Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: reportáž z (nejen) kožedělného veletrhu Sílá

Sýrie: reportáž z (nejen) kožedělného veletrhu Sílá

Ve dnech 12. – 15. září 2023 se na půdě damašského výstaviště uskutečnil 16. ročník mezinárodního veletrhu obuvi Sílá pořádaný Arabskou federací kožedělného průmyslu ve spolupráci s ministerstvem průmyslu. Organizátorem akce, jíž se účastnila více než šedesátka společností, byla Mashhadani International Group. Participující subjekty se vyznačovaly specializací na kompletní spektrum výroby v rámci kožedělného průmyslu pro muže, ženy a děti, včetně sportovní obuvi, dámských tašek a cestovních tašek, surovin, přírodních usní, doplňků a strojů pro tento průmysl.

Syrský ministr průmyslu doktor Abd al-Qádir Džuchdár v mediálním prohlášení poukázal na rozmanitost kožedělných výrobků nabízených participujícími státními i soukromými společnostmi svědčící o síle a kvalitě syrských výrobků a o tom, že syrská výroba a průmysl se po letech války opět dostávají na výsluní. Ministr průmyslu zdůraznil, že vláda podporuje průmyslníky zajištěním elektrické energie pro průmyslové zóny, které fungují pět dní v týdnu dvanáct hodin denně, přičemž průmyslová města mají k dispozici elektrickou energii 24 hodin denně. To odráží snahu vlády o zajištění dodávek pro průmysl a zajištění všech průmyslových zařízení. Ministr Džuchdár ocenil účast arabských společností a stovek návštěvníků z arabských zemí. To přispívá k rozšíření povědomí o syrském produktu v zahraničí a k uzavírání exportních smluv a dohod se sesterskými a spřátelenými společnostmi. Džuchdár zdůraznil, že veletrh povzbuzuje optimismus a naději ve věci syrských výrobků. Dále vysvětlil, že syrský průmysl zůstane kvalitní a odlišný od ostatních průmyslů, a to mimo jiné díky úsilí vůdce národa doktora Baššára al-Asada, a snaze vlády přímo podporovat a rozvíjet syrský výrobek.

Předseda Arabské federace kožedělného průmyslu Táriq at-Tamímí hovořil o obtížích při mezistátní přepravě a deklaroval připravenost Federace překonat tyto obtíže prostřednictvím brzkého setkání s ministrem průmyslu, během něhož budou vypracovány plány přepravy. Tamímí se svěřil se záměrem, aby v Iráku byli vyškoleni syrští technici, protože místní průmyslový sektor zaostává. Existuje také společný arabský projekt na zrušení cel mezi státy, který si nicméně vyžádá více času. Tamímí potvrdil myšlenku, že Sýrie aspiruje na dovoz z jiných zemí, zejména v odvětví vyspělého kožedělného průmyslu. Pochválil syrské úsilí o podporu vzniku tohoto veletrhu a celkové podporování syrského a obecně arabského průmyslu.

Generální ředitel pořadatelské společnosti Mashhadani Group pan Chalaf Mašhadání v exkluzívním vyjádření poděkoval webové stránce Rebuildsyria.cz za její zájem o každou hospodářskou aktivitu v Sýrii a zdůraznil, že veletrh se proměňuje ročník od ročníku, pokud jde o množství účastníků a rozmanitost výrobků. Mašhadání vyjádřil vděčnost všem účastníkům, včetně místních obchodníků a průmyslníků, spolu s hosty ze sesterských arabských zemí, za jejich úsilí, aby 16. ročník veletrhu Sílá byl úspěšný.

Generální ředitel Nadace pro obuv v Sýrii Šaríf Hasan zase potvrdil, že přítomnost více než šedesáti firem a workshopů na veletrhu je důkazem úspěchu účastníků ve spolupráci, dohodě a prodeji jejich výrobků. Tento veletrh je podle něj poselstvím, že syrská ekonomika se zotavuje a že Sýrie je fénix, který povstal z popela. Od nynějška se syrská země bude vykazovat hojností a blahobytem.

Prezident Federace syrských obchodních komor a předseda Obchodní komory v Aleppu Ámir Hamwí řekl: „Nejdůležitějšími strategickými cíli Obchodní komory v Aleppu je obnovit slávu syrského průmyslu a výroby, reexportovat syrské výrobky a zboží a obnovit regály určené pro naše zboží v arabském světě a sousedních zemích“. Hamwí poukázal na to, že navzdory všem okolnostem a problémům syrská produkce zůstává svébytná a moderní a její ceny jsou konkurenceschopné. Právě to dle něj povzbuzuje arabské obchodníky k účasti na rok od roku narůstajících syrských exportních veletrzích, přičemž poukázal na to, že aktuálního veletrhu Sílá se zúčastnila asi stovka arabských návštěvníků z Iráku, Libanonu a Jordánska.

Ahmad Lahfí ze společnosti Al-Mared for Shoes se sídlem v Aleppu uvedl: „Naše společnost má historii. Byla založena v roce 1989 a specializuje se na chlapeckou a dívčí obuv. Účastníme se již popáté veletrhu, protože chceme představit tradiční syrský průmysl, jeho kvalitu a konkurenceschopné ceny. Vyvážíme do Libanonu, Iráku, Jordánska a většiny regionálních zemí. Veletrh je prostorem pro výměnu zkušeností v tomto oboru, pro propagaci a uvádění výrobků na místní i zahraniční trhy a uzavírání obchodních dohod. Navzdory všem obtížím, kterým naši průmyslníci čelili během let teroristické války proti Sýrii a nespravedlivého hospodářského embarga, osvědčili celému světu své mimořádné odhodlání.

Ředitel letecké přepravy společnosti al-A‛tá pan Wáfí Hamáma potvrdil, že účast na veletrhu má pro jejich firmu velký význam vzhledem k tomu, že se specializují na leteckou, pozemní a námořní přepravu do všech částí světa, a zdůraznil, že navzdory ekonomickým podmínkám a sankcím uvaleným na Sýrii fungují dobře. Hamáma dodal, že v důsledku vysokých nákladů na přepravu obchodníci využívají tzv. dílčí přepravu, a poznamenal, že společnost otevřela linky s evropskými zeměmi a je připravena dodávat syrské zboží do jakékoli země.

Pan Nazír Šamút, který je zaměstnancem společnosti vyrábějící obuv, vyzval ministra průmyslu během jeho návštěvy v jejich stánku, aby zabránil dovozu svršků obuvi, které obsahují textilní nitě z Číny, neboť jsou schopni je vyrábět na místě v nejvyšší kvalitě. Jeho nadějí je, že tento požadavek bude splněn, přičemž vyslal vzkaz těm krajanům, kteří jsou mimo zemi, aby se i v zahraničí vždy snažili nakupovat stávající syrské výrobky.

Ředitel soukromé společnosti vyrábějící pánskou obuv Bašír al-Búší během veletrhu vyzval občany arabských zemí, a zvláště zemí Zálivu, aby více reagovali na iniciativu, která bude brzy spuštěna za jejich účasti, nazvanou “Kupujte syrské výrobky”, a podpořili tak syrský produkt, čehož dopady zasáhnou každou syrskou rodinu. Apeloval také na syrské průmyslníky, aby pracovali na principu malého zisku a prodeje s ohledem na obtížné ekonomické podmínky, ale při současném zachování úrovně kvality.

Náš korespondent se rovněž setkal s jordánským podnikatelem Muhammadem at-Tamímím z Ammánské průmyslové komory, který řekl: „Přijeli jsme se připojit k našim syrským bratrům při zahájení veletrhu Sílá. Přejeme jim hodně úspěchů a od pořadatelské firmy jsme se dočkali dobrého přijetí. Jsme jim vděčni a blahopřejeme jim k jejich velkému úsilí, které jako Jordánci obdivujeme. Našim syrským bratrům přejeme, ať se jim daří čím dál lépe, dá-li Bůh“. Pokud jde o cíl návštěvy veletrhu, at-Tamímí zdůraznil, že solidarita mezi arabskými bratry je nezbytná a že syrské výrobky jsou kvalitní a za rozumné ceny a jsou tudíž v Jordánsku žádané. Potvrdil také, že řada jordánských podnikatelů podepsala smlouvy a dohody se syrskými obchodními partnery a že také nakoupí množství všech druhů obuvi (pánské, dětské a dámské) a tašek. Řekl: “Vyzýváme syrské průmyslové bratry, aby nás podpořili, my v Jordánsku si toho vážíme. Syrské výrobky mají vysokou hodnotu a všichni Arabové v ně mají důvěru. Dáváme přednost syrským výrobkům před nearabskými. Podporujeme syrský národní průmysl a motivujeme naše syrské bratry k větší produkci. Jsme vždy s nimi a dáváme přednost jejich výrobkům před všemi ostatními. Přejeme naší milované Sýrii růst a prosperitu ve všech odvětvích a oborech“.

Inženýrka Majsún Ghazlán z Mashhadani Group uvedla „Tato iniciativa je výsledkem úsilí Mashhadani International Group. Následovala katastrofu v podobě zemětřesení, ke kterému došlo před sedmi měsíci. Myšlenka byla taková, že akutní humanitární pomoc jednoho dne skončí, a syrský průmyslník byl jedním z těch, kteří byli zemětřesením nejvíce postiženi, tudíž bylo nutné jej podpořit prostřednictvím výzvy k nákupu jeho výrobků. Věděli jsme, že zahraniční pomoc nepotrvá dlouho, a protože jsme průmyslová země par excellence a máme mnoho surovin podporujících průmysl, a syrské průmyslové výrobky byly přítomny na světových trzích již dávno, tak jsme zahájili tuto iniciativu a máme program po celý rok 2023. Snažíme se ho prodávat prostřednictvím našeho pracovního týmu, oficiálními kanály a prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí a syrských diplomatů v zahraničí. Existuje velká poptávka po syrských výrobcích díky našim reklamám. Začali jsme již na 15. ročníku, který se konal bezprostředně po zemětřesení, tam jsme zahájili tuto iniciativu. Dnes, šest měsíců po jejím zahájení, máme prostředky, jak tuto iniciativu rozšířit na celosvětové úrovni, a snažíme se co nejvíce rozhýbat kolo syrské výroby. Nejsme v tom sami, je nás mnoho. Syrský průmyslník si to zaslouží, protože je jedním z pilířů naší země a syrský průmysl dnes tuto podporu potřebuje“.

Setkali jsme se také s panem Muhammedem al-Búší, ředitelem pro vztahy s veřejností Arabské federace kožedělného průmyslu, který nám řekl: „Jako Arabská federace kožedělného průmyslu jsme vznikli v roce 1980 dekretem nesmrtelného vůdce Háfize al-Asada. Jsme svazem, který je podporován dekretem a zákonem Lidového shromáždění, ne jako jiné federace. Všeobecná federace kožedělného průmyslu zahrnuje segment odpovídající 25 % společnosti. Kožedělný průmysl je v Sýrii starobylým průmyslovým odvětvím, má úctyhodnou historii, dědí se od otců k synům a většina zde přítomných průmyslníků představuje syrskou ekonomickou armádu. Mají nezlomnou vůli a jsou odhodláni přežít navzdory obtížím, kterým jejich práce čelí. Hodně se snažili s tímto průmyslem, a především exportem skoncovat a udělat z nás čisté spotřebitele, ale my stojíme za naším vedením a naší vládou a pokračujeme dál a naše Arabská federace je oporou. Nejdůležitější na naší organizaci je, že její centrum je v Damašku, což je rozhodnutí našeho nesmrtelného vůdce Háfize al-Asada. Generální sekretariát v Damašku zůstává na svém místě. Nejen my ze Sýrie, ale všichni naši arabští bratři jsou s námi. Z okupované Palestiny je zde delegace a z Libanonu, Jordánska a Iráku. Jsme bratři a objímáme všechny naše arabské bratry. Jak se prokázalo během dvanácti let války, nebyli schopni zlomit vůli syrského průmyslníka. Sankce musí být zrušeny. Jménem Sýrie jako odbory podporujeme syrské průmyslníky a sloužíme jim“.

Veletrh navštívil a reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

دمشق : معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات “خريف – شتاء”

دمشق- يونس أحمد الناصر

انطلقت مساء يوم الثلاثاء  12-9-2023 م فعاليات معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات “خريف – شتاء” بدورته الـ 16 على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق والذي يقيمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع وزارة الصناعة وتنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات على وبمشاركة 60 شركة محلية وعربية متخصصة بالصناعات الجلدية بكل أنواعها الرجالية والنسائية و الولادية، بالإضافة للأحذية الرياضية والحقائب النسائية و حقائب السفر، إضافة إلى كل ما يخص  الصناعات الجلدية عموماً من مواد خام، من الجلد الطبيعي والإكسسوارات والآلات الخاصة بهذه الصناعة

وزير الصناعة السوري الدكتور عبد القادر جوخدار أشار في تصريح للإعلاميين إلى تنوع المنتجات الجلدية التي تقدمها الشركات العامة والخاصة المشاركة في المعرض، ما يدل على قوة المنتج السوري وجودته وأن عجلة الإنتاج والصناعة السورية ماضية في استعادة ألقها بعد سنوات الحرب.

وأكد وزير الصناعة على الدعم الذي تقدّمه الحكومة لدعم الصناعيين  بتأمين الطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية والتي تعمل خلال خمسة أيام بالأسبوع وعلى مدار ١٢ ساعة والمدن الصناعية تُزوَّد بالطاقة الكهربائية على مدار ٢٤ ساعة يومياً وهذا بدوره يعكس الجهد الحكومي نحو تأمين المستلزمات الصناعية وتقديم جميع التسهيلات الصناعيين

ونوه الوزير جوخدار بالمشاركات العربية ومئات الزوار العرب وما يتيحه هذا الأمر من توسيع لآفاق التعرف على المنتج السوري خارجياً وإبرام عقود واتفاقيات تصديرية مع شركات شقيقة وصديقة, وأكدّ أن هذه المعارض تدعو إلى التفاؤل والأمل بالمنتج السوري، موضحاً أن الصناعة السورية ستبقى ذات جودة عالية ومتميزة عن غيرها وذلك بفضل جهود قائد الوطن الدكتور  بشار الأسد والحكومة المبذولة بهدف دعم وتطوير المنتج السوري بشكل مباشر.

رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية طارق التميمي تحدث عن صعوبات عمليات الشحن بين الدول و أبدى استعدادهم كاتحاد لتذليل الصعوبات من خلال اجتماع قريب مع وزير الصناعة تُرسَم من خلاله خطط تسهيلات الشحن و واضح التميمي عن نيّتهم في العراق لجعل الفنيين السوريين مُدرِّبين داخل العراق لكون قطاعهم الصناعي متأخراً ولم يستطع مواكبة هذه الصناعة نتيجة ظروف بلادهم وأيضاً هناك مشروع عربي مشترك  لإلغاء الجمارك بين الدول لكنه يحتاج لوقت حيث أكد فكرة أن سورية هي الأقرب والأحق في الاستيراد من دول أخرى خصوصاً في قطاع صناعة الجلديات المتقدّم , ونوه بالجهود السورية لدعم إقامة هذا المعرض وإنجاحه وما يتم تقديمه من تسهيلات للصناعيين السوريين والعرب.

السيد  خلف مشهداني المدير العام لمجموعة مشهداني المنظمة للمعرض و في تصريح لمراسل ريبلد سيريا التشيكي شكر موقع ريبلد سيريا على اهتمامه بكل نشاط اقتصادي في سورية و أشار إلى أن المعرض يشهد في كل دورة تميزاً عن الدورة التي قبلها من ناحية تعدد المشاركات وتنوع المنتجات و عبر عن امتنانه لكل المشاركين من التجار و الصناعيين المحليين مع الأشقاء العرب لسعيهم لإنجاح  سيلا 16

السيد شريف حسن مدير عام مؤسسة الأحذية في سورية من جهته أكد أن وجود أكثر من ٦٠ شركة وورشة عمل هنا داخل المعرض مستمرة منذ النسخ الأولى ل”سيلا” دليل على نجاح المشاركين في التعاون والاتفاق والتسويق لمنتجاتهم وهذا المعرض برأيه هو رسالة أن الاقتصاد السوري يتعافى وأن سورية هي طائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد وينحت بالصخر في أرض مجبولة بالعطاء.

عامر حموي رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب قال:  إن أهم أهداف غرفة تجارة حلب الاستراتيجية هو إعادة الألق للصناعة والإنتاج السوري وإعادة تصدير المنتجات والبضائع السورية واستعادة الرفوف المخصصة لبضائعنا في الوطن العربي والبلدان المجاورة , وأشار حموي إلى أنه رغم كل الظروف والتحديات لا يزال الإنتاج السوري مميزا وعصريا وأسعاره مميزة ومنافسة وهذا الذي يشجع التاجر العربي على المشاركة في المعارض التصديرية السورية وزيادة عددها عاما بعد عام لافتا إلى أن نحو مئة زائر عربي موجود في معرض /سيلا/ اليوم من العراق ولبنان والأردن .

وأكد حموي أن الصناعة الحلبية عريقة ومعروفة على مستوى العالم وإن حلب كانت ولا تزال قلب نابض للاقتصاد السوري لأنها تمتلك حرفة عالية المستوى وفيها منتجين وصناعيين تقنيين مبدعين ينتجون بضاعة مرغوبة في كل الوطن العربي وتتميز بكلمة /البضاعة الحلبية/ مبينا أن هذا ما تسعى إليه غرفة تجارة حلب تسويق هذه المنتجات وإعادة الألق لها .

ومن المشاركين قال أحمد لحفي من شركة /المارد/ لصناعة الأحذية في حلب: نشارك للمرة الخامسة في المعرض بموسميه الصيفي والشتوي انطلاقا من حرصنا على التعريف بالصناعة السورية العريقة وجودتها وأسعارها المنافسة مبينا أن الشركة قديمة تأسست منذ عام /1989/ ومختصة بالأحذية الولادية و البناتية .

وأضاف .. نصدر إلى لبنان والعراق والأردن وأغلب دول الجوار وأن المعرض مساحة لتبادل الخبرات الصناعية في هذا المجال والترويج للمنتجات وتسويقها محلياً وفي الأسواق الخارجية، وعقد اتفاقيات تجارية بهذا الخصوص مع زوار المعرض من مصدرين ورجال أعمال .

السيد وافي حمامة مدير الشحن الجوي في شركة العطاء أكد أن المشاركة بالمعرض لها أهمية كبيرة بحكم أن الشركة مختصة في الشحن الجوي والبري والبحري إلى جميع العالم ، لافتاً إلى أن أوضاع العمل تعد جيدة ضمن الظروف الاقتصادية والعقوبات المفروضة على سورية .

وأضاف حمامة ، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن يستعين التجار بالشحن الجزئي ، علماً أن الشركة فتحت خطوط مع الدول الأوربية وهي مستعدة لإيصال البضائع السورية إلى أي دولة .

السيد احمد لحفي من شركة المارد للأحذية الولادية من جانبه أشار إلى أن الشركة تشارك دائما في معرض سيلا  بهدف الإضاءة على الصناعة السورية وجودتها , مبينا أن المنتج السوري رغم كل الصعاب التي واجهت الصناعيين السوريين خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي الجائر عليها اثبت للعالم أجمع أن الصناعيين أصحاب إرادة صلبة .

السيد نزير شموط وهو مسؤول في شركة لصناعة الأحذية وقد طالَب وزير الصناعة أثناء زيارته جناحهم بمنع استيراد وجوه الأحذية التي يدخل فيها الخيط النسيجي من الصين لكوننا قادرين على صناعتها محلياً بأعلى جودة آملاً استجابة مطلبه ووجّه رسالة لمن هم خارج البلد أن يحاولوا دائماً شراء المنتجات السورية الموجودة في الخارج .

وفي إطار المناشدة دعا مدير شركة خاصة للأحذية الرجالية بشير البوشي المواطنين العرب والخليجيين بشكل أكبر أن يستجيبوا  للمبادرة التي ستُطلق قريباً بمشاركة منهم عنوانها “اشتري سوري” لدعم المنتج السوري الذي تصل انعكاساته إلى كل عائلة سورية وأيضاً ناشد الصناعيين السوريين أن يعملوا على مبدأ الربح القليل والبيع الكثير مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة لكن مع الحفاظ على مستوى الجودة.

و قد التقى مراسل ريبلد سيريا التشيكي مع رجل الأعمال الأردني محمد التميمي من غرفة صناعة عمَّان  فقال :

أتينا لمشاركة أخواننا السوريين بافتتاح معرض سيلا 23

و نتمنى لهم التوفيق و قد كان لنا استقبال جيد من قبل الشركة المنظمة مشكورين و نبارك لهم هذا المجهود الكبير و الذي نفتخر به نحن الأردنيين و نحن سعداء بوجودنا بين أخوتنا السوريين و نقول لهم من حسن لأحسن بإذن الله

و عن هدفه من زيارة المعرض أكد التميمي بأن التكاتف بين الأخوة ضروري و بأن المنتجات السورية ذات جودة و نوعية عالية و أسعارها مناسبة و مطلوبة عندنا في الأردن

كما أكد بأن عدد من رجال الأعمال الأردنيين قد وقعوا عقود و صفقات مع الأخوة التجار السوريين و بأنه أيضا سيقوم بشراء كمية من الأحذية بأنواعها ( الرجالية و الولادية و النسائية ) و الحقائب و قال نحن نشد على أيدي أخوتنا الصناعيين السوريين و نحن في الأردن لدينا تقدير و قيمة عالية للمنتجات السورية و هي مصدر للثقة من كل أخوتنا العرب و نحن نفضل المنتج السوري على المنتجات الأجنبية  و نحن مع الصناعة الوطنية السورية و نحفز أخوتنا السوريين للمزيد من الإنتاج و نحن دائما معهم و نفضل منتجاتهم على كل المنتجات الأخرى و نتمنى لسورىة الحبيبة  النمو و الازدهار بجميع القطاعات و المجالات

التقينا مع المهندسة ميسون غزلان من مجموعة مشهداني و هي المشرفة على ( المبادرة العالمية لشراء المنتجات السورية )  فقالت :  هذه المبادرة هي منتج لمجموعة مشهداني الدولية  بعد كارثة الزلزال المؤسفة التي حدثت منذ حوالي 7 أشهر تقريبا فكانت الفكرة بأن المساعدات ستتوقف يوما ما  و الصناعي السوري هو الذي دعم و هو من الذين تضرروا بالزلزال و كان لابد من دعم الصناعي السوري من خلال الدعوة لشراء منتجاته فالمساعدات الخارجية لن تدوم  و نحن بلد صناعي بامتياز و أرض الحضارات و لدينا كثير من المواد الأولية تدعم الصناعة السورية و المنتجات الصناعية السورية كانت موجودة بأسواق العالم من قديم الزمان و بالتالي أطلقنا هذه المبادرة و لدينا برنامج على مدار 2023 و نحال تسويقها من خلال فريق عملنا بالإضافة للقنوات الرسمية و عن طريق وزارة الخارجية و الدبلوماسيين السوريين في الخارج بالإضافة لأصدقاء مجموعة المشهداني خارج سورية و هناك إقبال كبير على المنتجات السورية من خلال معارضنا و كانت باكورتها بمعرض سيلا 15 و هي الدور التي أقيمت بعد حدوث الزلزال مباشرة  و التي أطلقنا هذه المبادرة من خلالها و اليوم و بعد ستة أشهر من إطلاقها لدينا ترتيب جديد و يوجد لدينا توجهات أن يتم نشر هذه المبادرة  على مستوى العالم و نحاول قدر الإمكان تحريك عجلة الإنتاج السوري بالإضافة إلى الأيادي الأخرى فنحن لسنا وحدنا  في العمل و الأيادي كثيرة و الصناعي السوري يستحق لأنه واحد من أعمدة سورية و الصناعة السورية اليوم بحاجة لهذا الدعم .

كما التقينا السيد محمد البوشي مدير العلاقات العامة في الاتحاد العربي للصناعات الجلدية فقال :

نحن كاتحاد عربي للصناعات الجلدية  تم تأسيسه عام 1980 بمرسوم من القائد الخالد حافظ الأسد  و هو اتحاد تد دعمه بمرسوم و قانون من مجلس الشعب و ليس كغيره من الاتحادات  و الاتحاد العام للصناعات الجلدية يشمل شريحة تعادل 25% من المجتمع و الصناعة الجلدية هي صناعة عريقة في سورية و لها تاريخ مشرف متوارثة من الآباء عن الأجداد و أغلب الصناعيين الموجدين هنا هم جيش اقتصادي سوري

و ينحتون في الصخر للبقاء و هم مصرون على البقاء رغم الصعوبات التي تعترض عملهم و حاولوا كثيرا لإنهاء هذه الصناعة و التصدير و تحويلنا لمستهلكين و لكننا خلف قيادتنا و حكومتنا مستمرين و اتحادنا العربي هو الداعم و أهم شيء في اتحادنا بأن مركزه في دمشق و هو قرار من القائد الخالد حافظ الأسد كأمانة عامة في دمشق لا تتغير و الأمانة العامة مستمرة في دعمها لسورية و للوطن العربي  و أخوتنا العرب كلهم عندنا فمن فلسطين المحتلة يوجد وفد و من لبنان و الأردن و العراق  و نحن أخوة و نحتضن كل أخوتنا العرب و كما رأينا بمرور 12 سنة حرب و لم يستطيعوا أن يكسروا إرادة الصناعي السوري و لا بد  من رفع الحصار عن سورية و نحن كاتحاد داعمين للصناعيين السوريين و خادمين لهم .

Related posts