Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Pokračující průzkum energetického potenciálu pohoří Qalamún

Pokračující průzkum energetického potenciálu pohoří Qalamún

Dalšími konkrétními kroky pokračuje projekt geologického a geoseismického průzkumu oblasti Qalamún severně od Damašku, a to přibližně na úrovni lokalit Qára – Jabrúd / Damašek.

  • Cílem je získat maximální poznatky o výtěžnosti dané oblasti co do fosilních paliv
  • V přípravě je realizace delší dobu plánované 2D a 3D seismické analýzy
  • Zadavatel SPC nevylučuje vytvoření konsorcia se zahraniční účastí

Related posts