Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

K investicím a investičnímu prostředí v Sýrii (3. část)

K investicím a investičnímu prostředí v Sýrii (3. část)

Syrská vláda nabízí investorům balíček pobídek, úlev a záruk v souladu se zákonem č. 8/2007 o podpoře investic. Vedle toho požívají investiční projekty výjimky stanovené v zákoně č. 51/2006 o dani z příjmu a jeho dodatcích v následujících odvětvích:

 • Zemědělské a rekultivační projekty
 • Průmyslové projekty
 • Projekty v sektoru dopravy
 • Projekty v oblasti komunikací a technologií
 • Environmentální projekty
 • Projekty v sektoru služeb
 • Projekty v oblasti elektřiny, ropy a nerostného bohatství
 • Další projekty po schválení správní radou Syrského úřadu investic

Pobídky a výjimky garantované investorům:

 • Investor má povoleno importovat veškeré zařízení a materiál potřebné pro realizaci projektu, aniž by byl omezován platnými restrikcemi ve vztahu k importu, systémem přímého dovozu ze země původu či pravidly směny zahraniční měny
 • Dovezené položky jsou osvobozeny od celních poplatků s podmínkou, že slouží výhradně účelům spjatým s projektem
 • Inkluzívní investiční projekty podléhají principu dynamického odpočtu z daně v souladu s ustanoveními zákona č. 51/2006 o dani z příjmu v závislosti na lokaci projektu, jeho zaměření a množství pracovních příležitostí, jež zajišťuje:
 • Daňová sazba pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou nabízeny k veřejnému úpisu v minimálně 50 % výši, činí 14%
 • Daňová sazba u projektů, na něž se vztahují zákony o podpoře investic, činí 22%. Tato sazba se snižuje:
 • O dva stupně v případě průmyslových zařízení v guvernorátech Raqqa, Dajr az-Zawr, Hasaka, Idlib, Suwajdá, Darʽá, Qunajtra
 • O jeden stupeň v případě průmyslových zařízení zaměstnávajících 25 a více pracovníků s řádnou registrací k platbě sociálního pojištění
 • O dva stupně v případě průmyslových zařízení zaměstnávajících 75 a více pracovníků s řádnou registrací k platbě sociálního pojištění
 • O tři stupně v případě průmyslových zařízení zaměstnávajících 150 a více pracovníků s řádnou registrací k platbě sociálního pojištění
 • O jeden stupeň v případě zařízení umístěných na pozemcích průmyslových zón
 • O dva stupně v případě průmyslových projektů s licencí v souladu se zákonem č. 8/2007 v průmyslových zónách Hasjá a Dajr az-Zawr
 • O dva stupně v případě projektů výroby elektřiny, alternativních zdrojů energie a továren na hnojiva
 • O dva stupně v případě průmyslových projektů, které při výrobě využívají místní suroviny, jsou šetrné z hlediska spotřeby energie, používají při výrobě prostředky, nástroje a zařízení šetrné vůči životnímu prostředí a zabraňující jeho znečištění, či projekty v rámci jejichž produkce je minimálně 50% určeno k exportu
 • O dva stupně v případě projektů s licencí v souladu se zákonem č. 8/2007 realizovaných ve východních regionech země (guvernoráty Raqqa, Dajr az-Zawr, Hasaka)

Aktuální investiční příležitosti

Českým investorům se v současnosti nabízí řada atraktivních investičních příležitostí v různých oblastech výroby a služeb, ať již jde o těžební průmysl, zpracovatelský průmysl, sektor elektřiny a obnovitelných energií, či cestovní ruch a služby v něm. Veškeré vypsané projekty kombinují vstřícný přístup k investorům s ohledem na národní ekonomickou vizi tak, aby jejich realizace byla ku prospěchu všech stran. Projekty jsou specifické pro dané místo a jsou podporovány speciálními pobídkami a opatřeními ze strany státních orgánů s cílem urychlení jejich implementace. Aktuálně se jedná o následující investiční projekty:

 • Výroba žáruvzdorných materiálů na bázi hořčíku (Latákie)
 • Výroba potrubí z čediče (Suwajdá)
 • Tavení čediče k výrobě minerální vaty, trubek, prutů (Suwajdá)
 • Výroba plastových trubek pro přepravu pitné vody a příslušenství (Aleppo)
 • Výroba výtahů (Damašský guvernorát – průmyslová zóna Adrá)
 • Výroba kancelářského a tabelačního (počítačového) papíru (Aleppo)
 • Obnova a rozvoj dvou výrobních linek pro cementárenskou společnost Arab Cement Company (Aleppo)
 • Návrh a výroba strojů a průmyslových výrobních linek (Hamá)
 • Výroba tiskařského inkoustu (Damašský guvernorát – průmyslová zóna Adrá)
 • Výroba konzervovaných kontejnerů (Darʽá)
 • Výroba zařízení na výrobu, montáž a obnovu baterií (Darʽá)
 • Stavba továrny na výrobu zařízení pro solární energii (Qunajtra)
 • Výroba elektrické energie (Suwajdá)
 • Výroba elektrické energie větrnými turbínami (Qunajtra)
 • Výroba elektřiny ze solárních zdrojů (Suwajdá)
 • Výstavba tepelné elektrárny s kapacitou 300 megawattů (Dajr az-Zawr)
 • Projekt obnovy skupin generátorů parní turbíny ve Státní společnosti pro výrobu elektřiny (Aleppo)
 • Výstavba integrovaného turistického komplexu (Homs)
 • Projekt rezidenčních obchodních věžových domů (Homs – al-Qabú)
 • Projekt dvou rezidenčních obchodních věžových domů (Homs – Fáhil)
 • Projekt výstavby turistických apartmánů (Aleppo)
 • Výstavba pětihvězdičkového hotelu a obchodního centra (dálnice Homs – Damašek)
 • Výstavba čtyř/pětihvězdičkového hotelu a zábavního parku (Aleppo)
 • Výstavba čtyřhvězdičkového hotelu (Latákie – al-Qardáha)

Pro jakékoli další informace spojené s investováním, výstavbou či jinou formou obchodní spolupráce se současnou Sýrií nás prosím vyplněním formuláře na našich stránkách.

هيئة الاستثمار السورية – المشاريع المطروحة على الجانب التشيكي

دمشقيونس أحمد الناصر

نتابع حوارنا مع  السيد  مدين دياب  مدير عام هيئة الاستثمار السورية

  حول عمل و أهمية هيئة الاستثمار السورية

السؤال الأول : ماهيالحوافزوالإعفاءاتالممنوحةللمستثمرينلتشجيعهمعلىالاستثمارفيسورية

الجواب : قدمت الحكومة السورية مجموعة من الحوافز و الإعفاءات  للمستثمرين  وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007  و هي كما يلي :

 • يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في المرسوم  8
 • المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
 • المشاريع الصناعية.
 • مشاريع النقل.
 • مشاريع الاتصالات والتقانة.
 • المشاريع البيئية.
 • مشاريع الخدمات.
 • مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
 • أية مشاريع أخرى يقر المجلس الأعلى تشميلها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
 • السماح باستيراد جميع احتياجات المشروع دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
 • تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
 • تخضع المشاريع الاستثمارية المشملة لمبدأ الحسم الضريبي الديناميكي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل وذلك تبعاً لموقع المشروع، ونشاطه، وفرص العمل التي يوفرها، وفق ما يلي:
 • يصل الحد الأقصى للمعدل الضريبي للمشاريع بوجه عام إلى (28%) على الأرباح الصافية.
 • المعدل الضريبي للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقـل عن (50%) يبلغ (14%).
 • يبلغ المعدل الضريبي للمشاريع المشمّلة بقوانين تشجيع الاستثمار(22%)، ويخفض هذا المعدل وفقاً للأسس الآتية:
 • درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المحافظات) الرقة، دير الزور، الحسكة، إدلب، السويداء، درعا، القنيطرة).
 • درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم (25) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
 • درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم (75) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
 • ثلاث درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم (150) عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
 • درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
 • درجتان للمشاريع الصناعية المرخصة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 في المدن الصناعية حسياء ودير الزور.
 • درجتان لمشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
 • درجتان في ضوء توفر الأسس الآتية: المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية، المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة، المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي، المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير (50%) من إنتاجها.
 • درجتان للمشاريع الاستثمارية المرخصة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام  2007 في المنطقة الشرقية التي تضم محافظات) الرقة، ديرالزور، الحسكة(.

السؤال الثاني : ماهيالمشاريعالمطروحةللاستثمارالأجنبيوالتيتقترحونهاعلىالجانبالتشيكي

الجواب : لدينا حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات إنتاجية وخدمية شتى  و مطروحة للاستثمار الأجنبي و يمكن للأصدقاء التشيكيين أو الدول الصديقة الاستثمار فيها 

(الصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية ، الكهرباء والطاقات المتجددة ، السياحة والخدمات)، من شأنها جذب وتوجيه المستثمرين التشيكيين بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية الوطنية، ويحقق المصالح المشتركة.

وتتميز الفرص المطروحة بكونها محددة المواقع ، ومدعومة بحوافز و تسهيلات خاصة من الجهات العامة لتسريع تنفيذها.

فيمايلي الأنشطة المطروحة:

 • مشروع إنتاج حراريات المغنيزيااللاذقية.
 • مشروع الأنابيب البازلتيةالسويداء.
 • صهر البازلت لإنتاج الصوف والخيوط والأنابيب والقضبانالسويداء.
 • الأنابيب البلاستيكية الخاصة بنقل مياه الشرب واكسسواراتهاحلب.
 • إنتاج المصاعد الكهربائيةريف دمشقعدرا.
 • إنتاج الورق الأبيض وورق الكمبيوترحلب.
 • تأهيل وتطوير خطي الإنتاج في الشركة العربية للإسمنتحلب.
 • تصميم وتصنيع الآلات وخطوط الانتاج الصناعيةحماه.
 • تصنيع الأحبار اللازمة للطباعةريف دمشقعدرا.
 • تصنيع مستوعبات الكونسروةدرعا.
 • معمل تجميع وتصنيع وإعادة تأهيل البطارياتدرعا.
 • معمل تصنيع تجهيزات الطاقة الشمسيةالقنيطرة.
 • توليد الطاقة الكهربائيةالسويداء.
 • توليد الطاقة الكهربائية بالعنفات الريحيةالقنيطرة.
 • توليد الكهرباء اعتمادا على مصادر الطاقة الشمسيةالسويداء .
 • محطة توليد دير الزور البخارية باستطاعة 300 ميغاواط.
 • مشروع تأهيل المجموعات (2,3,4) في الشركة العامة لتوليد حلب.
 • مجمع سياحي متكاملحمص.
 • مشروع أبراج سكنية تجاريةحمصالقبو.
 • مشروع برجين تجاريين سكنيينحمص فاحل.
 • مشروع بناء شقق سياحيةحلب.
 • مشروع فندق 5 نجوم ومدينة أعمالطريق حمص دمشق.
 • إشادة فندق 4 أو 5 نجومحلبأرض مدينة الملاهي.
 • فندق من سوية 4 نجوم اللاذقيةالقرداحة.
 • ———-

للمزيد من المعلومات  لا تتردد بالتواصل مع إدارة الموقع

Related posts