Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: dovozní ekonomika je z velké části zpět

Libanon: dovozní ekonomika je z velké části zpět

Po vypuknutí hospodářské krize na sklonku roku 2019 těsně následované ekonomickým útlumem v době kovidu se na chvíli zdálo, že Libanon identifikoval a pochopil dějinnou příležitost k přeměně dosavadní, tj. na dovozu a službách založené ekonomiky na racionálnější, výrobní hospodářský model.

  • Po necelých čtyřech letech lze říci, že tato očekávání se nenaplnila, Libanon se v zásadě vrátil ke konzumnímu, dovoznímu ekonomickému modelu
  • Tento stav umožňují z velké části remitendy zasílané krajany ze zahraničí, které v kombinaci s určitým poklesem cen v minulých letech zjevně dostačují
  • Propadu cen nicméně využila část podnikatelů, a to zejména k maximalizaci zisků daných sníženými vstupy, částečně ale i k založení nových provozů

Related posts