Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Syrský venkov: posílení soběstačnosti a sebevědomí

Syrský venkov: posílení soběstačnosti a sebevědomí

Na rozdíl od měst byl syrský venkov po většinu konfliktu odkázán prakticky na svépomoc. Tento trend do značné míry přetrval i do současnosti, kdy kvůli jednostranně s svévolně uvaleným sankcím čelí země surovinovým, a tedy i energetickým a infrastrukturním výpadkům. Obyvatelé menších sídelních jednotek však v mnoha případech dokázali právě tato negativa přeměnit na výhodu.

  • Řečené se týká především oblastí, které jsou nějakým způsobem obdařeny zemědělskou půdou
  • Nejen s tím souvisí vlastní, resp. místní řešení týkající se kopání studen a dodání hodnoty výrobkům
  • Zvláštní kapitolou je pak zdroj energie, kde se stále víc komunit přiklání k pořízení solárních panelů

Related posts