Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Českým firmám: relokací výroby k pomoci i vyššímu zisku

Českým firmám: relokací výroby k pomoci i vyššímu zisku

Díky našim dlouholetým kontaktům ve východním Středomoří průběžně nabízíme zejména menším a středním formám možnost maximalizace zisku prostřednictvím relokace části či celé výroby. Danou operací firma v neposlední řadě zajistí stabilní příjem až několika místním rodinám.

  • Zejména v Sýrii je dostatek kvalifikované síly i výhodné prostředí pro relokaci či outsourcing (části) výroby
  • Nízké náklady, výhodné investiční pobídky a možnost expanze v regionu jsou hlavními bonusy takového rozhodnutí
  • Daná všestranně výhodná řešení nabízíme zejména menším a středním českým výrobním podnikům a firmám

Related posts