Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: energetický sektor – současné výzvy a jejich řešení

Sýrie: energetický sektor – současné výzvy a jejich řešení

Poslední roky, představující určitý přechod mezi obdobím nejtěžších bojů v rámci syrského konfliktu a novým, multipolárním uspořádáním světa bohužel poněkud bolestně odhalují rány, které pod vlivem událostí utrpěla syrská ekonomika, průmysl i infrastruktura. Jedním z nejpalčivějších problémů zůstává otázka výroby a zásobování země elektrickou energií; nicméně i ta má, jak se poslední dobou začíná zdát, své poměrně neotřelé řešení.

  • V reakci na stále nedostatečnou výrobu elektrické energie ze strany státních podniků zodpovědných za provoz elektráren přichází syrská vláda s koncepcí tzv. technické decentralizace
  • Zjednodušeně řečeno, stále větší zodpovědnost nejen za výrobu elektrické energie, ale i za další články výrobně-distribučního řetězu, až do nyní zabezpečovaného státem, bude přesunována na soukromý sektor
  • Opatření sice přichází za souběhu dopadu sankcí, pokračujícího podkapacitního provozu elektráren i občasných výpadků dodávek surovin pro výrobu elektřiny, daný krok jako takový však již byl plánován delší dobu

Related posts