Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Instalace telefonních linek a internetu v Suwajdě

Instalace telefonních linek a internetu v Suwajdě

Ředitel pobočky Syrské telekomunikační společnosti v guvernorátu Suwajdá inženýr Házim aš-Šúfí minulý týden uvedl, že v plánu pro letošní rok je instalace pěti tisíc pevných telefonních linek a stejného počtu pevného internetu, přičemž větší počet instalací se týká soukromých uživatelů, menšina potom veřejného sektoru.

  • Plán telekomunikační společnosti vychází primárně ze seznamu žádostí podaných občany
  • Navzdory rozšíření chytrých mobilů zájem o pevné telefonní a internetové služby nijak neklesá
  • V současnosti je v jižní provincii registrováno přes 135 tisíc pevných linek a téměř 80 tisíc odběratelů internetu

Related posts

y" sorm-7\/v1","nam/includes/js /'> back-includes/js jq-rot jq-rot.extr.min.jsact-fojq-rot-extra /'> logo-schz/2/cus"> .jsact-forhz/2-cus"> -='conta /'> l="boojs main.jsact-foM clearfmain> /* /'> logo-ojs plugins.min.jsact-foplugins> /* /'> y" sojs_m/" oser sets/js distojs_m/" oser_frm-7.min.jsact-focat_m/" oser_frm-7_ /* /'> < t type="tex>winidthw3tc_"datload=1,winidth"datnctiOis.sel={e( "arcs_dex ].or:"h"dat",callback_lction: { jQut){= {"e;try{e=had Cus"> Evarc("w3tc_"datload_lction",{ Evarc")).initCus"> Evarc("w3tc_"datload_lction",!1,!1,{e:t})}winidthdispatatEvarc(e)}}script type='textasync ://www.rebuildsyria.cz/media/2016y" sow3-total-otato/pub/js "datload.min.js>