Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: humanitární projekty v zemi

Sýrie: humanitární projekty v zemi

Syrská arabská republika se nachází v paradoxním postavení, kdy na jedné straně je země sevřená svévolně uvalenými západními sankcemi, na straně druhé zde nadále funguje system včasné pomoci zaštiťovaný různými mezinárodními humanitárními organizacemi v čele s OSN. Zájemcům přinášíme vhled do toho, jak tyto dva režimy koexistují, resp. na jakém principu humanitární práce v zemi vlastně probíhá.

  • Zatímco západní státy na Sýrii uvalily četné sankce, přicházejí do země nejednou humanitární organizace právě ze Západu
  • Jejich fungování je povětšinou možné jak díky vlastním prostředkům od dárců, tak díky vyjmutí humanitární pomoci ze sankčního režimu
  • Finanční prostředky, které s sebou humanitární oranizace přinášejí, podobně jako jimi vytvořená pracovní místa, jsou pro Sýrii vítaným zdrojem příjmů

Related posts