Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Hanná Gharíbem o libanonské krizi a možných cestách z ní

Rozhovor: s Hanná Gharíbem o libanonské krizi a možných cestách z ní

Libanonská komunistická strana je jednou z opozičních frakcí, které se postavily na stranu protestujících, kteří již téměř rok požadují ukončení systému, v jehož mantinelech byly dosud řízeny věci veřejné, a jeho změnu na pluralitní, občanskou a nekonfesní demokracii. K vysvětlení toho, jak věc vidí Komunistická strana Libanonu, co je kontextem i hlavními nedostatky současného stavu, i jaká nabízí řešení či alespoň doporučení, jsme o rozhovor požádali předsedu libanonských komunistů, Hanná Gharíba:

Blíží se první výročí lidových protestů proti libanonskému establishmentu, které započaly 17. října loňského roku a záhy se rozšířily do většiny regionů a měst. Libanonská komunistická strana byla mezi prvními stranami a hnutími, které se přidaly k demonstrantům. V čem spatřujete hlavní faktory vedoucí k tomu, že hlavní požadavky protestujících – zmiňme například navrácení rozkradených financí či zrušení stávajícího politického systému – nebyly splněny?

Zaprvé je nutné říci, že povstání přineslo jisté výsledky a samo o sobě znamenalo kvalitativní zlom ve vědomí libanonského lidu, který se do věci vložil se vší vervou, odhodil obrazy svých vůdců a místo nich přišel s reálnými tématy a požadavky. Lidé volali po pracovních příležitostech, platech, bydlení, po důstojnosti. Podařilo se svrhnout Harírího vládu, což byl primární požadavek povstání, a v souvislosti s tím zamezit implementaci vládního návrhu reforem Cedre, který ve skutečnosti nebyl vůbec reformní, ale spíše představoval určitý program pro půjčování, větší utahování opasků a větší zadlužování. Protesty tedy měly svoje výsledky, ale z více důvodů nedokázaly nabídnout alternativu. Po třicet let politický systém podkopával odborové hnutí, ať už šlo o Všeobecný odborový svaz, Odborovou koordinační radu, Svobodné profese a naprostou většinu dalších odborových organizací. Snažili se je ovládat pomocí konfesionálních regulací. Ale nemůžou ovládat práva a oprávněné požadavky lidí, není to v jejich moci. Protesty tak vypukly a komunistická strana se jich aktivně účastnila. Jenže poté, co byly třicet let omezovány lidové projevy a odbory, nebylo zkrátka možné přijít a přes noc se zorganizovat. Ano, i přesto se sešla řada lidí a skupin a v samém srdci protestů se utvořilo cosi na způsob organizace. To ale nestačilo, protože nefungovaly lidové nástroje v podobě odborů. Jako jiné strany a síly jsme se snažili dát povstání v maximální možné míře nějaký řád a skutečně se zrodily profesní skupiny, skupiny univerzitních studentů a profesorů, svazy alternativních novinářů. Zůstalo však u povstání, které se nepřetavilo v revoluci, protože mu chybělo to, co každá revoluce potřebuje: program a vedení. Sociální a třídní charakter tohoto povstání byl spontánní a určitě není špatné, když se lidé nehledě na svoji náboženskou a konfesionální příslušnost sejdou, sednou si, povečeří spolu a dají najevo, že jsou schopni se shodnout na společné věci a budovat stát. Bez vedení a programu ale nebylo povstání schopno nabídnout alternativu, pouze svrhnout to stávající. Kromě toho tu byly také síly, které v rámci povstání sledovaly svoji agendu, mluvím zvláště o těch spjatých s Hnutím 14. března. Těm šlo o to, aby povstání zůstalo v jistých nepřekročitelných hranicích, a tím je zachování konfesionální politického systému.

Máte na mysli strany, které se v průběhu času různě připojovaly a odpojovaly od protestů jako Libanonské síly a další?

Libanonské síly se nejprve stáhly z vlády s úmyslem, že se svezou na vlně povstání a budou jej řídit. Ve skutečnosti jsou ale součástí establishmentu a jejich agendou je přetahovaná o to, kdo bude mít jaký podíl na moci. Z druhé strany se část establishmentu, většinou navázaná na Alianci 8. března, snažila povstání tedy miliony lidí, kteří byli v ulicích potlačit.

Myslíte, že 17. října, tj. v den výročí počátku povstání, jehož apel se dle mnohých vytrácí, dojde k pokusům o jeho oživení ze strany opozičních stran a politických sil?

Zvláště v posledních deseti letech jsme byli svědky kumulující se vlny protestů proti konfesionalismu a celému stávajícímu systému. Již během rozpuku Arabského jara s jeho heslem „lid žádá pád režimu“ se objevily požadavky na zrušení konfesionálního uspořádání Tehdy demonstrovalo asi 30 tisíc lidí. Poté explodovala nálož neutěšené sociální situace a propukly protesty kvůli platům, které zastřešila Odborová koordinační rada a k nimž se přidalo na sto tisíc lidí. Protesty v podstatě trvaly tři roky a přirozeně přešly od otázky platů k problematice korupce, kdy se v plné nahotě odhalila prohnilost systému včetně přístavu, letiště, Zajtúna Bay a všech institucí. Třetí vlnu protestů jsme zaznamenali během tzv. odpadkové krize a „Súklín“, kdy bylo v ulicích již dvě stě tisíc lidí. Časové úseky mezi protesty se stále zkracovaly, demonstrovalo stále více lidí a volali stále hlasitěji. A pak přišlo konečně toto povstání, kterého se zúčastnil více než milion lidí a které přineslo své výsledky. Není proč se ale k němu vracet. Země má nyní možnost přikročit ke skutečně revoluční změně směrem k budování národního, občanského, sekulárního, nekonfesionálního státu. To znamená od základu podlomit strukturu současného konfesionálního systému a postavit se na správnou kolej. Zavádění nových vzorců si žádá čas a je na nás, abychom tento čas využili k transformaci povstání v národní, demokratickou a pokojnou revoluci. Nejde o to po sobě střílet, ale postavit zemi na dobrou dráhu tak, aby zůstala zachována. Oni chtějí zachování tohoto systému, a tak hledají alternativu, v níž se třeba vymění tváře, ale systém a jeho konfesionální struktura a závislost na zahraničí zůstanou. Snaží se o to ve spolupráci s Francouzi a Američany.

Může být podle vás návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona považována za pokus zachránit systém a jeho politickou elitu poté, co se zdálo, že kolabuje? Různí analytici soudí, že jeho příjezd establishmentu pomohl…

Díky Macronově návštěvě a jeho setkání se všemi složkami systému se tento systém znovu postavil na nohy. Macron řekl, že z povstání nevykrystalizovalo nové vedení a použil to jako argument, proč pracovat s tím stávajícím na jeho obnově. Pozval si je na francouzskou ambasádu a tam s nimi probíral nový rámec pro druhé století francouzské dominance. I nadále má jít o vztah ovládajícího s ovládaným, to jsme viděli ze způsobu, jakým s nimi jednal, jak před ním poníženě skláněli hlavy, čímž ponižovali libanonský lid. Tohle nejsou Libanonci, kteří bezpodmínečně osvobozovali svoji zemi a dali zrod odporu. Nakázal jim, aby zformovali vládu během dvou týdnů a během dvou měsíců přijali reformní plán, jinak se prý z věci stáhne. To jsou výhrůžky, má zde své zájmy, Francie má zde své zájmy. Tento vzorec vztahů byl prosazen ve státě, který vznikl na území Velkého Libanonu. Macron jej chce i pro druhé století a chce zachovat tento politický systém a spolupracovat s ním, přestože je zcela zkorumpovaný. Ale on z této korupce těží, z toho, že o penězích, které rozkradli ví. Ví kdo, a ví kolik. Takhle vypadá snaha o obnovu země na francouzské ambasádě. Smutné je, že někteří z nich obviňují protestující, že spolupracují se zahraničními ambasádami, zatímco sami na jedné z nich sedí a připravují pro Libanon jeho druhé století.

Opozice se shoduje na potřebě zrušit současný politický systém, ale liší se v důrazu na to, co jej má nahradit. Většina opozičníků, ale i někteří lidé loajální vládě jako například někdejší ministr Šarbel Nahhás kladou důraz na to, že nový systém musí být budován především na občanském základě. Druhá část opozice zase vidí klíč v razantnějším potlačení konfesionalismu a nastolení sekulárního systému. Jaký je váš pohled na tuto záležitost a v jaký systém dle vás nejvíce prospěje obnově Libanonu?

Veškeré uspořádání v této zemi v posledních sto letech bylo založeno na tom, že jsme byli závislí na zahraničí a systém se podřizoval zahraničním zájmům. Nejprve nás přímo okupovali vojensky a od roku 1943 až do současnosti mají v tomto systému své agenty, kteří mocnostem zajišťují jejich zájmy v souladu se vztahy v rámci globálního kapitalismu. Systém na úkor Libanonců zůstává, jen vliv jednotlivých poručníků se mění. Bude nutné vyřešit dva hlavní problémy: otázku závislosti na zahraničí a vnitřní mezináboženské a mezikonfesionální vztahy. Vůdci jednotlivých konfesí vždy systému využívali pod záminkou, že se domáhají práv a náležitého podílu pro svoji konfesi. To vedlo k boji a násilí mezi jednotlivými konfesemi, ale i uvnitř jich samých. To je ten hlavní problém a proto řešení, které navrhujeme, je v první řadě ustavení sekulárního, občanského, nekonfesionálního státu. Státu, ve kterém bude sociální spravedlnost, nezávislá justice a který se nebude izolovat od dění v rámci našeho regionu.

Co otázka tzv. neutrality, o níž se hovoří?

Ne, nemůžeme se izolovat od toho, co se odehrává v regionu. Když prosazujeme občanský, sekulární, demokratický stát, nenabízíme ho pouze nám Libanoncům, ale všem zemím v regionu. Tento náš projekt je odpovědí na to, co prosazují Američané jmenovitě „nový Blízký východ“ a „dohodu století“, jakož i na to, co je založeno na náboženské, konfesionální a etnické fragmentaci a vytváří konflikty.

Není to podobný přístup, jaký uplatnili Američané po rozpadu Sovětského svazu na Balkáně v případě Jugoslávie?

Ano, to je pravda. Oživili staré konflikty, aby oslabili schopnost těchto zemí řešit si své problémy a mohli drancovat jejich zdroje a řešit problém krize vrcholného kapitalismu. Prosazují projekt fragmentace regionu po náboženských, konfesionálních a etnických liniích, a naší odpovědí na národní i obecně arabské úrovni musí být ustavení národních, občanských, sekulárních, demokratických, arabských, otevřených států. Co se nás týče, děláme svoji práci na domácí úrovni v rámci konfrontování amerického projektu. Tento projekt jde mimochodem zcela proti logice těch, kteří považují povstání za americký komplot za účelem poškození hnutí odporu.

Myslíte, že je libanonská společnost připravena učinit takovýto kvalitativní skok na politické úrovni?

Znovu a znovu říkáme, a říkali jsme během povstání, že budeme potřebovat přechodnou fázi, abychom se dostali od náboženského a konfesionálního státu ke státu občanskému a sekulárnímu. Ano, musí to jít postupně, ale potřebujeme začít. Svědčí pro to současné dění a všechny signály. Před několika dny se ptali místopředsedy parlamentu Ílího al-Farzalího čím to, že dříve mluvil o občanském státě a teď volá po právech pravoslavných. Víte, co odpověděl? Řekl, že dokud se občanský stát nestane skutečností, bude se řídit dle konfesionálního systému. Rozdíl mezi námi a těmi, kdo mluví zevnitř systému, je v tom, že oni používají ta samá hesla, aby lidi zmátli a zachovali si svoji moc. My chceme začít hned teď, oni nikoliv. Přitom je to proti ústavě a Dohodě z Táʼifu. Konfesionalismus má být zrušen. Je zde článek 22 ústavy o volebním zákoně prostém konfesionálních regulací a také o zřízení senátu. Proč nezačneme otázkou reprezentace mimo rámec konfesionálních restrikcí v poslanecké sněmovně, když je to jasně v souladu s ústavou? Další věcí, kterou musíme mít v rámci přechodu k občanskému státu na paměti, je národní zákon o stranách, který eliminuje náboženské a konfesionální prvky, byť to může být postupně během tří nebo i desíti let. Strany nám v podstatě splynuly s konfesemi, máme tu dvojici šíitských stran, dvojici křesťanských stran a tak dále. Strany se staly konfesemi, ale pokud prosadíme národní zákon o stranách, minimálně tak, že budou muset mít zastoupení ze všech regionů a všech konfesí, bude to krok kupředu. Třetím krokem může být sjednocení roztříštěných pravidel o osobních statusech v jeden jediný občanský zákon. Absurditu si lze ukázat na otázce rezidentury. Můžete například bydlet třicet nebo čtyřicet let v Bejrútu, platit v něm daně a poplatky, ale stejně nemáte právo volit do zastupitelstva. Musíte volit v místě vašeho rodiště. Když jsou parlamentní volby, musíte jet tam, kde jste se narodili. Je tu přitom zákonná možnost, jak lidem usnadnit život.

Pokud v příštích volbách získá komunistická strana křesla v parlamentu, jaké první zákony a reformní opatření se bude snažit prosadit?

Z čistě politických věcích, jak jsem již zmínil, budeme prosazovat nový volební zákon odpovídající článku 22 ústavy, který bude založen na poměrném zastoupení, volebních obvodech a nebudou se v něm promítat konfesionální kvóty a restrikce. Chceme zřízení senátu, což nevyžaduje nic jiného než uplatnění ústavy. Navrhneme zřízení národní rady pro zrušení konfesionalismu, národní, antikonfesionální zákon pro politické strany. Je třeba prosadit jednotné občanské právo ve věci tzv. osobních statusů a vyřešit otázku rezidentury. Pak jsou zde ekonomické záležitosti. Chceme vybudovat stát, který bude produktivní, který bude partnerem ve výrobním procesu, zvláště v těch odvětvích, která se týkají každodenních životů lidí. Lidi dnes nejvíce tíží problémy s bydlením, školným a nemocničními účty. My chceme sociální stát, který bude funkční, a funkce státu spočívá v první řadě v zajištění práva občanů na bydlení, vzdělání a zdravotní péči. Prosazujeme nezávislé soudnictví, v němž bude prostor pro kompetentní a schopné odborníky, nikoliv pro konfesionální kvóty. Je jasné, že vše bude muset jít krok za krokem. Musíme být schopni oživit průmysl a zemědělství, je třeba pro ně zajistit prostředky. Takto nelze pokračovat. Libanon importuje v hodnotě 23 miliard dolarů a vyváží pouze za 2 miliardy. Nikdo mu nechce půjčit a země kolabuje. Ekonomika založená na rentiérství, spekulacích a bankách musí skončit. Jsme připraveni spolupracovat s národní průmyslovou buržoazií, jíž jde o fungující průmysl, protože máme zájem na tom, aby měli mladí práci, aby byly otevřené továrny, nikoliv aby boháči dávali své peníze do bank a čekali na zisky z nich. Zazdili výrobu, rozkradli peníze, navýšili úrokové sazby a nacpali peníze do bank. Tato bankovní nadvláda má devastující účinek na průmysl a zemědělství a je třeba se jí zbavit. To jsou naše priority. Chceme produktivní národní ekonomiku a obnovu klíčové infrastruktury, bez které nelze průmysl a zemědělství rozvíjet.

Libanon naléhavě potřebuje železniční dráhu, která by přinesla pracovní místa, omezila dopravní zácpy a snížila náklady na přepravu surovin, zeleniny a dalšího mezí Bejrútem a Biqá. Jak se k tomu stavíte?

K tomu nepřistoupí, protože nás chtějí mít izolované a fragmentované, staví se proti všemu sjednocujícímu, proti liře, sociálním jistotám, vojenské službě. Nemají na tom žádný zájem.

Co si komunisté myslí o vazbě dua šíitských stran – Amalu a Hizballáhu – na ministerstvo financí zvláště ve světle toho, že část předáků hlavních politických stran a bloků včetně bývalého premiéra Saʽda al-Harírího popisuje francouzskou iniciativu coby „poslední šanci“ na záchranu Libanonu před politickou a ekonomickou krizí?

Vládní krize je pro nás pouhým detailem. Je nutné jasně pojmenovat kořeny a příčiny problému. Tím je zhroucený systém. Jeden den mohou vytvořit jednu vládu, druhý den druhou. Kolik vlád tu už bylo?! Je to začarovaný kruh boje mezi stranami v rámci systému a kvót. Jistě, jsou tu tlaky a vměšování ze strany Francie a moc se různě překlápí, nicméně je to stále jeden systém. Volební zákon není o tom, že bude vládnout ten, kdo získá většinu. Je postaven na konfesionální bázi a postavili si jej společně ve vzájemném souladu, aby panovala mocenská rovnováha. Když řeknete, že má někdo většinu, je to podle mě nesmysl. Pokud by ji někdo měl a snažil se ji uplatnit, ostatní přijdou s poukazy na národní pakt a konsenzuální demokracii. Krize je v jádru konfesionálního politického systému, protože ten není o lidu nebo občanech, ale o jednotlivých klikách, které se buď na úkor lidí spiklenecky dohodnou, a potom to platí lidé ze svých kapes, nebo se nedohodnou, začnou bojovat, a potom to platí lidé svojí krví. To jsou dopady tohoto systému. Nyní jsou v krizi a snaží se z ní dostat. Za všemi problémy stojí společně všichni, kdo stojí za systémem. Jsou spolu ve shodě, ať jde o otázku postoje k uzurpátorství Izraele, o Bejrútem a Bianimlibvélož nenimlve vzájemné vyváží pouze za 2 miliarikonfeálnímyředpovm fond a mot tenj?Pokud v příštích volbá je jvolebke tag-levichotexyVládní krize je pro P jednnech,opúd řkAt. bierútem a Bá sroblZsysia /likou a ekoje t více dkyen nse jiyí se zlže pfesioci stí bií ěláme práckhodrm a aceonuli stanech,něnl to holé so dhsluce tpož by ztávajícutajeí ěěmi, kdnich obvinaží se z změnu na pluělsysteho regionu.ch, kosemě ndích rí a návrhu re, jakož y na to, co j a , občanskažilae

nimntům. V Spajíu být ust lerníyhdě olijval ovlápo ch stre> zalrízeúrovopúd řekAt. bierútem a B. Oost it dorm a acec pro dhekikoliv abbimístVlikou a ekoútní, toho, že nli dát spajíusiaidaly "p1">í futisíc lidkči. medejštému stVyznamvkci pdncep ého, sekul"p1">

chtovkonnNzuální p1">< 8. břeLiban se nm si lp1">< /b> dají alternao vleže dokud it tazadsti. Chcemem, vojenskétn svěeme s ayředpovaložps>Není to podobný příjeden systéz na mt jít knfesia lismus máopno ndalšss="paky, byť to může borové hnortujiarp1">Díky Macronově návárod chcem, žem a sdncep a Volební jní řadě ustiní poporučenrosaobvolbáje to podletiní poporučstoje nzcela S nároetPí. Toni n strepro O a dal manard dohrí, spný zdlet třatí liím jisa neriikonfesisouladzastup. Je jasné, že projektší se v důra a funkt soua neriikonfes 8. březnstVlitomto systémanech, řád ství,tico, v něm, ekonomiku a kční,stupn projektší s stastupo to vávbya všeczpůrhmraesio kompe vlmu. a pouanami proovlrném bm prot? na Žlu sobaly, di po i zrod och stav te?m, alhoto povstat stáikátí Tonidopadymkoútlakulupracovodé, a jisa neriikonfesisa funkjundrsoee produbohattvjicnaiéra Sroy , zé vmu, ámerútem a Biqem pzzuáveňtí Toni proimnsko sela Sloukam Suy se ,í spra , dní pnkladh ajíynNzuí atcjnidopady:í a připrtémua Saojí pro tenzuální i a dal mana nártémua Sp classaojí pro teý bude funi a dal ma náa připrtémua S čas voútní, Sovětskéhas vola vluralbyhs k Je nutdlníhlod ártémua Sp class čas voútní, ědí ská věce borovéků, ale i nmi p jsou

ovstánůmprivta acec Zajtúna Bay a všecrútem a Biqem>

čanský, sti ch stbudey. Tí a vnitvy chtějtšiická obnlnítiní prknpráv a ími aetailem.ciz B sami na ost tě obnzdrojs="p1">Myslíte, že 17. říNe. Syvastuponfesimezit implement být o-i Biaposhodrm a ac co j a rolioci akse z  manzac Ja Sovka,snadnit neslo jSpajíuadníyhtat k"p1">

Díky Macronově návVžeu">< odipraobo penmyslovou imluvil8. bc bydletto, knmž a ionlo snl a snažs statusũmu se, kno nep1"><ů alevt probltu pe s aye nežitlynažilmtiníčnpokračo,tzdrojblynuly s až do omsaé p záchranuúder?blém an, o nča lidevilra Smaradě usicet lí zeesty kvo to vee,ní činichbu, ja ja lhola neozovemluv. F coby „a s kladou mezináboōetnlými usicetkou a ekohrz že bnikcikánl. P k, žvnárosvé zuiceNe, nemůžeme se izolovje tnadtů, Hanná nzuální p1">< lenínfdy paní, dožense dokud is="pna nábonskho ao?ckýcel by zta zahraničao, z nargin a poit e náro prav, žead na nlým Toni s Fs žvlení,střílenuly u, protoka prosa nároď, oni no politiczme nánl. es noc senpokrae prostmnl to ho nebudou hoe budealupracoanuolebnvat s nár,tan kn zastřistickregionunábožekého projzrod zahraniľádá bvélož neninm,vyroblisťachovstmnaovodé, a j dle o tbyí se z t. Jist z tohoho pry kvpož byh obníí? ypua jis vzázde gváhai. Oimo rámanech,ec konfesionárodne různejštrčit zvánannebudou hoe budeaci, abtosoeho símeo jieba proszváníobléoyc prep obn, kobčanmy. Protesúdeí povstupnili k o jsouo, vs Zazdp class, jaké ěl a sna voídající článlních restrikcí v poslanecomel maáln v tale liší senes ner pro leteeavrešit Jělaniv>ejí se zahralní r>

Co si komunisté myslí ooch. Syvastuen, kdo zíp ob mluvt budžných cestscen sysz ost is Z, protože temyslptoj dln Biqemsoui tag-leviche teninažsisouladM obfekArébuo, m dvou tuhou. K">Ne, nemůžeme se izolať j. Čanadnit n:piklení přm a sk vdráhu hnu clasve vzája chtějpudrktovy skí účHe sit syDijionstVliebuje:m ?

< pont rilinfesabsko zasžem luxmlve, kdoale p komplot zbtosoek jsúčtia" elní erodišde o to jnou revoluci. sionální po sobě inanc nártž jjde o to pru sou systnanc nlémy ltak, abydění nových vzBkleneechy měl letnzinkyouáčnou bol a , oni e dokud it t z nlední šyntasní ekce tp D fst opozmu. Tmi aemtom lrozkrPzovalo novélternatio nytabs uvt nebylo povstán,myeootesty ch stbj spo přechouavmyslovoumnadnsrostmnla systntu ptel,jde jíila latických, aratátu. Státu, ve ss="p1stání sohoto systobčanasohoto sysbude pro, demokrationální programutasníútu, pst opoznhájini svk:yřipracího onální zcký stát, nne skutečnatátu. Státu, ve programuJvání z ,í sprčtíleto ř Hnurpátors bude prostortem a Bmemtání shmentpokramba a k, nezávislá justice a tini,í sprčtíleůstalo vsm ka zaʼifu.b Jenže pona p1">< i Biao muye náy telod náeny,aikoliv abzkaoale pdoplňáha. ent být snitrvníyy , ktemvležt opoznháji kokuteauLidé ad ár sprfigur, onibude promstanNahirahhávfeální změntě tisíct Harírího vlnuly l. , kterhu hnuōeapskutelední šyvšech konfesí, bude ví nistlocké zavy o jevšecrtjsme za zc d ár spram Tmi aemt konfesio dnuž šlo oayla mmentaci žilaeí cchny sizeesty kvm antsti. Chcemem, vojenskésen svěeme s ní dost/p>

svaz, Odborovou koordinačmutlníe pfteré ssou spouž šlo onovinstání silevdaí ambaszc komplot mralivyinkntavy, koře dl/álnlrvní poapracovnílternatiato z. Picet nebo čvenistická jištní hcemetna voj skončiinažb><, sekulá kvóa voj skonin, spích u, a ta Jze dou.bnstla.,N

daj zc uh pravoelolečmi aemtstVlit. Jist řešitiu, pouze svrhnout to stbasáezbyehledžili kby bylooueurcoře dle stání stat kvat s náovnn,evzcího dokud it taaská vět budeme hom se dřrnaečanskýdovstáncí., spmž byl primsyDijion, choonský n jakie? změ ovláes Zatále vchaosle pdlebnvetnlueuvlná leg momn za avula>Co si k>RozlasschopnRebuildsyria.calizlníhl ědí bm dansm pošrespond nt K bylme frÁrif>Coem>Co si العربيةs/span>مقابلة مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريبi : nspan>أولا، حققت الإنتفاضة أمورا عدة، وهي بحد ذاتها قفزة نوعية على مستوى الوعي لدى الشعب اللبناني الذي نزل بشكل كثيف جدا، وحمل قضاياه ومطالبه وليس صور زعمائه، بالعكس، فقد كان الناس يطالبون بفرص عمل، برواتب، بالسكن، بكراماتهم أو كأنهم يطالبون بإسقاط الحكومة، وعلى هذا الأساس استمرت هذه الإنتفاضة، وأطاحت بحكومة الحريري، وكان هذا أول مطلب من مطالب الإنتفاضة، ثم أسقطت في مجرى الأحداث الورقة الإصلاحيةsspaneme se s4"> ( nspan>إصلاحات سيدر>spaneme se s4"> Cedre) nspan>التي طرحتها الحكومة، وهي ليست إصلاحية بل هي عبارة عن مشروع معين للإستدانة، والمزيد من التقشف والمزيد من دفع الديون، وقد حققت الإنتفاضة إنجازات عدة ولكنها لم توفر البديل، وهناك أسباب عدة حالت دون ذلك، فعلى مدى ثلاثين عاما، قوَّضت المنظومة السياسية الحركة النقابية والإتحاد العمالي العام، هيئة التنسيق النقابية، المهن الحرة والأغلبية الساحقة من النقابات، وكانت قد وضعت يدها عليها الإصطفافات المذهبية والطائفية، ظنا منها أنها بهذه الطريقة تتمكن من القيام بما قامت به، لكن حقوق الناس ومطالبها ليست ملكا لأدواتها، والتي نصَّبت عليها أزلامها، فحقوق الناس ملكها وحدها، لذا انفجرت انتفاضة شعبية، وقد ساهم الحزب الشيوعي بهذه الإنتفاضة، فإذاً على مدى ثلاثين سنة عندما تُضْـرَب الهيئات الناظمة للتعبير الشعبي والحريات، لا نأتي ونحمّل الإنتفاضة أكثر مما تتحمله، ونقول بين ليلة وضحاها نَظِّمي نفسك، فهذا الأمر غير طبيعي وغير معقول، وبالتالي، وعلى الرغم من ذلك، كانت الإنتفاضة مستمرة في التلاقي والإجتماعات في العديد من أفرادها ومجموعاتها، وتشكلت مجموعات وكان التنسيق قائما في مـا بينها، وكان هناك شكل من أشكال التنظيم في قلب مسيرة هذه الإنتفاضة، لأنه ما قبل الإنتفاضة، كانت السلطة السياسية قد ضربت كافة الأدوات النقابية والشعبية وحرية التعبير>spaneme se s4">.s/span>: nspan>كان رئيس الإتحاد العمالي العالم، وحاولنا مثل غيرنا من الأحزاب والقوى تنظيم هذه الإنتفاضة، وبالقدر الممكن وولدت مثلا مهنيات ومهنيون، تكتل طلاب الجامعات، نقابة الصحافة البديلة، مجموعات وتجمعات للأساتذة الجامعيين، تجمعات المهن الحرة، ونحن سميناها انتفاضة ولم نسمِّها ثورة، لأن الثورة تحتاج برنامجا وقيادة، فهي انتفاضة لها طابع عفوي اجتماعي وطبقي، وهذا أمر جيد أن يجلس الناس مع بعضهم البعض وتناول الطعام معا، وكانوا بحاجة للتلاقي بمعزل عن زعيم الطائفة، ويرسلون رسالة للقيادات السياسية التي نهبت أموالهم، بأننا قادرون على الجلوس مع بعضنا البعض والتفاهم وقادرون على إنشاء شيء مشترك وأن نبني دولة، وكما ذكرت، فإن عدم وجود قيادة وبرنامج كان من بين مَواطن الخلل، لذا لم تستطع هذه الإنتفاضة من تقديم بديل، أطاحت بالموجود، ولكن لم يكن هناك بديلا جاهزا، وهناك أسباب أخرى، وهو أن مكونات الإنتفاضة لدى كل منها سقوفا مختلفة، فقد كانت هناك قوى وأحزاب تعمل من داخل الإنتفاضة، ولا سيما تلك المنتمية إلى حراك>spaneme se s4"> 14 nspan>آذار>spaneme se s4"> ( nspan>مارس>spaneme se s4">) nspan>، وتحاول ركوب موجة الإنتفاضة، لتجيّرها باتجاه زيادة حصتها، داخل سقف نظام سياستها الطائفي وسقفها بهذه الحدود>spaneme se s4">.s/span>: nspan>انسحبوا من الحكومة بنية ركوب موجة الإنتفاضة، والحقيقة أنهم شركاء، وعلى أجندتهم الصراع والخلاف على الحصص بين أطراف السلطة، بالمقابل كان قسم آخر من هذه السلطة من خارج الإنتفاضة يحاول قمعها، معظمهم من مجموعةsspaneme se s4"> 8 nspan>آذار>spaneme se s4"> ( nspan>مارس>spaneme se s4">) nspan>، فمن داخلها حاولت قوى تفخيخها، ومن خارجها حاولت قوى أخرى قمعها، الإنتفاضة هي هذه الملايين التي خرجت إلى الشارع>spaneme se s4">.s/span>: nspan>مر على لبنان، وخصوصا في السنوات العشر الأخيرة، موجات تراكمية من التعبير الشعبي ضد النظام السياسي الطائفي وضد هذه المنظومة، وأولها كان بحراك إسقاط النظام الطائفي، وجاء على وهج انتفاضات الشعوب العربيةsspaneme se s4"> “>Nspan>الشعب يريد اسقاط النظامsspaneme se s4">“>Nspan>، نزل فيها حواليsspaneme se s4"> 30 nspan>ألفا، بعدها شاءت الظروف أن ينفجر الوضع الإجتماعي تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب، وعبر هيئة التنسيق النقابية في الموجة الثانية من المواجهة الشعبية، ونزل فيها حواليsspaneme se s4"> 100 nspan>ألف، استمرتsspaneme se s4"> 3 nspan>سنوات، وهي تجاوزت موضوع الرواتب إلى موضوع الفساد، وقد كشفت هذه المنظومة كلها والوضع القائم، ذهبت إلى المرفأ والمطار والزيتونة باي وكل مؤسسات الهدر والفساد، الموجة الثالثة تمثلت في الحراك الشعبي حول ملف النفايات وsspaneme se s4">“>Nspan>سوكلين>spaneme se s4">” >Nspan>وقد نزل فيهاsspaneme se s4"> 200 nspan>ألف، كلها بفترات زمنية وبين الواحدة والأخرى تقصر الفترة الزمنية، وتزداد الأعداد ويعلو سقف الخطاب، بعد ذلك بدأت الإنتفاضة التي نزل فيها مليون وما يزيد، والإنتفاضة كما قلت خدمت عسكريتها، والقصة منذ الآن لم تعد موضوع انتفاضة، فالآن ماذا بعد الإنتفاضة؟ إما أن يذهب البلد باتجاه تغيير ثوري حقيقي، نحو بناء دولة وطنية، مدنية، علمانية، ولا طائفية، أي تحدث خرقا في بنية هذا النظام السياسي الطائفي وتضعه على السكة الصحيحة، أو الذهاب وكما ترى نحو إنتاج صيغ جديدة ونسخ جديدة لدى الأوصياء وهذا يحتاج للوقت، وعلينا توظيف هذا الوقت باتجاه تغييري، أي تحويل هذه الانتفاضة إلى ثورة وطنية، ديموقراطية وسلمية، فليس معنى ثورة إطلاق النار وخلافه، بل ثورة وطنية ديمقراطية تغييرية تضع البلد على السكة الصحيحة، ليبقى وطن ويبقى بلد ويبقى كيان، هم بالعكس، يركضون ويتمسكون بالسلطة لبقاء هذا الكيان وبقاء هذا النظام، لذا يحاولون إيجاد صيغة جديدة بديلة، قد تتغير الوجوه، لكن النظام وبنيته الطائفية وتبعيته للخارج لن تتغير، لذا هم يحاولون تثبيته، وهذا ما يعمل عليه الفرنسيون والأمريكيون>spaneme se s4">.s/span>: nspan>زيارة ماكرون والإجتماع مع هذه المنظومة بسائر مكوناتها أعاد تعويمها، وقد قال أن الإنتفاضة لم تنتج قيادة، ليتحجج بهذا الموضوع، ليقوم بتعويم الموجود والعمل عليه، وجمعهم في السفارة ليبحث معهم صيغة جديدة لمئوية ثانية، يكرس فيها العلاقات نفسها والتبعية التي كانت في السابق، أي علاقة التابع بالمتبوع، وشاهدناه كيف تعامل معهم، وهم مطأطئون رؤوسهم بهذا الإذلال، فهم قد أذلوا الشعب اللبناني، هذا ليس الشعب اللبناني الذي حرر أرضه بدون قيد أو شرط، وأنجب المقاومة، وانظر كيف ظهروا أمامه، وقد أمرهم بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وخلال شهرين البت بالإصلاحات، وهددهم بسحب يده من الموضوع، هذه تهديدات، هو لديه مصلحة، فرنسا لديها مصلحة، وقد ركّبت هذه الصيغة في دولة لبنان الكبير، وجاء ماكرون من جديد ليعيد السكة مرة ثانية وللمئوية الثانية، وحافظ على النظام السياسي وبالتعاون مع هذه المنظومة، والتي يعرف أنها فاسدة، لكنه يستغل فسادها وعدم كشفها، وهو يعرف عن الأموال المنهوبة من قبلهم، وهي موجودة لديه، فورقة القوة لديه أنه يعرف كم سرق كل واحد منهم، فهو يستغل ذلك لتحقيق مآربِه، ومآربُه كبيرة ليعيد إنتاج نظام قائم على التبعية، بحلة جديدة ووجوه جديدة، وعلى هذا الشكل أو ذاك، فالمفاوضات تجري بينهم وبينه ويحاولون إعادة تركيب البلد وداخل السفارة، للأسف كان البعض منهم يتهم الإنتفاضة بعلاقتها بالسفارات، فيما هم جالسون داخل السفارة ويؤسسون دولة للمئوية الثانية للبنان>spaneme se s4">.s/span>: nspan>كافة الصيغ التي قامت في البلد على مدى المئة سنة الماضية والقائمة على موضوع التبعية للخارج، وعلى منظومة وكيلة لهذه التبعية، لا بل كانوا يستعمروننا عسكريا،>spaneme se s4">>spaneme se Apple-converted-space">  s/span>وعبر الإحتلال المباشر، فخلال السنوات الـsspaneme se s4"> 43 nspan>حتى الآن هناك وكلاء لهذا النظام، مسؤولون عن تأمين مصالح القوى المرتبطة فيها بالخارج ضمن شبكة العلاقات الرأسمالية في العالم، وكما ذكرت سابقا، فهذا النظام منظومته تابعة بحكم تبعيته، فليس أسهل وأشطر منهم بتحويل الوصاية من وصي لآخر، وتريد هذه المنظومة تأبيد سلطتها، واستمرار سلطتها على الشعب اللبناني، هناك مسألتان كبيرتان لحل المشكلة، بقلب النظام>spaneme se s4"> ( nspan>موضوع التبعية>spaneme se s4">) nspan>، والثانية لها علاقة بالداخل>spaneme se s4"> ( nspan>موضوع الطائفية والمذهبية>spaneme se s4">) nspan>، وبما يتعلق بالموضوع الطائفي، فهو لطالما استخدمه أمراء الطوائف بحجة المطالبة بحقوق الطائفة، ليظهر أنهم يطالبون بحصتهم الخاصة بهم، ومع الحاشية التابعة لهم، وهذا ما أدى إلى أمرين، اصطدام الطوائف على تقاسم الحصص بين بعضها البعض، حروبا واقتتالا طائفيا ومذهبيا، وإن لم يحصلوا على نتيجة يرتدون إلى الداخل وبقتتلون بين بعضهم البعض، وهذه هي المشكلة الأساسية، وبالتالي فالحل هو ما نطرحه بدولة علمانية دولة مدنية دولة لا طائفية بالدرجة الأولى، عدالة اجتماعية، دولة ذات قضاء مستقل، وأيضا دولة غير معزولة عما يجري في المنطقة>spaneme se s4">.s/span>: nspan>لا يمكن أن نكون معزولين عما يجري في المنطقة، وعند طرحنا دولة مدنية علمانية ديموقراطية، فلا نطرحها لنا في لبنان فحسب، بل نطرحها على كافة دول المنطقة، هذا مشروع كياني يرد على المشروع الأميركي، أي الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن، وهو قائم على التفتيت المذهبي والطائفي والإثني، وخلق الصراعات المذهبية والطائفية>spaneme se s4">.s/span>: nspan>نعم صحيح، ليخلقوا ويعيدوا إحياء الصراعات القديمة، يحيون فيها الصراعات ويلهون فيها الشعوب، ومن خلال إضعاف القوة الذاتية الكامنة داخل هذه البلدان يتمكنون من نهب ثرواتها، ويحلون مشكلة وأزمة رأسماليتها الواصلة للذروة، فهم يطرحون مشروع تفتيت المنطقة طائفيا، مذهبيا وإثنيا، لذا فالرد عليه على المستوى القومي العام العربي هو بإقامة دول وطنية، مدنية، علمانية، ديموقراطية، عروبية ومنفتحة، بدورنا نقوم في الداخل بواجباتنا في إطار مواجهة هذا المشروع الأميركي، لذا فعندما تطالب الإنتفاضة بدولة وطنية، مدنية وديموقراطية، فعلى العكس تكون في مواجهة المشروع الأميركي وكرد على هذا المشروع وخلافا للمنطق الذي اعتبر أن الإنتفاضة هي مؤامرة أميركية لضرب المقاومة>spaneme se s4">.s/span>: nspan>نقول دوما وجددنا القول خلال الإنتفاضة، أننا بحاجة لمرحلة انتقالية، تنقلنا من الدولة المذهبية والطائفية إلى الدولة المدنية والعلمانية، نحن بحاجة نعم ولكن بالتدريج، ولكن يجب أن نبدأ، فالموقف السياسي والإشارات المرافقة تشير إلى ضرورة البدء، بالأمس سألوا إيلي الفرزليsspaneme se s4"> ( nspan>نائب رئيس مجلس النواب) nspan>وقالوا له أنك كنت تتكلم سابقا بالدولة المدنية، والآن في موضوع الحكومة تطالب بحقوق الأورثوذكس، وماذا أجابهم؟ قال إنه منذ الآن وحتى تصبح الدولة المدنية حقيقة، سأظل بالنظام الطائفي وأطالب. nspan>فمتى ستبدأ؟ الخلاف بيننا وبين الذين يطرحون هذا الأمر ومن داخل المنظومة، أنهم يستخدمون نفس الشعارات للتضليل ليحافظوا على سلطتهم وليبقوا، وليس ليبدأوا، نحن نقول أننا يجب أن نبدأ الآن، هم يقولون لا، والدستور يخالف كل ذلك ففي الدستور وsspaneme se s4">“>Nspan>الطائف>spaneme se s4">” >Nspan>هناك الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، والمادة>spaneme se s4"> 22 nspan>من الدستور قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، فليطبقوا هذه الأمور، وهذه تكون خطوة على الأقل على الطريق، فلماذا لا نبدأ بموضوع التمثيل خارج القيد الطائفي في مجلس النواب وهو واحد من الإجراءات على الأقل وفق المادة>spaneme se s4"> 22 nspan>والنسبية، فهذا الأمر وارد في الدستور ولم يطبقوه، وهناك إجراء ثانٍ يجب أخذه بعين الاعتبار، مع وجود رزمة من القوانين، التي تسهّل الإنتقال إلى الدولة المدنية، مثلا قانون وطني للأحزاب يلغي المكونات المذهبية والطائفية ولو بالتدريج ولو استغرق الأمر>spaneme se s4"> 3 nspan>سنوات أوsspaneme se s4"> 10 nspan>سنوات، فهذا التقوقع السياسي والمذهبي يحصل داخل الأحزاب، فقد أصبحت الأحزاب هي الطائفة، الثنائي الشيعي، الثنائي المسيحي، هذه هي المفردات المتداولة، وأصبحت الأحزاب طوائف، ولكن إن أقرينا قانونا وطنيا للأحزاب، على الأقل أن تكون مكونة من كافة المناطق والطوائف، فهذه تعتبر خطوة إضافية، أما الخطوة الثالثة فمتمثلة بقانون موحّد للأحوال الشخصية، قانون مدني، موضوع الإقامة، مثلا تعيشsspaneme se s4"> 30 nspan>أوsspaneme se s4"> 40 nspan>سنة في بيروت، وتدفع الضرائب والمستحقات ولا يحق لك أن تنتخب بالبلدية، بل يجب أن تنتخب مكان ولادتك، ولماذا في الإنتخابات النيابية يتمsspaneme se s4"> “>Nspan>تعليب” >Nspan>الناس في المواصلات لتقوم بالإنتخاب، فعليك الانتخاب مكان ولادتك، هناك رزمة من القوانين تسهل الحياة>spaneme se s4">.s/span>: nspan>في الجانب السياسي، كما ذكرت آنفا، قانون مبني على النسبية خارج القيد الطائفي، لبنان دائرة واحدة في قانون الإنتخابات، أو على الأقل أن يطبقوا الدستور والمادة>spaneme se s4"> 22 nspan>منه الخاصة بالنسبية، وعلى أساس المحافظات وخارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ، وهذا لا يحتاج شيئا فقط تطبيق الدستور، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وقانون وطني للأحزاب يلغي الطائفية وقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وموضوع الإقامة ضمن رزمة القوانين في السياسة، وهناك رزمة من القوانين لها علاقة بالإقتصاد، نريد إقامة دولة، دولة منتجة، وأن تكون الدولة شريك بعملية الإنتاج، خصوصا في القضايا المرتبطة بحياة الناس اليومية، اليوم موضوع الصحة وموضوع التعليم هما أبرز مثلين على هذا الموضوع، لتكون الدولة شريكة وصمام أمان اجتماعي للناس أي دولة الرعاية الإجتماعية، فعلى الأقل فاتورة المستشفى والقسط المدرسي، وحقوق السكن تستنزف المواطن، هي حقوق أساسية، حق السكن والتعليم والصحة، وهي مرتكزات وأيضا من وظائف الدولة بالدرجة الأولى، كذلك السلطة القضائية، قضاء مستقل بعيد عن المحاسبة، وكذلك مبني على الجدارة والكفاءة وتوقيف المحاصصات والواسطات في إطار الدولة، نمشي بهذه الأمور بالتدريج، لنتمكن من انعاش الصناعة والزراعة فأول أمر هو تأمين موازنات لها، كيف سندعم الصناعة وننتج؟ لا نستطيع البقاء هكذا، فلبنان يستورد بحوالي>spaneme se s4"> 23 nspan>مليار دولار ويصدّر بحوالي مليارين، والآن لم يعد أحد يرضى أن يقرضه، فوقع البلد في الإنهيار، يجب أن يتغير هذا الأمر مع اقتصاد قائم على الريع وعلى المضاربات والمصارف، نحن بالعكس على استعداد للتعاون مع البورجوازية الوطنية الصناعية، التي تريد الصناعة، لأن لدينا مصلحة بأن يعمل الشباب، بأن يُفتح مصنع، لا أن يضع أمواله في البنك وينتظر الفائدة عليها، فقد ضربوا الإنتاج وقاموا بسرقة الأموال، رفعوا الفوائد وجذبوا الأموال لدى المصارف، ما منعهم من وضع أموالهم في الصناعة، وبالنهاية، نهبوها، قاموا بنوع من الغش، بسرقة موصوفة لأموال الناس، ضربوا فيها الصناعة والزراعة واعتمدوا على المصارف، وهذا حكم المصرف>spaneme se s4"> “>Nspan>يسقط حكم المصرف>spaneme se s4">” >Nspan>فهذه من المسائل التي لها الأولوية، الإقتصاد الوطني المنتج وإعادة إحياء البنية التحتية التي بدونها لا حياة للصناعة والزراعة>spaneme se s4">.s/span>: nspan>لن يقوموا بمثل هذه الخطوة، لأنهم يريديون لنا التقوقع والفدرلة، وقد تتمكن من السكن بأي مكان تريده، وهنا، فإن كل شيء يوحد يضربونه، الليرة ضربوها، الضمان الإجتماعي، الخدمة العسكرية، كله يضربونه، ليس لديهم مصلحة في هذا الأمر>spaneme se s4">.s/span>: nspan>بالنسبة لنا الأزمة الحكومية تفصيل، المشكلة بالنسبة لنا هي هذه الأزمة وهي تعبير عن أصل وسبب المشكلة، فمشكلتنا بالنظام المعطل، بالأمس أنشأوا حكومة، وكم مرة أنشأوا حكومات، فطالما القصة تدور في هذه الحلقة المفرغة بين أطراف هذه المنظومة، والإقتتال على الحصص، طبعا ثمة ضغوط وخلفيات، من قبل الفرنسيين وتغيير في موازين القوى، وعلى حد علمنا تقاتلتم وتوافقتم على قانون الإنتخابات، فرز أكثرية، فلماذا الخلاف على الأكثرية؟ ودعونا نناقش، ماذا استفدنا من وراء قانون الإنتخابات هذا؟ لقد رسختوه على أساس طائفي مذهبي وبالتوافق والتضامن مع بعضكم البعض، وفرز من فرز من ميزان قوى، وتقولون إنه أصبح لدى البعض أكثرية، برأيي هي كذبة كبيرة، وإن أصبح لدى أحدهم أكثرية، يرد الآخرون أن هناك ميثاقية، وديموقراطية توافقية، فما نفع هذه الأكثرية عندما تدخل المسائل بعضها ببعض؟ هذه أزمة النظام السياسي الطائفي، هذا ليس شعبا ولا مواطنا بل مكونات وشعوب تتصادم مع بعضها البعض، وعندما يختلفون يذهبون للإقتتال ويدفع الشعب الدم وعندما يتفقون يتفقون على حساب الشعب وفي الخفاء، والشعب يدفع من جيبه، نحن بالنسبة لنا هذا الموضوع من ضمن إفرازات هذا النظام، وهم الآن مأزومون ويبحثون عن مخرج، وكلهم أي كلهم، ونعني المتمسكين بهذا النظام الطائفي والمذهبي، المولّد لكل الأزمات، الوطنية من الموقف من إسرائيل هذا الكيان الغاصب، السياسية من الموقف من الطائفية والمذهبية، والإقتصادية الإجتماعية من موضوع الريع، كانوا كلهم متفقين عليه والآن يفاوضون، وموافقتهم مع صندوق النقد الدولي والإتجاه للمزيد من الديون وإلى المزيد من التقشف، هذه هي المسألة>spaneme se s4">.s/span>: nspan>لا شك أن هناك تراجعا ورفع يد سعودية وخليجية عن لبنان، أما عن موضوع التطبيع فليس بجديد، بل هو مستمر منذ زمن طويل، وبالخفاء، الفرق الآن أن الأمور أصبحت على المكشوف، فما يجري على صعيد المنطقة ككل هو نوع من تنفيذ لصفقة القرن، وهو الحلف الذي تحدث عنه ترامب منذ بداية لقائه مع محمد بن سلمان، هي بداية تسوية للقضية الفلسطينية وإنهائها، وبدأت إجراءات عملية بهذا الإتجاه، منها موضوع القدس عاصمة للكيان الصهيوني، موضوع إعادة النظر بمفهوم اللاجئ، وتعريف اللاجئين، بشكل ألغوا فيه حق العودة للشعب الفلسطيني، موضوع زيادة المستوطنات، رفع الدعم عن الأونروا، المساعدات المقدمة من اللاجئين الفلسطينيين، والتي تشح يوما عن يوم، هذا على المستوى الفلسطيني، وتاليا، المزيد من الضغط بهذا الإتجاه، أدواتهم بالتنفيذ على الأرض وبشكل خاص هي أنظمة الخيانة، مثلا مصر والأردن أبرمتا اتفاقات تطبيع، والآن دولتان إضافيتان، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والحبل على الجرار، ومنها السعودية وغيرها التي تعمل في اتجاه هذا المسار، وهذه معركة مفتوحة بموضوع التطبيع، ونحن في لبنان، وعند استهدافهم موقع لبنان الوطني، المواجه لهذا الكيان الصهيوني، واستهداف المقاومة تحديدا وسلاحها، كونها مهددة لهم، واستهداف ثروات لبنان، وهي النفط والغاز، ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين والمطالبة بتوطينهم في لبنان، وإبقاء النازحين السوريين والعمل على عرقلة عودتهم، فهم ينفذون الشق اللبناني من صفقة القرن، وهي على المنطقة كلها، فيها شق متعلق بنا نحن في لبنان، وهي هذه المواضيع، موضوع ترسيم الحدود، توسيع صلاحيات اليونيفيل بما فيها على الحدود اللبنانيةsspaneme se s4"> – >Nspan>السورية، زيادة العقوبات الإقتصادية والمالية، سلاح المقاومة والحصار الإقتصادي والمالي، فلن نعطيكم دولارا اذا بقيتم بهذا الوضع الذي أنتم فيه، خصوصا الوضع السياسي واعتبار إسرائيل عدوا، فهم يريدوننا أن نعتبر إسرائيل صديقا ونطبع ونقيم سلاما معها، ويدخلون من بوابة ترسيم الحدود وغيرها، لذا يطلبون من اللبنانيين أن يختاروا في أي مكان يريدون أن يبقوا فيه، نحن عند المواجهة، والإنتفاضة خير تعبير وكحزب أيضا، فإن هناك مفهوما للمقاومة الوطنية، بأنها تحرير للأرض وتغيير للنظام السياسي الطائفي، وبالتالي أن تكون المقاومة مقاومة شاملة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تربوية وإعلامية، وأن تكون الدولة دولة مقاومة، وعندما تكون المقاومة وطنية فانتصاراتها تعود بالنفع والخير للجميع، وأعباؤها على الجميع، وهذا المفهوم طرحناه في المقاومة ومنذ بدايتها، ومنذ انطلاقتها في>spaneme se s4"> 16 nspan>أيلولsspaneme se s4"> ( nspan>سبتمبر>spaneme se s4">) nspan>واحتفلنا منذ أيام بالذكرى الـsspaneme se s4"> 32 nspan>لانطلاق هذه المقاومة، وقد أنجزت المقاومة الوطنية عملية تحرير الأرض مع المقاومة الإسلامية في مـا بعد، فقد حررت المقاومة الوطنية ثلاثة أرباع الأرض اللبنانية، من بيروت وصولا للشريط الحدودي ليكمل بعدها حزب الله، أما المفهوم الآخر، فهو تحرير الأرض وإبقاء نظام المحاصصة، وهذا ما أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه، فمن يتحمل مسؤولية ما حصل من هذا الإنهيار الإقتصادي، الإجتماعي، المالي والنقدي، ومن يتحمله؟ وبالتالي، فكل المشاركين في هذه المنظومة، يتحملون هذه المسؤولية>spaneme se s4">.s/span>: nspan>هذا المفهوم طرحناه ولا زلنا نطرحه، فلا حل آخر، ومن لديه حل فليقدمه، وبالتالي نحن ندفع ثمنا، فإنجاز التحرير مهدد، لا تستطيع مقاتلة الإمبريالية بنظام طائفي رأسمالي تابع لها، وهي تسيرّه، لذا وقعت الواقعة، فاليوم ممنوع حتى أن تقوم بإنشاء دولة رأسمالية مستقلة منتجة، لأنك يجب أن تبقى سوقا، لتصريف فائض إنتاج الرأسمال المعولم، عليك أن تبقى مجتمعا استهلاكيا، وممنوع أن تنتج وممنوع حتى وجود اقتصاد معرفي، هذه السياسة العامة للإمبريالية لحل مشاكلها في داخل الدول، وبهدف حل أزماتها من خلال التدخل بدول العالم وإفقارها، ونهب ثرواتها، وتخفيف أزماتها بمركزها، لذا هناك فرق بيننا كدول أطراف وتابعة، وبين دول المركز الرأسمالي، فشعوب المركز الرأسمالي مستغلة أيضا من قبل برجوازياتها المعولمة، ولكن واضحا لديها من تواجه، تواجه واحدا وهو طبقة سياسية موجودة، وبالتالي الصراع الطبقي لديها مكشوف وواضح، في فرنسا مثلا، ينزل الشيوعيون، النقابات والسترات الصفراء للمطالبة بحقوقهم، صراع طبقي واضح، بينما لدينا نواجه الإثنين نتعرض هنا لنهب من قبل الإمبريالية للثروات، من غاز ونفط وموقع وغيرها، ونواجه أدواتها في السلطة والمتحالفة معهم، فعمليتنا مزدوجة، تحرر وطني من جهة، واجتماعي من جهة ثانية، وهم واحد في الحقيقة، فمرة يهاجمنا الأميركيون ومن خلفهم الصهاينة، ليخضعوننا، وفي المرة الثانية تهاجمنا السلطة والمنظومة الحاكمة في الدلخل، وقسم كبير منها حليف للإمبريالية في الخارج، ويتعاون معها ليبقي سياساتها ويبقى في السلطة، هذا ما يحصل معنا، فعندما تضغط الإمبريالية العالمية وأذرعها كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لتنفيذ الإجراءات مثل تحرير الليرة، خصخصة الكهرباء، فرض سياسة تقشف على الناس، تخصيص ممتلكات الدولة من مرفأ ومطار وغيرها، ويأتون بالسلطة بالتوافق، وإن كنت تواجه بالإنتفاضة يضربونك، هم يتنازلون لصندوق النقد الدولي والخارج والفرنسيين بحجة أنهم يحتاجون للمساعدة، وللمال يتنازلون لهم ولكن لا يتنازلون لشعبهم الفقير، فهذا شكل التبعية لدينا، ويتهمونك مثلا بالتبعية السفارات ليقمعوك>spaneme se s4">.s/span>: nspan>بالقوة، لا نستبعد شيئا أبدا، هم لديهم أجندة يعملون عليها، ويستخدمون كافة الوسائل، ضغط إقتصادي ومالي، ضغط عسكري وسياسي، وما يحاولون الحصول عليه بالسياسة سيأخذونه، الصلح مع إسرائيل والتطبيع وتوطين الفلسطينيين وابقاء السوريين والنفط والغاز وغيرها، لتنفيذ أجندتهم سيفعلون كل شيء وبكل الوسائل، بما فيه الضغط العسكري، فلا نستبعد شيئا، أما من يستخدمون في هذا الضغط العسكري، فبكل الأشكال والألوان، بصورة مباشرة وغير مباشرة، فإن وجدوا ومثلما هو ظاهر الآن، فإن هذه الساحة تتفكك أكثر وأكثر، وهذا يخدم مصالحهم، ويوفر عليهم حروبا، فإن اصطدمنا بالداخل طائفيا ومذهبيا وجغرافيا وغيرها، ودولة معطلة>spaneme se s4">… nspan>إلخ، فلا داع لدفع المزيد من التكاليف، بل يأتون لقطف النتائج، وإن نضجت الأمور فليس من المستبعد القيام بضربة نهائية، ليأخذوا بالقوة ما لم يستطيعوا أخذه بالوسائل الأخرى، ويتوجونها بضربة عسكرية، وهل يتمكنون من ذلك؟ هذا هو السؤال، ونحن نحذر إن بقي الوضع على ما هو عليه، فهناك خطر كبير، وقد قالها وزير الخارجية الفرنسي بأن هذا البلد معرض للإختفاء، إلا ان هذا نوع من التهويل، فهذا البلد قد اعتاد ومر بضغوطات كبيرة، لكن المهم الإستفادة من الدروس والعبر، وأن تكون كلفة المواجهة أقل من الذي ندفعه حاليا. nspan>فليس الوقت مناسبا لنقول بالتوجه شرقا، وإنشاء اقتصاد منتج كان المفترض أن يبدأ من>spaneme se s4"> 30 nspan>عاما ومنذ الطائف، وليس محاصصة، أن يستلم الحريري الإقتصاد ونحن نستلم المقاومة، وتبدأ المحاصصات، ونصل إلى هذه الكارثة التي وصلنا اليها، وكنا كحزب وخلالsspaneme se s4"> 30 nspan>سنة نواجه هذا المنطق ودفعنا الأثمان، لماذا ضربنا بالنقابات؟ لماذا تم ضرب الحزب الشيوعي وتهميشه وعدم تمثيله رغم كل الدور الذي قام به خلال الفترة السابقة بالمواجهات مع مشاريع التقسيم والفدرلة وعلى الرغم من دوره في تحرير الأرض؟>Nemůžeme se i6"rti ="rtlmyslهل>Ne, l >Ne, lلأن>Ne, l >Ne, lنهج>Ne, l >Ne, lالحزب>Ne, l >Ne, lيشكل>Ne, l >Ne, lخطراNe, lعلى>Ne, l >Ne, lالنظام>Ne, l >Ne, lالطائفي؟>Ne, nemůžeme se i4"rti ="rtlmyحنا غريب: nspan>من حق المقاومة الوطنية اللبنانية أن تسأل من يتحمل مسؤولية الذي حصل؟ بعد أن جرى تهميشها وضربها كل هذه الفترة، وهنا نطالب بحقنا بالدرجة الأولى، وبالنسبة لنا الموضوع الأساسي، هو أن نقارب الإنتخابات من منطلق سياسي لا انتخابي بهدف إنقاذ البلد، أي عبر قانون انتخابات وهو الأساس، ونحن في تحضير دائم ليس بهدف الانتخابات فحسب، بل بمواجهة هذا النظام وطائفيته، واستغلاله وتبعيته، وأن الإنتخابات هي محطة في إطار هذه المواجهة، ومناسبة لإحداث خرق من خلال قانون الإنتخابات، هكذا نقيسها وليس من خلال عدد النواب، وها هم قد أتوا بأكبر كتل نيابية ولم يستطيعوا القيام بشيء يذكر، فليست المشكلة في تمثيل الحزب الشيوعي بل بكيفية إنقاذ البلد من الإنهيار، وألا يسقط البلد كما سقط غيره، ولا نريد الدخول إلى هذا المجلس كما دخله غيرنا واحترق، واحدا تلو الآخر، فقد دخل أشخاص نظيفون وتم إخراجهم، أو استقالوا، ، المسألة ليست تمثيل الحزب بقدر تعديل قانون الإنتخابات بشكل نتمكن فيه من أن تحقيق تغيير سياسي، وأكبر إنجاز يمكن للحزب القيام به حتى ولو لم يتم تمثيله، هو قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، وعلى أثره فكل الحياة السياسية في البلد ستتغير، واستغرب أن تطالب بعض القوى والمجموعات بدولة مدنية ولا تسعى بهذا الإتجاه>spaneme se s4">.s/span>: nspan>نحن أمام خيارين، الأول تبقى حكومة تصريف الاعمال قائمة برئاسة حسان دياب، والخيار الثاني إجراء استشارات في محاولة ثانية للتأليف، وبين الخيارين البلد ذاهب لمزيد من الإنهيار والأزمات، إلا إذا قامت القوى الموجودة في الإنتفاضة بطرح نفسها كبديل، وحولت واشتغلت وبسرعة، لا سيما أنه لم يعد لديها ترف الوقت لتحويل هذه الإنتفاضة إلى ثورة وطنية ديموقراطية سلمية، وأؤكد علىsspaneme se s4"> “>Nspan>سلمية>spaneme se s4">” >Nspan>لوضع البلد على السكة الصحيحة، وإما أن نترك البلد يختفي ونكون شهودا على هذا الأمر، أو أن تتحمل مسؤوليتها وتأخذ المبادرة، فهذه المهمة لها مرتكزاتها ونعمل عليها، ما لم تستطع الإنتفاضة القيام به من قيادة وبرنامج موحد، علينا وبهذه المرحلة القيام به، مع الكثير من الأصدقاء والحلفاء والقوى العلمانية اللاطائفية الساعية للتغيير وتريد أن تبني دولة وطنية مدنية، لديناsspaneme se s4"> 4 nspan>عناوين رئيسية>spaneme se s4">: nspan>دولة وطنية، علمانية، مدنية ولا طائفية>spaneme se s4">. nspan>هناك من يريد سلطة قضائية، وهناك من يريد عدالة اجتماعية وهناك من يريد أن يكون هذا البلد مقاوما مواجها للعدو الإسرائيلي، وهو منفتح وتكاملي مع الدول العربية، وهذه هي المرتكزات والعناوين الأساسية، وهي مرتكزات لبناء وجمع أوسع ائتلاف وطني بناء على هذه المرتكزات، هم أقوى منا، لكن نظامهم منهار، مؤسساتهم منهارة، ومعطلين، وليس في مقدورهم إنشاء نسخة وصيغة من جديد،>spaneme se s4"> “>Nspan>ماكنتهم>spaneme se s4">” >Nspan>معطلة وليسوا بقادرين على إصلاحها وتجديدها، وينتظرون العدة من الخارج، لذا علينا التقدم بالبديل، فهذا الإئتلاف الوطني الواسع قد يتمكن من تغيير ميزان القوى، وهو قائم على مرتكزات أعمق، وهناك مساران بدأ العمل بهما وهما موجودن،>spaneme se s4"> “>Nspan>لقاء التغيير من أجل لبنان ديموقراطي>spaneme se s4">” >Nspan>مع الرفيق أسامة سعد وحزب الطليعة وحركة التغيير وحزب الشعب، والحزب الديموقراطي الشعبي، وندوة العمل الوطني ومجموعة من الشخصيات، بدأ هذا المسار يجتمع وتنتج عنه بيانات ومواقف وتحركات، أما المسار الثاني فهو مسار الساحات والشباب والمجموعات التي تتحرك على الأرض والحزب بينها، وجمعناها تحت عنوان المبادرة وبكل المناطق، والساحات، وهناك مسار ثالث يجري العمل عليه مسار التحالف الإجتماعي البلدي والنقابي فكل هذا الوضع هو نتيجة أزمة اقتصادية اجتماعية مالية، لذا فالمواجهة والعمل يجب أن يكونا عبر قوى نقابية اجتماعية مستقلة من خارج منظومة السلطة، بعد سيطرتها على الإتحاد العمالي والروابط، بهذه الإنتفاضة وداخل هذه الروابط والنقابات، هناك نقابات وشخصيات جيدة وقوة كبيرة تمكنت من النجاح بانتخابات نقابة المحامين مثلا، وهي الآن تتحرك بنقابة المهندسين، وبإطار المعلمين والمعلمات والعمال، ونحن نعمل في إطار هذا التحالف أيضا، وفي إطار السلطة البديلة، فإننا مطالبون بمجموعة من الشخصيات وأن تكون جاهزة لتحكم وتتحمل المسؤولية وتطالب بالمرحلة الإنتقالية لممارسة السلطة وطرح البديل، فعندما تطيح بحكومة الحريري ودياب ولا تقدم بديلا، هذا يعني أن هناك مشكلة، أي انك لا زلت تطالب، فعلينا الإنتقال من مرحلة المطالبة إلى مرحلة القطبية وهي معارضة تهدف لدولة علمانية مدنية ديموقراطية قطبية لها امتدادها على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والشعبي، وهي التي نعمل عليها والتي من الممكن أن تكون هي المعالجة للوضع في حال انفجر واتجاه البلد للفوضى والمزيد من الهجرة في حال عدم تشكل الحكومة>spaneme se s4">.s/span>Ni>>Nspan>كريم>i >Ni>العارفTags: nspan>share >spaneme se count">0 nspan>>spaneme se count"> nspan>>nam >spaneme se count">0 nspan>>spaneme se count">0 nspan>>nam Previous : nspan> Syrským kabelářům sertaří navzdory problémům>nam ndivm diveme se post-nav-next", a href="https://www.rebuildsyria.cz/k-investicim-a-investicnimu-prostredi-v-syrii/" rel="next", span>Next : nspan> K investicím a investičnímu prostředí v Sýrii>nam ndivm ndivm
Related postsHoms: obchody na tradičních trzích obnoví provoz02 března, 2021Delegace UNRWA navštívila Jarmúk26 února, 2021Nadace syrské první dámy poutá pozornost23 února, 2021 nsectionm
ndivmNejnovější příspěvky Homs: obchody na tradičních trzích obnoví provoz02 března, 2021Read more...>nam Delegace UNRWA navštívila Jarmúk26 února, 2021Read more...>nam Nadace syrské první dámy poutá pozornost23 února, 2021Read more...>nam Pivovar Arados: ztařilý syrský projekt s českou technologií20 února, 2021Read more...>nam Rozhovor: s Dr. Bilálem Abdalláhem (nejen) o současné situaci v Libanonu17 února, 2021Read more...>nam Rozhovor: s Dr. Mahmúdem Zanbuou, šéfporadcem syrského vládního výboru10 února, 2021Read more...>nam ndivmArchivyArchivyVybrat měsíc Březen 2021 Únor 2021 Leden 2021 Prosinec 2020 Listopad 2020 Říjen 2020 Září 2020 Srpen 2020 Červenec 2020 Červen 2020 Květen 2020 Duben 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Prosinec 2018 Listopad 2018 Říjen 2018 Září 2018 Srpen 2018 Červenec 2018 Červen 2018 Květen 2018 Duben 2018 Březen 2018 Únor 2018 Leden 2018 Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Květen 2017 Duben 2017 Březen 2017 Únor 2017 Leden 2017 Prosinec 2016 Listopad 2016 Říjen 2016 Září 2016 Srpen 2016 nselect>