Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: Chceš-li módu, navštěvuj Motex!

Sýrie: Chceš-li módu, navštěvuj Motex!

Veletrh Motex po mnoho let představoval skutečný maják, základní platformu a nejúčinnější modernizační faktor v rámci syrského oděvního a textilního průmyslu. Jeho klíčová role při posilování přítomnosti syrských výrobků na zahraničních trzích svědčí o tom, že se nejednalo o ledasjakou akci tohoto typu. Jako připomínku pro ty, kteří dosud neměli příležitost se s ním seznámit, uveďme, že Motex se zasloužil o vznik a prosperitu mnoha známých velkých průmyslových podniků, ale také malých a široké veřejnosti neznámých firem a dílen. Díky příležitostem, které Motex poskytl, se jim podařilo oslovit nové místní i zahraniční trhy a dosáhnout kvalitativního skoku, o kterém se jim do té doby nesnilo. Motex byl vždy pro firmy preferovaným místem a vhodným časem, aby ohlásily své nové výrobky, nabídky a nejnovější inovace a návrhy ve světě oblečení a módy.

 

Éra Motexu je považována za zlaté období syrské ekonomiky, během něhož všechny odvětví a společnosti dosahovaly vysokého tempa růstu, dokud nezačala válka a vše se na více než dvanáct let zastavilo. Nedávno však bylo rozhodnuto o obnově pořádání Motexu a vytvoření organizačního výboru v čele s panem Muhammadem as-Siwáhem, který má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Práce začala a v koordinaci s vedením veletrhu Chán al-Harír v Aleppu a ve spolupráci s odbory, obchodními komorami, sdruženími a subjekty, které se zabývají textilním odvětvím, se v lednu tohoto roku podařilo veletrh znovu uspořádat.

 

Za přítomnosti řady ministrů zahájil předseda vlády inženýr Husajn Arnús ve čtvrtek večer 11. ledna v areálu damašského výstaviště za účasti více než 400 národních společností činnost veletrhu Motex – Chán al-Harír specializovaného na svět módy, tkanin a výrobních potřeb pro sezónu jaro-léto 2024. Akce, kterou pořádaly Damašská průmyslová komora, Aleppská průmyslová komora, Damašská obchodní komora, Aleppská obchodní komora a Syrská asociace vývozců oděvů a textilu, se konala na ploše 22 000 metrů čtverečních a trvala do 14. ledna. Zahrnula různé specializace odvětví textilního průmyslu a jeho dodávek, od dětských dámských i pánských oděvů či spodního prádla přes koženou obuv po doplňky, látky, nitě a další výrobní potřeby, a kromě toho i řadu společností poskytujících služby, jako jsou banky, přepravní společnosti a další.

 

Premiér Husajn Arnús v prohlášení pro média uvedl, že Motex 24 je prvním veletrhem, který se koná v trojstranné spolupráci Federace průmyslových komor, Federace obchodních komor a Regionálního úřadu pro arabské vývozce a dovozce, a právě díky této spolupráci byla účast na akci tak reprezentativní. Arnús dále řekl, že veletrh navštívilo více než 1 400 podnikatelů z několika arabských a dalších spřátelených zemí a z různých subjektů, které si přejí obchodovat se syrskými výrobci. Veletrh dle něj ukazuje, že existuje vyspělý syrský průmysl, který funguje v rámci integrovaného odvětví od nití až po tkaniny a zařízení. Produkce se vyznačuje rozmanitostí, která odpovídá všem druhům vkusu. Premiér zdůraznil, že národní průmysl je díky šikovným rukám a nashromážděným zkušenostem schopen proniknout na zahraniční trhy. Veletrh slouží coby platforma pro propojení výrobců, vývozců a obchodníků, a zároveň nabízí podporu při řešení problémů, s nimiž se oděvní odvětví potýká. Na závěr své řeči premiér Arnús zdůraznil, že hlavním poselstvím světu je, že bez ohledu na to, jak vážná bude situace a zda potrvají sankce proti Sýrii, budou syrští průmyslníci pokračovat ve výrobě, stejně jako pokračovali ve výrobě za nejtěžších okolností během nespravedlivé války, jež byla proti zemi vedena.

 

Předseda Federace syrských průmyslových komor Ghazwán al-Masrí poděkoval průmyslníkům odpovědným za výrobu oděvů a tkanin, protože toto starobylé odvětví vychází po staletí z tvrdé a poctivé práce, jakož i kulturní komunikace mezi Orientem a Západem, a vzájemného obohacování se odbornými znalostmi. Syřané udrželi krok se světovým rozvojem tohoto odvětví, což přispělo k tomu, aby se v jeho rámci místní odborníci a návrháři patřičně etablovali. Syrský produkt má dobrou pověst na arabských i mezinárodních trzích a jeho výrobky jsou v zahraničí významně zastoupeny. Masrí zdůraznil, že oděvní průmysl se stal jedním z nejdůležitějších syrských exportních odvětví, a to navzdory obtížím a výzvám, které se nikdo nesnaží popírat. Masrí rovněž uvedl, že je důležité podporovat exportní průmysl oděvů a tkanin zvyšováním jeho konkurenceschopnosti v rámci arabských a mezinárodních trhů a pracovat na snižování výrobních nákladů a rychlém zajištění dodávek. Významně tomu přispívají sezónní kontrakty s arabskými a mezinárodními trhy.

 

Šéf Aleppské obchodní komory Ámir Hamwí ocenil koordinované úsilí federací obchodníků a průmyslníků, které vedlo k úspěšnému veletrhu pro všechny výrobce oděvů a textilu. Díky tomu se kolo průmyslu točí správným směrem k procesu vývozu, aby syrský výrobek obnovil své pozice na zahraničních trzích. Upozornil na přítomnost stovek návštěvníků z řad podnikatelů ze sousedních zemí, kteří mají o syrský výrobek zájem, díky jeho kvalitě a držení kroku s módními trendy.

 

Vedoucí regionální kanceláře Svazu arabských vývozců a dovozců v Sýrii a předseda výboru veletrhu Motex Muhammad as-Sawáh se domnívá, že akce je největším specializovaným veletrhem v regionu Blízkého východu, kterého se účastní stovky místních syrských firem působících v textilním odvětví, a přitahuje k návštěvě elitní skupinu podnikatelů a obchodníků z arabských zemí. Vyzdvihnul bezplatnou možnost účasti a podporu ze strany průmyslových a obchodních komor v Damašku a Aleppu.

 

Předseda Syrské asociace vývozců oděvů a textilu Raghíd al-Halabí je přesvědčen že veletrh představuje cennou příležitost a skvělý start pro textilní odvětví s cílem obnovit jeho vazby na regionální a mezinárodní trhy. Upozornil také na integraci rolí mezi různými komorami a subjekty.

 

Fachr al-Ajjúbí, ředitel módního podniku Sámir, uvedl ve svém mediálním prohlášení: „Veletrh je významný ve dvou osách, první je vnitřní trh a druhou jsou vnější trhy, přičemž klíčové jsou právě vnější trhy.“ Zdůraznil, že veletrh nalil živou vodu do textilního průmyslu a tím, že přilákal návštěvníky z Alžírska, Iráku, Zálivu a řady dalších spřátelených zemí, připomenul Motex v době jeho největší slávy. Ajjúbí zdůraznil, že syrský výrobek je požadován na zahraničních trzích, ale okolnosti, kterými země prošla, způsobily, že výrobek na nich chybí. Dobrá pověst a popularita, která syrský výrobek charakterizuje, nicméně nadále trvá i přes pokles výroby v důsledku nedostatku surovin, vysokých cen energií a nedostatku produktivní pracovní síly. Situace je však velmi nadějná s hozením záchranného lana do textilního odvětví na jedné straně a průlomy, kterých je Sýrie svědkem, na straně druhé.

 

Ředitel úseku společnosti al-Barqáwí, která se specializuje na dámské oděvy, Abú al-Chajr al-Barqáwí zase vysvětlil, že letošní akce přilákala nové návštěvníky, ale pohyb je stále pod požadovanou úrovní, což naznačuje, že průmyslníci nejsou schopni konkurovat vzhledem k nedostatku vhodné podpory ve srovnání s podporou poskytovanou průmyslníkům v sousedních zemích. To představuje velký problém a překážku, která brání průmyslníkům ve vstupu na trhy. Navzdory všem těmto okolnostem je však syrský výrobek stále levnější než turecké zboží.

 

Jeden z přítomných Libyjců uvedl, že veletrh byl pro zahraniční návštěvníky překvapením, pokud jde o odlišnost a kvalitu syrského výrobku a jeho cenu ve srovnání s jinými výrobky. Řekl, že podepsal mnoho smluv se syrskými společnostmi na dovoz látek a oděvů do Libye. Jeden z iráckých návštěvníků zase poznamenal, že syrské výrobky si stále zachovávají svou nádheru navzdory velkým problémům, o kterých slyšel od syrských průmyslníků. Zdůraznil, že význam veletrhu spočívá v rozmanitosti výrobků a řemeslné zručnosti syrských průmyslníků navzdory obtížným ekonomickým podmínkám, kterými Sýrie prochází.

 

Generální ředitel International Islamic Bank of Syria Baššár as-Sitt o účasti banky na veletrhu sdělil: „V International Islamic Bank of Syria jsme rádi, že se po 14 letech přerušení vracíme na veletrh Motex, který je pro nás důležitou příležitostí ke komunikaci se zákazníky a partnery, k rozšíření okruhu našich zákazníků a k posílení naší podpůrné role v klíčovém odvětví textilního průmyslu.“ K tomu dodal: „Prostřednictvím naší účasti na Motexu se snažíme prezentovat naše vynikající bankovní produkty a služby, které odpovídají potřebám našich zákazníků v tomto důležitém odvětví. Potvrzujeme náš závazek poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby a vždy se snažíme plnit jejich přání a podporovat jejich úspěchy. Zvu všechny zákazníky a návštěvníky veletrhu, aby navštívili pavilon International Islamic Bank of Syria a prohlédli si naše pokročilé bankovní služby a inovativní digitální řešení, která poskytujeme.“

 

V rámci aktivit třetího dne veletrhu Motex – Chán al-Harír jaro-léto 2024 si pánové Ghazwán al-Masrí a Ámir al-Hamwí v doprovodu členů představenstva Federace syrských průmyslových komor Mustafy Kawáji a Adhama at-Tabbá, pokladníka Aleppské průmyslové komory inženýra Madžda Šišmána, člena kanceláře Damašské obchodní komory Imáda Qabbáního, a člena představenstva Damašské obchodní komory Muhammada Araba al-Halabího prohlédli úseky zúčastněných společností a vystavené výrobky, vyslechli požadavky zúčastněných průmyslníků a seznámili se s problémy a překážkami, kterým čelí textilní průmysl. Setkali se také s řadou delegací, které veletrh navštívily, a zjišťovali jejich názory na tuto hospodářskou činnost.

 

Během prohlídky účastníci vyjádřili hluboké poděkování za špičkovou organizaci a vřelé přijetí návštěvníků z různých zemí, za rozsah obchodních dohod a velké množství smluv, které byly uzavřeny s přítomnými podnikateli. Účastníci uvedli, že řada podnikatelů, kteří uzavřeli smlouvy, navštívili Sýrii po velmi dlouhé době.

 

Účastníci sympozia, které se konalo v rámci aktivit závěrečného dne, diskutovali o problémech a překážkách exportního procesu a o způsobech, jak najít potřebná řešení prostřednictvím spolupráce všech zainteresovaných stran v této oblasti, což přispěje ke zvýšení objemu syrského exportu na zahraniční trhy, ať už tradiční, nebo nové. Účastníci nadnesli několik klíčových problémů, s nimiž se během své práce potýkají, včetně bankovních a finančních otázek, zdůraznili potřebu partnerství s odbory při zjišťování podrobností a detailů rozhodnutí vydávaných vládou, poskytování plné podpory exportním veletrhům a podpora malým a středním textilním dílnám a inovačním řešení pro ně, aby mohly propagovat své výrobky. Významnou úlohu rovněž hrají různé daňové a celní úlevy.

Veletrh navštívil a reportáž připravil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

سورية : معرض موتكس بعد أكثر من 12 عاماً يبعث حيا

دمشق – يونس أحمد الناصر

لم يكن موتكس مجرد معرضاً عادياً في تاريخ صناعة الألبسة والصناعات النسيجية السورية, بل كان وعلى مدى سنوات طويلة يشكل منارة حقيقية ومنصة الانطلاق الأساسية والدافع الأكثر فعالية في عملية تحديث صناعة الألبسة بمختلف أنواعها، والبوصلة لتعزيز تواجد المنتجات السورية في الأسواق الخارجية

 وللتذكير, ولمن لا يعلم, يعود الفضل لهذا المعرض ببروز وازدهار الكثير من الشركات الصناعية المعروفة حالياً ومن بينها شركات وورش صغيرة ومغمورة، وتمكنت من خلال الفرص التي وفرها لها موتكس من الوصول إلى أسواق محلية وخارجية جديدة محققة قفزة نوعية لم تحلم بها يوماً,  ولطالما كان موتكس المكان المفضل والموعد المناسب الذي تعلن من خلاله الشركات عن جديدها وعروضها و آخر ابتكاراتها وتصاميمها في عالم الألبسة والأزياء .

وكانت تلك المرحلة تعد فترة ذهبية للاقتصاد السوري وحققت خلالها جميع القطاعات والشركات نسب نمو عالية إلى أن بدأت الحرب, وتوقف كل شيء

واليوم وبعد توقف المعرض لأكثر من اثنتي عشر عاماً تم اتخاذ القرار بعودة تنظيم موتكس وتشكيل لجنة تنظيمية برئاسة السيد محمد السواح صاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال وبدأ العمل بالتنسيق مع إدارة معرض خان الحرير في حلب وبالتعاون مع الاتحادات والغرف والروابط والجهات المعنية بالقطاع النسيجي لإقامة المعرض في الشهر الأول من العام القادم , و هكذا كان .

فبحضور عدد من الوزراء افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء الخميس 11-1-2024  فعاليات معرض موتكس خان الحرير التصديري السوري المتخصص في عالم الأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج لموسم ربيع صيف /2024/ على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من /400/ شركة وطنية .

المعرض الذي تقيمه غرف صناعة دمشق وريفها وصناعة حلب وتجارة دمشق وتجارة حلب ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج على مساحة /22/ ألف متر مربع و استمر حتى الـ /14/ من الشهر الجاري و يتضمن مختلف اختصاصات  قطاع الصناعة النسيجية ومستلزماته، من الألبسة /الولادي والنسائي والرجالي واللانجري/ والموضة والأحذية والجلديات والإكسسوارات والأقمشة والخيوط وغيرها من مستلزمات الإنتاج إضافة إلى عدد من الشركات الخدمية كالمصارف وشركات الشحن وغيرها .

و قد أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في تصريح للإعلاميين أن معرض موتكس 24 هو أول معرض ينعقد بتعاون من ثلاث جهات، هي اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة والمكتب الإقليمي للمصدرين والمستوردين العرب، مبيناً أن هذا التعاون أثمر عن هذا العدد الكبير من الشركات الذي وصل إلى أكثر من 400 شركة وعلى مساحة كبيرة تصل إلى 22 ألف متر مربع.

وبين عرنوس أن عدد الزوار وصل إلى أكثر من 1400 زائر من رجال الأعمال من عدة دول عربية وصديقة ومن كل الجهات التي ترغب بالتعاطي مع المنتج السوري، موضحاً أن المعرض يبين أن هناك صناعة سورية متقدمة تعمل بقطاع متكامل من الخيط إلى النسيج والتجهيزات، مع وجود موديلات متنوعة تلبي جميع الأذواق”،مؤكداً أن الصناعة الوطنية وبفضل اليد الماهرة والخبرة المتراكمة التي تمتلكها تستطيع أن تنفذ إلى الأسواق.

وأضاف المهندس عرنوس إن جميع الجهات المعنية بالعملية التصديرية والإنتاجية متواجدة في المعرض لتأخذ بيد المنتج والمصدّر والتاجر وتسعى للتشبيك بينهم، والتعاون مع هذه الجهات لحل مشكلات الصناعة ودعم قدراتها والنهوض بها لتصل إلى ما نصبو إليه، مؤكداً في ختام حديثه على أن رسالتنا للعالم أنه مهما اشتد الحصار على سورية، سيبقى الصناعيون ينتجون، كما استمروا في الإنتاج في أصعب الظروف خلال الحرب الظالمة على بلدنا.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري تقدم بالشكر للصناعيين القائمين على صناعة الألبسة والأقمشة في سورية كون هذه الصناعة العريقة هي وليدة قرون من الجد والعمل الصادق والتواصل مع الشرق والغرب لاقتباس الخبرات ومواكبة تطور هذه الصناعة، الأمر الذي ساهم بتشكيل ثروة حقيقية من الخبراء والمصممين السوريين وجعل هذه الصناعة تكتسب السمعة الجيدة في الأسواق العربية والدولية ووصول منتجاتها إلى كبرى الأسواق العالمية.

وأشار المصري إلى أن صناعة الألبسة أصبحت من أهم الصناعات التصديرية السورية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي لا تخفى على أحد، كما أكد المصري على أهمية دعم هذه الصناعة التصديرية للألبسة والأقمشة من خلال رفع قدرتها التنافسية ضمن الأسواق العربية والدولية والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وسرعة توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهذه الصناعة لتنفيذ التعاقدات الموسمية مع الأسواق العربية و الدولية .

ونوه رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي بجهود اتحادي التجارة والصناعة التي أدت إلى إنجاح المعرض لجميع منتجي الألبسة والمنسوجات الأمر الذي يدفع عجلة الصناعة بالاتجاه الصحيح نحو عملية التصدير ليعود المنتج السوري لموقعه في الأسواق مشيراً إلى وجود مئات الزوار من رجال الأعمال في الدول المجاورة يرغبون بالمنتج السوري لجودته ومواكبته للموضة .

رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية ورئيس لجنة معرض موتكس محمد السواح اعتبر أن المعرض هو أكبر معرض متخصص على مستوى منطقة الشرق الأوسط حيث تشارك فيه مئات الشركات السورية المحلية العاملة في قطاع النسيج، ويستقطب نخبة من رجال الأعمال والتجار من الدول العربية لزيارة المعرض باستضافة مجانية ودعم من غرف الصناعة والتجارة في دمشق و حلب .

رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي اعتبر أن المعرض يشكل فرصة ثمينة وانطلاقة كبيرة للقطاع النسيجي من أجل استعادة أسواقه الإقليمية والدولية منوها بتكامل الأدوار بين مختلف الغرف والجهات .

 فخر الأيوبي مدير جناح أزياء سامر بين في تصريح لوسائل الإعلام :  أن للمعرض أهمية على محورين الأول هو السوق الداخلي والثاني هو الأسواق الخارجية، والأهمية الأكبر تكمن في السوق الخارجي من ناحية جذب أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المعرض أعاد الحياة إلى الصناعات النسيجية، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى موتكس أيام زمان، من خلال استقطاب زوار من الخارج من كل من الجزائر والعراق ودول الخليج وعدد من الدول الصديقة.

وأكد الأيوبي أن المنتج السوري له حضور كبير في الأسواق الخارجية لكن الظروف التي مرت بها البلاد سببت غياب المنتج عنها، لكن السمعة الجيدة والشعبية التي يتميز بها المنتج السوري لا زالت موجودة رغم انخفاض الإنتاج نتيجة نقص المواد الأولية وارتفاع أسعار الطاقة ونقص اليد المنتجة الأمر الذي ساهم في انخفاض الطلب، مشيراً إلى أن الأمل موجود مع عوده شريان الحياة للقطاع النسيجي من جهة والانفراجات التي تشهدها سورية من جهة أخرى.

مدير جناح البرقاوي المتخصص في الألبسة النسائية، أبو الخير البرقاوي بدوره أوضح أن المعرض استقطب زوارا جدد هذا العام، ولكن الحركة لا تزال دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن الصناعيين يعانون من عدم قدرتهم على المنافسة في ظل عدم توفر الدعم المناسب مقارنة مع الدعم المقدم للصناعيين في دول الجوار، الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة وعائقاً يمنع الصناعيون من دخول الأسواق، لكن على الرغم من كل هذه الظروف لا يزال المنتج السوري أرخص من البضائع التركية.

وقد ذكر أحد الزوار الليبيين   أن المعرض شكل مفاجأة للزوار الأجانب من ناحية تميز وتألق المنتج السوري وسعره مقارنة بالمنتجات الأخرى، موضحاً أنه وقع العديد من العقود مع الشركات السورية لاستجرار الأقمشة والألبسة إلى ليبيا.

في السياق، نوه أحد الزوار العراقيين بأن المنتجات السورية لا زالت تحافظ على رونقها على الرغم من المعاناة الكبيرة التي سمعها من الصناعيين السوريين، مؤكداً أن أهمية المعرض تكمن في تنوع المنتجات وحرفية الصناعي السوري رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية.

وفي تصريح للسيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي حول مشاركة البنك في المعرض: نحن في بنك سورية الدولي الإسلامي سعداء بعودة معرض موتكس بعد 14 عاماً من الانقطاع، والذي يعد فرصة مهمة لنا للتواصل مع العملاء والشركاء وتوسيع دائرة عملائنا وتعزيز دورنا في دعم هذا القطاع المهم في الصناعات النسيجية.

وأضاف الرئيس التنفيذي: من خلال مشاركتنا في معرض موتكس، نسعى لعرض منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات عملائنا في هذا القطاع الحيوي، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا، ونسعى دائمًا لتلبية تطلعاتهم وتحقيق نجاحهم.

وندعو جميع العملاء وزوار المعرض لزيارة جناح بنك سورية الدولي الإسلامي واستكشاف الخدمات المصرفية المتقدمة والحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك.

ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض موتكس – خان الحرير ربيع صيف ٢٠٢٤ قام الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رافقه الأستاذ عامر الحموي رئيس غرفة تجارة حلب وكل من السادة: مصطفى كواية و أدهم الطباع عضوا مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية و م. مجد ششمان خازن غرفة صناعة حلب و عماد قباني عضو مكتب غرفة تجارة دمشق و محمد عرب الحلبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، قاموا بجولة على الشركات المشاركة في المعرض اطلعوا من خلالها على المنتجات المعروضة واستمعوا إلى مطالب السادة الصناعيين المشاركين والمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة النسيجية وواقع المناطق الصناعية والخدمات وحوامل الطاقة وغيرها من المعوقات، كما التقوا عددا من الوفود الزائرة للمعرض واستطلعوا آرائهم بهذه الفعالية الاقتصادية.

وخلال الجولة أعرب السادة المشاركون عن عميق شكرهم على التنظيم العالي المستوى و استضافة الزوار الذين حلوا ضيوفا على المعرض من عدة دول وحجم الاتفاقيات التجارية وعدد العقود الكبير التي تم إبرامها مع رجال الأعمال التي زارت المعرض وبين المشاركون أن عدداً من رجال الأعمال الذين ابرموا العقود يزورون سورية حاليا بعد طول غياب للمرة الأولى.

وقد سجل المعرض خلال أيامه الأربعة توقيع الشركات المشاركة عقوداً مع رجال الأعمال الزائرين من الدول العربية والصديقة لتصدير منتجات المنشآت الصناعية النسيجية إلى الأسواق العربية والإقليمية وغيرها.

و قد ناقش المشاركون في الندوة التي أقيمت على هامش فعاليات اليوم الختامي لمعرض موتكس خان الحرير مشاكل ومعوقات العملية التصديرية وسبل إيجاد الحلول اللازمة عبر تعاون جميع الأطراف المعنية في هذا المجال بما يسهم في زيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية سواء التقليدية أو الأسواق الجديدة.

وطرح المشاركون مشكلات عدة تواجه عملهم بما فيها القضايا المصرفية والمالية، مؤكدين ضرورة التشاركية مع الاتحادات لوضع الجزئيات وتفاصيل القرارات التي تصدرها الحكومة، وتقديم الدعم الكامل للمعارض التصديرية نظراً لأهميتها في جلب القطع الأجنبي، ودعم ورش القطاع النسيجي الصغيرة والمتوسطة وابتكار حلول لها لتتمكن من ترويج منتجاتها خلال المعارض وإعفاء هذه الورش من الضرائب، وتقديم إعفاءات عند استيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات النسيجية للمصدرين الحقيقيين بمقدار التصدير بدون رسوم جمركية.

Related posts