Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Hasanem Bazzím o aktuální situaci v Libanonu

Rozhovor: s Hasanem Bazzím o aktuální situaci v Libanonu

Ať již je to vyčerpáním, deziluzí či frustrací původních účastníků, libanonská revoluce započatá v říjnu minulého roku, zdá se, alespoň na první pohled utichla. Pomyslnou ránu z milosti jako by jí navíc uštědřilo znovu jmenování Saada Harírího premiérem, tj. opětovné pověření toho samého člověka tou samou funkcí, na niž pod tlakem libanonské ulici před daným rokem rezignoval. O vyjádření k tomu, jaký je současný stav libanonského revolučně-opozičního hnutí, a to nejen v kontextu libanonské politické reality, jsme požádali právníka, spoluorganizátora a koordinátora revolučních frakcí v zemi, Hasana Bazzího.

Před více než rokem tisíce Libanonců vyrazily do ulic a požadovaly demontáž konfesionálního politického systému, navrácení rozkradených peněz lidem a spravedlnost pro zkorumpované politiky. Lidové vzedmutí přimělo tehdejšího premiéra Saʽda al-Harírího k rezignaci a vše nasvědčovalo tomu, že by se věci mohly určitým způsobem pohnout. Po roce zde spolu sedíme, a Harírí opět sestavuje vládu, která má zachránit Libanon zmítající se v ekonomické, politické i společenské krizi. Jak si to jako jeden z předních účastníků Revoluce 17. října vysvětlujete? Co se stalo? Co hrálo hlavní roli v tom, že povstání ztratilo své momentum, a v důsledku toho nedošlo k naplnění byť jediného z jeho cílů?

Budu upřímný a nebudu si brát servítky. Různé skupiny zvedaly hlas v ulicích už od roku 2011, a když o 4 roky později vypukla tzv. odpadková krize, byli jsme první, kdo protestoval. Tehdy se podařilo utvořit větší hnutí, které ovšem z vícero důvodů brzy zaniklo. My jsme nicméně po roce 2015 bez přestání pokračovali ve svých aktivitách, pouze jsme za sebou již neměli masy lidí. Pořádali jsme spíše symbolické demonstrace, kterých se mohlo účastnit něco mezi padesáti a šedesáti aktivisty. Poté ale v roce 2019 přišel jeden z ministrů s „whatsappovou daní“, a to lidi vyhnalo do ulic. Bohužel se nám ale nepodařilo využít situace. Od začátku jsme udělali chybu, když jsme vyhlašovali, že nechceme žádného revolučního, ale pracovní skupinu, která bude definovat naše cíle. Další problém spočíval v tom, že se v ulicích sešli lidé velmi rozmanité orientace, včetně těch patřících k Aliancím 8. a 14. března, tedy dvěma hlavním blokům libanonské politiky. Všechny spojovalo, že strádali. Když se ale do věci vložili jejich předáci, přišli jsme o momentum. Začalo to proslovem Sajjida Hasana Nasralláha, a jakkoliv nechci vytahovat regionální záležitosti, řeknu otevřeně, že více než 60 procent demonstrantů bylo z Baʽlbaku, z jihu země a z bejrútských předměstí, tedy oblastí, které jsou baštami Hizballáhu. Jakmile se stáhli, náměstí se velmi citelně vyprázdnila. Zbyly skupiny patřící k Alianci 14. března, ale ty prosazovali svoji politickou agendu. Podporovali revoluci, ovšem z důvodu, že jim šlo o zájmy jejich partají, nikoliv o zájmy lidí. Vznikala fiktivní sdružení zaštiťující se názvy některých revolučních skupin, která se drala dopředu se svými politickými slogany a urážkami politiků. Byly překračovány některé v myslích Libanonců nepřekročitelné hranice, jaké představují zbraně hnutí odporu a nepřátelský postoj k Izraeli, což přispělo k odklonu revoluce 17. října z cesty. Shodli jsme se s řadou skupin, že ustavíme koordinační výbor, který bude prosazovat cíle revoluce, mezi kterými bylo zformování záchranné vlády, přijetí zákonů zajišťujících nezávislost soudnictví, odebrání imunity politikům, navrácení rozkradených prostředků a prosazení spravedlivého volebního zákona na poměrném principu, v němž bude Libanon jedním volebním obvodem. Tyto cíle jsme toužili prosadit roky a byly přítomny v duchu revoluce. Pak se ovšem stoupenci Aliance 8. března stáhli, a stoupenci Aliance 14. března sice zůstali, ale svým jednáním bránili realizaci našich cílů. Obyčejní lidé byli znechuceni z politických konfliktů v ulicích, což vedlo k tomu, že se začali vracet domů. Dalším problémem bylo že některé k účasti na demonstracích motivovaly osobní pohnutky a přispívali k nemístné medializaci. Vůbec mediální pokrytí revoluce hrálo velmi negativní roli a vytvářelo špatný obrázek. Jako příklad uvedu, když jsme se jako jedna ze skupin účastnili akce na náměstí Rijáda as-Sulha a během jedné noci jsme spálili pět izraelských vlajek a jednu americkou. Přítomná média napojená na Alianci 14. března to nezveřejnila, kvůli svému odmítavému postoji k hnutí odporu, a média napojená na Alianci 8. března to rovněž nezveřejnila, protože na druhé straně odmítala revoluci a chtěla jí udržovat „ďábelskou“ image. Amalu a Hizballáhu se nehodilo, aby nás jejich stoupenci viděli pálit izraelské vlajky, aby s námi náhodou nezačali sympatizovat.

Takže jste se vlastně ocitli mezi dvěma mlýnskými kameny?

Stoprocentně. Lidé také nemohli setrvávat v ulicích donekonečna. Proto politici vsadili na prodlužování krize, aby se lidé vzdali a museli se vrátit ke své obživě. Můžete se ptát, jestli revoluce selhala. Říkám, že jsme byli v ulicích 9 let, stále v nich jsme, nezmizíme, a budeme pokračovat, Budeme čelit Saʽadu al-Harírímu? Samozřejmě, že budeme. Máme problémy? Ano, máme jich spoustu, a jsou zde velké ideologické rozpory, protože revoluce není politickou stranou. Podílí se na ní různé skupiny Libanonců s rozmanitými inklinacemi. Hlavní problém, který máme, je, že většina Libanonců si udržuje mentální nastavení sounáležitosti s cizími státy sponzorujícími jejich konfesionální komunity.

Myslíte, že toto mentální nastavení vychází přímo ze samých základů, na nichž byl nezávislý Libanon ustaven?

Libanonci se identifikují primárně se svými konfesionálními skupinami, teprve potom se svojí vlastí. Proto je otázka patriotismu nesmírně složitá a pěstování libanonského vlasteneckého ducha, který je pro úspěch revoluce zásadním prvkem, je zatím ve fázi zasazování semen. Než se rozroste, zesílí a zakoření, bude trvat dlouhou dobu. Jak řekl Che Guevara: „Cesta boje je dlouhá a náročná, kdo je unaven, ať odpočívá“. Revoluce nemůže uspět během dne, ani během roku či dvou, zvláště když se bavíme o 50 let starém korupčním systému a o konfesionálním systému, který je ještě starší. Změnit je v průběhu několika let je obtížné, především kvůli zákonům, které současnou moc ochraňují. Proč tolik tlačíme téma zákonu o nezávislosti jurisdikce? Protože libanonský soudce je cosi na způsob zaměstnance jmenovaného dekretem, postupujícího prostřednictvím dekretů a formovaného dekrety. Je v podstatě podřízený. Nemůže soudit politickou autoritu a její korupci, hlavně pokud jde o státní zástupce, finanční generální prokurátory a centrální inspekci, kteří jsou všichni jmenování do funkcí vládními dekrety. Kdyby chtěl soudce stíhat premiéra, sejde se kabinet a soudce propustí. Proto nemůže být reforma a revoluce završena, aniž by byla nezávislá jurisdikce. Vedle toho je zde problém imunity politiků, kvůli které by ani nezávislý soud nemohl přivést prezidenta či vládní představitele k odpovědnosti. Spadají totiž pod zvláštní soudní těleso zvané Nejvyšší rada pro odpovědnost prezidentů a ministrů. To má pravomoc soudit politiky, pokud k tomu dají svolení minimálně dvě třetiny zákonodárců v parlamentu. Když k tomu dojde, o verdiktu rozhoduje výbor složený z osmi soudců a sedmi poslanců. V praxi to pro politiky přináší obrovskou míru imunity. Proto se změna těchto pravidel stala jedním z hlavních revolučních požadavků.

Dalším z revolučních požadavků je navrácení rozkradených peněz. Jak si ho představujete?

Navrácení rozkradených peněz není možné, dokud budou mít politici imunitu. Máme systematický plán celkové reformy, jednotlivé kroky však mají své pořadí. Aby věci dávaly smysl, musí se začít u dvou věcí: nezávislého soudnictví a spravedlivého volebního zákona. Když tyto dvě věci nebudou, revoluce nemá šanci uspět a nemůže se podařit vybudovat stabilní stát.

Co podle vás bude pro Libanon znamenat doslova surrealisticky působící návrat Saʽda al-Harírího do Serailu především v politickém a ekonomickém ohledu?

Harírího návrat je typickým projevem sebegenerujícího se korupčního systému. Dobře víme o bilionu dolarů, který byl v Libanonu rozkraden. Nejsme chudá země, ale jsme vyrabovaná země. Současný státní dluh činí 120 miliard dolarů. Pokud by se vrátila jen desetina rozkradených peněz, je po dluhu. Zadruhé je Libanon aktuálně bez valut. Co je v Libanonské bance, stačí Harírímu k popularitě tak na několik měsíců, než se peníze vkladatelů promrhají. Všichni odborníci se jednomyslně shodují na tom, že Libanon potřebuje napumpování 20 miliard dolarů, aby se dostal na kurz 4 tisíc libanonských liber za dolar. Že by kurz dolaru klesal kvůli Harírímu ve funkci, je politickou šarádou, kterou předvádí v koordinaci s guvernérem Libanonské banky. Je to hra v rámci zkorumpovaného politicko-finančně-vojensko-bankovního systému.

Libanon se od ostatních arabských států od svého založení odlišoval svobodou slova a projevu. Bejrút byl centrem svobodného arabského tisku. Dnes jsme ovšem svědky znepokojivého jevu, kdy jsou civilisté a občanští aktivisté tahání před vojenské soudy, což představuje jasné porušování ústavy a zásadní ohrožení veřejných svobod. Jaký je váš názor? A kdo je podle vás zodpovědný za tuto praxí, kterou některé politické a občanské organizace včetně Li Haqqí (Za svá práva) nazývají politikou represe a zavírání úst? Měli by se Libanonci obávat, že se jejich země postupně mění z demokratického státu na stát policejní?

Pokud se bavíme spolu zde u stolu, tak to tak můžeme říct. Pokud bych měl ale mluvit jako právník, nemohu říci, že by se odehrávaly nějaké nezákonnosti. Vojenské soudy jsou součástí našeho právního řádu a ústava neříká nic o tom, že by nemohly být zřízeny. Jsem pro jejich zrušení? V každém případě! Vojenské soudy mají být omezeny pouze na zločiny vojenského charakteru. Problémem je dodatek, který byl přijat v době Gházího Kanʽána, že voják, který spáchá nějaký přečin, jde před vojenský soud, byť by se to týkalo například toho, že zbil svoji ženu. Taková věc ale přeci nemá nic společného s jeho činností coby vojáka. Hrozí také nebezpečí, že kdokoliv zavadí jakkoliv o armádu, může před vojenský soud. Ano, tohle je třeba změnit a vojenský soud musí být vyhrazen pouze pro zločiny spjaté s terorismem, národní bezpečností a specifickými zločiny souvisejícími s vykonáváním funkce vojáka. Ptáte se, proč jsou aktivisté taháni před vojenský soud? Je to jednoduché, zákon pokládá zločiny proti vojákům během výkonu jejich povolání za spadající pod jurisdikci vojenského soudu. Text je zde jasný. Oni tvrdí, že na ně útočí při demonstracích, že po nich hází kameny a tak dále. Máte problém s armádou, spadáte pod vojenský soud. Druhou věcí ovšem je, že musíme čelit i standardním soudům, pokud jde o tzv. zločiny spjaté s projevem. Z jurisdikce se stal nástroj omezující svobodu projevu, protože lze leccos označit za pomluvu či nactiutrhání. Tím se vracíme k tomu, že potřebujeme nezávislé soudnictví, aby soudci a státní zastupitelé zvláště mohli soudit v souladu se svým svědomím, a nikoliv na politickou objednávku. Co se našich případů týče, ve všech nás státní zastupitelství zprostilo obžaloby, protože naše skutky dle nich spadaly do ústavou garantované svobody projevu. Díky tomu jsme vyhráli. Situace v tomto ohledu ještě není tak špatná. Znamená to však, že snad není nutná reforma soudnictví? Jak jsem řekl, potřebujeme nezávislou jurisdikci, zrušení imunit, potřebujeme zřídit další soudní dvory, potřebujeme mechanizaci. Revoluce se naprosto primárně zabývá soudnictvím, protože soudnictví je jedinou cestou, jak stíhat zkorumpované a zabezpečit svobody.

Lidé se tedy podle vás nemají strachovat z vývoje v této oblasti?

Současná situace není v tomto ohledu zdaleka nejhorší ve srovnání s minulostí. V sedmdesátých a osmdesátých letech vládl policejní bezpečnostní systém, naše otce pronásledovala známá 16. jednotka. Byly potlačovány odborářské demonstrace. Když později přišel syrský režim, vládl s železnou pěstí. V současnosti můžeme demonstrovat, pozvedat své hlasy a říkat, co chceme. Jediným problémem je, že některé bezpečnostní a armádní podsložky porušují zákon. Stává se, že je libanonský občan „unesen“, držen v izolaci od své rodiny a trvá dlouhé dny, než je předán státnímu zastupitelství. Proto jsme založili Asociaci právníků, který řeší tyto případy. Podáváme žaloby dokonce i proti soudní policii, pokud překročí zákon a zadržují lidi v rozporu s ním.

Předsedou Asociace právníků se během říjnové revoluce stal Mulham Chalaf. Jak hodnotíte coby právník jeho výkon?

Znám se s panem předsedou od roku 2015. Jednoho dne, když po mě byl vržen granát, mi pomohl dostat se z ulice. Oba dva jsme v podstatě dětmi demonstrací. Pan Chalaf je vzdělaným, sofistikovaným, revolučně a vlastenecky naladěným self-made manem, který se vyznačuje všemi ušlechtilými vlastnostmi. Proto jednoznačně zvítězil na pozici předsedy. V ní zůstává i nadále vlastencem, ale jeho vedení je ještě moudřejší, je předsedou v každém ohledu. Stará se o revoluční právníky? Bezpochyby. Sleduje spolu s výbory podmínky zatčených? Samozřejmě. Provádí reformy v rámci Asociace? Naprosto. Co je ale jeho nejvýznamnějším úspěchem, je schválení úprav článku 47 trestního zákoníku. Po jejich aplikaci má zadržený právo na přítomnost právníka, a to i během všech výslechů. Ty musí být navíc nahrávány, a jakýkoliv výslech, z něhož není záznam, může být pokládán za neplatný. To je jeden z největších úspěchů revoluce a Asociace právníků vedené panem předsedou Mulhamem Chalafem.

V únoru 2019 oznámil poslanec a člen bloku odporu „al-Wafá“ Hasan Fadlulláh, že disponuje oficiálními dokumenty, které by v případě adekvátního právního postupu přivedly k odpovědnosti vysoké politické představitele včetně těch dosud aktivních. Co nebo kdo dle vašeho názoru přispívá k paralýze soudnictví v oblasti boje proti korupci a stíhání politických představitelů?

Ty dokumenty tehdy byly předány jurisdikci, konkrétně hlavnímu finančnímu prokurátorovi. Tady se ale vracíme k tomu, co jsem už řekl. Hlavní finanční prokurátor jednoduše nemá možnost stíhat bývalého premiéra. Třetí komora Trestního kasačního soudu a Obecný úřad kasačního soudu vydaly v roce 2003 dvě judikatury, v nichž se praví, že ministr či prezident, který se dopustí trestné činnosti, může být trestně stíhán, doslova: „…má stanout před Soudní radou pro zanedbání pracovní povinnosti.“ Jenže navíc i když spáchá trestný čin, který nemá přímou spojitost s výkonem jeho funkce, je Soudní rada považována za kompetentní zkorumpovaného prezidenta či ministra soudit. Bohužel se však tyto dvě judikatury nevztahují na státního zástupce, a ten trval na tom, že zločiny prezidentů a ministrů spadají pod autoritu Nejvyšší rady pro odpovědnost prezidentů a ministrů. To zabránilo tomu, aby byl stíhán Fuʼád as-Sinjúra. Zde leží důvod, proč politická moc všemi prostředky brání nezávislému soudnictví. Státní zástupce je vybírán, aby sloužil zájmům politiků a řídil se jejich zadáním. Kdyby zde nebyla imunita, bývalý premiér Sinjúra by byl dnes zatčen. Jenže, ačkoliv není nevinný, hlavní finanční prokurátor nemá dle libanonské ústavy pravomoc hnát k odpovědnosti prezidenty a ministry, byť už jsou dávno pryč z funkce.

V červenci letošního roku jste spolu s dalšími prominentními právníky a aktivisty oznámili, že libanonská jurisdikce rozhodla o zadržení majetku guvernéra Libanonské banky Rijáda Salámy. Můžete nás s touto kauzou blíže seznámit?

Dospěli jsme na základě studia složek Libanonské banky a dalších dokumentů, které jsme obdrželi, k závěru, že Rijád Saláma jednal v rozporu s měnovým a úvěrovým zákonem, porušil trestní zákoník, a musí být stíhán. Podali jsme spolu se sedmi dalšími právníky a jedním novinářem přímý podnět Trestnímu soudu v Bejrútu, že došlo k závažným trestným činům. Bylo stanoveno slyšení, jehož jsme se zúčastnili, a došlo k odložení kauzy na začátek příštího roku. V důsledku této naší aktivity jsme utrpěly velké škody, neboť byly zadrženy naše peníze. To nás ovšem přivedlo k myšlence, že by měl být zadržen majetek také Rijádu Salámovi, k čemuž ovšem bylo potřeba odvážného soudce. Měli jsme velké štěstí, že z osmi možných soudců dostal naši kauzu Fajsal Makkí. Prostudoval náš podnět, v němž byly samozřejmě nedostatky, a radil nám, co je třeba doplnit a poupravit. Pracovali jsme na tom více než měsíc v utajení, což bylo možné, neboť žádost o preventivní zabavení majetku jde v této fázi projednávat mezi žadatelem a soudem bez vědomí majitele daného majetku. Poté bylo vydáno rozhodnutí. Šlo nám o to ukázat, že se Saláma dopustil trestné činnosti, a motivovat ostatní, aby se připojili se žalobami, že je možné uspět. Kdyby se k nám Libanonci připojili, mohl dnes čelit tisícům žalobám, a určitě bychom zvítězili nad jeho autoritou. Jenže Libanonci jsou už celkově frustrovaní, a tak Saláma nyní čelí jedné kauze, a ne tisícům soudních sporů. Dne 2. prosince vydá soudce další rozhodnutí stran jeho majetku. Chtěl bych prostřednictvím vašich stránek vyzvat každého libanonského občana, který byl působením Rijáda Salámy poznamenán, aby podal žalobu kvůli spáchání trestné činnosti a požadoval zabavení jeho movitého i nemovitého majetku.

Domníváte se, že se aktuální šetření prováděné společností Alvarez & Marsal může dotknout právě Rijáda Salámy a dalších velkých ryb?

V principu si nemyslím, že by tu bylo zapotřebí auditu. Zločiny Rijáda Salámy jsou jasné, přinejmenším porušení měnového a úvěrového zákona, kdy bylo v jeho pravomoci poskytnout státu pouze 10 procent uložených prostředků, a to schválení Ústředním výborem Libanonské banky. On ale místo toho poskytoval celých 90 procent. To je samo o sobě obrovský skandál. Zneužil důvěru lidí a vyplundroval naše peníze. Dále je tu záležitost finančního inženýrství. Máme kopii posudku vládního komisaře v Libanonské bance, který potvrzuje, že guvernér neprováděl finanční inženýrství, protože páchal trestnou činnost. To bude mít vážný dopad pro libanonskou ekonomiku. Rijád Saláma páchal zločiny ve prospěch asociace bank a určitých stran a médií. Jsou případy mediálních institucí, které obdržely finanční prostředky v hodnotě 50 milionů dolarů.

To jim dával darem?

Ne, nabízel jim úvěry na 50 milionů dolarů s omezeným úrokem na dobu dvaceti či třiceti let. Jde o druh úplatku, který praktikoval s mnoha politiky, aby se celé ty roky udržel ve své pozici. Řada soudců, ministrů a poslanců má bankovní prostředky v hodnotě miliard libanonských liber. Vše jsme odhalili, a budeme o tom mluvit před Trestím soudem v Bejrútu.

Minulý týden jste na svém facebookovém profilu uvedl, že jste terčem mnoha útoků ze strany příznivců Hizballáhu, kteří vás obviňují, že jste agentem zahraničních ambasád a příjemcem jejich peněz. Vedle toho se ale do vás na druhé straně navážejí skupiny kolem Hnutí Budoucnost, Libanonských sil, Pokrokové socialistické strany a dalších, že jste naopak agentem Hizballáhu, protože jste na nedávné „Konferenci národní spásy“ obhajoval jejich arzenál sloužící odporu proti izraelskému nepříteli. Jak si vysvětlujete široce rozšířený fenomén obviňování ze zrady a agentství. Přispívá podle vás k dalšímu rozdělení libanonské společnosti a šíření nenávisti mezi příslušníky jednoho národa? Považujete tento fenomén za nebezpečný, a co byste případně doporučoval k jeho řešení?

Jak jsem řekl, spory v Libanonu jsou ideologické povahy ve smyslu toho, že člověk cítí sounáležitost v první řadě se svojí náboženskou skupinou, konfesí, a cizím státem, který jeho konfesi sponzoruje. Lidé vyšli do ulic, protože trpěli, přitom se ale nevzdali svých konfesionálních a regionálních idejí. Došlo k povstání, ale nikdo z nás až na málo výjimek při něm nesundal svůj konfesionální dres. Vedle toho zde byla spousta amatérů, kteří se shlédli v herectví, a vyžívali se v mediálních výstupech. To ale není revoluce. Revoluce je o obětování se. Říkám to od teď jasně: kdokoliv chce mluvit o revoluci, ať mi sdělí, co revoluci osobně přinesl. Kolika demonstrací se účastnil? Kolik jich organizoval? Kolikrát byl zatčen? Kolik na revoluci vynaložil z vlastní kapsy? Řekněte my, vy „revolucionáři“, co za sebou máte, a také jestli jste se zřekli vašich konfesionálních a regionálních sentimentů. Problém s touto falešností se přesunul z domovů do ulic a následně na konference. Pokud jde o tu, o které mluvíte, byl jsem na ni pozván coby obyčejný člověk, abych reprezentoval skupinu v rámci hnutí. Nejprve proběhly úvodní proslovy, poté byli účastníci rozděleni do tří sálů, v každém se měly probírat oblasti práv, svobod a politiky. Vybral jsem si, že budu participovat na politické debatě, a překvapilo mě, že se skládá z pěti tematických okruhů: občanského státu, vlády a jejích forem, neutrality, obranné strategie a mezinárodních rozhodnutí. Uvažoval jsem, že pohovořím o důležitém tématu, kolem nějž panují neshody. Byl jsem zticha a tři a půl hodiny jen poslouchal. Diskuze části soudruhů a přátel se pohybovala silně pod úrovní. Bavili se o občanském státu, přitom neměli představu, co občanský stát je. Revolucionáři chtěli „fundovaně“ diskutovat témata, která si žádají specialisty. Někteří lidé se tam vyslovovali pro občanský stát a přitom se stavěli proti občanským sňatkům. Taková tedy byla atmosféra akce, o níž jsem se domníval, že půjde o konferenci intelektuálů. Bylo to surrealistické a bolelo to. Jsme jenom lidé, a šlechtí nás, když si uvědomujeme vlastní limity. Nejsem doktor, tak přece nikam nepůjdu diskutovat o medicínských tématech. Stejně tak bych neměl chodit diskutovat o konceptu občanského státu, pokud nechápu libanonskou ústavu a nevím význam zákonů a svobod. Ze 4 hodin konference se více než 3 hodiny probíral občanský stát a vláda. Z přítomných 60 lidí si jich 15 uzmulo prostor, bez ustání mluvili, a když se někdo jiný vložil, po dvou minutách jej nekompromisně přerušili. Nechtěli nikoho pustit ke slovu. Na témata neutrality, zbraní a mezinárodních rozhodnutí zbyla pouhá půlhodina. Když chtěl někdo přednést odlišný názor, okamžitě to bojkotovali, byť je předtím nechali ostatní nepřerušovaně mluvit. Chovali se dětinsky. Mluvili o tom, že je třeba přivést mezinárodní komunitu, aby je chránila před hnutím odporu. Odmítali vůbec diskutovat o principu neutrality. Neutralita je zakotvená v libanonské ústavě a mezinárodních konceptech. Neutrality ale nemůžete dosáhnout coby okupovaná země. Když je vaše země obsazená, nemůžete mluvit nestranně. Musíte mluvit o osvobození a vyzbrojení libanonské armády. Musíte tlačit na vládu, aby ji vyzbrojila. Nemůžete mít 80 kilometrů otevřených hranic s izraelským nepřítelem, který okupuje část vaší země. Nemůžete požadovat demilitarizaci hnutí odporu, když je vaše armáda bezbranná. Jak bylo zřejmé, že dochází ke kontroverzi, odmítli, abychom mohli vyjádřit svůj názor. Chtěli vydat stanovisko, že jsme pro demilitarizaci hnutí odporu, pro neutralitu, a pro zbraně výhradně v rukou libanonské armády. Ano, souhlasíme s nimi, ale zde je třeba postupovat krok za krokem, ne takto podněcovat občanskou válku v zemi. Nejsou schopni dosáhnout ani toho nejmenšího, a požadují odzbrojení Hizballáhu? Známe svoje limity, co se týče tohoto tématu. Nakonec, tyhle strany mají podporu nějakých 70 procent Libanonců a představují významnou regionální sílu. Nemůžou se chovat dětinsky. Kdo jsou, abyste požadovali odzbrojení Hizballáhu? Jaký je jejich vliv v oblastech šíitského dua? Jsou součástí velké regionálního konfliktu v této zemi. Celý problém na konferenci způsobilo jejich odmítání, bojkot ostatních, omezování diskuze na pár minut, bránění ve volném projevu. Na konec to celé explodovalo a výsledek byl, jaký byl.

Koncem srpna varoval francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian před hrozícím „zánikem libanonského státu“ v důsledku praktik jeho politiků. Je dle vašeho názoru Libanon opravdu na pokraji kolapsu, nebo byla ministrova slova přehnaná?

Byla neuvěřitelně přehnaná, a to z toho důvodu, že Libanon se ještě ani nedostal do stádia, kdyby šlo fakticky o stát v pravém slova smyslu. Kdyby chápal místní politiku, nemohl by to říct. Jsme oblastí rozdělenou na množství konfesionálních farem, z nichž každá má svého farmáře. Farmáři jsou spolu ve shodě na formě autority, plundrují vlastní farmy a udělují instrukce svým stádům. To je naše realita. Žijeme v kantonech a nedospěli jsme do stádia budování státu, ve kterém funguje právo, ústava, systém, předávání moci. Až budeme mít stát, pan ministr bude moci takto mluvit. Jsme součástí projektu, jehož cílem je posunout se od těchto farem metaforicky vyjadřujících konfesionalismus a regionalismus směrem k normální zemi. Je to ale dlouhá cesta.

Závěrem, jak vidíte budoucnost Libanonu za pět let?

Pět let je velice krátká doba. Může dojít k nějakým reformám a k dílčímu řešení bankovní situace. Dojde k recesi, zákony zůstanou jen inkoustem na papíře, konfesionální afiliace budou přetrvávat, partajní afiliace budou přetrvávat, vůdcovská logika taktéž. Nemyslím, že se během pěti let mnoho změní, až na určité reformy, které se nám podaří prosadit. Ohledně voleb není naděje, dokud bude přetrvávat starý zákon obnovující stále dokola tutéž autoritu. Upřímně, situace jde od špatného k horšímu. V nejlepším případě věci zůstanou, jak jsou, pouze s jistými vylepšeními a reformami.

مقابلة : مع الناشط المدني والسياسي والحقوقي المحامي حسن عادل بَـــزِّ ي

سيد حسن عادل بَـــزِّي، كنت من أوائل المشاركين فيثورة 17 تشرين” 2019، يوم خرج الناس بالآلاف مطالبين بإسقاط النظام السياسي الطائفي في لبنان واسترجاع أموال الناس المنهوبة ومحاكمة السياسيين الفاسدين، ما دفع رئيس الوزراء سعد الحريري آنذاك إلى الإستقالة، وبعد مرور سنة بالتحديد، وبعد التلاشي الشبه كلي للإنتفاضة نجد اليوم سعد الحريري مكلفا لتأليف الحكومة العتيدة وهدفها إنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والسياسية والإجتماعية التي لا تحصى، وسط كل ذلك، هل يمكن أن تشرح لنا ما الذي حدث؟ وبمعنى آخر، ما هي أبرز العوامل والأسباب التي أدت إلى التلاشي، وبالتالي فشل الإنتفاضة في تحقيق ولو هدف واحد من أهدافها؟

حسن عادل بَـــزِّي: الكلام الذي تسمعه مني هو كلام صريح جدا، فأنا لا أُدوِّر الزوايا، بدايةً، نحن في الشارع منذ العام 2011 في تحركات متفرقة، ومنذ هذا التاريخ ونحن نرفع الصوت، وفي العام 2015 كنا أول من نزل إلى الشارع عقب أزمة النفايات والتي نشأ عنها حراك واسع، وكانت ثمة أسباب أدَّت لإجهاضه، واستمرينا من أوائل 2016 إلى حين إلى حين اندلاع إنتفاضة 2019 في نشاطات دائمة ومستمرة كمجموعات عادية، ولكن دون زخم من الشارع، وفي 2019 كان لدينا نشاط عادي اقتصر على مظاهرة رمزية تضم ما بين خمسين وستين ناشطاً، وصادف أن حصل إشكال مع أحد الوزراء وسط ضغط شعبي بشأن ضريبةالواتس آبما دفع الناس إلى الشارع، وما لم نتمكن من تحقيقه وبكل صراحة، أولا هو أننا رفعنا شعارات خاطئة لجهة أننا لا نريد أن يكون هناك قائد للثورة وإنما نريد مجموعة تحدد الأهداف وتأخرنا كثيرا، ثانياً، الناس الذين نزلوا إلى الشارع جزء منهم يمثل المجتمع اللبناني بكل خلفياته وتوجهاته، يعني أن قوى 8 و14 آذار ومستقلين التقوا في الشارع كونهم يعانون الجوع، ولما حركهم زعماء 8 و14 آذار خسرنا الزخم الشعبي، والأمر بدأ بخطاب سماحة السيد حسن نصر الله، ولا أخفي عليكم، وإن كنت لا أرغب في الحديث مناطقيا، ولكن من حيث الأرقام، فإن أكثر 60 بالمئة من المتظاهرين كانوا من مناطق بعلبك والجنوب والضاحية، وبالتالي سحبهم من الشارع أفرغ الساحة كثيرا، أما من بقي من جمهور 14 آذار فبسبب أن لديهم أجندة سياسية تمثلت في دعم الثورة لتحقيق أهداف أحزابهم وليس أهداف الناس، وشكلوا جمعيات وهمية أطلقوا عليها أسماء بعض مجموعات الثورة وتسلقوا على الثورة وبدأوا بطرح شعارات سياسية وشتم السياسيين، ثم التصويب على النطاق الأيديولوجي الذي يمس أذهان الشعب اللبناني، ولا سيما ذاك الذي يمثل قدسية لدى بعض الفئات مثل سلاح المقاومة والعداء لإسرائيل، الأمر ساهم بحرف مسار إنتفاضة 17 تشرين، وكنا متفقين كعدد من المجموعات على إنشاء ما عرف بهيئة التنسيق وقتذاك، وطرحنا أهدافاً للثورة، ومنها، تشكيل حكومة إنقاذ تتولى إقرار قوانين إستقلال السلطة القضائية، رفع الحصانات، استعادة الأموال المنهوبة وإقرار قانون إنتخابي عادل يعتمد النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، هذه الأهداف التي كنا نسعى لها منذ سنوات طويلة كرسناها في الإنتفاضة، ولكن بدأت المحاربة من قوى 8 آذار بسحب جماهيرها، ومن قوى 14 آذار عبر إبقاء جماهيرها ولكن بمنع تحقيق الأهداف، هذا الأمر تسبب بنفور الناس الذين شهدوا صراعات سياسية في الشارع وأدى بالتالي إلى خروج الكثيرين.

وهل ثمة أسباب أخرى أيضا؟

حسن عادل بَـــزِّي: نعم، ثمة عامل ثانٍ أيضا للفشل تمثل في أن بعض الذين نزلوا إلى الشارع كانوا مدفوعين بأسباب شخصية، بمعنى تسخير الثورة أو بعض الساحات للظهور الإعلامي، وثالثاً هناك وسائل الإعلام لعبت دورا سلبيا جدا من خلال تظهيرها لأفكار الثورة كما يحلو لها، على سبيل المثال، نحن من المجموعات التي كان مركزنا دائما ساحة رياض الصلح تحديدا، في يوم من الأيام حرقنا العلم الإسرائيلي في ليلة واحدة خمس مرات والعلم الأميركي مرة واحدة، إعلام 14 آذار الذي كان متواجدا في الساحة لم يقم بتغطية هذا الحدث، على قاعدة أنه يبحث دائما عن الأصوات النشاز التي تصوب على المقاومة، وإعلام 8 آذار لم يغطِّ هذا الحدث أيضا، لماذا؟ لأن جمهوره كان الرافض الأساس للثورة، وبالتالي له مصلحة أن تبقى الثورة وكأنهاشيطان، ولنقل الأمور بـالمشبرح،أملوحزب اللهلا يناسبهما أن يخرج من الثورة أناس يقاتلون إسرائيل ويحرقون عَلَمَهَا، حتى لا يتعاطف جمهور الحزبين معنا.

يعني وجدتم أنفسكم بينمعسكرينإن صح التعبير؟

حسن عادل بَـــزِّي: 100 بالمئة، وهنا مسألة أيضا أن المواطن ليس لديه القدرة على البقاء أكثر في الشارع، ولذلك راهنوا على إطالة الأزمة في الشارع لإفقار الشعب، وبالتالي دفعه إلى الإستسلام، ويمكن أن تسأل هل فشلت الثورة؟ وهنا نقول نحن في الشارع منذ تسع سنوات ولا نزال، ولم ولن نيأس ومستمرون، سنواجه سعد الحريري؟ طبعا سنواجهه، لدينا مشاكل كثورة؟ نعم لدينا مشاكل وهناك خلاف أيديولوجي كبير، لأن الثورة ليست حزبا وإنما هي مجموعات من الشعب اللبناني ومن مختلف التوجهات، والإشكال الأساسي الذي نواجهه يتمثل في أن غالبية الشعب اللبناني عاش في ذهنية الإنتماء إلى الدولة الأجنبية الراعية للطائفة.

ومنذ إنشائه ككيان مستقل للأسف؟

حسن عادل بَـــزِّي: اللبناني ينتمي للطائفة وللمذهب ومن ثم ينتمي للوطن، لذلك، فالولاء الوطني موضوع صعب، وزرع الروح الوطنية اللبنانية في النفوس والتيتيشكل عنصرا مهماً في نجاح الثورة لا تزال في مرحلة البذور، وكي تصبح نبتة ترتفع وتشتد وتتجذر تتطلب وقتا طويلا، ومن يئس نفسه قصير، وثمة مقولة شهيرة لغيفاراإن درب النضال طويل وشاق، ومن تعب فليسترح، وتالياً لا يمكن أن تنجح ثورة في يوم أو سنة وسنتين، خصوصا وسط منظومة فساد عمرها أكثر من خمسين سنة، ونظام طائفي بدأ قبل هذه المنظومة، وتغييره بسنوات قليلة فيه نوع من الصعوبة، لا سيما في ظل قوانين تحمي السلطة، وقد تسألني كيف؟ نحن رفعنا قانون استقلال السلطة القضائية، لماذا؟ لأن القاضي في لبنان شبه موظف، فهو يعين بمرسوم ويتدرج ويُشكل بمرسوم، فهو شبه تابع، لذلك لا يمكن لهذا القاضي أن يلاحق السلطة السياسية وفسادها، وخصوصا النائب العام التمييزي والنائب العام المالي والتفتيش المركزي، جميع هؤلاء يُعينون بمرسوم من مجلس الوزراء، فعلى سبيل المثال إذا أراد قاض أن يحاكم رئيس الحكومة يجتمع مجلس الوزراء ويقيله، ولذلك لا يمكن إنجاز إصلاح وثورة دون قضاء مستقل، فضلا عن ذلك هناك حصانات الوزراء والنواب، وحتى القاضي المستقل لا يمكنه أن يحاسب رئيسا ووزيرا، لأن هؤلاء يخضعون لمحكمة خاصة تعرف بـالمجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، وهذه المحكمة سلطة الإتهام فيها ثلثان من مجلس النواب، وإذا المجلس اتهم، فالحكم سيصدر من هيئة مؤلفة من ثمانية قضاء وسبعة نواب، فعمليا هناك حصانة كبيرة للرؤساء والوزراء، لذلك كان مطلب الثورة رفع الحصانات.

وماذا عن استعادة الأموال المنهوبة؟

حسن عادل بَـــزِّي: لا يمكن استعادة الأموال المنهوبة من وزير ورئيس عليهما حصانة، لدينا خطة ممنهجة للإصلاح، ولكن إذا أردت أن تبني وطنا عليك أن تبدأ بأمرين: قضاء مستقل وقانون انتخابي عادل.

يعني تمهيد الطريق لتجديد الثورة؟

حسن عادل بَـــزِّي: ما ذكرته هو من أجل نجاح الدولة التي نسعى إليها كثورة، إذ لا يمكن نجاح ثورتنا دون إقرار قانونين هما المدخل لقيام الدولة.

برأيك، كيف ستؤثر العودة السوريالية لسعد الحريري إلى السراي على البلاد، خصوصاً من الناحيتين السياسية والإقتصادية؟

حسن عادل بَـــزِّي: ما يميز الثورة أن فيها طاقات علمية كبيرة، ونحن نعلم أن سعد الحريري لم يعد إلى الحريري، والحقيقة أن سعد الحريري أعادته المنطومة الفاسدة إلى الحكومة، والمنظومة تستولد ذاتها بشكل مباشر، ومن ضمن الملفات التي نتابعها هناك في لبنان ألف مليار دولار من الأموال المنهوبة، ولبنان ليس دولة فقيرة، لبنان دولة منهوبة، الدين العام الحالي 120 مليار دولار، وبالتالي باستعادة 10 بالمئة من المال المنهوب يمكن تسديد الدين العام، هذا أولا، ثانيا، في لبنان ليس ثمة عملة صعبة حاليا، وما هو موجود في مصرف لبنان لا يكفي لرفعقيمة الحريريشعبيا لأكثر من أشهر معدودة، بعد أن بدّد أموال المودعين، وكل الخبراء أجمعوا على أن لبنان يحتاج لضخ مبلغ 20 مليار دولار دفعة واحدة ليحصل على دولار بسعر أربعة آلاف ليرة، وفكرة أن يهبط الدولار بوجود الحريري هي لعبة سياسية يقوم بها بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، هي لعبة من هذه المنظومة، وهي منظومة مصرفية سياسية مالية عسكرية فاسدة.

لبنان هذه الجمهورية التي تميزت عن غيرها من البلدان العربية منذ تأسيسها بحرية الكلمة والتعبير، وكانت بيروت منبر الصحافة العربية الحرة، نرى اليوم ظاهرة مقلقة متمثلة باستدعاء المدنيين والمدنيات من ناشطين إلى المحاكم العسكرية والتي بحسب القانون تعتبر مخالفة للدسور، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على الحريات العامة، ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ ومن هي بحسب علمكم الجهات المسؤولة التي تقف وراء هذه السياسات التي وصفتها بعض التنظيمات السياسة والمدنية ومن بينهالحقيبسياسة القمع وكم الأفواه؟ بل أكثر من ذلك، هل على الشعب اللبناني أن يقلق من أن وطنه يتحول تدريجيا من دولة ديموقراطية إلى دولة بوليسية؟

حسن عادل بَـــزِّي: شعبياً يمكن أن أقول هذا الكلام، لكن إذا أردت الحديث بصفتي محامٍ لا يمكن أن أتحدث عن أمر غير قانوني، لا، المحكمة العسكرية موجودة بقانون، وبالتالي الدستور لم يذكر أنه لا يمكن إنشاؤها، أنا مع إلغائها؟ حتماً أنا مع إلغائها، وأنا مع حصرها فقط في جرائم العسكريين، أما التعديل الذي حصل على أيام غازي كنعان واعتبروا فيه أن المحكمة العسكرية تختص بأي نزاع يتعلق بالعسكري أثناء أداء وظيفته، يعني أن عسكريا ضرب زوجته يحول إلى المحكمة العسكرية، هذا أمر لا علاقة له بالوظيفة، وهنا كان الخطر، ليكون أي شخص يمس الجيش بكلمة عرضة للمحاكمة في محكمة عسكرية، نعم الأمر يحتاج إلى تعديل، على أن تبقى هذه المحكمة مختصة فقط بجرائم الإرهاب والعمالة والأمن القومي وجرائم العسكريين الخاصة الناشئة عن الوظيفة، هنا ليس ثمة إشكال، وهنا تسألني لماذا يتم تحويل الناشطين على المحكمة العسكرية؟ لأنه بكل بساطة، قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات يعتبران أن الجرائم الواقعة على العسكريين أثناء قيامهم بمهامهم هو من اختصاص المحكمة العسكرية والنص هنا واضح، وهم يعبرون أن الصدام معهم في التظاهرات أو رشقهم بالحجارة أو أو أو، فبالتالي أنت هنا لديك مشكلة مع العسكري، وهنا ينطبق حكماً الإحالة على المحكمة العسكرية. أما الجرائم الثانية التي تحدث معنا نُحال فيها على القضاء العدلي، وهنا أود التوقف عند جرائم التعبير، وقد جعلوا من القضاء سيفا مسلطا على الأحرار وتتم الإحالة إلى القضاء العدلي بجرائم القدح والذم، هنا نعود للمشكلة الأولى التي تحدثنا عنها، وهي أننا بحاجة إلى قضاء مستقل، حتى يتمكن القاضي، وخصوصا في النيابة العامة من أن يدعي بضميره وليس بأمر السياسي، خصوصا قضاة الملاحقة حيث يتم تقاسم أسمائهم وطوائفهم بين السلطة السياسية ليؤمِّنوا أن النيابات العامة تحت سلطتهم، النيابات العامة تدعي، وللأمانة مرّ في قصر عدل بيروت قضاة أحيلت لهم الدعاوى، كل الدعاوى التي قُدمت من النيابة العامة ضدنا كلها سقطت والقضاء حكم بإبطال التعقبات، واعتبر أن كل ما قمنا به هو نوع من التعبير المحمي دستورا، وبالتالي انتصرنا، وهنا ترى أن قضاة الحكم لا يهتم بهم عادة السياسيون، لأن هؤلاء تهمهم مراكز التحقيق والنيابات العامة، نحتاج إلى إصلاح قضائي؟ حتماً، وكما أسلفت نحتاج إلى قضاء مستقل، إلى رفع الحصانات، نحتاج أكثر لبناء قصور عدل، نحتاج للمكننة، لأن تركيزنا الأول كثورة على القضاء، لأننا ندرك أن القضاء هو الحل لملاحقة الفاسدين وحماية الأحرار.

هل ترى أن لا حاجة للقلق حيال ما شهدنا ونشهد في هذا المجال؟

حسن عادل بَـــزِّي: الواقع الذي نعيشه اليوم ليس أسوأ من الذي كنا نعيشه من قبل، ففي السبعينيات والثمانينيات كان النظام الأمني بوليسيا، وكانت هناك فرقة الـ 16 التي كانت تلاحق آباءنا، وكان هناك قمع للتظاهرات العمالية، ثم جاء النظام السوري لاحقا وحكم بقبضة حديدية، في الوقت الراهن نتظاهر ونرفع صوتنا ونقول ما نريد، ولكن الإشكال الوحيد أنه في بعض المطارح هناك مخالفة للقانون من بعض الأجهزة الأمنية، مثل مخابرات الجيش، شعبة المعلومات والأمن العام، حيث يتمخطفالمواطن اللبناني المتظاهر وإخفاؤه عن أهله وعدم تسليمه إلى النيابة العام إلا بعد أيام طويلة خلافا للقانون، ولذلك أنشأنا كنقابة محامين خلية لملاحقة الملفات، ونتقدم بدعاوى حتى ضد الضابطة العدلية في حال خالفت القانون واحتجزت خلافا للقانون.

في هذا السياق، ما هو رأيك بنقيب المحامين ملحم خلف الذي فاز بمنصبه خلال فترة انتفاضة تشرين؟ وكمحام، هل لديكم ملاحظات تتعلق بأدائه؟

حسن عادل بَـــزِّي: شهادتي بسعادة النقيب مجروحة، وقد تعرفت إليه في العام 2015 كزميل محام، وأتذكر في يوم من الأيام رُميت عليَّ قنبلة، والنقيب سحبني من الشارع، وأنا والنقيب أولاد تظاهرات في الأساس، والنقيب إنسان عصامي ومتعلم وراق وثوري ووطني ويتمتع بكل الصفات النبيلة، لذلك، وأثناء الإنتفاضة حقق فوزا ساحقا، فاز نقيب الثورة ولكن الآن هو نقيب المحامين، لذلك النفس الوطني ما زال مستمرا، ولكن قيادته حكيمة أكثر، وطالما هو نقيب يتصرف كنقيب، نعم يهتم بالمحامين في الثورة، أكيد، ويتابع مع اللجان أوضاع الموقوفين، أكيد، قام بإصلاحات داخل النقابة، أكيد، وأهم إنجاز الآن يتعلق بالمادة 47 من الأصول الجزائية والتي أقرت، واليوم بدأ تطبيقها وصار المدعى عليه من حقه أن يكون معه محام في المخفر وحتى في الإستجواب، وأي استجواب ما عاد يمر دون محام، بل أكثر من ذلك يجب أن يكون مصورا، وأي محضر استجواب دون تصوير من الآن فصاعدا يمكن إبطاله، وهذا من إنجازات الثورة ونقابة المحامين وعلى رأسها سعادة النقيب ملحم خلف.

في شباط (فبراير) 2019 أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن امتلاكه مستندات ووثائق رسمية إن سلكت مسارها القانوني الصحيح ستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم، جاءت إنتفاضة تشرين ومن ثم تلاشت، ولا تزال المستندات والوثائق مجهولة المكان والمصير، برأيكم ما هي الأسباب أو الجهات الرئيسية التي ساهمت في شل السلطة القضائية في موضوع محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين والسياسيين الكبار؟

حسن عادل بَـــزِّي: أولا، هذه المستندات سُلمت إلى القضاء، إلى النائب العام المالي، ولكن هنا نعود إلى ما ذكرناه آنفا، فالنائب العام المالي لا يملك صلاحية الادعاء على رئيس حكومة سابق، محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الثالثة) والهيئة العامة لمحكمة التمييز في عام 2003 قدمتا اجتهادين، فقالتا إن الوزير أو الرئيس الذي يقترف جرما جزائيا يمكن ملاحقته من قبل القضاء العدلي الجزائي لأن النص يقوليحاكم أمام المجلس العدلي بالإهمال الوظيفي، أما إذا ارتكب جرما جزائيا، هذا الجرم ليس ناشئا عن الوظيفة، واعتُبر في هذين الإجتهادين أن القضاء العدلي يختص بملاحقة الوزير والرئيس الفاسد، ولكن للأسف هذين الإجتهادين لم يأخذ بهما النائب العام التمييزي، وهو أصر على أن جرائم الوزراء والرؤساء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الأمر الذي حال دون ملاحقة فؤاد السنيورة، ومن هنا تعلم لماذا السلطة السياسية تقاتل لمنع القضاء المستقل، وعلى أن النائب العام التمييزي يتم تعيينه لتمرير أوامر وتعليمات السلطة السياسية، لأنه إذا حاكم الرئيس السنيورة بمرسوم واحد يقيلونه، لذلك وللأسف هذا البلد الإصلاح فيه يحتاج إلى إصلاح قضائي، ولو لم تكن هناك حصانات لكان الرئيس السنيورة اليوم موقوفا، هو ليس بريئا ولكن كل ما في الأمر أن النائب العام المالي، وبحسب الدستور اللبناني، لا يملك صلاحية ملاحقة رئيس حتى ولو أصبح رئيسا سابقا، ولا الوزير ولو أصبح وزيرا سابقا.

في تموز (يوليو) 2020 أعلنت بالتعاون مع محامين وناشطين بارزين عن قرار القضاء اللبناني بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هل يمكن أن تعطينا معلومات أوفى عن حيثيات ونتائج هذه الدعوى؟

حسن عادل بَـــزِّي: نحن اعتبرنا من خلال دراسة ملف مصرف لبنان وحصولنا على بعض المستندات أن حاكم مصرف لبنان خالف قانون النقد والتسليف، وخالف قانون العقوبات، وقلنا إنه لا بد من ملاحقته، تقدمنا لدى محكمة جزاء بيروت بشكوى مباشرة سبعة محامين وصحفي، وقلنا إنه بالأدلة اليقينية أنه يقترف جرائم جزائية كبيرة، وتم تعيين موعد جلسة وحضرناها، والآن أرجئت إلى مطلع السنة القادمة، وبناءً على هذه الدعوى الجزائية وعلى المستندات المقدمة وبناء على إثبات أننا مودعون لحق بنا ضرر كبير من سياساته وتعاميمه، أدت إلى حجز أموالنا، هذا الضرر أتاح لنا فكرة أخرى لجهة التقدم بطلب الحجز على أملاكه، وبالفعل، كان الأمر يحتاج لقاض جريء، ومن حسن حظنا ومن أصل ثمانية قضاء في نفس المحكمة التي تحجز جاء ملفنا عند قاض هو القاضي فيصل مكي، طبعا درس الملف وكان هناك نواقص، وكلفنا أكثر من مرة بأن نتمم النواقص، ولأكثر من شهر ونحن نخوض هذه التجربة وسط أجواء من التكتم، لأن الحجز الإحتياطي يتميز بأنه معاملة بين طالب الحجز والمحكمة، والمحجوز عليه ما يزال لا يعلم، خضنا شهرا من التكتيك وتنفيذ قرارات القضاء لحين صدور قرار بالحجز الإحتياطي، نحن حجزنا لأجل ديوننا التي قدرناها بـ 200 ألف دولار، لكن العبرة كانت من أجل إثبات أنه مجرم جزائي ودعوة الآخرين للتقدم بدعاوى وبأنه بإمكانكم أن تنجحوا، ولو الشعب اللبناني خاض هذه التجربة معنا، وتقدمنا بأكثر من ألف دعوى في لبنان ضده لكنا حتما انتصرنا على هذه السلطة، ولكن للأسف هذا الشعب دائما يعمل بنفس الإحباط، لذلك رياض سلامة يعتبر نفسه الآن أنه يواجه دعوى واحدة بدلا من ألف دعوى وحجزا واحدا بدلا من ألف حجز، لغاية تاريخه في 2 كانون الأول (ديسمبر) سوف يصدر بموضوع الحجز، إما يبقي القاضي على أملاكه وإما يرفع عن أملاكه، ننتظر الأمر، ولكن أتوجه من خلالكم لكل مواطن لبناني متضرر له الصفة أن يتقدم بدعوى لمخاصمة رياض سلامة جزائيا والحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة.

بالحديث عن حاكم مصرف لبنان، هل تعتقد أن التحقيقات المالية الجنائية التي تقوم بها حاليا شركة Alvarez & Marsal سوف تطال رؤوسا كبيرة من ضمنها رياض سلامة؟

حسن عادل بَـــزِّي: بالمبدأ أنا لست محتاجا لهذه الشركة للتدقيق، فرياض سلامة جرائمه قائمة، أقله أنّ قانون النقد والتسليف واضح لجهة أن له الحق أن يعطي الدولة بموافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان فقط 10 بالمئة من الأموال المودعة لديه، هو أعطى 90 بالمئة، لذلك، هذه المسألة وحدها فضيحة، بدد أموالنا وأساء الأمانة، ثم هناك موضوع الهندسة المالية، هناك مطالعة لمفوض الحكومة في مصرف لبنان ولدينا نسخة عنها، تؤكد على أنك يا حاكم مصرف لبنان لا تقوم بهذه الهندسات لأنك تقترف جرائم جزائية وهذا الأمر سوف تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني، ورياض سلامة اقترف جرائم مالية لصالح المصارف وجمعية المصارف وبعض الأحزاب وبعض وسائل الإعلام، هناك مؤسسات إعلامية حصلت على تسهيلات مالية بقيمة 50 مليون دولار.

أليست عبارة عن هدايا؟

حسن عادل بَـــزِّي: لا، يقدم لهم عقدا بخمسين مليون دولار بفائدة مخفضة وعلى مدى عشرين أو ثلاثين سنة، هذا نوع من الرشوة، وهذا ما فعله مع كثير من السياسيين ليستمر بمركزه لسنوات طويلة، وتجد أن كثيرا من القضاة والوزراء والنواب لديهم تسهيلات مصرفية بمليارات الليرات، كلها كشفناها وسيأتي الحديث عنها أمام محكمة جزاء بيروت.

منذ أقل من أسبوع ذكرتَ على صفحتك فيفيسبوكأنك تعرضت لكثير من الشتائم من جمهورحزب اللهحيث تم اتهامك بأنكمأجور وعميل سفارات، هذا بالإضافة إلى تخوينك من مجموعاتتيار المستقبلوالقوات اللبنانيةوالإشتراكيوغيرهم، لأنك وبحسب هذه المجموعاتعميللـحزب اللهبسبب دفاعك عن سلاح المقاومة ضد العدو الإسرائيلي في مؤتمر عقد مؤخرا تحت عنوانمؤتمر الإنقاذ الوطني، هل من الممكن أن تشرح لنا سبب الانتشار المستشري لظاهرة التخوين وهي ظاهرة من شأنها تعميق الانقسام الأيديولوجي في المجتمع اللبناني وترسيخ ونشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد؟ وبمعنى آخر، على من تقع المسؤولية حيال هذه الظاهرة الخطيرة؟ وهل من دواء لهذا الداء؟

حسن عادل بَـــزِّي: مر في كلامي أن الخلاف في لبنان خلاف أيديولوجي، لجهة أن الشخص ينتمي للمذهب والطائفة والدولة الراعية للطائفة، لذلك كل شخص نزل إلى الشارع نزل لأنه موجوع، ولكن لم يتخلَّ عن أفكاره الطائفية والمناطقية، هي إنتفاضة لكن أحدا منا لم يخلع ثوبه الطائفي ما عاد قلة قليلة، وهناك كثير من الناس هواة نزلوا واعتبروا أنفسهم أصبحوا ممثلين ويحبون التصوير والظهور الإعلامي، هذه ليست ثورة، الثورة تضحيات وأنا كتبت أنه من الآن فصاعدا من يريد التحدث بالثورة أن يقول لي ماذا قدم للثورة وبكم مظاهرة شارك وكم مظاهرة نظم؟ كم مرة تعرض للتوقيف؟ ماذا دفعت من جيبك الخاص للثورة وليس كم قبضت؟ أعطني جردة الحساب هذه لأسميك ثائرا، هل تخليت عن انتمائك الطائفي والمناطقي؟ هذه الإشكالية إنتقلت من البيوت إلى الشارع وثم على المؤتمرات، وما حصل في موضوع المؤتمر أنني كنت مدعوا كشخص عادي أمثل مجموعة في الحراك، وكانت هناك في المؤمر كلمات تمهيدية، ثم تم تقسيم الحضور على ثلاث قاعات كل واحدة فيها محور حقوقي وحريات وسياسة، واخترت المحور السياسي للمشاركة فيه، وفوجئت أنه مؤلف من خمسة عناوين: الدولة المدنية، الحكومة وشكل الحكومة، الحياد، الإستراتيجية الدفاعية والقرارات الدولية، واعتبرت أني سأتحدث في الموضوع المهم والذي فيه خلاف، سكتت وبقيت ثلاث ساعات ونصف الساعة أستمع، وبقي النقاش من بعض الرفاق والأصدقاء دون المستوى، وهم يناقشون الدولة المدنية ولا يعرفون ماهية الدولة المدنية، فكيف للثائر مناقشة هذه المواد وهي بحاجة لأشخاص ذوي اختصاص، لدرجة أن بعض الأشخاص صوتوا مع الدولة المدنية ولكن ضد الزواج المدني، فهذا كان جو المؤتمر، مشهدا سورياليا ومؤلم، قلا تعتقد أنه مؤتمر مثقفين، نحن أقل الناس، ولكن رحم الله امرئ عرف حده ووقف عنده، فلا يمكنني مناقشة أمور طبية ولست طبيبا، ولا أستطيع مناقشة مفهوم الدولة المدنية ولا أفقه في الدستور اللبناني، وماذا تعني القوانين والحريات، لذلك، تم استهلاك وقت المؤتمر 4 ساعات ومنها 3 ساعات على الدولة المدنية والحكومة، بين 60 شخصا فيهم أكثر من 15 كرروا مرارا الحديث، وهؤلاء الأشخاص معروفون كلما حاول أحدهم المداخلة يقاطعونه، والمداخلة مدتها دقيقتين، فهم يريدون الكلام ويمنعون غيرهم، وظللنا صامتين، حتى قررت إدارة المحور أن تحصر نقطة الحياد والسلاح والقرارات الدولية بنصف ساعة فقط،سلق، لأجل الإعلام، ورغم ذلك تدخل هؤلاء الأشخاص وغيرهم، وصاروا كلما حاول أحدهم إبداء رأيه التطاول عليه، وهذا الأمر أدى إلى أنه من جهة، من العيب مقاطعة الآخرين، ثانيا، استهلكت 4 ساعات تتكلم ولم يقاطعك أحد، ولا زلت تقوم بهذا العمل الصبياني، وثالثا أخذوا الكلام لموضوع استجلاب المجتمع الدولي لحمايتهم ضد المقاومة، رفضوا مبدأ الحياد فقط دون نقاش، فالحياد بالدستور اللبناني والمفاهيم الدولية، لا يمكن أن يتم الحياد لدولة محتلة، أنت أرضك محتلة لا يمكن أن تتكلم بالحياد، المطلوب منك الكلام عن التحرير وتسليح الجيش اللبناني، حض الحكومة على التسليح وأن تجد من يمنع الحكومة من تسليح الجيش اللبناني، لا يمكن ولديك حدود مكشوفة على طول 80 كيلومترا مع العدو الإسرائيلي الذي يحتل جزءا من أرضك، ولديك قوة تطالب بسحب السلاح، وجيشك ليس لديه أسلحة، لا تستطيع أن تكون هكذا، وهذا الخلاف الذي حصل، ورفضوا السماح لنا بالتعبير عن رأينا، وأرادوا إصدار بيان بأننا مع سحب السلاح، ومع الحياد، ومع السلاح الا مع الجيش اللبناني، نعم نحن معكم، إنما هذا الأمر يتطلب مراحل، وهذه عناوين تؤدي إلى حرب أهلية في البلد، ولا تستطيع أن تمون بأقل الأشياء وتريد أن تسحب سلاح حزب الله؟، هذه مسائل نحن نعرف حدودنا إلى أين، بالنهاية لدى هذه الأحزاب حوالي 70 بالمئة من الشعب اللبناني، ولديها قوة إقليمية كبيرة، فلا نستطيع مناقشة الأمور بطريقة صبيانية، بتسليم سلاح حزب الله، فمن أنت لتسلمه؟، فهل تستطيع الدخول إلى مناطق الثنائي الشيعي؟، أنت جزء من صراع إقليمي كبير في هذا البلد، فالإشكال الذي حصل هذا سببه، رفض، مقاطعة الآخرين، حصر النقاش بدقائق قليلة، الإستيلاء على فترات النقاش ومنع الآخرين من الكلام، بالنهاية فجر هذا الأمر، وحصل الإشكال، وهذا حجمه.

في أواخر شهر آب من العام الحالي، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، منزوال دولة لبنانوذلك على خلفية ممارسات سياسييها. برأيك، هل لبنان بالفعل يقف على شفير الانهيار أم أن هناك مبالغة في كلام الوزير الفرنسي؟ (ولماذا؟)

هناك مبالغة شديدة، فلبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الدولة، لو كان يفهم سياسة فعلا لما قال هذا الكلام، نحن عبارة عن مساحة جغرافية عليها عدد من المزارع الطائفية، لكل مزرعة راع، واتفقوا فيما بينهم على تكوين سلطة، وينهبوا هذه المزارع ويعطوا تعليمات للقطعان، هذا هو الواقع الحقيقي، فنحن نعيش في مزارع وكانتونات، ولم نرتقِ إلى مستوى بناء الدولة، لدولة فيها قانون ودستور ونظام، وانتقال وتداول للسلطة، عندما يصبح لدينا دولة، يمكننا التكلم بما قاله الوزير، نحن ضمن مشروع محاولة الإنتقال من دولة المزارع والمذهبية والطائفية والمناطقية إلى دولة، والمشوار طويل.

أخيرا وليس آخرا، كيف ترى مستقبل لبنان بعد خمس سنوات؟

خمس سنوات فترة قريبة جدا، قد يكون هناك بعض الإصلاحات، ولحلحة الوضع المصرفي قليلا، سيكون ثمة ركود، قوانيننا تبقى حبر على ورق، الإنتماء الطائفي سيستمر، الإنتماء الحزبي سيستمر، منطق الزعيم سيستمر، لا أرى الكثير من الأمور ستتبدل خلال خمس سنوات، عدا بعض الإصلاحات التي سنحصل عليها بفعلنا، وبالإنتخابات ليس هناك أمل طالما القانون هو ذاته، وستأتي السلطة ذاتها وندور بذات الفلك، لذلك وبكل صراحة فالحال من سيء إلى أسوأ، وبأحلى الحالات يبقى الوضع على ما هو عليه، مع بعض التحسنات والإصلاحات.

حاوره الصحفي و مراسل RebuildSyria  كريم العارف

Related posts