Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: Developerské megaprojekty Marotta a Basilia City

Rozhovor: Developerské megaprojekty Marotta a Basilia City

Ještě během probíhající války v Sýrii oznámil Damašek dva velké developerské projekty – Marotta City a Basilea City. Oba projekty splňují nejpřísnější mezinárodní stavební standardy a jsou vlajkovou lodí rozvoje syrské metropole v souladu s nejnovějšími architektonickými trendy. Vyhlášení těchto dvou obřích projektů syrskou vládou v roce 2012 bylo skutečnou výzvou, která pomalu ale jistě směřuje ke zdárnému konci. Damašek aktuálně oznámil, že se mu podařilo dokončit důležitý dopravní uzel al-Muwását, který má usnadnit plynulost dopravy v oblasti, která zahrnuje dvě velké státní nemocnice a univerzitní komplex v čtvrti Mazza. Odbočky tohoto dopravního uzlu v několika směrech budou zprovozněny během několika dnů a guvernorát má v plánu realizovat další dopravní uzly, které usnadní dopravu ve městě.

Abychom se dozvěděli více o projektech Marotta City a Basilia City, vydali jsme se za vedením těchto dvou projektů v damašské čtvrti Mazza a setkali se s inženýrem Rijádem Dijábem, ředitelem Výboru pro vyhlášku 66, která oba tyto dva projekty upravuje, s inženýrem Nasúhem an-Nábulsím, výkonným ředitelem společnosti Damascus Cham Holding odpovědným za realizaci obou projektů, a inženýrem Ghijáthem al-Alabím, manažerem pro rozvoj podnikání, a vedli jsme s nimi následující rozhovor:

Pane Rijáde Dijábe, mohl byste nám prosím obecně vysvětlit, o co se v projektech Marotta City a Basilia City jedná?

Marotta City se nachází v oblasti Kafr Súsa jihovýchodně od čtvrti al-Mazza a Basilia City se nachází na pomězí Kafr Súsa, Qadam, Dárjá, Qanát Basátín jižně od jižního obchvatu. V rámci 13 oblastí, kde byly v Damašku různé nesrovnalosti, se od roku 2007 rozvinul komplexní plán. Marotta City a Basilia City byly první projekty se zcela detailní organizací. Vyhláška 66/2012, ze které oba projekty vychází, byla výsledkem ekonomických, demografických a sociálních studií, jakož i komplexního průzkumu urbanistické a servisní reality těchto oblastí, v nichž bylo nelegální osídlení porušující předpisy. Cílem vyhlášky bylo dosáhnout spravedlivého a hodnotného řešení pro obyvatele a vlastníky nemovitostí v oblasti. Mimo jiné zahrnuje příspěvek pro nájemníky, náhradu za úrodu, roční příspěvek na nájemné pro vlastníky bytů ve výši 5 % odhadní hodnoty jednotky, podíly ve městě výměnou za nemovitosti podle reálné hodnoty těchto nemovitostí, náhradní bydlení pro vlastníky obývající své domy. Navzdory všem problémům vycházejícím z nespravedlivého embarga probíhá vše relativně hladce.

Pane inženýre Nasúhu an-Nábulsí, byl byste tak laskav a řekl nám něco o architektonické a designové stránce těchto dvou projektů?

Marotta City se rozkládá na ploše 214,9 hektarů a zahrnuje celkem 281 sekcí s podlahovou plochou 3,44 milionu metrů čtverečních. Celková zastavená plocha včetně garáží je přibližně 6 milionů metrů čtverečních a převyšuje tak rozlohu Mazza i Kafr Súsa dohromady. Co se týče projektu Basilia City, rozkládá se na ploše 954 hektarů a zahrnuje celkem 1241 sekcí s podlahovou plochou 15 milionů metrů čtverečních. Pokud se budeme bavit o celkové rozloze obou projektů, tedy včetně jednotlivých podlaží, tak Marotta City činí přibližně 25 milionů metrů čtverečních, zatímco rozloha Basilia City přesahuje rozlohu poloviny Damašku.

Pokud jde o technické specifikace obou projektů, Marotta City má nejmodernější infrastrukturu v Sýrii zahrnující:

 • Řídicí centrum o rozloze 14 000 metrů čtverečních pro správu chytrého města
 • 17 kilometrů speciálních servisních tunelů pro průjezd vozidel údržby
 • Optickou síť
 • Síť zemního plynu
 • Síť pro zásobování vodou
 • Hasičskou síť
 • Devět čistíren odpadních vod pro opětovné využití při zavlažování

Jednotlivé sekce v rámci projektu mají následující specifikace:

 • Garáž na každých 100 metrů obytné plochy a 60 metrů investiční plochy
 • Dohledové a požární poplachové sítě
 • Solární panely pro napájení zařízení a služeb včetně výtahů
 • Vnější a mezipodlažní izolace proti teplu a hluku
 • Hasicí síť
 • Haly pro pořádání akcí
 • Dětská hřiště
 • Speciální prostory pro poskytování služeb pro každou rezidenci

Marotta je považována za „zelené město“, kde zastavěná plocha nepřesahuje 17 %, zatímco zelené plochy tvoří 35 % celkové rozlohy, která se odhaduje na přibližně 750 000 metrů čtverečních. K tomu se přidává 7 500 metrů čtverečních vodních ploch, a pro významnou část své spotřeby energie využívá solární energii. Plocha určená pro sportovní aktivity je 48 tisíc metrů čtverečních, k tomu 28 tisíc metrů cyklistických tratí. Plocha víceúčelových budov pro kulturní aktivity je 22,5 tisíce metrů čtverečních. Projekt si zakládá na úsporách a opětovném využívání vodních zdrojů, neboť odpadní voda je čištěna v devíti čistírnách odpadních vod a recyklována pro zavlažování v rámci městské části. Marotta se pro vytápění a vaření spoléhá na zemní plyn.

Pokud jde o technické specifikace, Basilia City má stejné konstrukční parametry jako Marotta City.

Rozvoj nemovitostí je hlavním nositelem ekonomické aktivity ve světových metropolích. Damašek jako město přirozeně potřebuje přestavbu, která se odhaduje na 1-2 % jeho rozlohy ročně. Tento proces rozvoje měst je obvykle využíván ke zvýšení investiční atraktivity a k rozvoji lidsky přívětivého prostředí a modelu moderního života ve městě v souladu s moderními požadavky, aby se dosáhlo blahobytu jeho obyvatel a návštěvníků. Marotta City vytváří pro Damašek nemovitost, jejíž hodnota se po dokončení odhaduje na 100 biliard syrských liber. Investice uskutečněné v Marotta City přinesou další související investice v mnohonásobné hodnotě, zejména v Damašku, ale i v Sýrii obecně. Marotta City přispívá ke zvýšení tržní hodnoty nemovitostí v Damašku přibližně o 16 %. Spolu s Basilia City jsou hlavními tahouny hospodářské činnosti a prosperity Damašku v nadcházejících letech. Marotta navíc poskytuje přibližně 110 000 pracovních míst.

Pane inženýre Ghijáthi al-Alabí, co můžete říci o roli společnosti Damascus Cham Holding při prosazování těchto dvou obřích projektů?

Společnost Damascus Cham Holding je ve stoprocentním vlastnictví Damašského guvernorátu a byla založena na základě vyhlášky č. 19/2015 za účelem správy a investování majetku guvernorátu zvláště v nových organizačních oblastech.

Především se jedná o financování realizace lokální infrastruktury a poskytování finančních prostředků nezbytných k tomu, aby guvernorát Damašek mohl plnit svou rozvojovou a servisní úlohu ve městě. Aktuálně Damascus Cham Holding financuje zakázku na infrastrukturu, kterou nedávno získala Military Construction Implementation Company (MCIC) v hodnotě 84,5 miliardy syrských liber. V posledních letech pak financovala realizaci hlavní smlouvy o infrastruktuře a její první přílohy.

Pane inženýre Rijáde Dijábe, do jakých fází se jednotlivé projekty dostaly z hlediska dokončení a investic?

Co se týče Marotta City, bylo dokončeno 281 sekcí, z toho 165 ve vlastnictví soukromníků a 94 ve vlastnictví guvernorátu. Počet provozoven s licencí je aktuálně 104, zatímco dalších 169 žádostí bylo podáno. Pokud jde o Basilia City, byla dokončena studie infrastruktury města. V současné době se realizuje 27 bytových jednotek náhradního bydlení (smlouva s Public Housing Corporation), které jsou součástí plánu na dokončení realizace dalších 21 bytových jednotek. V loňském roce bylo vyhlášeno 5 míst a v letošním roce se plánuje přidělení dalších 5 míst. Nedávno bylo oznámeno dalších 240 bytů. Projekt byl rozdělen na sektory a začala první fáze. Brzy bude zahájena evakuace prvního sektoru a odstraňování záborů. Bylo dokončeno shrnutí alternativního přidělování bytů pro příjemce v tomto sektoru. Příspěvky na nájem připadají těm, kteří na ně mají nárok, s možností poskytnout dočasné bydlení namísto příspěvku na nájem těm, kteří si to přejí. Dojde k podepsání smlouvy na realizaci náhradního bydlení za 4 roky. Proběhne realizace 4 bloků (obytných a investičních) ve stejném sektoru souběžně s realizací bloků náhradního bydlení.

Pane inženýre Dijábe, shrňte prosím práci, která byla provedena v Ředitelství pro aplikaci legislativního nařízení č. 66/2012 v průběhu roku 2023.

Celkově bylo vytištěno 101617 listin o vlastnictví organizačních podílů. Počet doručených vlastnických listů pro podíly ve druhé regulační zóně Basilia City je 72 372. Bylo vydáno 4230 žádostí o výpis regulačních podílů. Bylo zdokumentováno 3 800 smluv o převodu dědictví. Zahájení obchodování s organizačními složkami bylo stanoveno na 15. května 2023. Bylo doloženo 3190 kupních smluv. Bylo zdokumentováno 2950 smluv v rámci systému náboženských nadací Waqf.

Pane inženýre Dijábe, byl některý z pozemků nabízených k investici prodán nebo do něj bylo investováno?

Společnost Damascus Cham Holding investovala 15 svých pozemků v Marotta City prostřednictvím realitních investičních společností a pět pozemků prostřednictvím smluv. V příštích dvou letech plánuje investovat do zbytku svých nemovitostí. Jak již bylo zmíněno, v Marotta City je ve výstavbě 141 pozemků.

Jaké se nabízejí příležitosti pro zahraniční investice v rámci těchto dvou projektů? Mohou do nich investovat také zahraniční investoři a podnikatelé?

Ano, je možné investovat v souladu se zákonem o investicích č. 18/2021 a jeho novelami, které zaručují soubor práv pro investora:

 • Investor má právo vlastnit a pronajímat pozemky a nemovitosti potřebné ke zřízení nebo rozšíření projektu v mezích potřeb projektu po získání souhlasu Vrchní investiční rady v případě překročení vlastnického stropu
 • Investor má právo na otevření bankovních účtů ve prospěch svého projektu v syrských librách a cizích měnách u bank působících v Syrské arabské republice
 • Investor je oprávněn k získání úvěrových prostředků pro svůj projekt v syrských librách a zahraničních měnách od syrských a zahraničních bank v souladu s ustanovenými rozhodnutími a pokyny vydanými za tímto účelem Měnovou a úvěrovou radou a Syrskou centrální bankou
 • Investor může převádět zisky, roční úroky a výnosy z prodeje svého podílu na projektu do zahraničí ve vztahu k investovaným zahraničním prostředkům po zaplacení finančních závazků, daní a poplatků a po provedení auditu účetní závěrky akreditovaným externím auditorem v souladu s pokyny stanovenými Radou pro měnu a úvěry a Syrskou centrální bankou
 • Investor má nárok na úhradu devizových závazků projektu v zahraničí prostřednictvím banky s doklady prokazujícími platnost těchto závazků, a to po informování subjektu, v jehož sektoru se projekt nachází, v případě, že právní předpisy, kterými se tento sektor řídí, takový postup vyžadují
 • Investor je oprávněn po dobu trvání projektu: a) získat povolení k pobytu pro sebe, svou rodinu (včetně rodičů), b) získat pracovní průkaz c) získat pracovní povolení a povolení k pobytu pro nesyrské pracovníky, odborníky a techniky.
 • Investor má právo dočasně zavést zařízení a vybavení nezbytné pro instalaci a testování dlouhodobého majetku projektu, mimo rámec tohoto projektu, během doby zřízení projektu
 • Pro investora je také připraven balíček celních a daňových úlev.
 • Nejvyšší investiční rada rovněž udělila společnostem Marotta a Basilia povolení k dovozu stavebních materiálů, které nejsou k dispozici lokálně, a k dovozu strojů a zařízení ve prospěch projektů
 • K tomu můžeme doplnit další právní předpisy, jako je zákon o obchodních společnostech.

Zákon rovněž stanoví zřízení Syrské investiční komise, která se specializuje na:

 • Realizaci investičních plánů schválených Nejvyšší investiční radou
 • Studium návrhů souvisejících s investicemi obdrženými od jiných subjektů
 • Navrhování změn právních předpisů potřebných k rozvoji a modernizaci investičního prostředí
 • Přípravu a aktualizaci mapy soukromých investic v koordinaci s odpovědnými orgány v souladu s ustanoveními tohoto zákona
 • Udílení investičních povolení po vydání všech potřebných povolení a souhlasů k realizaci projektu podle schválených procesních příruček
 • Poskytování služeb investorům, studium jejich požadavků a přijímání potřebných opatření
 • Poskytování poradenství a informací investorům
 • Provádění veškerých propagačních činnosti s cílem přilákat investice
 • Sledování realizací projektů, které získaly investiční povolení, a řešení problémů, s nimiž se investoři potýkají.
 • Vydávání příruček s postupy
 • Přípravu databáze investičních projektů

Pane inženýre Dijábe, máte na závěr nějaké slovo pro potenciální investory, kteří by chtěli investovat do těchto dvou projektů?

Projekty Marotta City a Basilia City jsou v rámci Sýrie průkopnickými urbanistickými projekty podle nejaktuálnějších mezinárodních standardů. Jsou jádrem obnovy Sýrie a poskytují skvělé příležitosti pro zahraniční investory v Sýrii s vysokou mírou růstu investic a jejich návratnosti. Damašský guvenorát a Damascus Cham Holding vítají investory z České republiky a ze všech dalších spřátelených zemí. Syrské velvyslanectví v Praze je připraveno poskytnout veškeré potřebné služby a informace investorům, kteří chtějí investovat v Sýrii.

Klíčové osobnosti projekt vyzpovídal a reportáž sestavil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

ماروتا و باسيليا أهم مشاريع التطوير العقاري في العاصمة دمشق

دمشق – يونس أحمد الناصر

قبل أن ينقشع غبار الحرب الظالمة على سورية أعلنت الحكومة السورية عن مشروعين كبيرين في مجال التطوير العقاري هما  ( ماروتا سيتي و باسيليا سيتي )

وفق أفضل نظم البناء العالمية بحيث يكون هذين المشروعين نواة لتطوير العاصمة وفق أحدث نماذج و تصاميم البناء العالمية و وفق أفضل تخطيط معماري للمدينة في مرحلة إعادة إعمار ما خربته الحرب و كان إعلان الحكومة السورية عن هذين المشروعين العملاقين  في عام 2012  هو تحد حقيقي راهنت عليه محافظة دمشق و نجحت به و اليوم أيضا و مع انطلاق مرحلة إعادة الإعمار في سورية  أعلنت محافظة دمشق أيضا عن نجاحها بإنجاز عقدة مرورية هامة ( عقدة المواساة )  بدمشق لتسهيل و انسيابية حركة المواصلات في منطقة تضم مشفيين حكوميين كبيرين هما مشفى المواساة و مشفى الأطفال و المدينة الجامعية في المزة و تفرعات هذه العقدة المرورية في عدة اتجاهات  ستوضع بالخدمة خلال أيام من كتابة هذه المادة  و لدى المحافظة خطط لتنفيذ عقد مرورية أخرى لتسهيل حركة النقل في المدينة

للاطلاع على مشروعي ماروتا و باسيليا سيتي  و هي أسماء  سريانية (السيادة / ماروتا سيتي – والجنة / باسيليا سيتي ) توجهنا إلى إدارة هذين المشروعين في منطقة المزة بدمشق و التقينا مع المهندس رياض دياب مدير مديرية المرسوم 66 الناظم لهذين المشروعين  و المهندس نصوح النابلسي المدير التنفيذي  لشركة شام القابضة المسؤولة عن تنفيذ هذين المشروعين و المهندس غياث العلبي مدير تطوير الأعمال   و كان لنا الحوار التالي :

السؤال الأول : بداية أستاذ رياض دياب  حبذا لو تحدثنا بشرح عام عن ماروتا سيتي و باسيليا سيتي لو تكرمتم .

جواب السؤال الأول :    تقع مدينة مارونا في منطقة كفرسوسة-المزة  جنوب شرق المزة، وتقع باسيليا في منطقة مزة –كفرسوسة -القدم-داريا -قنوات بساتين  جنوب المتحلق الجنوبي.

و كانت محافظة دمشق قد خطة شاملة لتنظيم مناطق المخالفات في مدينة دمشق (13 منطقة تنظيمية)، حيث بدء بوضع خطط التطوير منذ عام 2007 وكانت ماروتا وباسيليا سيتي أول منطقتين تنظيميتين يصدر لهما مصورين تنظيميين تفصيليين.

المرسوم 66 لعام 2012 الذي أحدث المنطقتين التنظيميتين ماروتا وباسيليا سيتي جاء نتيجة دراسات اقتصادية وسكانية واجتماعية كما جرى مسح كامل للواقع العمراني والخدمي لهذه المناطق والتي كانت عبارة عن عشوائيات ومناطق مخالفات مقارنة بالمزايا الناتجة عن تطوير هذه المناطق عمرانيا.

وقد هدف المرسوم إلى تحقيق قيمة عادلة ومرضية للقاطنين وأصحاب الأملاك في المنطقة وتتضمن: ( بدل للمستأجرين – تعويض مزروعات – بدل إيجار سنوي للمالكين الساكنين بنسبة 5% من القيمة التخمينية للوحدة. – أسهم في المدينة مقابل أملاك القاطنين وفق القيمة العادلة لهذه الأملاك. سكن بديل للمالكين الشاغلين لمساكنهم)

و قد ساهمت العقويات الجائرة التي فُرضت على محافظة دمشق ومشروع المرسوم 66 في تخفيض العائد المتوقع للسكان لكن على الرغم من ذلك ما تزال القيمة التي حصل عليها أصحاب الأملاك نتيجة المرسوم 66 أعلى من قيمة أملاكهم في حال لم يصدر المرسوم.

السؤال الثاني : المهندس نصوح النابلسي لو تحدثنا عن الجانب العمراني و التصميمي لهذين المشروعين ( ماروتا و باسيليا ) لو تكرمتم .

الجواب :

تمتد ماروتا سيتي على مساحة 214.9 هكتار ويبلغ إجمالي عدد المقاسم في ماروتا 281 مقسما بمساحة طابقية 3.44 مليون م2 و يبلغ إجمالي المساحة المبنية في ماروتا سيتي (طابقي + مرائب) حوالي 6 مليون م2.

أيضا تتجاوز المساحة المبنية في ماروتا سيتي مساحة كلٍ من المزة (شرقية-غربية-أوتوستراد-جبل-شيخ سعد) ومساحة تنظيم وتخطيط كفرسوسة مجتمعة.

و بالنسبة للجانب العمراني والتصميمي (باسيليا سيتي):

 • تمتد باسيليا سيتي على مساحة 954 هكتار ويبلغ إجمالي عدد المقاسم في ماروتا 1241 مقسما بمساحة طابقية 15 مليون م2
 • يبلغ إجمالي المساحة المبنية في ماروتا سيتي (طابقي + مرائب) حوالي 25 مليون م2.
 • تتجاوز المساحة المبنية في باسيليا سيتي مساحة نصف مساحة دمشق (مناطق منظمة عدا العشوائيات).

 و بالنسبة للمواصفات الفنية العالمية للمشروعين المذكورين:

 • الجانب الفني والتصميمي ( ماروتا سيتي):

     يوجد في ماورتا أحدث بنية تحتية عصرية في سورية تتضمن:

 • مركز تحكم بمساحة 14 ألف م2 طابقي لإدارة المدينة الذكية.
 • أنفاق خاصة للخدمة طولها 17 كم يمكن مرور عربات الصيانة ضمنها.
 • شبكة ألياف ضوئية.
 • شبكة الغاز الطبيعي.
 • شبكة مياه السقاية.
 • شبكة الإطفاء.
 • تسعة مراكز لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في السقاية.
 • تتضمن المقاسم في المدينة المواصفات التالية:
 • مرآب لكل 100م سكني و60م استثماري.
 • شبكات للمراقبة والإنذار ضد الحريق.
 • محطة طاقة شمسية لتغذية المرافق والخدمات بما فيها المصاعد.
 • عزل خارجي وبين الطوابق ضد الحرارة والضجيج.
 • شبكة إطفاء الحريق.
 • صالات مناسبات.
 • صالات ألعاب أطفال.
 • مستودعات خدمة خاصة بكل مسكن.
 • تعتبر ماروتا مدينة خضراء حيث لا تتجاوز مساحة البناء فيها 17% فيما تبلغ المساحات الخضراء 35% من مساحة المدينة والتي تقدر بحوالي 750 ألف م2 بالإضافة إلى 7500 م2 مساحات مائية كما أنها تعتمد بجزء معتبر من استهلاكها للطاقة على الطاقة الشمسية.
 • يبلغ مساحات الملاعب الرياضية في المدينة 48 ألف م2 بالإضافة إلى 28 ألف متر طولي للدراجات فيما تبلغ مساحة مباني الأنشطة المتعددة والمسارح 22.5 ألف م2.
 • تبلغ المساحات المخصصة للأنشطة التعليمية ورياض الأطفال حوالي 195 م2 طابقي.
 • تعتمد المدينة على توفير وإعادة استخدام الموارد المائية حيث يجري معالجة مياه الصرف الصحي من خلال 9 محطات معالجة للمياه وإعادة تدويرها للسقاية في المدينة.
 • تعتمد ماروتا في توفير الطاقة اللازمة للتدفئة والطبخ على الغاز الطبيعي.

الجانب الفني والتصميمي ( باسيليا سيتي):

      المواصفات التصميمية لباسيليا سيتي مطابقة لماروتا سيتي.

3)          الجانب الاقتصادي:

–     يعتبر التطوير العقاري الحامل الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مدن العالم.

 – تحتاج مدينة دمشق بشكل طبيعي إلى إعادة تطوير عمراني يقدر بحوالي 1-2% من مساحتها سنويا.

 – تستغل عادة عملية التطوير العمراني هذه عادة في زيادة الجاذبية الاستثمارية وتطوير بيئة صديقة للإنسان ونموذج للحياة العصرية في المدينة وفق المتطلبات الحديثة لتحقيق الرفاه لسكانها وزوارها.

–  ساهمت ماروتا سيتي بخلق سلع عقارية لمدينة دمشق تقدر قيمتها عند إنجازها بحوالي 100 ترليون ليرة سورية.

–  ستساهم الاستثمارات الموظفة في ماروتا سيتي في توليد استثمارات إضافية مرتبطة بها تقدر بأضعاف قيمتها في مدينة دمشق بشكل خاص وسورية بشكل عام.

 – تساهم ماروتا سيتي في زيادة القيمة السوقية لمدينة دمشق بحوالي 16%.

 –  تشكل ماروتا وباسيليا سيتي الحامل الرئيسي للنشاط والازدهار الاقتصادي لمدينة دمشق خلال السنوات القادمة.

 تؤمن ماروتا حوالي 110 ألف فرصة عمل

السؤال الثالث : المهندس  غياث العلبي  لو تحدثنا عن دور شركة دمشق الشام القابضة في النهوض بهذين المشروعين العملاقين :

الجواب :  جرى إنشاء شركة دمشق الشام القابضة (مملوكة بالكامل لمحافظة دمشق) بناء على المرسوم 19 لعام 2015 بهدف إدارة واستثمار أملاك محافظة دمشق بالدرجة الأولى في المناطق التنظيمية المحدثة حيث توظف عائدات الشركة في:

 • تمويل تنفيذ البنى التحتية في المناطق التنظيمية.
 • توفير الموارد المالية اللازمة لقيام محافظة دمشق بدورها التنموي والخدمي في المدينة.

     تمويل تنفيذ البنى التحتية:

 • تمول شام القابضة عقد تنفيذ البنى التحتية الذي جرى التعاقد على تنفيذه مؤخرا مع شركة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بقيمة 84.5 مليار ل.س.
 • قامت شام القابضة في السنوات الماضية بتمويل تنفيذ العقد الأساسي لتنفيذ البنى التحتية وملحقه الأول.

السؤال الرابع : المهندس رياض دياب لو تحدثنا عن المراحل التي وصل إليها كل مشروع في الإنجاز والاستثمار

الجواب :  بالنسبة لماروتا سيتي:

عدد مقاسم المنطقة التنظيمية الاولى / ماروتا سيتي 281
8 مدارس 5 روضات 5 ديني 1 مركز إطفاء 2 صحي 3 إداري 2 أنشطة متعددة 1 طاحونة
عدد المقاسم المخصصة للأفراد 165
عدد المقاسم المخصصة للمحافظة 94
عدد الموافقات للفكرة التصميمية 201
عدد طلبات الترخيص 169
عدد المقاسم المرخصة 104
عدد المقاسم التي تم فتح سجل مؤقت لها 84
عدد المقاسم المحفورة وقيد الحفر 141
عدد المقاسم التي تم منحها اذن صب 61

بالنسبة لباسيليا سيتي:

–     إنجاز دراسة البنى التحتية للمدينة.

–  يوجد 27 مقسم للسكن البديل قيد التنفيذ (عقد مع المؤسسة العامة للإسكان)،وذلك ضمن خطة لاستكمال تنفيذ 21 مقسم آخر.

–  الإعلان عن تخصيص 5 مقاسم العام الماضي ويوجد خطة لتخصيص 5 مقاسم هذا العام.

–     جرى الإعلان مؤخرا عن تخصيص 240 شقة إضافية.

–     تم تقسيم المدينة إلى قطاعات والبدء بالمرحلة الأولى:

–     بدء الإخلاء للقطاع الأول قريبا وإزالة الإشغالات.

–     إنجاز الإضبارة التنفيذية لمقاسم السكن البديل (عدد 2) للمستحقين عن هذا القطاع.

–     تخصيص بدلات الإيجار للمستحقين مع إمكانية تأمين سكن مؤقت عوضا عن بدل الإيجار للراغبين.

–     توقيع عقد تنفيذ مقاسم السكن البديل خلال 4 سنوات.

–     تنفيذ 4 مقاسم (سكني+ استثماري) ضمن نفس القطاع على التوازي مع تنفيذ مقاسم السكن البديل.

السؤال الخامس : المهندس رياض دياب : لو تحدثنا بموجز بالأعمال المنفذة في مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ لعام 2012 خلال عام 2023:

الجواب :

–     عدد سندات الملكية للأسهم التنظيمية المطبوعة 101617 سند.

–     عدد سندات الملكية للأسهم التنظيمية المسلمة للمالكين في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) 72372 سند.

–     تم منح 4230 طلب بيان أسهم تنظيمية للمنطقة التنظيمية باسيليا سيتي.

–     تم توثيق 3800 عقد انتقال حصص إرثيه للورثة.

–     تم تحديد بدء مرحلة تداول الأسهم التنظيمية بتاريخ 15/5/2023   من هذا العام ولمدة عام.

–    تم توثيق عقود بيع – هبة 3190 عقد

–    تم توثيق عقود استبدال حق وقفي 2950

–    تم توثيق عقود وضع وترقين إشارات 1500 عقد

السؤال السادس : المهندس رياض دياب هل تم بيع أو استثمار أي من المقاسم المطروحة للاستثمار؟

الجواب :

 • استثمرت شام القابضة 15 مقسما من مقاسمها في ماروتا سيتي من خلال شركات استثمار عقاري وخمسة مقاسم من خلال عقود مقاولة وتخاصص وهي تخطط لاستثمار بقية أملاكها خلال العامين المقبلين.
 • كما أسلفنا سابقا، يوجد 141 مقسما قيد التنفيذ في ماروتا سيتي.

السؤال السابع : المهندس غياث العلبي ما هي فرص الاستثمار الأجنبي في المشروعين و هل يمكن للمستثمرين و رجال الأعمال الأجانب الاستثمار في هذين المشروعين؟

الجواب : نعم يمكن الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته الذي تضمن مجموعة من الحقوق للمستثمر:

 • يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في حال تجاوز سقف الملكية.
 • ‌ فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
 • ‌ الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
 • ‌ تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
 • ‌تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.
 • يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع:

o     ‌ الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه.

o     ‌بالحصول على ترخيص عمل.

o     ‌الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.

 • يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.
 • كما تضمن حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبية.
 • كما خص المجلس الأعلى للاستثمار كلا من ماروتا وباسيليا بالسماح باستيراد مواد البناء الغير متوفرة محليا واستيراد الآلات والمعدات لصالح المشروع.
 • بالإضافة إلى القوانين الناظمة الأخرى مثل قانون الشركات.

كما نص القانون المذكور على إحداث هيئة الاستثمار السورية التي تختص بما يلي:

 • ‌تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجل الأعلى للاستثمار.
 • ‌دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.
 • ‌اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.
 • ‌إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.
 • ‌منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.
 • ‌تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.
 • ‌ تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.
 • ‌القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.
 • ‌متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.
 • ‌إصدار أدلة الإجراءات.
 • ‌إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

 السؤال الثامن  : المهندس رياض دياب  هل لكم من كلمة ختامية لدعوة المستثمرين و رجال الأعمال للاستثمار في هذين المشروعين

الجواب : مشروع  ماروتا و باسيليا هو مشروع رائد للتطوير العمراني في سورية وفق أحدث المعايير العالمية، وهو نواة إعادة الإعمار في سورية ويحقق أكبر فرصة للاستثمار الأجنبي في سورية مع معدل نمو عالي في الاستثمارات والعائدات على هذه الاستثمارات، ترحب محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة بالمستثمرين من جمهورية التشيك  والدول الصديقة، كما أن السفارة السورية في براغ  مستعدة لتقديم كافة الخدمات والمعلومات الضرورية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سورية.

Related posts