Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Tip: vlivná ruská studie k Sýrii

Tip: vlivná ruská studie k Sýrii

Všem zájemcům o dění v Sýrii doporučuji obrátit pozornost mimo jiné na tuto studii (Settling the Syrian Conflict
Amid the Ukrainian Crisis: Political Economy Perspectives)
, vypracovanou poradcem ruské vlády a specialistou na Blízký východ Igorem Matvějevem. Studie mapuje aktuální syrskou realitu a nastiňuje z ní plynoucí výhledy nejen v ekonomických, ale i bezpečnostních a geopolitických souvislostech. Přestože text místy prostupuje melancholická skepse ne nepodobná té z pozdněřímských zápisků Marca Aurelia, pozitivní skutečností jsou potvrzení neustále zachované role, funkčnosti a efektivity syrského státu.

  • Osobně považuji za důležitou zmínku o potřebě většího zapojení soukromého sektoru do obnovy země, střetávající se však s nedůvěrou soukromníků
  • Signifikantní je též autorova obava z toho, že by některé (či všechny) státy BRICS mohly podlehnout nátlaku USA na zavedení protisyrských sankcí
  • Studie ukazuje, že Ruská federace Sýrii zdaleka „neovládá“ tak, jak si Západ leckdy představuje, i tak jí ale její osud velmi leží na srdci

Related posts