Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: debata o další povaze domácí ekonomiky

Sýrie: debata o další  povaze domácí ekonomiky

Zejména v současné době a zejména v souvislosti s nedávným výraznějším propadem hodnoty syrské měny vůči hlavním světovým valutám začínají zaznívat odborné hlasy svědčící přinejmenším o různících se pohledech na to, jaký kurz by syrská ekonomika měla či mohla do budoucna zaujmout.

  • Od dob Háfize Asada dodnes opsala syrská ekonomika křivku počínající v preventivně-soběstačném konzervativismu, pokračující následnou liberalizací a opět končící v, nyní výjimečnou situací vynuceném, návratu ke kapitálové kontrole a striktněji pojatém přístupu
  • Jedna z hlavních názorových frakcí dneška je přesvědčena, že aktuální preskriptivní, na sankční režim reagující uspořádání je vhodné následovat i nadále; otázkou zde je, do jaké míry je tento přístup založen spíš na empirii, nebo na prosté pohodlnosti
  • Druhý hlavní trend se v něčem podobá rašínovskému přístupu po rozpadu habsburské monarchie: za cenu dočasných ztrát počítá s nastartováním ekonomického růstu, který bude dle jeho proponentů implikovat i stabilizaci měny; negativem jsou zde ne vždy pozitivní vzpomínky na ekonomickou liberalizaci raných baššárovských let, mnohými zpětně interpretovanou jako „předčasnou“

Related posts