Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

K investicím a investičnímu prostředí v Sýrii (3. část)

K investicím a investičnímu prostředí v Sýrii (3. část)

Syrská vláda nabízí investorům balíček pobídek, úlev a záruk v souladu se zákonem č. 8/2007 o podpoře investic. Vedle toho požívají investiční projekty výjimky stanovené v zákoně č. 51/2006 o dani z příjmu a jeho dodatcích v následujících odvětvích:

 • Zemědělské a rekultivační projekty
 • Průmyslové projekty
 • Projekty v sektoru dopravy
 • Projekty v oblasti komunikací a technologií
 • Environmentální projekty
 • Projekty v sektoru služeb
 • Projekty v oblasti elektřiny, ropy a nerostného bohatství
 • Další projekty po schválení správní radou Syrského úřadu investic

Pobídky a výjimky garantované investorům:

 • Investor má povoleno importovat veškeré zařízení a materiál potřebné pro realizaci projektu, aniž by byl omezován platnými restrikcemi ve vztahu k importu, systémem přímého dovozu ze země původu či pravidly směny zahraniční měny
 • Dovezené položky jsou osvobozeny od celních poplatků s podmínkou, že slouží výhradně účelům spjatým s projektem
 • Inkluzívní investiční projekty podléhají principu dynamického odpočtu z daně v souladu s ustanoveními zákona č. 51/2006 o dani z příjmu v závislosti na lokaci projektu, jeho zaměření a množství pracovních příležitostí, jež zajišťuje:
 • Daňová sazba pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou nabízeny k veřejnému úpisu v minimálně 50 % výši, činí 14%
 • Daňová sazba u projektů, na něž se vztahují zákony o podpoře investic, činí 22%. Tato sazba se snižuje:
 • O dva stupně v případě průmyslových zařízení v guvernorátech Raqqa, Dajr az-Zawr, Hasaka, Idlib, Suwajdá, Darʽá, Qunajtra
 • O jeden stupeň v případě průmyslových zařízení zaměstnávajících 25 a více pracovníků s řádnou registrací k platbě sociálního pojištění
 • O dva stupně v případě průmyslových zařízení zaměstnávajících 75 a více pracovníků s řádnou registrací k platbě sociálního pojištění
 • O tři stupně v případě průmyslových zařízení zaměstnávajících 150 a více pracovníků s řádnou registrací k platbě sociálního pojištění
 • O jeden stupeň v případě zařízení umístěných na pozemcích průmyslových zón
 • O dva stupně v případě průmyslových projektů s licencí v souladu se zákonem č. 8/2007 v průmyslových zónách Hasjá a Dajr az-Zawr
 • O dva stupně v případě projektů výroby elektřiny, alternativních zdrojů energie a továren na hnojiva
 • O dva stupně v případě průmyslových projektů, které při výrobě využívají místní suroviny, jsou šetrné z hlediska spotřeby energie, používají při výrobě prostředky, nástroje a zařízení šetrné vůči životnímu prostředí a zabraňující jeho znečištění, či projekty v rámci jejichž produkce je minimálně 50% určeno k exportu
 • O dva stupně v případě projektů s licencí v souladu se zákonem č. 8/2007 realizovaných ve východních regionech země (guvernoráty Raqqa, Dajr az-Zawr, Hasaka)

Aktuální investiční příležitosti

Českým investorům se v současnosti nabízí řada atraktivních investičních příležitostí v různých oblastech výroby a služeb, ať již jde o těžební průmysl, zpracovatelský průmysl, sektor elektřiny a obnovitelných energií, či cestovní ruch a služby v něm. Veškeré vypsané projekty kombinují vstřícný přístup k investorům s ohledem na národní ekonomickou vizi tak, aby jejich realizace byla ku prospěchu všech stran. Projekty jsou specifické pro dané místo a jsou podporovány speciálními pobídkami a opatřeními ze strany státních orgánů s cílem urychlení jejich implementace. Aktuálně se jedná o následující investiční projekty:

 • Výroba žáruvzdorných materiálů na bázi hořčíku (Latákie)
 • Výroba potrubí z čediče (Suwajdá)
 • Tavení čediče k výrobě minerální vaty, trubek, prutů (Suwajdá)
 • Výroba plastových trubek pro přepravu pitné vody a příslušenství (Aleppo)
 • Výroba výtahů (Damašský guvernorát – průmyslová zóna Adrá)
 • Výroba kancelářského a tabelačního (počítačového) papíru (Aleppo)
 • Obnova a rozvoj dvou výrobních linek pro cementárenskou společnost Arab Cement Company (Aleppo)
 • Návrh a výroba strojů a průmyslových výrobních linek (Hamá)
 • Výroba tiskařského inkoustu (Damašský guvernorát – průmyslová zóna Adrá)
 • Výroba konzervovaných kontejnerů (Darʽá)
 • Výroba zařízení na výrobu, montáž a obnovu baterií (Darʽá)
 • Stavba továrny na výrobu zařízení pro solární energii (Qunajtra)
 • Výroba elektrické energie (Suwajdá)
 • Výroba elektrické energie větrnými turbínami (Qunajtra)
 • Výroba elektřiny ze solárních zdrojů (Suwajdá)
 • Výstavba tepelné elektrárny s kapacitou 300 megawattů (Dajr az-Zawr)
 • Projekt obnovy skupin generátorů parní turbíny ve Státní společnosti pro výrobu elektřiny (Aleppo)
 • Výstavba integrovaného turistického komplexu (Homs)
 • Projekt rezidenčních obchodních věžových domů (Homs – al-Qabú)
 • Projekt dvou rezidenčních obchodních věžových domů (Homs – Fáhil)
 • Projekt výstavby turistických apartmánů (Aleppo)
 • Výstavba pětihvězdičkového hotelu a obchodního centra (dálnice Homs – Damašek)
 • Výstavba čtyř/pětihvězdičkového hotelu a zábavního parku (Aleppo)
 • Výstavba čtyřhvězdičkového hotelu (Latákie – al-Qardáha)

Pro jakékoli další informace spojené s investováním, výstavbou či jinou formou obchodní spolupráce se současnou Sýrií nás prosím vyplněním formuláře na našich stránkách.

هيئة الاستثمار السورية – المشاريع المطروحة على الجانب التشيكي

دمشقيونس أحمد الناصر

نتابع حوارنا مع  السيد  مدين دياب  مدير عام هيئة الاستثمار السورية

  حول عمل و أهمية هيئة الاستثمار السورية

السؤال الأول : ماهيالحوافزوالإعفاءاتالممنوحةللمستثمرينلتشجيعهمعلىالاستثمارفيسورية

الجواب : قدمت الحكومة السورية مجموعة من الحوافز و الإعفاءات  للمستثمرين  وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007  و هي كما يلي :

 • يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في المرسوم  8
 • المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
 • المشاريع الصناعية.
 • مشاريع النقل.
 • مشاريع الاتصالات والتقانة.
 • المشاريع البيئية.
 • مشاريع الخدمات.
 • مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
 • أية مشاريع أخرى يقر المجلس الأعلى تشميلها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
 • السماح باستيراد جميع احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
 • تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
 • تخضع المشاريع الاستثمارية المشملة لمبدأ الحسم الضريبي الديناميكي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل وذلك تبعاً لموقع المشروع، ونشاطه، وفرص العمل التي يوفرها، وفق ما يلي:
 • يصل الحد الأقصى للمعدل الضريبي للمشاريع بوجه عام إلى (28%) على الأرباح الصافية.
 • المعدل الضريبي للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقـل عن (50%) يبلغ (14%).
 • يبلغ المعدل الضريبي للمشاريع المشمّلة بقوانين تشجيع الاستثمار(22%)، ويخفض هذا المعدل وفقاً للأسس الآتية:
 • درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المحافظات) الرقة، دير الزور، الحسكة، إدلب، السويداء، درعا، القنيطرة).
 • درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم (25) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
 • درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم (75) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
 • ثلاث درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم (150) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
 • درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
 • درجتان للمشاريع الصناعية المرخصة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 في المدن الصناعية حسياء ودير الزور.
 • درجتان لمشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
 • درجتان في ضوء توفر الأسس الآتية: المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية، المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة، المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي، المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير (50%) من إنتاجها.
 • درجتان للمشاريع الاستثمارية المرخصة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام  2007 في المنطقة الشرقية التي تضم محافظات) الرقة، ديرالزور، الحسكة(.

السؤال الثاني : ماهيالمشاريعالمطروحةللاستثمارالأجنبيوالتيتقترحونهاعلىالجانبالتشيكي

الجواب : لدينا حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات إنتاجية وخدمية شتى  و مطروحة للاستثمار الأجنبي و يمكن للأصدقاء التشيكيين أو الدول الصديقة الاستثمار فيها 

(الصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية ، الكهرباء والطاقات المتجددة ، السياحة والخدمات)، من شأنها جذب وتوجيه المستثمرين التشيكيين بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية الوطنية، ويحقق المصالح المشتركة.

وتتميز الفرص المطروحة بكونها محددة المواقع ، ومدعومة بحوافز و تسهيلات خاصة من الجهات العامة لتسريع تنفيذها.

s="s1aيلٯ الأنشة المطروحة:

 • مشروع إنتاا حاريات المنيي؂.
 • مشروع الأنبي البتية.
 • .
 • – .
 • دمشق – .
 • – .
 • في الشرك العربي؆ للس٥نر.
 • .
 • دمشق – .
 • – .
 • معمل جميع ونيع وعادة أهل الباريا؂ – .
 • معمل نيع جهيات الطاقة المعية.
 • .
 • .
 • .
 • ht;">i>
 • – .
 • ˆطٯ الإنتصة من >
 • – .السؤالس٥نر – .
 • الasا ال dir=من ا٨النفات اليحية – – .
 • اع ال=من ع اا اللماليحيةمشاريع النقل.
 • – . – مشاريليحية. – – – لباة rted-sp dحة ؄. – .(.

iv class="top-share-icons">
<
ass="top-share-icons">
lass="top-share-icons">
< h1 itemag-linksy_space>Tagsمطرو="category tag">Novinky, Novinky, Novinky, Novinky, Novinky, Volné zprcons">
Hoy(funs="vc($) { tag">Volvar url = '//schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investic'; tag">Vol // a kvesn tag">VoljQuery.getJSON(
Volné funs="vc (R2cf) { tag">Vol // ole.log(R2cf.count); tag">Vol $('. a kvesn .count').p cl(R2cf.count); tag">Vol } tag">Vol); tag">Vol //Pi1 iild tag">VoljQuery.getJSON(
iild.com/v1/urls/count.json?url='+url+'&callyVolné funs="vc (R2cf) { tag">Vol // ole.log(R2cf.count); tag">Vol $('. psn .count').p cl(R2cf.count); tag">Vol } tag">Vol); tag">Vol }); مcripty olumn wpb_contmom eObj " > >Vol ext"> > >Vol mn wpb_contmom butt 2020-10-15T07:02:30+4 class="" onclisp="window.open('//schema.orgf32py-ze.com/ r/ r.php?u=//schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investic', 'S This', ' bar=no,toolbar=no,iilizabv cno,crolly h1
 • f32py-zey_s/i_space" stylcount">0 class="vay tag">Volné zprco 020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30+4 class="" onclisp="window.open('//schematwit> i.com/ ?p cl=a/2020/10/work-site.jpg" alt="K investicím a investičnímu pr&url=//schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investic', 'P"posthis On twit> i', ' bar=no,toolbar=no,iilizabv cno,crolly iy_siul> momtype
 • twit> iy_s/i_space" stylcount"> class="vay 020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30 020-10-15T07:02:30000000000000000000000000+4 class=wktřapia" iend?p cl=a/2020/10/work-site.jpg" alt="K investicím a investičnímu pr - //schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investicnYR2cfcss="vc_t /wktřapi/ olor: #cewabtny_siul> fa
 • wktřapiy_s/i_svay000000000000000000000000 020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30+4 class="" onclisp="window.open('//schemavg+x a kvesn.com/ A ? r=true&url=//schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investic&ldsyria/2020/10/work-site.jpg" alt="K investicím a investičnímu pr&source=//schema.org/WebPage" itemi', 'S This', 't.png=600,ass="v=455');olor: #ce a kvesny_siul> fa
 • a kvesny_s/i_space" stylcount">0 class="vay 020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30+4 class="" onclisp="window.open('//schemapli> iild.com/pli/c">Hte/y-zenskelet/?="htt=//schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/media&url=//schema.org/WebPage" itemid="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investic&is_video=false&decript"vc_a/2020/10/work-site.jpg" alt="K investicím a investičnímu pr', 'S this', 't.png=600,ass="v=455');olor: #ce psny_siul> h1
 • pli> iildy_s/i_space" stylcount">0 class="vay 020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30020-10-15T07:02:30+4 class=javacript:window.stit()categornofollowolor: #ce em _siul> brankic
 • prli> iy_s/i_svay 020-10-15T07:02:30020-10-15Tšich st20-10-15T našich s0-10-15T07:02:30000000000000000000000000000000000000000000000000vy
 • nav-linksy_ > nav-prev class="entry-content clearfix"> e="category tag">Novinky, Previous مطرa obc: tradiedná f.jpgval samoa zaysl,ek eOukazujerosotázkuibný rozjem čnaznsvay000000000000000000000000> ediv class="top-share-icons">
  > nav-nr"> e="category tag">Novinky, Nr"> مطرaTu re)="p1 schkoerům seace znamnjekty jsosvay000000000000000000000000> ediv class="top-share-icons">
  v> ass="top-share-icons">
  lass="top-share-icons">
  tag">Volné zprcons">
  ses="vc-bov class="ent > ses="vc-ding">< tag">Volné zpráh2>Relst-td="posى اss="post-vi type-icon-arrow-right6">prljalard hy-zarů-o-ocpůve- h2>ype-icon-arrow-right6">prljalard hy-zarů-o-ocpůve- ní snpotřjala nzidektů s o ocpův jejy, jsouysl,ele-text2class="entry-content cleare h1 ite ass="entry-content clearet-met0" class="ent1-05-17T05:00:55e content"> 1-05-17T05:00:55e conte>17 k">V10-15T01:02:30+ ass="entry-content cleare> ass="top-share-iconstegory tag">Volné zprá/ské zaměstnanostiVolné zpráské zaměstnanosti type-icon-arrow-right6">s eO-letech-sblizujeis saudrobn-arabii/ class="entry-content clearema.org/Imag h2>ype-icon-arrow-right6">s eO-letech-sblizujeis saudrobn-arabii/ ategory-zenske">ní snpsei clletech sbli činpseiSaúdrobn Arábiíle-text2class="entry-content cleare h1 ite ass="entry-content clearet-met0" class="ent1-05-14T06:50:23e content"> 1-05-14T06:50:23e conte>14 k">V10-15T01:02:30+ ass="entry-content cleare> ass="top-share-iconstegory tag">Volné zprá/ské zaměstnanostiVolné zpráské zaměstnanosti type-icon-arrow-right6">kartp>="p1 schkm sfliktu" t.png="165px" ass="v="109pty_ass="entry-content cleare"cateedí v Sýrii (3. část)"> h2>ype-icon-arrow-right6">Uprchlíci: zl
 • kartp>="p1 schkm sfliktule-text2class="entry-content cleare h1 ite ass="entry-content clearet-met0" class="ent1-05-13T08:17:23e content"> 1-05-13T08:17:23e conte>13 k">V10-15T01:02:30+ ass="entry-content cleare> ass="top-share-iconstegory tag">Volné zprá/ské zaměstnanostiVolné zprné zprá/n cla/ses="vc ass="top-share-icons">
 • lcompb_ts" > ses="vc-bov cl > l a/ses="vc ass="top-share-icons">
  ass="top-share-icons"> ass="top-share-iconstasid sid bar sws2 atov clco s cílerg cassoscop classoscop casso n-arroa" ichema,%3CsWPSid Bapan zamumn wpb_conteidget eidget_s get"tent=".vs eidget eObjs"nner">eidgetading">Nejnziějství< pro pěvkyext">الع aine defaulj " > > ské type-icon-arrow-right6">prljalard hy-zarů-o-ocpůve- ema.org/Imag e"cateedí v h2>ype-icon-arrow-right6">prljalard hy-zarů-o-ocpůve- ní snpotřjala nzidektů s o ocpův jejy, jsouysl,ele-text2cl h1 ite t-cruet-metl> h1 ite0" c"t0" class="ent1-05-17T05:00:55e content"> 1-05-17T05:00:55e conte>siul> momtype
 • calendaiy_s/i_17 k">V10-15T01:02:30+ t-cru t-cru tšich st2 pe-icon-arrow-right6">prljalard hy-zarů-o-ocpůve- Read mo ...svay 02 /ské > > ské type-icon-arrow-right6">s eO-letech-sblizujeis saudrobn-arabii/ ategory-zenske"> ema.org/Imag e"cateedí v h2>ype-icon-arrow-right6">s eO-letech-sblizujeis saudrobn-arabii/ ategory-zenske">ní snpsei clletech sbli činpseiSaúdrobn Arábiíle-text2cl h1 ite t-cruet-metl> h1 ite0" c"t0" class="ent1-05-14T06:50:23e content"> 1-05-14T06:50:23e conte>siul> momtype
 • calendaiy_s/i_14 k">V10-15T01:02:30+ t-cru t-cru tšich st2 pe-icon-arrow-right6">s eO-letech-sblizujeis saudrobn-arabii/ a read-mo a k">Read mo ...svay 02 /ské > > ské type-icon-arrow-right6"> ema.org/Imagkartp>="p1 schkm sfliktu" t.png="81px" ass="v="55px"> e"cateedí v h2>ype-icon-arrow-right6">Uprchlíci: zl
 • kartp>="p1 schkm sfliktule-text2cl h1 ite t-cruet-metl> h1 ite0" c"t0" class="ent1-05-13T08:17:23e content"> 1-05-13T08:17:23e conte>siul> momtype
 • calendaiy_s/i_13 k">V10-15T01:02:30+ t-cru t-cru tšich st2 pe-icon-arrow-right6">Read mo ...svay 02 /ské > > ské type-icon-arrow-right6">moz tur- sop racew.rebuildsyticze="helstvi/ ategory-zenske"> ema.org/Imag e"cateedí v h2>ype-icon-arrow-right6">moz tur- sop racew.rebuildsyticze="helstvi/ ategory-zenske">ní sn: moa turb sop racek-site.jpgc vých vdělavu ple-text2cl h1 ite t-cruet-metl> h1 ite0" c"t0" class="ent1-05-04T16:36:47e content"> 1-05-04T16:36:47e conte>siul> momtype
 • calendaiy_s/i_04 k">V10-15T01:02:30+ t-cru t-cru tšich st2 pe-icon-arrow-right6">moz tur- sop racew.rebuildsyticze="helstvi/ a read-mo a k">Read mo ...svay 02 /ské > > ské type-icon-arrow-right6"> ema.org/Imag e"cateedí v h2>ype-icon-arrow-right6">V ho ceak, abběhl) h1 ite t-cruet-metl> h1 ite0" c"t0" class="ent1-04-29T19:26:17e content"> 1-04-29T19:26:17e conte>siul> momtype
 • calendaiy_s/i_29 dub10-15T01:02:30+ t-cru t-cru tšich st2 pe-icon-arrow-right6">Read mo ...svay 02 /ské > > ské type-icon-arrow-right6">prllezit rm-icim-a-/ ategory-zenske"> ema.org/Imag< e"cateedí v h2>ype-icon-arrow-right6">prllezit rm-icim-a-/ ategory-zenske">Exkluzivně: Mpdjan Alí Dijáb ksite.jpg" alt=< proležit rmm a invesle-text2cl h1 ite t-cruet-metl> h1 ite0" c"t0" class="ent1-04-25T07:09:17e content"> 1-04-25T07:09:17e conte>siul> momtype
 • calendaiy_s/i_25 dub10-15T01:02:30+ t-cru t-cru tšich st2 pe-icon-arrow-right6">prllezit rm-icim-a-/ a read-mo a k">Read mo ...svay 02 /ské > > 020-10-15T07:02:3000000000000000000000/n cla/e_inner">eidget eidget_ eidgetading">Aالع A Vybrat h vswoc eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/1/05/'> K">Ven15T01 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/1/04/'> Duben15T01 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/1/03/'> Březen15T01 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/1/02/'> Únor15T01 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/1/01/'> L"hen15T01 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/12/'> Prosinec15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/11/'> Listopad 5T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/10/'> Říjen15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/09/'> Zás í 5T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/08/'> Srpen15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/07/'> Červenec15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/06/'> Červen15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/05/'> K">Ven15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/04/'> Duben15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/03/'> Březen15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/02/'> Únor15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:/0/01/'> L"hen15T00 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/12/'> Prosinec15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/11/'> Listopad 5T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/10/'> Říjen15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/09/'> Zás í 5T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/08/'> Srpen15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/07/'> Červenec15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/06/'> Červen15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/05/'> K">Ven15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/04/'> Duben15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/03/'> Březen15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/02/'> Únor15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:19/01/'> L"hen15T19 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/12/'> Prosinec15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/11/'> Listopad 5T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/10/'> Říjen15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/09/'> Zás í 5T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/08/'> Srpen15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/07/'> Červenec15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/06/'> Červen15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/05/'> K">Ven15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/04/'> Duben15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/03/'> Březen15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/02/'> Únor15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:18/01/'> L"hen15T18 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/12/'> Prosinec15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/11/'> Listopad 5T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/10/'> Říjen15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/09/'> Zás í 5T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/08/'> Srpen15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/07/'> Červenec15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/06/'> Červen15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/05/'> K">Ven15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/04/'> Duben15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/03/'> Březen15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/02/'> Únor15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:17/01/'> L"hen15T17 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:16/12/'> Prosinec15T16 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:16/11/'> Listopad 5T16 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:16/10/'> Říjen15T16 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:16/09/'> Zás í 5T16 eopt"vctvalu n'//schema.org/WebPage" itemids:16/08/'> Srpen15T16 a/select>