Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: nový investiční zákon odráží státní koncepci rozvoje

Sýrie: nový investiční zákon odráží státní koncepci rozvoje

Zákon č. 18/2021 o investicích byl vypracován v souladu s rozvojovou koncepcí syrské vlády a směřuje k vytvoření stabilního investičního prostředí podporujícího příznivé podmínky pro zahraniční investory za současné ochrany národního kapitálu a syrských občanů, shodli se v oficiálních prohlášeních ministr hospodářství a zahraničního obchodu Muhammad al-Chalíl s ministrem turismu Muhammadem al-Martíním.

  • Nový zákon nabízí investorům řadu pobídek a úlev, rychlou reaktivitu a transparentní postupy
  • Priorita je dávána projektům závisejícím na místních zdrojích a uspokojujícím primárně potřeby občanů
  • V rámci zákona je kladen důraz na mechanismus řešení sporů smírnou cestou a rozhodčím řízením

Related posts