Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Damašek: další edice veletrhu ServEx!

Damašek: další edice veletrhu ServEx!

Pod názvem „Od setkávání ku pokroku“ se ve dnech 1. – 3. listopadu uskutečnil osmý ročník veletrhu ServEx, fóra podnikatelů a společností poskytujících zvláště obchodní a investiční služby. Akce pořádaná Mashhadani International Group for Exhibitions and Conferences se konala v damašském hotelu Dama Rose přilákala kromě šedesátky firem řadu podnikatelů, ekonomů i běžných zájemců.

Slavnostní ceremoniál zahájil šéf Federace syrských obchodních komor Muhammad Abú al-Hudá al-Lahhám, jenž v tiskovém prohlášení poukázal na význam fóra vzhledem k přítomným špičkovým technologiím v oblasti marketingu a managementu, odborným znalostem v oblasti implementace v mnoha odvětvích a službám pro přijímání a rozvíjení myšlenek a jejich přeměnu na produkt, který bude uveden na trh. Lahhám vyjádřil naději, že výsledky tohoto fóra zásadně podpoří rozvoj národního hospodářství. Ve své podstatě se dle něj nejedná o fórum jako takové, ale spíše o stavební proces, který potřebuje jak průmysl, tak výroba a lidé, a který sehraje významnou roli při zlepšování syrské výkonnosti a podpoří export kvalitou produktu. Syřané jsou podle Lahháma konkurenceschopní, co se týče kvality a ceny. Na otázku, jaký je jeho názor na organizaci veletrhu, uvedl, že Mashhadani Group není třeba hodnotit, protože se stala nedílnou součástí všech damašských veletrhů. Každá nová akce je tak příslibem dalších faktických výsledků, na něž mohou být Syřané právem hrdí.

Generální ředitel pořadatelské společnosti Mashhadani International Group for Exhibitions and Conferences Chalaf Mašhadání zdůraznil, že smyslem fóra je výměna zkušeností a znalostí a navázání úspěšných obchodních partnerství. Primární je setkávání podnikatelů a vedoucích pracovníků v oblasti služeb. Klíčové je, že jde o jediné fórem pro podniky poskytující služby, čímž je myšleno, že se jedná o intelektuální produkty, nikoliv hmotné materiály. Akce se účastnili návštěvníci z několika arabských zemí včetně Iráku, Tuniska, Jordánska, Emirátů a Ománu. Jak uvedl ředitel Mašhadání: „Na veškeré naše akce a aktivity zveme všechny subjekty ze zahraničí, ačkoliv okolnosti někdy nehrají v náš prospěch. Pokračujeme nicméně v těchto pozváních ve snaze sblížit syrské obchodníky a průmyslníky s obchodníky a průmyslníky ze spřátelených zemí“. Podle Mašhadáního je poptávka zahraničních společností po účasti na syrských veletrzích a fórech značná. Během svých návštěv řady arabských zemí byl svědkem touhy místních byznysmenů vstoupit na syrský trh, aby zde obchodovali či investovali.

Alá Džabar, výkonný ředitel Gateway Advisory Group, která se zabývá poskytováním služeb podnikatelům, investorům, zařízením a laboratořím, a jež je zároveň jedním z hlavních sponzorů fóra, zdůraznil, že se na akci lze dozvědět o existujících společnostech poskytujících služby a o tom, jak uzavřít dohody se syrskými soukromými i státními společnostmi.

Generální ředitelka společnosti Ugarit Travel and Tourism Corporation Sirjáná Nadžá poukázala na přínos účasti na veletrhu, která přispívá k posílení přítomnosti na trhu práce a ke zvýšení povědomí o službách a produktech společnosti. Přispívá také k upevnění vztahů s veřejností, majiteli podniků a klienty, což vede k posílení partnerství a otevření nových příležitostí.

Doktor Ghajth Warqúzq, ředitel technologického inkubátoru “Nomow” a zakladatel Syrského rozvojového fondu při Damašské univerzitě poukázal na význam účasti na veletrhu při hledání investorů pro vznikající společnosti s průkopnickými absolventskými projekty v rámci inkubátoru.

Inženýr Hassán al-Atraš ze společnosti Technology Space Company uvedl, že veletrh je příležitostí k prezentaci více než 190 služeb a vzdělávacích kurzů, které poskytují ve vývojové a odborné oblasti, a také k vystavení nových výrobků, jako jsou rohože pro vytápění stěn, které se vyznačují snadným použitím v domácnostech a vysokou bezpečností.

Dohody podepsané na fóru ServEx byly vždy významné, přinášely pozitivní výsledky a vždy dokazovaly, že se jedná o výjimečnou událost, která spojuje podnikatele a malé, střední i velké společnosti z celé Sýrie s různými arabskými zeměmi a vytváří mezi nimi ducha spolupráce sledujícího dosažení společného cíle, kterým je kreativita a rozvoj v oblasti podnikání. Během každého ročníku byly podepsány dohody v mnoha oblastech, jako jsou elektronický obchod, technologie, infrastruktura, obnovitelné zdroje energie, vzdělávání, zdravotnictví a další, což přispívá k rozšíření objemu obchodních a ekonomických příležitostí, vytváření nových pracovních míst, zlepšení kvality života v místních komunitách a postupu směrem k průkopnickému světu s bezkonkurenčními geniálními syrskými rukami.

Do ukončení akce byla uzavřena více než třicítka smluv a dohod s cílem dosáhnout společného úspěchu. Inženýr Isrá Hamdán, generální ředitel EMBS a poradce v oblasti inženýrského řízení, řekl: „Společnost EMBS poprvé na Blízkém východě v rámci konference ServEx Forum 2023 předává diplomy EPP. Jedná se o první syrský diplom, který kombinuje inženýrství, management a kvalitu. Společnost jej spouští pro celý Blízký východ, nejen pro Sýrii, a zahrnuje nejlepší školitele, kteří se starají o inženýrství, kvalitu a management, aby byla zajištěna kontinuita práce společností. Proto tento diplom pomůže administrativním pracovníkům rozvíjet základní koncepty a řádně kvalifikovat kádry, aby bylo možné dosáhnout cílů a strategických vizí společností.

Školitel lidských zdrojů v centru EMBS inženýr Sámir Bajázíd řekl: „Diplom spojuje nejdůležitější obory, kterými jsou management, marketing, kvalita a vstup kvality do managementu. V podstatě jde o nový koncept administrativního inženýrství“.

Manažer prodeje v EMBS Firás Nachla řekl, že tento diplom se pojí s jedním z nejdůležitějších kurzů, které může student absolvovat ve třech oblastech lidských zdrojů, tedy inženýrství řízení, kvality a marketingu a prodeje. Učební plán, který jejich společnost nabízí, je nejnovější v oblasti marketingu a prodeje na úrovni Sýrie a arabského světa.

Závěrem lze říci, že veletrhy jsou mocným marketingovým nástrojem, který může pomoci firmám všech velikostí posílit jejich značku a zvýšit prodej.

Sektor hospodářských a obchodních veletrhů, který ve světě vznikl téměř před sto lety, je považován za jeden z hlavních prostředků hospodářského rozvoje a rozvoje finančních a lidských zdrojů a za jeden z nástrojů programů hospodářských a sociálních reforem, což se následně pozitivně odráží na životě občanů a na činnosti soukromého a veřejného sektoru v rámci spravedlivé soutěže a vystavování výrobků jednotlivých odvětví. Prostřednictvím těchto komplexních veletrhů a specializovaných výstav, které se konají pravidelně, se dá dosáhnout následujícího:

 • Prezentace nejnovějších výrobků, inovací a systémů kvality na úrovni průmyslových a obchodních institucí a firem a následně na státní úrovni
 • Upevňování inovativní kultury, soutěžení a spolupráce mezi zeměmi, které se účastní mezinárodních veletrhů
 • Otevírání obzorů pro hospodářskou a obchodní spolupráci mezi jednotlivci, firmami a zeměmi prostřednictvím uzavírání obchodů, pořádání úvodních seminářů o nabízených produktech a uzavírání dohod o spolupráci a vzájemné obchodní výměně
 • Umožnění podnikatelům, majitelům továren a společnostem v přístupu k nejnovějším technologiím v oblasti výroby, služeb a průmyslového plánování
 • Umožnění soukromým a veřejným subjektům sledovat vývoj výroby a služeb
 • Odvětví služeb, jako jsou restaurace, taxislužby, hotely, letiště, cestovní kanceláře a kanceláře cestovního ruchu, letecké společnosti, místní továrny a obchodní společnosti, má prospěch z pořádání veletrhů a dosahuje finanční návratnosti před, během i po konání akcí
 • Výzkumná střediska, univerzity a střediska pro modernizaci průmyslu těží z toho, že využívají ekonomické informace a údaje o zemích, které se účastní mezinárodních veletrhů, a klasifikují tyto informace podle vypracované odborné metody, aby je po přezkoumání zkušeností z průmyslově rozvinutých zemí s průmyslovým rozvojem použily coby inspiraci
 • Navýšení nových pracovních příležitostí pro mladé lidi, urychlení národního hospodářství, modernizace jeho základen a jeho rozvoj prostřednictvím vystavujících podniků a továren
 • Během veletrhu se konají tematické ekonomické semináře a konference
 • V průběhu veletrhu se vydávají místní a mezinárodní ekonomické publikace a bulletiny
 • Otevření obzorů pro účastnící se firmy, aby se dozvěděly o investičních příležitostech a podílely se na realizaci hospodářského a sociálního rozvoje
 • Otevření možností pro účast místních a zahraničních firem na specializovaných akcích
 • Podpora malých a středních podniků v soutěži a účasti na veletrzích
 • Veletrhy jsou považovány za humanitární poselství a nástroj míru, lásky, společného prospěchu a upevňování vzájemného respektu mezi zeměmi a národy

Veletrh navštívil a reportáž pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

دمشق : ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس2023

دمشقيونسالناصر

تحت عنواننلتقي لنرتقي  60 شركة متخصصة بخدمات الأعمال والاستثمار كانت حاضرة مساء الأربعاء 1-11-2023 ضمن فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى رجال وسيدات الأعمال والشركات الخدمية (سيرفكس 2023) فيفندقداماروزبدمشق

فقدافتتحرئيساتحادغرفالتجارةالسوريةمحمدأبوالهدىاللحام

فعاليات الملتقى الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بحضور رجال أعمال وفعاليات اقتصادية وحشد من المهتمين.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام وفي كلمة له خلال الافتتاح لوسائل الإعلام  أشار إلى أهمية الملتقى لما يحتويه من تكنولوجيا عالية في علوم التسويق والإدارة وخبرات التنفيذ بجميع القطاعات وخدمات تبني وتطوير الأفكار وتحويلها لمنتج يطرح في الأسواق، آملاً في أن ترتقي مخرجات هذا الملتقى إلى المستوى المطلوب للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما  نوّه أن هذا ليس ملتقى وإنما عملية بناء محتاج لها كل من الصناعة والإنتاج والشعب وهذا يلعب دور كبير في تحسين أدائنا ودعم الصادرات بالجودة لأن منافستنا الآن بالجودة والسعر

وفي سؤاله عن رأيه بالتنظيم والافتتاح أكّد أن مجموعة مشهداني لا تحتاج لتقييم فهي أصبحت جزء أساسي في كل معارض دمشق و هذا النشاط الذي يخدم كل النشاطات جديد علينا وفخورين به  ومتأملين بنتائجه المستقبلية .

السيد خلف مشهداني مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات المنظمة للملتقى أشار إلى أن الملتقى الذي يستمر حتى الثالث من الشهر الجاري يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة شراكات تجارية ناجحة حيث يجتمع فيه رواد الأعمال والقادة العاملين في المجالات الخدمية، وتأتي أهميته لكونه الملتقى الوحيد للشركات الخدمية الذي يُقدم منتجات فكرية وليس مادية ملموسة.

وترافق الملتقى محاضرات تعريفية بالخدمات المقدمة من المشاركين ومناقشة بعض المشاكل والحلول لقطاع الأعمال في سورية وندوات خاصة عبر بث تلفزيوني مباشر سيقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات خدمية مختلفة بما في ذلك رواد الأعمال الناجحون والمؤثرون في مجتمع الأعمال للحديث عن مواضيع مثل الابتكار والتكنولوجيا والتسويق وإدارة الأعمال والريادة إضافة لمناقشة قضايا تهم الشركات الناشئة والاستثمار وتطوير القدرات.

وفي سؤاله عن المشاركات الخارجية  أكد مشهداني أن هناك مشاركات من سلطنة عمان ، الإمارات العربية المتحدة

وبين مشهداني تنوع جنسيات الزائرين القادمين من دول عربية عدة من بينها العراق، تونس، الأردن الأمارات، عمان.

أضاف .. في كل فعالياتنا ونشاطاتنا نوجه دعوه لكل الجهات من خارج سوريا للمشاركه بالمعارض السوريه لكن الظروف أحياناً تتحكم بعدد المشاركين أو المساحات المحجوزة  لكن نحن مستمرين بهذه الدعوات محاولةً لصنع هذا التقارب بين تجار وصناعيين سوريا وتجار وصناعيين الدول الصديقة .

و بيّن مشهداني أن إقبال الشركات الخارجية للمشاركة في المعارض والملتقيات السورية كبير جداً و أوضح أن من  خلال زيارته للعديد من الدول العربية رأى حماستهم للدخول للسوق السورية و تعطشهم للدخول بالعمل التجاري او الاستثمار في سورية .

وبين علاء جبر المدير التنفيذي لمجموعة بوابة الحلول للأعمال المعنية بتقديم الخدماتحيثتقدمخدماترجالالأعمالوالمستثمرينوالمنشاتوالمعاملوالراعيالماسيللملتقىعنأهميةالمشاركةحيثيمكنالتعرفعلىالشركاتالخدميةالموجودةوكيفيةإقامةاتفاقياتبينالشركاتالسوريةوالشركاتفيسلطةعمان

و لفتت سريانا نجا مدير عام مؤسسة أوغاريت للسياحة والسفر إلى فائدة المشاركة حيث تساهم في تعزيز الوجود في سوق العمل وزيادة الوعي بخدمات ومنتجات الشركة , كما تساهم في توطيد العلاقات العامة مع أصحاب الأعمال والعملاء ، مما يؤدي إلى تعزيز الشراكات وفتح فرص جديدة

الدكتور غيث ورقوزق مدير حاضنةنموالتقنية التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية وجامعة دمشق أشار إلى أهمية مشاركتهم بالمعرض لإيجاد مستثمرين للشركات الناشئة أصحاب مشاريع التخرج الريادية داخل الحاضنة.

المهندس حسان الأطرش من شركة فضاء التكنولوجيا بيّن أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ودورات تدريبية يتجاوز عددها الـ 190 دورة في المجالات التنموية والمهنية إضافة إلى عرض الجديد من منتجاتهم كحصائر التدفئة الجدارية التي تتميز بسهولة استخدامها داخل المنازل وأمانها العالي.

أيضاً السيد يونس خلف أمين السر العام لاتحاد الصحفيين  بيّن أن هذا الملتقى العلمي الاقتصادي الذي تقوم به مجموعة مشهداني لافت للانتباه بالنشاط الدؤوب الذي تقوم به هذه الفعاليات لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل الحياة الاقتصادية لسد الثغرات الموجودة نتيجة الحصار . هذه كلها مبادرات وطنيه لتفعيل الحياة الاقتصادية السورية وبالتالي التعويض عن الضرر الذي لحق بهذا الاقتصاد نتيجة الحرب العدوانية

ملتقى سيرفكس2023 .. تحالفات المستقبل في عالم الأعمال

لطالما كانت الاتفاقيات الموقعة في ملتقىسيرفكسذات أهمية كبيرة، تثمر نتائج إيجابية وتثبت على الدوام أنه حدث  استثنائي، يجمع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من أرجاء سورية مع مختلف البلدان العربية، ويخلق فيما بينهم روح التعاون لتحقيق هدف مشترك وهو الإبداع والتطور في مجال ريادة الأعمال.

خلال كل دورة من هذا الملتقى، يتم توقيع الاتفاقيات التي تشمل العديد من المجالات مثل التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعليم، الصحة، وغيرها، وهذا ما يساهم في توسيع حجم الفرص التجارية والاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتحسن جودة الحياة في المجتمعات المحلية، والارتقاء نحو عالم ريادي بسواعد سوريّة عبقرية لا مثيل لها.

وفي ساعة الختام الأخيرة، تجاوز عدد العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها 30 عقداً واتفاقية بهدف تحقيق النجاح المشترك

المهندسة إسراء حمدان  : المدير العام لشركة EMBS و استشارية هندسة إدارية قالت :

شركة  EMBS تطلق دبلوم  EPP لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن ملتقى  سيرفكس_2023 و هو أول دبلوم سوري يدمج بين الهندسة و الإدارة و الجودة ( الهندسة الإدارية ) و تقوم الشركة بإطلاقه لكل الشرق الأوسط و ليس لسورية فقط و يضم أفضل المدربين لرعاية علوم الهندسة و الجودة و الإدارة لتأمين استمرارية عمل الشركات و بالتالي سيساعد هذا الدبلوم الشخصيات الإدارية على وضع المفاهيم الأساسية و تأهيل الكوادر بشكل صحيح وصولا لتحقيق أهداف الشركات و رؤيتها الاستراتيجية   

المهندس سامر بيازيد مدرب موارد بشرية بمركز EMBS قال : الدبلوم يدمج بين أهم العلوم و هي الإدارة و التسويق و الجودة  و دخول الجودة للإدارة بعد أن كان مقتصرا على بعض القطاعات  ظهر مفهوم ( الهندرة )  أوالهندسةالإدارية

فراس نخلة مدرب مبيعات في EMBS  قالبأنهذاالدبلوممنأهمالدوراتالتييمكنأنيحضرهاالطالبفيالمجالاتالثلاثالتيالمواردالبشريةوهندسةالإدارةوالجودةوالتسويقوالمبيعاتوالمنهاجالذينقدمههوالأحدثفيمجالالتسويقوالمبيعاتعلىمستوىسوريةوالوطنالعربي

و ختاماً نقول بأن المعارض هي أداة تسويقية قوية يمكن أن تساعد الشركات من جميع الأحجام على تعزيز علامتها التجارية وزيادة المبيعات.

و إن  صناعة المعارض الاقتصادية والتجارية والتي بدأت في عالم منذ قرن تقريبا تعتبر أحد الوسائل الرئيسية للتطوير الاقتصادي وتنمية الموارد المالية والبشرية وإحدى أدوات برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدوره ينعكس إيجاباً على حياة المواطن وأعمال القطاع الخاص والعام الذي يتعامل من خلال التنافس الشريف وعرض منتجات كل قطاع من خلال هذه المعارض الشاملة والمعارض التخصصية التي تقام دورياً وتهدف خدمة المعارض إلى تحقيق الآتي:

عرض آخر المنتجات والابتكارات ونظم الجودة على مستوى المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية ثم على مستوى الدولة .

ترسيخ ثقافة الاختراع والابتكار والمنافسة والتعاون بين الدول المشاركة في المعارض الدولية.

فتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأفراد والشركات والدول من خلال عقد الصفقات وإدارة الندوات التعريفية بالمنتجات المعروضة وتوقيع اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بينهم.

تمكين رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات من الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإنتاج والخدمات والتخطيط الصناعي.

تمكين الجهات الخاصة والعامة من متابعة تطور الإنتاج والخدمات المعروضة في المعرض.

استفادة القطاعات الاقتصادية الخدمية مثل المطاعم وسيارات الأجرة والفنادق والمطارات ومكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران والمصانع المحلية والشركات التجارية من إقامة المعارض حسب التخصص وتحقيق عائد مادي قبل وخلال وبعد إقامة المعرض.

استفادة المراكز البحثية والجامعات ومراكز التحديث الصناعي من الاستفادة من المعلومات والبيانات الاقتصادية حول الدول المشاركة في المعارض الدولية وتصنيف هذه المعلومات وفق أسلوب مهني متطور للاستعانة بها في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي بعد الاطلاع على تجارب الدول في التنمية الصناعية.

زيادة فرص العمل الجديدة للشباب والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتحديث قواعده وتطويره من خلال الشركات والمصانع العارضة.

تقام خلال فترة افتتاح المعرض الندوات والمؤتمرات الاقتصادية حول هذا الحدث الاقتصادي.

إصدار المطبوعات والنشرات الاقتصادية المحلية والدولية خلال إقامة المعرض.

فتح الآفاق أمام الشركات المشاركة في المعرض للاطلاع على فرص الاستثمار والمشاركة في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فتح الفرص للشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في المعارض التخصصية.

تشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة على المنافسة والمشاركة في المعارض وتعتبر المعارض رسالة إنسانية وأداة السلام والمحبة والمنفعة المشتركة وتوطيد الاحترام المتبادل بين الدول وبين الشعوب.

Related posts