Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: dílčí změny v dovozu a vývozu drahých kovů

Sýrie: dílčí změny v dovozu a vývozu drahých kovů

Po určité době se Sýrie rozhodla modifikovat pravidla týkající se celního pohybu některých drahých kovů, v první řadě zlata. Primární motivací není ani tak ochrana objemu komodity v zemi, jako spíš snaha ovlivnit, aby se přes hranici nepřevážely nekontrolovatelné objemy.

  • Syrskou vládou byly stanoveny objemy, kterých se poplatek týká, byla definována povaha materiálu a výše poplatku
  • Za drahé kovy se v zemi dále považuje klasicky stříbro, do určité míry ale také měď či bronz, zejména jsou-li opracované
  • Pro zájemce můžeme dodat detailní informace či vypracovat souhrnný přehled, stačí nás klasicky kontaktovat přes web

Related posts