Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s Amalem abú Zajdem (nejen) o budoucnosti Libanonu

Rozhovor: s Amalem abú Zajdem (nejen) o budoucnosti Libanonu

Není žádným tajemstvím, že aktuální ekonomická situace v Libanonu není dobrá. Koktejl nepříznivých událostí i složitý regionální kontext přispěly k tomu, že na povrch vypluly důsledky léta neřešených problémů, kombinované se snahami elitních prospěchářů za každou cenu udržet status quo. Nicméně jak známo, na samém dně Pandořiny skříňky spočívá naděje, přičemž i v případě Libanonu lze říci, že bylo již dost bídně na to, aby mohlo být jen lépe. O tom, jaké konkrétní podoby by takové zlepšení na národní, regionální i mezinárodní úrovni mohlo mít, jsme prostřednictvím našeho bejrútského korespondenta Karíma al-Árifa pohovořili s podnikatelem a odborníkem na libanonsko-ruské vztahy, Amalem abú Zajdem:

Libanon v současnosti prochází zásadním a pro zemi ve všech ohledech kritickým obdobím, přičemž mu chybí efektivní vláda schopná čelit všem problémům, jimiž Libanonci každodenně trpí. Jaké jsou podle Vás po tolika měsících hlavní důvody, které brání sestavení vlády, jež by provedla reformy, oživila národní hospodářství, restrukturalizovala banky a podnikla další potřebné kroky?

Důvody jsou známé, a to nejen cizincům zabývajícím se libanonskými záležitostmi, ale i samotným Libanoncům. Máme zde politiky, kteří si navykli považovat Libanon za svoji soukromou farmu. Nemluvím o jednotlivcích, ale spíše o celých politických uskupeních a politických organizacích, jejichž zájmy jsou vzájemně propojeny. Chtějí zůstat na svém a udržet si dosavadní výsady, ať už jde o zájmy politické, ekonomické, finanční, nebo o jejich závazky vůči zahraničním aktérům. Neberou v úvahu vývoj, k němuž došlo, ani oprávněné požadavky lidí stran sociální úrovně a každodenního života. Zejména v posledních dvou letech došlo k výraznému propadu. Je zde covidová pandemie, Libanonci si museli navyknout žit bez elektřiny, respektive přeplácet místní mafii za elektřinu z generátorů, máme nedostatek benzínu a problémy jsou i ve školství. Většina politiků se k těmto problémům staví s typickou zastaralou mentalitou. Jen málo z nich přemýšlí o tom, jak tento politický systém rozvinout a modifikovat, aby odpovídal požadavkům lidí, zejména mládeže. Všude na světě probíhají změny a ani Libanon vůči nim nemůže být imunní.

Jaké stanovisko zastává Svobodné vlastenecké hnutí (FPM) k záchrannému plánu, který schválila vláda Hassána Dijába před odstoupením a který má realizovat nová vláda po svém sestavení? Podle některých expertů je tento plán již zastaralý, protože se hospodářská a měnová situace v Libanonu za rok zcela změnila…

Svobodné vlastenecké hnutí se vyjádřilo velmi jasně. Předseda hnutí a bývalý ministr Džibrán Básíl v jednom z rozhovorů či projevů podpořil vládní plán, zejména proto, že to bylo vůbec poprvé, kdy nějaký takový plán byl vypracován. Jistě není stoprocentní, jak by řekli Angličané, je „debatable“, tedy některé body jsou předmětem diskuze, ale je tu jakési přisouzení odpovědnosti bankám, Libanonské centrální bance, dokonce i libanonské vládě a nepřímo i některým soukromým osobám. Určitě jsou v tom plánu nedostatky, takže je třeba aby byl projednán s hlavními aktéry v Libanonu, aby byl projednán v radě ministrů, protože je to základ pro jednání s mezinárodním společenstvím, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, Evropskou unií, a dokonce i s potenciálními dárci. Vláda odstoupila před více než rokem a plán byl přijat pro tehdejší situaci. Krize mezitím narostla a problémy se nahromadily. Potřebujeme „fine-tuning“, to znamená, že nová vláda, která bude doufejme brzy vytvořena, musí tento plán oživit, znovu přezkoumat, zvážit jeho ustanovení a vylepšit je, přijmout k plánu konkrétní stanoviska a předložit jej k diskuzi, neboť se jedná o důležitou a citlivou otázku. Z hospodářské, finanční a sociální krize, v níž se nacházíme, se nemůžeme dostat jinak než na základě dobře definovaného plánu. Je to na roky, ale jsou etapy, kterými musíme projít. Začíná to obnovením důvěry v banky, ve finanční situaci Libanonu, ve vládu a ve stát. Lidé už státu nevěří, nevěří vůbec ničemu a státní struktura den za dnem eroduje a rozpadá se. Je tudíž nutný jasně vymezený plán hospodářské, finanční a společenské obnovy, který nám nebude vnucen zvenku a bude respektovat požadavky libanonského lidu. Na druhé straně Asociace bank se vyjádřila jasně. Z jednání, které se konalo v Paříži, unikl od francouzské strany dokument, ze kterého bylo patrné, že nechtějí nést velkou část ztrát a staví se proti státnímu plánu. Chápou, že jsou v této věci zavázání centrální bance a vládě, ale neuznávají, kolik zisků akumulovali ve shodě s nimi. Ministerstvo financí se vzdává své skutečné role ve prospěch bank a centrální banky. Mají společný hmotný zájem a když se objevil hospodářský plán, je jasné, že ho odmítli. Centrální banka i ostatní banky mají samozřejmě své prodloužené ruce v parlamentu i ve vládě.

Je podle Vás za současnou situaci v Libanonu vinna skutečně ekonomická blokáda země ze strany západní osy v čele se Spojenými státy americkými, nebo se země dostala do problémů kvůli ve všech státních institucích bující korupci, jak nedávno prohlásil francouzský velvyslanec v Bejrútu?

Samozřejmě, že zde bují korupce a vládnoucí systém je přímo i nepřímo zodpovědný za libanonský úpadek, zároveň však všichni Libanonci vědí, že jsou proti zemi uvaleny fakticky sankce ze strany Američanů, a to již od roku 2012 či 2013. Prvním ukazatelem bylo stahování vkladů zemí Zálivu, zejména Saúdské Arábie, stejně jako počet prodaných nemovitostí vlastněných arabskými investory v komerčním centru. To jasně svědčí o tom, že bylo nakázáno vybrat peníze a stáhnout se z Libanonu. Na druhé straně zde bylo půjčování na velmi vysoký úrok spojené s nedostatečnou produktivitou. Libanon dováží v hodnotě 23 miliard dolarů, což kontrastuje s tím, že vyrobí pouze za 14 až 15 miliard. Proto je obrovský rozdíl v obchodní bilanci a lidé už dávno začali pašovat své peníze do zahraničí. To velice negativně poukazuje na povahu současné ekonomické situace. Čili máme jak sankce, tak bující korupci, a proto jsme tam, kde jsme.

Když mluvíme o národním hospodářství a vezmeme v potaz geografickou polohu Libanonu mezi Západem a Orientem, jakou má Svobodné vlastenecké hnutí vizi pro libanonskou ekonomiku v budoucnosti, pokud jde o rozvoj místního zemědělství a průmyslu, o obnovu infrastruktury a veřejných služeb, o vytvoření vyspělé a efektivní dopravní sítě či v neposlední řadě rozvoj a digitalizaci veřejných institucí a peněžní směny?

Vším, co jste zmínil, se Svobodné vlastenecké hnutí zabývá a ministr Básíl a další o tom hovořili v médiích, na seminářích, setkáních, v rozhovorech a jinde. Libanon musí vstoupit do nové éry. Výsledkem našeho rentiérského systému je plýtvání a korupce vedoucí k finálnímu bankrotu. V Libanonu musí být nastolena určitá rovnováha, a to v průmyslové i zemědělské výrobě. Musíme se stát produktivní zemí. Máme dost ploch, které můžeme obdělávat, jsme schopni mít dostatek a také vyvážet zemědělské produkty do zahraničí. Procestoval jsem s ministrem Básílem devadesát procent zemí, v nichž žijí významnější libanonské komunity a mám představu, do jaké míry lze tyto trhy otevřít pro libanonské produkty. Důležité je investovat do vhodných plodin, investovat do lehkého a středního průmyslu, pracovat na specializovaných produktech v nám blízkých oblastech. K tomu jsou ale zapotřebí dvě věcí. Vláda, která má jasnou vizi a strategii a spolupracuje s parlamentem, aby byly projednány a schváleny nové zákony odpovídající současnému pokroku. V Sýrii je již deset let válka, přesto mají elektřinu a internet, zatímco my nemáme ani jedno z toho. A další věci. Podívejte se na Turecko, Egypt nebo státy Zálivu, jakého dosáhly pokroku. Tento politický systém drží Libanon na kolenou, jen aby se někteří udrželi ve svých křeslech. Sedí na zlatém pokladu, aniž by si uvědomovali, že časem dojde. Vláda musí být akceschopná. Za příklad můžeme uvést problém se znečištěním řeky Lítání a následné přerušení dodávek brambor do zemí Zálivu. V parlamentu proběhla diskuze, byl vyčleněn rozpočet na vyčištění řeky, měli jsme podporu od přátel, a kde jsme dnes? Nikdo nevystoupí a nenastolí toto téma. Všechny konfese, sunnité, šíité, křesťané i drúzové hrají jen na sebe. Nepřemýšlí komplexně, celostátně a v rámci celkového ekonomického plánu, aby vytvořili projekt, který přivede peníze do Libanonu, investice, které se během pěti let vrátí. Všichni chtějí rychlý zisk a s bankovní mentalitou vkládají peníze, aby získali 10 či 12 procent, realizovat zemědělský projekt například stran řeky Lítání se ziskem 3 nebo 4 procent nikoho neláká. Kdybychom byli schopni řeku vyčistit a investovat do zemědělských produktů, můžeme zajistit spotřebu místního trhu. Proč máme dovážet brambory z Egypta? Nebo rajčata z Jordánska? Byl by rozdíl, kdybychom měli zemědělskou politiku integrovanou se zeměmi regionu a přijali jsme způsob uvažování, že pokud oni něco pěstují, my to v rámci spolupráce pěstovat nebudeme. Musíme přijmout tento způsob uvažování. Připomenu důležitá slova prezidenta republiky, že musíme mít hospodářskou spolupráci a integraci v rámci regionu s Jordánskem, Sýrií, Irákem a Palestinou. Máme lidi, máme zemědělskou půdu, máme průmyslový potenciál, můžeme být průkopníky, ale k tomu je zapotřebí vize a strategie.

Jaký zaujímá Hnutí postoj specificky k otázce budoucích vztahů Libanonu se Sýrií, a to nejen na politické úrovni, ale také z hlediska rozvoje hospodářské a průmyslové spolupráce mezi oběma zeměmi. Syrský prezident Baššár al-Asad nedávno navrhl několik projektů pro spolupráci mezi Damaškem a Bejrútem, zejména v oblasti alternativní energie, kde zdůraznil význam toho, aby libanonské a syrské společnosti využily syrského území k založení společných průmyslových zón a závodů na výrobu alternativní energie…

Náš postoj je zcela jasný. Sýrie je náš soused a bratrská země. Sdílíme stejnou zeměpisnou polohu, zájmy a osud. Je přirozené mít se Sýrií hospodářské vztahy, nebo jak jsem řekl integraci, protože Sýrie je velká země a má velké možnosti. Libanon je, pravda, malá země, ale disponujeme kulturním kapitálem, schopnostmi v řadě oblastí a oborů. To nám umožňuje spolupracovat se všemi zeměmi regionu. Musíme využít našich specifických zkušeností ve vztahu zejména se Sýrií, ale důležitým předpokladem pro společné projekty je modernizace syrských obchodních zákonů. Pokud máte obchodní spor s nějakým Syřanem, tamní soudy se staví na jeho stranu. Věci musí být postaveny jasně a spolupráce musí být prospěšná pro obě strany na úrovni vlád, soukromých společností i občanů.

Bankovní sektor byl považován za páteř libanonské rentiérské ekonomiky. Jaké jsou dle Vašich vědomostí hlavní důvody bránící jeho restrukturalizaci a jaká je v této věci role guvernéra Libanonské centrální banky?

Důvodem je napojení Asociace bank na vedení země a centrální banku a jejich vzájemně propojené zájmy. Došlo k obrovským chybám, ale kolaps celého bankovního systému by poškodil zemi. Současná bankovní situace musí být odvážně přehodnocena a vyřešena. Věci by měly být napraveny a ten, kdo chyboval, má nést odpovědnost. Neznamená to, že máme hledat viníky, na které se všechno shodí, ale každý má nést svůj díl odpovědnosti. Banky si s centrální bankou vzájemně pomáhaly a kryly se. Taková je realita.

V souvislosti s bankami se hovoří o navrácení rozkradených prostředků a forenzním auditu, po kterém mezi nejvýznamnějšími politickými silami volá především Svobodné vlastenecké hnutí. Vzhledem k nedostatečné nezávislosti libanonské justice jde o velmi složitý problém, přičemž někteří informovaní novináři tvrdí, že se audit neprovede, dokonce vše označují za poslední prohranou bitvu prezidenta Míšála Awna. Co o tom soudíte?

Samozřejmě zde jsou snahy zabránit forenznímu auditu, a to z několika důvodů včetně politických. Politický systém je úzce propojen s bankovním sektorem včetně centrální banky. Je to organické spojení přesahující všechny konfese. Mají společné zájmy a když se někdo pokusí něco změnit, dojde k procesu blokování. Existují požadavky ze strany prezidenta Awna, Svobodného vlasteneckého hnutí, dalších stran a politiků, odborníků z médií, novinářů, ale to nejsou všichni. Libanonský občan má právo na informace, neboť on je tím, kdo utrpěl ztrátu. Jak velká je, kdo ji způsobil a kdo je za ni zodpovědný? Pokusme se na tuto otázku odpovědět. Pokud se nám nepodaří dosáhnout výsledku, ať už kvůli vnitřním nebo vnějším tlakům, urazíme tím přímo naše lidi a naší zemi. Jsme ve stavu zhroucení. Některé země se stále snaží pomoci našim lidem – nikoliv našemu státu – , aby mohli dýchat, ale to nestačí.

Součástí Táʼifské dohody z roku 1989 bylo, že Libanon bude správně decentralizován, k čemuž ovšem dosud nedošlo. Jak se stavíte k této otázce, zejména vzhledem k tomu, že některé politické strany považují správní decentralizaci za předstupeň konfederalizace?

Správní decentralizace je jedním z ustanovení Táʼifské dohody, ta ovšem nebyla plně naplněna. Jak známo, když bylo této dohody dosaženo, syrská armáda byla stále v Libanonu. Když se moci ujal premiér Rafíq al-Harírí, přistupovalo se k jednotlivým ustanovením a jejich provedení značně selektivně. Správní decentralizace bylo zapotřebí už v minulosti, ale dnes je její zavedení ještě naléhavější. Pokud budu coby obyvatel okresu Džazín zvolen jako zastupitel, vím, jak řešit tamní problémy. Libanon stále trpí osmanskou mentalitou, nezbavili jsme se jí.  Pokud chcete postavit plot, musíte jít na obec, pak za okresním úředníkem, pak ke guvernérovi, k městské správě, k ministrovi vnitra. To, co by mohlo trvat deset až patnáct minut, pokud by bylo rozhodováno na místní úrovni, takhle zabere dva až tři měsíce. To je celé špatně a je třeba se toho zbavit. Vlády vydávají skrze ministerstva prohlášení, jak chtějí vyvážený rozvoj mimo hlavní město, jak chtějí pozvednout periferie. Jak chtějí mít vyvážený rozvoj, když máme centralizovaný stát a mafii s jejími plány? Cílem je, aby naše země fungovala a lidi se v ní cítili pohodlně. Je třeba změnit systém, ať si lidé volí své obecní zástupce, na úrovni provincií snížit soudní administrativu, předat část veřejných peněz na místní úroveň. Vláda ať se soustředí na realizaci velkých projektů a časem se situace zlepší. Můžu hodnotit, co jsem viděl při své poslední návštěvě Německa. V Libanonu máme 128 poslanců, z čehož 3 jsou z Džazínu. Než abych jako občan musel chodit za poslanci a ministry a žádat je o „prostřednictví“ při realizaci projektu, bude lepší, když okres Džazín dostane ze státního rozpočtu poměrnou částku. Místní správa sama určí, zda je potřeba asfaltovat silnice, opravit vodovod či elektřinu, vybudovat další infrastrukturu. Takto se dá vyváženě pracovat a je to možné pouze při rozšířené správní a finanční decentralizaci při zachování vzájemné koordinace. Nejde o konfederaci, chceme jednotnou armádu, jedno ministerstvo zahraničí, jednu centrální banku, jedno ministerstvo obrany. Stát zůstane, ale obec a její starosta budou vládnout ve svých místních záležitostech. Při všech debatách mezi těmi, kdo se staví proti decentralizaci, těmi, kdo ji podporují i těmi, kdo ji chtějí zabalit do federalismu či něčeho rozdělujícího, musíme jít k přímo k podstatě. Berme si příklad ze zahraničí, ze zemí, v nichž si lidé daleko od metropole žijí pohodlně, neexistují v nich občané druhé kategorie, rozvíjejí se vyváženě a jsou založeny na takovémto systému.

Většina občanských stran a hnutí, jež se účastnily „revoluce 17. října“, požadovala v duchu Táʼifské dohody zrušení politického konfesionalismu, což je dle nich první krok k zahájení procesu budování moderního civilního státu. Jaký je postoj Svobodného vlasteneckého hnutí k této otázce? Je podle Vás libanonská společnost jako celek na takový kvalitativní skok připravena?

Podle mého osobního názoru libanonská společnost není nyní připravena přejít k občanské společnosti a občanskému státu. Svobodné vlastenecké hnutí chce jednoznačně občanský stát, ale otázka je zrušení politického konfesionalismu. Někteří se domnívají, že je to namířeno proti křesťanům, ale ujišťuji vás, že na straně křesťanů není problém. Země se rozvíjejí, když je stát oddělen od náboženství. Ponechme náboženství mezi člověkem a jeho Bohem a jeho vírou. Občané si mají být rovni před zákonem. Například Tunisko je muslimská země a má sekulární systém. Již dlouho schvalují občanská manželství, zatímco v Libanonu je to složité. Představitelé konfesí na náboženské i politické úrovni mají zájem ponechat věci, jak jsou, to však neznamená, že nejde o správný požadavek. Občané si mají být rovni v právech i povinnostech. Situace se mění. Ve volbách se dřív hrálo na náboženskou výlučnost, a i Svobodné vlastenecké hnutí toho využívalo. Já jsem levicově orientovaný a přesvědčoval jsem prezidenta, že je prezidentem celé země. Jeho reakce byla pozitivní, se Svobodným vlasteneckým hnutím je to komplikovanější. Ale jistě směřujeme k občanské společnosti, protože mladí měli možnost vidět taková uspořádání v zahraničí, probírají to se svými přáteli. Diskutuji a přu se s každým, kdo se obrací ke křesťanskému diskurzu. Když přišla revoluce 17. října, všichni zapomněli na všechny pohromy. Stavěli se proti Básílovi a Awnovi, přitom byli většinou křesťané. Aréna je otevřená všem a nikdo nemůže být krácen na právech. Když se snažil ministr Básíl navrhovat ustavení občanské společnosti a civilního státu, byl odmítnut, neboť v minulosti prosazoval práva křesťanů a ochranu obyvatel před extremismem různého typu.

Ekonomický expert Hasan Maqlid nedávno sdělil, že schůzky a jednání delegace ruských investičních společností s ministry libanonské přechodné vlády byly pozitivní a týkaly se rozvoje přístavu v Tripolisu, rekonstrukce přístavu v Bejrútu a také zřízení ropných rafinerií v Tripolisu a Zahrání. Jste obeznámen s tím, zda Libanon využije příležitosti ruských nabídek, nebo bude nadále jednat v souladu s americkým zamítavým postojem, byť na úkor svých zájmů?

Není tajemstvím, že se země v tomto ohledu podřizuje (americkému) vetu. Můj přítel Hasan Maqlid měl pravdu, když řekl, že na ruské straně je tato vůle. V říjnu či listopadu loňského roku jsem se na žádost pana Michaila Bogdanova setkal se šéfem této společnosti v budově ministerstva zahraničních věcí. Oficiálně mi sdělil rozhodnutí Kremlu, aby tato společnost, pod níž spadá několik dalších ruských společností, šla do Libanonu a investovala zde. Libanon je pro ně důležitým opěrným bodem, především kvůli jeho blízkosti k Sýrii, ale rovněž kvůli libanonskému ropnému bohatství. Proti tomu byly námitky a ruská strana je zná. Bude se přes ně těžit syrská ropa, mají s tím zkušenosti. Byli požádání, aby působili v Libanonu a studovali místní situaci. Co se týče libanonské strany, mohu říct, že jsem o všem oficiálně informoval prezidenta republiky a s jeho jasným souhlasem jsem informoval Rusy, že Svobodné vlastenecké hnutí souhlasí. Vím, že souhlasí také Hizballáh a Hasan Nasralláh se v některých záležitostech obrací na východ, včetně Ruska a Íránu. Tato hospodářská spolupráce je v zájmu Libanonu, protože potřebujeme vytvořit rovnováhu v zahraničních vztazích, Libanon nemá mít výhradně západní orientaci. Jistě, libanonská kultura a společnost nesou výrazné západní rysy. Určitě nejsme protizápadní. Nechceme být ovšem ve stavu podřízenosti, ať již Rusku, Číně, Íránu, Americe, Francii nebo komukoliv jinému. Libanon je navzdory své malé rozloze díky své geostrategické poloze na pobřeží Středozemního moře do budoucna důležitou zemí, proto je zvažována ruská přítomnost.

Existují ještě nějaké další investiční projekty a plány, kterými se ruská a libanonská strana zabývají, například v oblasti vybudování moderní dopravní sítě, kterou Libanon nutně potřebuje (například železnice), nebo rozvoje a zlepšení obchodní výměny mezi oběma zeměmi?

Obchodní výměna mezi oběma zeměmi se během ekonomické krize začala zlepšovat. Ruská strana chce, aby se Libanon stal platformou pro obnovu Sýrie a aby ruské společnosti mohly působit z Libanonu, což je jeden z důvodů jejich zájmu o přístav v Tripolisu, dále je zde otázka ropné rafinerie, ať už v Zahrání, nebo na severu. Během návštěvy prezidenta Awna v Rusku se řešila ropná rafinerie a v té době se mluvilo i o dovozu egyptského plynu, což narazilo na politický odpor. V tomto ohledu se jednalo se Sýrií, protože Rusové mají svá přání v oblasti infrastruktury, včetně železnice, a také by chtěli pracovat v modelu BOT (build-operate-transfer). Pokud to vláda Rusům povolí, nikdo na světě jim nedá záruku vzhledem k bankovní situaci v Libanonu, kromě práce se zárukou centrální banky. Rusové jsou ale toto riziko připravení podstoupit, pracovali se zeměmi v ještě horší situaci, než je Libanon. Čili o těchto otázkách se diskutuje a já doufám, že během tohoto měsíce ruská společnost opět navštíví Libanonu a že v té době konečně budeme mít vládu, aby proběhly diskuze se skutečnými ministry, abychom mohli v této věci pokročit. Může to zkvalitnit vzájemné vztahy. Rusové dokonce přišli s myšlenkou účasti v bance a prezident Awn nabídl dokonce 10 procent. Centrální banka ovšem nesouhlasila, protože se podvoluje Američanům.

Do jakých oblastí byste poradil v Libanonu investovat evropským investorům a proč?

Potřebujeme restrukturalizovat infrastrukturu. V rámci konference CEDRE se objevily důležité a zásadní projekty pro Libanon, včetně dopravních a komunikačních. Jsme v roce 2021 a v celém Libanonu není optické vlákno. Navzdory výbuchu přístavu v Bejrútu a navzdory fungování přístavu v Haifě a dalšího přístavu v Izraeli, zůstává Bejrút i nadále spojnicí se Středomořím. Řada zemí má zájem, Francie, Německo, Emiráty, Turecko i Rusko. Nejdůležitější je střední průmysl. Lze realizovat společné projekty v oblasti potravinářství, zemědělství či alternativních energií, to vše se ale bude odvíjet od ekonomické situace a dostupnosti elektřiny, do které je třeba investovat. Aby se investice vyvíjely dobrým směrem, musí dojít k reformě v soudním systému a změnám některých zákonů. Investor si musí být jist svými právy, jinak nepřijde.

V jakém stavu podle Vás bude Libanon za pět let po stránce politické i ekonomické?

Domnívám se, že Libanon tvrdě dopadl na kolena a zvednout se mu potrvá roky. Potřebuje k tomu jasný plán, který vzájemně propojí veškeré ekonomické, politické a finanční aspekty. Pokud se změní přístup směrem k odpovědnosti a transparentnosti při provádění jakékoliv práce, může se Libanon během pěti let přiblížit ekonomické renesanci. Počítá se s hospodářským oživením až se, dá-li Bůh, začne těžit libanonská ropa, tudíž jsme možná na dobré cestě. Ale je před námi hromada práce v oblasti soudní, bezpečnostní, právní, legislativní i strukturální. Musíme pracovat na mnoha změnách. Libanonci v zahraničí přes všechno zoufalství stále sní o návratu do vlasti. Mohou zde investovat, sounáležitost a historická paměť nebyly zpřetrhány. Libanon tedy má šanci, ale je to podmíněno několika faktory, o nichž jsme hovořili.

Libanon, jak jsme jej znali, tedy končí?

Pokud by Libanon zůstal, jaký byl, čekaly by nás špatné časy. Musíme se připravit na novou etapu. Celý region je dnes nestabilní. Stačí se podívat, co se stalo v Iráku, ale i v Jemenu, vše se proměňuje. Neznamená to, že nutně k horšímu, ale každá změna chce čas. V žádném případě nelze pokračovat v životě, jaký jsme dosud žili v Libanonské republice. Byla to trpká zkušenost a nyní musíme vše změnit a zlepšit, abychom mohli žit v bezpečí, svobodě a míru a aby každý měl svá zaručená práva, aniž by si je musel u někoho obstarávat. Odpovědnost je na politických stranách. Snažíme se být coby Svobodné vlastenecké hnutí v tomto ohledu v čele, ale kde jsou komunisté, nacionalisté a jiné nekonfesionální strany? Zažívají své nejhorší dny, ostatně jako další strany, které pátrají, jak vybrousit z krize a uchovat si své výsady. Organizované strany jsou ukazatelem zdravého politického života. Ale aby tu existovala pouze křesťanská strana, pouze šíitská strana a podobně? To přece ani nejsou strany. Libanon se po 17. říjnu, ať již se s jeho hesly ztotožňujete či nikoliv, změnil. Všichni se shodují, že je na tom země špatně. Osobně si nemohu vybrat své peníze stejně, jako kdokoliv jiný. Pokud politici nebudou sledovat tep ulice a to, co si lidé myslí, bude to katastrofa.

مقابلة مع أمل أبو زيد: نائب سابق في البرلمان اللبناني، وعضو سابق في اللجنة الوطنية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني.

سؤال: لا شك أن لبنان اليوم يمر بفترة مصيرية بالغة الخطورة على كافة الأصعدة والمستويات وذلك في ظل غياب حكومة فعّالة وكفؤة، مهمتها مواجهة الصعوبات العديدة التي يعاني منها اللبنانيين بشكل يومي. سيد أمل أبو زيد، برأيكم، بعد مرور أشهر عديدة على عدم قدرة السلطة القائمة على تأليف حكومة هدفها الإصلاح وإعادة إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني وهيكلة المصارف وإلخ، ما هي الأسباب الرئيسية التي لا تزال تشكل عائقا أمام التأليف؟

أمل أبو زيد: الأسباب معروفة، ليس عند الأجانب الذين يتعاطون بالشأن اللبناني فحسب، بل لدى اللبنانيين أيضا، هناك سياسيون في لبنان اعتادوا على القيام بالعمل السياسي انطلاقا من اعتبار لبنان مزرعة، وليس بصورة فردية أيضا، بل مجموعات سياسية، هي منظومات سياسية تترابط مصالحها مع بعضها البعض، تبغي المحافظة على هذه المصالح، سواء هي اقتصادية، سياسية أو مالية أو غيرها، ولا سيما لجهة التزاماتها مع الخارج، وتريد المحافظة على الإمتيازات التي كانت تحصل عليها في الفترة الماضية، دون الأخذ بالإعتبار التطور الذي حصل، ولا المطالب الشعبية المحقة، فيما يتعلق بالحياة الإجتماعية والمعيشية، خصوصا في السنتين الأخيرتين، إضافة إلى التحدي المتمثل بموضوع الكوفيد، وانحدار كبير في مصادر الكهرباء والطاقة، فاللبناني يعيش بدون كهرباء، أو بالأحرى يدفع ثمن الكهرباء مرتين، ومن مصدر المولدات، وما أدراك بالمافيات في هذا المجال، وذات المشكلة بموضوع الطاقة، أي البنزين وحتى بموضوع المدارس، وجميع هذه المشاكل أتت، ولا زال بعض السياسيين يتعاطون معها بذات الذهنية السائدة في الماضي، وجميعهم إلا عدد قليل منهم، يفكر بكيفية تطوير هذا النظام السياسي، وأخذه إلى مكان آخر يحاكي مطالب الناس حقيقة، لا سيما مطالب الشباب، فنحن نعتبر أن هناك ثمة تغييرات في العالم كله، ولبنان ليس بمنأى عنها. 

سؤال: ما هو موقف التيار الوطني الحر من الخطّة الإنقاذية التي تم وضعها من قبل حكومة حسّان دياب قبل استقالتها، والتي من المفترض أن يتم البدء على تطبيقها بعد تأليف الحكومة؟ خصوصا أنه بحسب بعض الخبراء الإقتصاديين، إن تلك الخطة قد عفا عليها الزمن كون الوضع الإقتصادي والنقدي في لبنان اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه منذ سنة؟   

أمل أبو زيد: التيار الوطني الحر كان واضحا جدا، ورئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل بأحد المقابلات أو بأحد الخطابات، أيد خطة حكومة دياب، خصوصا وأنه للمرة الأولى توضع خطة من نوع ما، وليس هناك خطة سليمة 100 بالمئة، يعني أن بعض البنود خاضعة للنقاش، ولكن هناك نوع من تحميل المسؤولية للمصارف، لمصرف لبنان، حتى للحكومة اللبنانية، كما وهناك تحميل مسؤولية، وبطريقة غير مباشرة لبعض اللبنانيين، الذين لديهم حسابات، ولكن هذا لا يعني أن هذه الخطة لا تحتوي على بعض الشوائب، لأنه عندما تكون هناك أزمة كالتي نعيشها، تكون هناك حاجة لحكومة تتبنى خطة وأن تبحثها في مجلس الوزراء، وأن تناقشها مع الأحزاب الأساسية الفاعلة في لبنان، لأن هذا الأمر يؤسس للتفاوض مع المجتمع الدولي، صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ومع الإتحاد الأوروبي وحتى مع الجهات المانحة التي يمكن أن تمنح لبنان تلك المساعدات المادية، وخارج نقاط الشروط التي قد تفرض على الحكومة اللبنانية، مقابل قبول هذه المساعدات.

فمع استقالة الحكومة منذ ما يزيد عن السنة، والخطة قد وضعت قبل هذا الأمر، فبالعكس مع تراكم الأزمات خلال هذا العام، وزيادة المشاكل، نحتاج إلى ضبط دقيق، أي إعادة النظر إليها، ومع الحكومة الجديدة، والتي نتمنى تشكيلها قريبا، فعلى الحكومة الجديدة، استعادة هذه الخطة، وإعادة دراستها والنظر في بنودها وتحسينها وبمواقف محددة منها كمجلس وزراء، وطرحها للنقاش كون هذا موضوع مهم وحساس، فلا يمكننا الخروج من الأزمة الداخلية الإقتصادية المالية والمعيشية والإجتماعية الواقعين بها، إلا انطلاقا من خطة واضحة المعالم، فمن المعلوم أن خطة التعافي تحتاج لسنوات، ولكن هناك مراحل علينا السير فيها، من استعادة الثقة بالمصارف، وبالوضع المالي في لبنان، وبالحكومة والدولة اللبنانية، فالشعب فقد ثقته بالدولة، فلم يعد لديه ثقة بشيء، كما وان بنية الدولة تنحل، وتتآكل يوم بعد يوم، لذا فكل هذا بحاجة لخطة نهوض اقتصادية، مالية، واجتماعية واضحة المعالم، وغير مفروضة من الخارج، وتحاكي مطالب الشعب اللبناني وبشكل واضح.

من جهة ثانية، فجمعية المصارف كانت واضحة، وفي الإجتماع الذي حصل في باريس، وقد سربت ورقة جمعية المصارف من قبل الجانب الفرنسي، وكان واضحا أنهم لا يريدون تحمل القسم الكبير من الخسائر، بأنهم يعارضون خطة الدولة، إذ يعتبرون انهم أُلزِموا من قبل المصرف المركزي والحكومة اللبنانية بهذا الأمر، ولكنهم لا يعترفون بالأرباح التي جنوها وتراكم الأرباح، وبالإتفاق مع المصرف المركزي ووزارة المالية، ولكن عندما تتنازل وزارة المالية عن دورها الفعلي، تلجأ إلى مصرف لبنان لتسديد ودفع أموال، فما هو دور وزارة المالية؟، ولكن ما حصل أن وزارة المالية تنازلت عن هذا الدور وبصورة كلية لمصلحة المصارف والمصرف المركزي في لبنان، فهناك إتحاد، تجمعهم فيه المصلحة المادية، وهذا الأمر واضح، ولكن ما أن ظهرت الخطة الإقتصادية، فقد عارضتها جهتان، المصرف المركزي والمصارف، طبعا لديهم امتداداتهم في المجلس النيابي وحتى في مجلس الوزراء. 

سؤال: سيد أمل أبو زيد، برأيكم، هل لبنان فعلا يعاني من حصار اقتصادي من قبل المحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أم أن البلاد وصلت إلى ما هي عليه اليوم بسبب الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، كما أشارت السفيرة الفرنسية في لبنان مؤخرا؟

أمل أبو زيد: طبعا هناك فساد مستشري، والمنظومة الحاكمة مسؤولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقد أوصلت لبنان إلى هذا الدرك من الإنحدار، ولكن هل هناك أي لبناني لا يعرف أن ثمة عقوبات على لبنان، وهذا الأمر واضح ويعلنه الأميركيون، وبالعودة إلى العام 2012 أو 2013، منذ بدء سحب الإيداعات الخليجية لا سيما السعودية، وكان هذا أحد المؤشرات، فضلا عن كم البيوعات في الوسط التجاري لأملاك المستثمرين الخليجيين في لبنان، هذا كله مؤشر على ضرب نفير لسحب الأموال والإنسحاب من لبنان، بالمقابل كان هناك استدانة بفوائد عالية للغاية من قبل لبنان، بالتوازي مع عدم وجود إنتاج، فلبنان يستورد بقيمة 23 مليار دولار، بالمقابل ينتج حوالي 14 -15 مليار، وبالتالي يوجد فرق شاسع في الميزان التجاري، والناس بدأت بتهريب أموالها للخارج، وليس في الوقت الحاضر فحسب، بل منذ فترة طويلة، فعندما يعطي المصرف فوائد عالية، فإن هذا مؤشر سيء وسلبي للغاية لطبيعة الوضع الإقتصادي، فإذن يوجد عقوبات، فضلا عن الفساد المستشري والذي نخر في الإدارة اللبنانية بشكل أو بآخر، ما أوصلنا إلى هنا.

سؤال: بالحديث عن الاقتصاد الوطني و موقع لبنان الجغرافي المميز الواقع بين عالمي الشرق والغرب، ما هي رؤية التيار الوطني الحر المستقبلية لاقتصاد لبنان وذلك من حيث تطوير القدرة الإنتاجية الزراعية والصناعية المحلية، إلى جانب إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة وإنشاء شبكة مواصلات متطورة فعّالة، وذلك من دون أن ننسى ذكر تطوير ورقمنة المؤسسات العامة وعمليات التبادل النقدي؟

كل ما ذكرت فالتيار الوطني الحر كمجموعة سياسية درست هذه المواضيع وتحدثت عنها في الإعلام، وفي ندوات ولقاءات ومقابلات صحافية، والوزير باسيل وغيره تكلموا عن هذه المواضيع وغيرها، وعن خروج لبنان إلى زمن جديد، فعندما يصبح البلد تحت نظام ريعي تصبح نتيجته الإفلاس والهدر والفساد، ويوصلك إلى الإفلاس النهائي، وهذا ما حصل لبنان، فعلى لبنان أن يتجه لنوع من التوازن، في الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي، فيجب أن نصبح بلدا منتجا، فلدينا مساحات زراعية يمكننا زراعتها، حيث يمكن أن يحصل لدينا اكتفاء فضلا عن التصدير للخارج، فقد سافرت مع الوزير باسيل إلى 90 بالمئة من البلدان، التي يتواجد فيها اللبنانيون في الخارج، وأعرف مدى إمكانية فتح الأسواق في هذه البلدان للمنتج اللبناني، المهم أن يكون هناك استثمار في هذه الزراعات، استثمار في الصناعات الخفيفة أو المتوسطة، وأن نعمل على منتجات متخصصة بنا حتى في المنطقة القريبة منا، ولكن هذا يحتاج لأمرين، أولا حكومة، يكون لديها رؤية واضحة، مع استراتيجية واضحة لهذا الموضوع، وأن يكون هناك تعاون مع المجلس النيابي، من أجل قوانين جديدة على المجلس النيابي مناقشتها، ليتم إقرارها، لتحاكي تقدم العصر، فعلى الرغم من الحرب في سوريا والمستمرة منذ 10 سنوات، فهناك كهرباء وانترنت، بينما في لبنان ليس لدينا أي منها، وأضف إليها بعض الأمور الأخرى، شاهد تركيا، ومصر ودول الخليج، فقد وصلت إلى هذا التقدم، بينما السبب أن هذه المنظومة السياسية لديها الرغبة بإبقاء لبنان على هذا الوضع لتبقى على كراسيها، فهم جالسون على منجم ذهب أو بئر بترول، لكن لا يعلمون أن هذه ستنضب مع الوقت.

فهناك تصورات يجب على الوزراء القيام بها، مثلا في مشكلة مياه الليطاني، وتوقف توريد كميات من البطاطا للخليج بسبب تلوث مياه هذا النهر على سبيل المثال، فقد حصل نقاش في المجلس النيابي، وتم رصد ميزانية لتنظيف هذا النهر، فأين وصلنا حتى اليوم، وحتى مع الأصدقاء الذين تابعوا هذا الموضوع، فلا أحد يتقدم ويناقش هذه القصة، فعلى هذا المجرى من جميع المذاهب، سني وشيعي ومسيحي ودرزي، وحينها يتحول النقاش إلى غيرة الدين، ويؤجل الأمر الهام، فهم لا يفكرون بصورة شمولية، ولا وطنية ولا كجزء من مشروع اقتصادي كبير لكي تشكل مدخولا يدخل اموالا إلى لبنان، فإن استثمار معين وخلال 5 سنوات سترد هذا الإستثمار، وتبدأ بجني الأرباح، لكن نريد الربح السريع، وبعقلية المصارف، نضع الأموال لتربح 10-12 بالمئة، ولا أوظفها لأربح 3-4 بالمئة، وذلك بالقيام بمشاريع زراعية مثلا على نهر الليطاني، علما أنه لو تمكنا من تنظيف مجرى الليطاني واستثمرنا في مشاريع زراعية كبيرة، فبإمكاننا تأمين استهلاك سوقنا المحلي من البطاطا، فلماذا يجب أن أستورد البطاطا من مصر؟ او البندورة من الأردن، الفرق هو عندما يكون لدينا سياسة زراعية، بحيث تتكامل مع جيرانك، فما يزرعونه لا نزرعه ، وبحيث نعمل معا، فعلينا أن نعمل بهذه العقلية، وأذكر هنا بأهمية ما قاله رئيس الجمهورية ، في الأردن وسوريا والعراق وفلسطين، فهذه المنطقة التي تسمى المجري، يجب أن يكون لديها تعاونا وتكاملا إقتصاديا، فلديك البشر والأرض الزراعية، والإمكانية للصناعة، ويمكن للبنان أن يكون الرائد فيها جميعا، ولكن للقيام بذلك تحتاج لاستراتيجية ورؤية.

سؤال: وما هو موقف التيار الرسمي بالنسبة لعلاقة لبنان بسورية المستقبلية، وليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا من حيث تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، خاصة أن الرئيس السوري بشّار الأسد، اقترح مؤخرا عدة مشاريع للتعاون بين دمشق وبيروت، لا سيّما في مجال الطاقة البديلة حيث أكّد أهمية قيام شركات لبنانية وسورية في الاستفادة من المساحات السورية لإنشاء مدن صناعية مشتركة ومحطات لإنتاج الطاقة البديلة؟ 

أمل أبو زيد: موقف واضح جدا، سوريا دولة جارة وشقيقة، لدينا جغرافية مشتركة معها ولنا مصالح ومصير مشترك معها، طبيعي أن يكون لدينا علاقات اقتصادية معها، أو كما قلت تكاملا، فسوريا دولة كبيرة، ولديها قدرات كبيرة، وصحيح أن لبنان صغير الحجم، ولكن لديه قدرات ثقافية وإمكانيات بعدة مجالات وقطاعات، يمكنه التعاون مع جميع الدول المحيطة بنا، لنشكل هذا الواقع الإقتصادي التي الجميع بحاجة لها، فتراكم الخبرات لدى اللبناني، يجب توظيفها بالعلاقة مع سوريا خصوصا وبمجالات عدة، ولكن هناك أمر مهم للغاية، وهو أن سوريا بحاجة لتطوير قوانينها التجارية، لأن اللبناني لديه مشكلة، فإن أراد الإستثمار بمشاريع مشتركة مع سوريا، فإن القضاء لدينا نشكو منه كثيرا، وكذلك الحال لجهة القضاء والمحاكم التجارية في سوريا ، فإذا كان لديك خلاف مع أحد السوريين، فالكفة ترجح للسوري، ولذلك فهذا الأمر مهم بهدف طرح الأمور بشكل واضح، وبصورة يعود التعاون علي كلبناني بالفائدة، كشركات ومواطنين وعلى الشعب السوري والمؤسسات الحكومية والخاصة في سوريا.

سؤال: في ما يخص القطاع المصرفي  وإعادة هيكلته، وهو قطاع  كان يعتبر بمثابة العمود الفقري لاقتصاد لبنان الريعي، على حد علمكم، ما هي الأسباب الرئيسية التي لا تزال تحول دون تحقيق إعادة الهيكلة لذلك القطاع وما هو دور حاكم مصرف لبنان في ذلك الأمر؟

أمل أبو زيد: هناك ارتباط للمصارف مع الحاكمية ومع مصرف لبنان، ف مصرف لبنان ليس الحاكمية فحسب، فهناك حتما مصالح مترابطة ولكن هناك أخطاء كبيرة حصلت، ولكن إنهيار النظام المصرفي بالكامل يسيء إلى لبنان، ويجب إعادة النظر في هذا الواقع المصرفي، وأن يكون هناك جرأة في التعاطي مع هذا الموضوع، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ويجب محاسبة من أخطأ ، لأن إعادة النظر في أي قضية، لا تعني أن كل الخطأ أو المسؤولية على جهة معينة، ولكن حتما هناك مسؤولية في جانب من هذه ما، وليس جزءا قليلا، فهناك مسؤولية للمصارف و مسؤولية بالتعاطي مع المصرف المركزي، فكانوا “يساعدون” بعضهم البعض (ويغطون) على بعضهم البعض، وهذا واقع ومعروف.

سؤال: بالحديث عن موضوع المصارف واسترداد الأموال المنهوبة والتدقيق الجنائي: بحسب ما نلاحظ على الأرض، إن التيار الوطني الحر هو من أكثر الجهات السياسية البارزة التي تطالب بإنجاز التدقيق الجنائي، وهو أمر ليس بالسهل في ظل عدم استقلالية القضاء اللبناني، بل أكثر من ذلك، يرى بعض الصحفيين الملمّين بهذا الموضوع بأن التدقيق لن يتم، بل وتم وصفه بالمعركة الأخيرة والخاسرة التي يقودها فخامة الرئيس ميشال عون، سيد أبو زيد، هل توافقون بهذا الرأي ولماذا؟

أمل أبو زيد: طبعا هناك محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي المالي، لعدة أسباب منها سياسية، أي من المنظومة السياسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنظومة المالية المصرفية أو حتى مصرف لبنان، وهو ارتباط عضوي، هو ارتباط يتجاوز كافة الطوائف، فهناك مصالح مشتركة بينهم، وعندما يحاول أحدهم الخرق، تحصل عملية صد، فهناك مطالب من الداخل، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن التيار الوطني الحر، وغيره من الأحزاب والسياسيين والإعلاميين، وعدد من الأقلام الصحافية وليست جميعها، وبالنتيجة فالمواطن اللبناني من حقه أن يعرف، فمثلا هذه الخسارة التي تعرض لها المواطن، كم هي ومن الذي قام بها، ومن المسؤول؟ لنحاول معالجة المسألة، فإن لم نستطع الوصول إلى نتيجة، سواء بضغوطات داخلية أم خارجية، نكون قد أسأنا، بحق الناس والبلد وبشكل مباشر، فنحن في حالة إنهيار، لا زالت بعض الدول تحاول أن تعطي الناس بعض الشيء، وليس للدولة، لكي يستمرون بالتنفس، ولكن هذا لا يكفي.

سؤال: بما يخص اتفاق الطائف واللامركزية الإدارية التي لم يتم تطبيقها منذ عام ١٩٨٩، هل من الممكن أن تشرحوا لنا أكثر عن هذا الموضوع وكيفية تطبيقه، خاصة أن هناك جهات سياسية معينة تعتبر اللامركزية الإدارية مدخلا للكونفدرالية؟

أمل أبو زيد: أولا اللامركزية الإدارية الموسعة هو بند موجود باتفاق الطائف، وهذا الإتفاق لم ينفذ بحذافيره، فكما نعلم عندما تم الإتفاق في الطائف كان الجيش السوري لا يزال في لبنان، ولما استلم الرئيس رفيق الحريري السلطة في ذلك الوقت، كان هناك انتقائية في بعض البنود وتنفيذها، وهناك برأيي سبب لوضع بند اللامركزية الإدارية جانبا، وكان له وجود في الماضي، أما في الوقت الحالي، فوجوده مهم وأكثر تأثيرا من الماضي، أنا كمواطن لبناني مع اللامركزية الإدارية الموثقة، أنا كمواطن من منطقة جزين، وقد انتخبت كنائب عن هذه المنطقة، وأعرف طريقة التعاطي مع هذا الموضوع، فالمركزية في العقلية اللبنانية لا زالت بالعقلية التركية العثمانية، ولم نتغير، فإن أردنا أن نبني سورا (حائطا)، فعليك الذهاب إلى البلدية، فالقائمقام، فالمحافظ، ثم للتنظيم المدني، ثم لوزارة الداخلية، ثم لمديرية البلديات، بعدها للهيئة الإدارية المشتركة ، والعودة لوزير الداخلية، وكل هذه الدورة، وبالمحصلة فما تأخذه معاملة بسيطة لا يتجاوز عشرة دقائق، أو ربع ساعة، إذا كان ثمة قرار من البلدية مباشرة، يأخذ معك من شهرين وحتى ثلاثة شهور، وتكون الحاجة ربما قد انتفت لهذا الأمر بعد هذه الفترة الطويلة، فما الخطأ، فمنذ زمان بعيد، والحكومات عندما تريد إصدار بيانات وزارية، تتطرق دوما إلى الأطراف والإنماء المتوازن والتنمية خارج العاصمة، فكيف يكون هناك إنماء متوازن عندما يكون لديك دولة مركزية، وماذا عن المافيا التي لديها خطط، فالهدف لكي يكون البلد مرتاح وجميع المواطنين مرتاحين فيه، فعلينا أن ندع البلديات المنتخبة من الشعب، وأن تقوم بتغيير ولو قليل في النظام، بأن تقتطع الإدارة بحيث يكون جزء من المعاملات في القضاء إن كنا نتكلم عن محافظات، وجزء يتحول للمال العام الأساسي، وبالمقابل فالحكومة تتكفل بالمشاريع الكبيرة، ومع الوقت تتحسن الأوضاع، وهو أمر لمسته في آخر زيارة لألمانيا، فإذا كنا في لبنان 128 نائب، وفي جزين ثلاثة نواب، فمن ميزانية الدولة اللبنانية يمكن اقتطاع بعض الأموال والمهام، لكي أستطيع كمواطن، أو كرئيس بلدية، بألا أضطر للذهاب إلى نائب ما أو وزير معين، لأطلب منه “واسطة” لأقوم بمشروع ما، بحيث يقتطع المبلغ بشكل مباشر من الموازنة، ويوزع بطريقة نسبية، أي 3/128 لمنطقة جزين بعدد نوابها، وهذه الميزانية موجودة في حساب بالبنك المركزي، أما الحكومة والإدارات الرسمية فيمكنها العمل في تزفيت الطرق، المياه، الكهرباء، البنى التحتية الإضافية، وبذلك يمكن العمل بها بصورة متوازنة، وهذه لا تحصل الا باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة إنما بالتنسيق، وليس كـ ” كونفدرالية”، فليس لديك جيش خاص، بل جيش موحد، ووزارة خارجية واحدة، ومصرف مركزي واحد، ووزارة دفاع واحدة، فأنت هنا لا تؤسس دولا، بل تقوم بأمر إداري، فالبلدية، وبالتحديد رئيس البلدية، حاكم إداري في منطقته، لكن ما هي صلاحياته، لا شيء، فهناك من يعارض اللامركزية، أو من يطرحها و بتوجه ما، فمنهم من يطرحها مغلفة بالفيدرالية، أو شيء تقسيمي، فعلينا الإتجاه للجوهر بشكل مباشر، فكل البلدان في الخارج، ومواطنوها البعيدون عن العاصمة، يعيشون بصورة مريحة، ولا فرق بين مواطن ومواطن، وقد قاموا بإنماء متوازن، باستنادهم إلى هذه القوانين اللامركزية.

سؤال: بالحديث عن بند إلغاء الطائفية السياسية الذي تم ذكره في اتفاق الطائف، وهو بند تطالب به معظم الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في “انتفاضة ١٧ تشرين” كونهم يعتبرون أن إلغاء الطائفية السياسية هي الخطوة الأولى لإطلاق عملية بناء الدولة المدنية العصرية… سيد أمل أبو زيد، ما هو موقف التيار الوطني الحر من هذا الموضوع وهل برأيكم المجتمع اللبناني ككل جاهز لتلك “القفزة النوعية”؟

أمل أبو زيد: برأيي الشخصي، فالمجتمع اللبناني غير جاهز للذهاب نحو المجتمع المدني والدولة المدنية، علما أن التيار الوطني الحر حتما يريد الدولة المدنية، ولكن إلغاء الطائفية السياسية، وهو بند من البنود، ويعتقد البعض أنه موجه ضد المسيحيين، ولكن أطمئنك بأن المسيحيين ليس لديهم هذه المشكلة، فتطور البلدان يحصل عند فصل الدولة عن الدين، فلنترك الدين بين الشخص وربه وايمانه، وبحيث يكون المواطنون متساوون أمام القانون، فتونس مثلا دولة مسلمة و نظامها علماني، واقروا الزواج المدني منذ فترة طويلة، بينما في لبنان فالزواج المدني “إختياري”، فلا زال في جارور رئيس الحكومة حتى اليوم، فأمراء الطوائف الدينيين والسياسيين على حد سواء من مصلحتهم ترك الأمر هذا على ما هو عليه، ولكن هذا لا يمنع من أن المطالبة بهذا الأمر هو مطلب حق، وبذلك يكون المواطنون متساويين، وبكل شيء في الحقوق والواجبات، وهناك تحولات، وفي الإنتخابات يتجهون إلى “غيرة الدين”، من جهة شد العصب، وللأسف فقد استخدمها التيار الوطني في وقت سابق، وقد تكلمت مع الرئيس إثر الإنتخابات، فأنا ميولي يسارية، وأقنعته بأنه رئيس على مساحة الوطن، وكان رده إيجابيا، ولكن في التيار الوطني الحر، وحتى في القاعدة الأساسية، فهو من مشارب عدة، ولكن القاعدة تتجه بصورة جدية نحو المجتمع المدني، لأن معظم الأعضاء عاشوها في بلاد في الخارج، ومع بعضهم البعض ومع أصدقائهم، وشخصيا أناقش كل من يتجه للخطاب المسيحي، لا بل تحصل مشادات بيني وبينه، فعندما نزلت ثورة 17 تشرين نسي الجميع البلايا العديدة، وكانوا ضد جبران وعون، ومعظم هؤلاء من المسيحيين، لكن الساحة بالنتيجة مفتوحة لكل الناس ولا يمكن اختصار أحد، وعندما حاول الوزير جبران طرح المجتمع المدني والدولة المدنية، ووجّه بالرفض كونه طالب بالحق المسيحي في فترة سابقة، فحصانة المواطن هي المجتمع المدني، حيث لن يجتاحه التطرف من الأطراف والمشارب المختلفة.

سؤال: كشف الخبير الاقتصادي حسن مقلد مؤخرا أن نقاشات ولقاءات وفد الشركات الروسية الاستثمارية مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية كانت إيجابية، وهي لقاءات تتعلق بتطوير مرفأ طرابلس وإعادة إعمار مرفأ بيروت،إلى جانب إنشاء مصافي لتكرير النفط في طرابلس والزهراني… سيد أمل أبو زيد، على حد علمكم، هل يتلقف لبنان فرصة العروضات الروسية أم أن السلطة سوف تستمرّ في الخضوع للفيتو الأميركي على حساب مصلحتها؟ 

أمل أبو زيد: المعروف عن السلطة أنها تخضع للفيتوهات بهذا الخصوص، وما قاله صديقنا حسن مقلد صحيح أن هناك رغبة من شركات روسية، وهذا قرار من الإدارة الروسية. أذكر أني اجتمعت في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، برئيس هذه الشركة في مبنى وزارة الخارجية، بناء على طلب السيد ميخائيل بوغدانوف، وأبلغني رسميا بأن هناك قرار من قبل الكرملين بأن هذه الشركة التي تحتضن عدة شركات روسية، تنوي الذهاب إلى لبنان والإستثمار فيه، لأن لبنان بالنسبة لهم موطئ قدم مهم، خصوصا بسبب قربه من سوريا بالدرجة الأولى، فضلا عن تمتعه بخيرات بترولية من جهة ثانية، وهي معلومات يعرفها الطرف الروسي، وقد كان هناك محاذير لاستخراج النفط اللبناني، وبالمقابل سيكون استخراج النفط السوري من خلالهم ولدى هذه الشركة الخبرة بذلك، وقد طلب منهم عرض امكانية العمل في لبنان، وبأن يدرسوا الأوضاع، ومن الجهة اللبنانية فهناك أمرين في هذا المجال، أولهما أنه تم تبليغي رسميا وبموافقة واضحة منه من رئيس الجمهورية على هذا الأمر، وأبلغتها للجانب الروسي، وهناك موافقة من التيار الوطني الحر، وأعرف أن هناك موافقة من حزب الله، حيث في عدة مواقف للسيد حسن نصرالله دعا بالتوجه شرقا، منها روسيا وإيران، لأن من مصلحة لبنان أن يكون لديه هذا التعاون الاقتصادي لخلق التوازن في العلاقات الدولية وهو أمر مهم جدا، وحتى لا يكون لبنان ذات منحى غربي، فالثقافة والمنحى في لبنان بالإجمال غربي، فنحن لسنا ضد الغرب، ولكن ضمن الأصول، ولا نريد الوصول لمرحلة التبعية لأحد سواء لروسيا أو الصين أو إيران أو أميركا أو فرنسا، أو أي بلد آخر، فلبنان رغم صغره مهم، وتعتبر روسيا وجودها على شاطئ المتوسط انطلاقا من لبنان، ومن موقعه الجغرافي استراتيجيا بالنسبة للمستقبل.

سؤال: بالحديث عن الدور الروسي في المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص، هل هناك مشاريع وخطط استثمارية روسية أخرى يتم دراستها من قبل الجانبين اللبناني والروسي، مثلا في مجال إنشاء شبكة مواصلات عصرية التي لبنان بأمس الحاجة إليها ( مثلا سكة حديد) أو تطوير وتحسين التبادل التجاري بين البلدين؟

أمل أبو زيد: بدأ التبادل التجاري بالتحسن بين البلدين خلال الأزمة الإقتصادية  والمعيشية، ومن جهة ثانية يرغب الجانب الروسي بجعل لبنان “منصة” لإعادة إعمار سوريا، وأن تعمل الشركات الروسية انطلاقا من لبنان، وهو أحد الأسباب لاهتمامهم بمرفأ طرابلس ، وموضوع مصفاة البترول سواء بالزهراني أو بالشمال، وأثناء زيارة الرئيس عون لروسيا، تم البحث حول مصافي البترول، و استيراد الغاز المصري في ذلك الوقت، ولكن كان هناك معارضة سياسية لهذا الأمر، وكان هناك حديث مع سوريا بهذا الخصوص، فهناك رغبة روسية في مجال العمل في البنى التحتية، ومنها سكة القطار فضلا عن رغبة روسية في مجال البناء والتشغيل والنقل، فإذا سمح لروسيا سياسيا من قبل الحكومة، فليس هناك دولة أو بنك في العالم، ونظرا للوضع المصرفي في لبنان يقبل بالتعامل مع لبنان، إلا للعمل بضمانة من المصرف المركزي، لكن الروس مستعدون لأخذ هذه المخاطرة وعملوا مع دول في وضع أسوأ من لبنان، وهناك بحث في هذه المواضيع، كما وأتأمل خلال هذا الشهر بأن تعود الشركة الروسية إلى لبنان، وأن يكون لدينا حكومة في ذلك الحين، ليتناقشوا مع الوزراء الفعليين ولنتمكن من القيام بخطوة متقدمة بهذا المجال، يمكن أن تساعد في نوعية العلاقة، وحتى ان الروس قاموا بطرح فكرة المشاركة في أحد المصارف، وعرض الرئيس عون ولو بنسبة 10 بالمئة ولم يرض المصرف المركزي، لأن المصرف المركزي أميركي! 

سؤال: سيد أمل أبو زيد، بالحديث عن الاستثمارات الأجنبية، في أي مجالات من الممكن أن تنصحوا رجال الأعمال الأوروبيين أن يستثمروا في لبنان ولماذا؟ 

أمل أبو زيد: نحن بحاجة لإعادة هيكلة البنية التحتية في لبنان، وضمن مؤتمر سيدر، من ضمنها مشاريع مهمة وأساسية في لبنان، بغض النظر عن الإستفادات المادية للبنان، ومنها المواصلات والإتصالات فنحن في العام 2021 ولا زال لا يوجد ألياف ضوئية في كل لبنان، وتطوير التواصل البحري، فعلى الرغم من الإنفجار الذي طاول مرفأ بيروت، وعلى الرغم من ميناء حيفا وميناء آخر في إسرائيل، لا زال ميناء بيروت نقطة وصل على المتوسط، فجميع البلدان، الفرنسيين والألمان والإمارات والأتراك وحتى الروس لديهم رغبة بالقطاعات هذه، والأهم الصناعات المتوسطة، حيث يمكنهم المساهمة بصناعات مشتركة، مثل الصناعات الغذائية والزراعية، والطاقة البديلة، ولكن هذا كله يتبع الوضع الإقتصادي، وتوفر الكهرباء الذي بحاجة بدوره للإستثمار فيه، فلكي تؤدي الاستثمارات إلى أرباح جيدة، تحتاج لتغيير بعض الأنظمة القضائية، فبعض القوانين تحتاج للتعديل بحيث يحفظ المستثمر الأجنبي حقه وإلا فلن يأتِ. 

سؤال: كيف ترون مستقبل لبنان بعد خمس سنوات وذلك من الناحية السياسية والاقتصادية؟

أمل أبو زيد: باعتقادي أن لبنان وصل إلى المنحدر الكبير، فالدورة وعملية الصعود من الهاوية ستأخذ سنوات، ولكن بدون خطة واضحة المعالم من النواحي الاقتصادية والسياسية والمالية، وجميعها مرتبطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى تغيير النهج والمحاسبة، والشفافية بالقيام بأي عمل، فلبنان قادم خلال خمس سنوات على نهضة اقتصادية جيدة، لأنه من المفترض خلال الخمس سنوات أن يحصل التعافي الاقتصادي بناء على خطة، وإن شاء الله بداية استخراج النفط من لبنان، وبذلك نكون قد وضعنا لبنان على السكة الصحيحة، ولكن ذلك الأمر يحتاج للكثير من العمل، بل ورشة عمل كاملة، قضائية، أمنية، قانونية، تشريعية، حتى بنيوية، هناك تغييرات كثيرة يجب العمل عليها، كما وأن اللبناني المغترب الذي يعيش في الخارج، وعلى الرغم من الوصول إلى مرحلة اليأس، لا زالت لديه الحلم بالعودة إلى لبنان، حيث يمكن الاستثمار في هذا الأمر وبرابطة الإنتماء والذاكرة التي يشعر بها اللبناني في الخارج، فإمكانية النهوض بلبنان موجودة ولكن مشروطة و بعوامل عدة التي تحدثنا عنها.

سؤال: أخيرا وليس آخرا، هل تظن أن لبنان الذي نعرفه قد انتهى؟ 

أمل أبو زيد: إذا ظل لبنان كما كان، فهناك أمور سيئة بالانتظار، وعلينا التحضير لمرحلة جديدة، وما حصل بالإقليم أي العراق وحتى اليمن، من تطورات، بالتالي فأي تغيير يحتاج للوقت حتى يظهر، فكل المنطقة اليوم ليست على أرض ثابتة، فهناك متغيرات، وليس شرطا أنها للأسوأ، ولكن إن كنا سنعيش في الجمهورية اللبنانية كما كنا نعيش فيها بالماضي، فالأفضل أن تحترق، ولنعتبرها تجربة مريرة عشناها، لنحسّن ونغيـّر، نحو مجتمع يمكن للبنانيين العيش فيه بأمان وحرية وسلام وأن يأخذ كل شخص حقه من دون منة من أحد، لكن التغيير في لبنان، تقع هذه المسؤولية فيه على الأحزاب، أن تكون في الطليعة في هذا الموضوع، ونحاول في التيار الوطني الحر، لكن أين الحزب الشيوعي والقومي، هذه الأحزاب في أسوأ أيامها، لا بل كل الأحزاب، وهدفهم الخروج من الأزمة مع المحافظة على مكاسبهم، فمن المعروف أن الأحزاب المنظمة دلالة صحية في الحياة السياسية، لكن أن يكون هناك حزب مسيحي فقط، أو شيعي فقط، فهذا ليس حزبا، فلبنان بعد 17 تشرين ليس كما قبله، وسواء وافقتهم على الشعارات أو لم أوافقهم، هناك تغيير حدث، وكل المواطنين متفقين أن ثمة خطأ بالبلد، فأنا شخصيا لا يمكنني سحب أموالي، مثلي مثل غيري في البلد، فلا بد من تغيير، وإذا لم تعرف الأحزاب نبض الشارع، وما يفكر به الناس، فهي كارثة.

Related posts