Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: narůstající zájem o obnovu země

Sýrie: narůstající zájem o obnovu země

Přestože geopolitická i regionální situace stále do značné míry zůstává v pověstném „limbu“, existují zároveň signály toho, že kolem Sýrie a výhledovým projektům v rámci její rekonstrukce začíná brousit stále více potenciálních zájemců – ať již z řad investorů, tak financemi obdařených krajanů či kontraktorů, zejména těch dodávajících know-how a technologicko-projektové stránky výhledových kontraktů.

  • Pro investory je Sýrie již tradičně zajímavá jako lokalita, v níž lze investovaný kapitál dobře zúročit, zejména ve výrobě
  • Pro expaty a další financemi vybavené jedince či firmy je země přitažlivá zejména možnost využít aktuálních levných cen
  • Pro zahraniční firmy, zejména dodavatele investičních celků, je cílem hledání místního kontraktora pro společné projekty

Related posts