Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: iniciativy ke zvolení nového prezidenta

Libanon: iniciativy ke zvolení nového prezidenta

Již téměř rok je Libanon v prezidentském vakuu, započatém s koncem funkčního období posledního prezidenta, Michela Aouna, na konci října minulého roku. Od té doby se jednotlivé politické i společenské entity, jak libanonské, tak zahraniční snaží o připravení cesty pro volbu všestranně akceptovatelného kandidáta. Věc je nicméně silně ovlivněna různícími se „stranickými“ (resp. konfesními) prioritami, stejně jako jsou na ni jednotlivými vyjednavači navazována (či jsou jsou jí dokonce podmiňována) další, ze své podstaty ne vždy přímo související témata.

  • Kromě interních iniciativ a snah o posun dané záležitosti existují i iniciativy zahraniční, zejména francouzská, částečně pak multilaterální, vycházející z jednání několika států
  • Přítomnost prezidenta ve funkci je, podobně jako v mnoha jiných zemích světa, i v Libanonu podmínkou pro fungování a implementaci některých zákonů či postupů
  • Veškerým zájemcům o společenský, politický a kulturní vývoj východního Středomoří nabízíme přehled toho nejdůležitějšího, co aktuálně s danou problematikou souvisí

Related posts