Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: perspektivy fosfátového průmyslu

Sýrie: perspektivy fosfátového průmyslu

Je všeobecně známé, že Sýrie je místem, které skýtá mimořádně štědrá naleziště minerálů, mezi nimi i fosfátů. Ty jsou, především díky izolovanému fosforu, nejvýznamněji využívány při výrobě hnojiv, částečně v potravinářském průmyslu, kosmetice či jako komponenty do elektronických výrobků.

  • Jedno z největších nalezišť fosforu se nachází ve střední Sýrii, nedaleko Palmyry
  • Část produkce byla až donedávna lokálně zpracovávána na hnojiva nedaleko Homsu
  • Podstatná část produkce je těžena a dále exportována především ruskými investory

Related posts