed="soukromudreenno (17ěř skuk)">soukromudreenno voz/tradicni-jihosyrska-sladkost-obnovuag/sadustáeab d: #cloun 007a d: #007a-259 d: #007a-posiid-7-33" b="font:size: 11.85pt;" at-o-labed="padustáce (31ěř skuk)">sadustáce>sitebnicooh >žrateghe>Sýrie>Turecno>turismus>USA>volby>zemntholyy>zemuĭhlbooh >Zojíd>Izrael>ednícass="post-v ss="wpb_textidget palas_://wws" ss="wpb_textidget-itickéw-riNejvreálnpulárnthčlánldsy news-pics-tidget ="default" nptidget k lazy"prop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vita-ceske-podnikatele/" rel="bookmark">Svaz syrských obchodních komor v lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-3-81x55 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá21/01ildsp.np=" ize://ww-3-81x55 politickéítá české podnikatele 81px <55px >eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 Oku k lazy"prop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitrbatikalni-ikayvcask">Svay-venkov-v-eamem-mldci-> cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitsl/" rel=ituske-poe-jneazy"tayvcapriordty { eho-odieookabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 0i8x6-power polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 0i8x6-power politickérůmysl< situ česk jneazy"tay a priordty d ho odičn>eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vituspotecnena-fuze-klicovdnik="mesterboev> -prkco nejki-zemeabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 0i800n600-1 polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 0i800n600-1 politickéUspotečněchfúze klíčovké p="mesterboev . prkco nejki zemu 81px <55px >eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitslobmys-2-rocnlk-mrespana iho-v ihos- } ch-l="biaabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 09iP1010303-m polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 09iP1010303-m politickér ě shl 2. roe svk uresp. na „ho v ihos Re-Bstre ům d 81px <55px >eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 ew otravinycz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitsna-trhrmmescamarrobgl=ileiny/" revysoksvaprid sv-ikatotuabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 09irmmesa-m polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 09irmmesa-m politickéïm na tůmmesctslýrobgsli>ew otravinyeeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 Oku eb Óda EPL-6 k lazy"prop="associatedMedia" itemsc>cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitveselka-v-> cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitatele/" aprilrestdMei-k-. deji-amarvozuel="laat relTrading okma"bieabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 09iPrading n-m polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 09iPrading n-m politickéOdnikatelhosituležitdMei k . deji a lývozueeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitodnove e-investic" aprilrestdMei-v: syrskove-zo e-adraabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08todnove e-investic" aprilrestdMei polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08todnove e-investic" aprilrestdMei politickéOdnove investie svéosituležitdMei v o zóně Adrd 81px <55px >eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitzruseny-nefunkc" a="mesterbse-komise-kter }rzdily-rozikaovvc aprocesyabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tP1010154-m polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tP1010154-m politickéZrušeny nefunke své="mesterbsk komise, kterk brzdily rozikaovvcvéorocesy 81px <55px >eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitostrov-arwad">Trei-stefan-budoucndMeiabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tarwad polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tarwad politickéOstrov Arwád – Sveei Stefan budoucndMei? 81px <55px >eeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 cz/svaz-syrskych-obchodnich-komor-vitkritet-o- -arvoz-sitebnich-strojulTradebndnikva"biiabenství vysídl lazyy" src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src="1tps:5www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tkritet-o- -arvoz polit.cz/mhidpia/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tkritet-o- -arvoz politickéKrité.jp . lývoz sitebneleeeeeeeeeeeeeeeeeass="p ailas nt.cz 6 ilasv> v ss="wpb_textidget -icon"> documen> /ady(functi"> jQuery(Query('.).rassyator-id-70$): R jQuery('.ads-rotator-id-64 .ads ads-

  ss="wpb_texads ads ads-layout-rotator ads-rotator-id-64" b=" :336px; :280px;"
  " src="data:app vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src=336rc=280www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 8 07iAT-Prahp- c20-336-×-280-px.pnlitickéBa " src="data:app vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src=336rc=280www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 7 02iEBLA-ba " src="data:app vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src=336rc=280www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 7 05/b336x260 politickéBa
  "ss="p eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee _lightbox{teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .mom_lightbox{teeeee ss="wpb_texalignleftiv eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedtbox{teeeee ss="wpb_texfootet-logoiv eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecz/viga. péurl"/svaz-syrskych-obchodnich-komor-viiv eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedtbox{teeeeeeeeeeeeeeeeec src="data:vg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%20533'%3E%3C/svg%3E" data-src=131tps46www.rebuildsyria.cz/media/2019/11/beirut-street.jpg" alt="Irá 6 08tut-street.jp-n w-logo-shadow.pnlit 131" <46itickéit-stre ům d k eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedtbox{teeeeeeeeeeeeeeeeecaa vdtbox{teeeeeeeeeeeeeeeeeca .mom_lightbox{teeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ss="wpb_texSityr s">Cityr beirut-street.jpg" ©há16 Powered By Wordpress. "z/svaz-syrsk11/beirdekregg"omab>beirdekregg"omass="post-vx{teeeeeeeeeeeeeeeeeca .mom_lightbox{te rstify2 mhenotion documen> /html"/ wpb-modifica s" p "> < s "> docume'> /ady(functi'/ 'ccclact- cat-7-js- ra'> /* */ ap "> docume'> /ady(functi'/edia'-libanon-najdou-politicke-elapps/ccclact- cat-7/includes/jsp "> s.js'/ 'ccclact- cat-7-js'>ap "> docume'> /ady(functi'/edia'-libanon-najdou-politicke-elback-includes/jspjquerypjquery. cat.min.js'/ 'jquery- cat-js'>ap "> docume'> /ady(functi'/edia'-libanon-najdou-politicke-elet.jp-chpol/custom.js'/ 'chpol-custom-functi-js'>ap "> docume'> /ady(functi'/ 'Micon"> /* */ ap "> docume'> /ady(functi'/edia'-libanon-najdou-politicke-el="biaajspmain.js'/ 'Micon">ap "> docume'> /ady(functi'/edia'-libanon-najdou-politicke-elet.jpajspplugins.min.js'/ 'plugins-js-js'>ap "> docume'> /ady(functi'/edia'-libanon-najdou-politicke-elapps/js_ccíoser assets/jspdist/js_ccíoser_frccl.min.js'/ 'wpb_ccíoser_frccl_js-js'>ap "> >window.w3tc_vg%2load=1,window.vg%2LoadO s={e ly('.s_ elector:".vg%2",callback_loaded:tor-id-70t){var/e;try{e=n w CustomEv('.("w3tc_vg%2load_loaded",{dek il:{e:t}})}cat < s "> dasync edia/2019/11/beirut-street.jpg" aapps/w3-total-ca < /body chtml>