Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Nové ="rame" content="RrowsPublish=dld Syria"> ess1-05-13T08:17:23+01: / ="rame" content="RrowsModifi=dld Syria"> ess1-05-13T08:17:23+01: / ss="breaking-cont"> width:auto; p
 • faulton:befoumb-icon:bef"http:// .page-id-1956 .mllllk/ul> /ul> ing-cont"> -tabbed-hea://www.rebuildsyria.cz/"> lass= classa/nav> ing-cont"> -tabbed-hea://www.rebuildsyria.cz/"> ss="men_Júnusv:ild Sent=ertyusv:an> ass="menusa/nav> .page-id-1956 .mllllk

 • :// .page-id-1956 .mking-cont"> widtside king-cont"> width:au="inn" item wid
 • m-main-color height:
 • faultmat-s"-cont"> faultmat-st5 sinenu-item- ather--publish right-sidebar onýctimg-toggle,a:hover a:by-y

  Uprchli> i: zloian lujiarta v erstva m konfliktk 1
 • ow-conimg-tame"ass="twittllking>Der : < sd Syria"> ess1-05-13T08:17:23+01: -cont"> ow-conrows uprowse style s> ess1-05-13T08:17:23+01: >13 května 21 king-cont"> ow-conver"> } /www.rebuildsyria.cz/">
  img-tmulti">-stVulti/div>
  llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllking-cont"> ref="harht6"> <<<<<<<<<<<<

 • ing-cont"> ow-convn-color
  Isvg%Oitem-s="tp:// <-logo lazy" em-ods-rot_5_-logimage/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20143%2034'%3E%3C/8E%3C/5" data-src="https://www.rebuildsyria.cz/media/2016/08/rebuildsyrs1 altWebp.nep-tisizeCsvg%-2r v záhlavUprchli> i: zloian lujiarta v erstva m konfliktk="htfigure
 • ow-conory-highlights="tp:// .page-id-1956 .mllll
 • .page-id-1956 .mllll
 • -cr > *pper > *-cr > b_butt" ing-cont"> ent, ulumn*-cr ulumn_h:auto; pa-cr ul-sm-12" ing-cont"> -cr ulumn
  ent, ing-cont"> -crtwwwh:auto; p ://wwwvc-www.rebu ullapse ing-cont"> -crge; pal -crtww -crtww -crtwwwh:70; y -crtwwwer { cont"ic -crtwwwe border-ra-crtwwweyle>ng-1 -crtww nimgiolor: op -crtwwwh:au" ish-icon"side ing-cont"> -crtwww nh:auto; p cker" data--crtwww n tem-34" data--crtwww -cr ://wwwvc- > CZ العربية ing-cont"> -crtwww nh:auto; p cing-cont"> -crtwww cing-cont"> -crtwww -cr :"widCZ9dd7-5c19676a-d297223f-9ee0 ://wwwvc- Syria"> .-crtwww poser cing-cont"> -crtwww "="en-cont"> -crtwww tent-"> CZ v> ing-cont"> -crtwww poser m-ads ads-layoluid ch", ulumn*ent, ul.wpb_thumbna " mom-ads-inner"> ent, v> appy">Youp1 cem>Země nacházeji> slirskvoviálce připomínaji>t5 raniálujzvířata v rukou řezníka. Vše rprc="meno a jde><řesídl/a>< do>

 • , ktera rskpodhoa zema agtisi getti Sýaii V>je přiji>ics kpod falennými gglanitmerni>iih="7mpanami. Jeji/a>slzy by-y jako>slzy krokodh8">truchli> íy nnad svoji>tobětí.endif appy">Youp1 Ta ma nigrace či><řesněji řečen nnucenily nvysídl/a>< r naney nhluilsh zjentě boleg cvějš>okolntstclas"7klabankm lim SDF as="meem. Myirskvšaknn">těchto ř"mdcslh4>udbýv"7mejnigracnkanedobroian ou,nvysídl="mennkm, span nrskzantiťuji> sl asseudogglanitou,nkteraistrekuteč ou gglanitouanemv >barbarsva ogtise, /www.rebuildsyria.cz/-rotubeblankwatch?v=Ht0In4ARA_U">tevdatnti>tchraněac a jeji/a>/www.rebuildsyria.cz/bbcblankarabic/world-50387734">Youp1 Syřa clachovaji> ko svil vebuii>vli< druh lin">tbnao unik"mta>< kus>tvýznam ou geografickou pozicnkan/lgomeznkatře/a>konody ntů, celoroan ě úchvat ou pého bje pro Syřa y o=v zh zenigrace rolik>slosyrsDF akym-mdnut m. Petto>s rprvidl/lgoté, kdy zlepšslirvil _visr v musl>dk"72 ou vědecva y npoznál,4vracl,4c nnejdéhove rto mož cl.endif appy">Youp1 Geograficklujlokace a _visr v musl>a lim SD zdlej ale>tbrč ika-v-muismu, ať již v j y nrči> coc/a>dlouhou gi ul ii by-34tvořivými limmi pídi> sl i rskpo věděankaanpoznál. V mpaulkéi>i rouspana>i slyšel o ugarittva m písmue zno o span tektu Apollodoru Dnotštva m. Syřa clanonuvcs kpřehrady, zakli

  ožhova-a dobu temma akpřebývala v j skynoc/a>d, =aneh4. Mezogot7mpe, Ú bankpůlněsc/,lerstvo"bookmarablujpobřežho>a lodě FéYoup1 P="meě di>ky těmto kvcs t7m rskmohao Sýaii podařit u =v tagetti sobě vede ou agtisivn , kteraas="meě končslirvůj desátiakyk. Sýaie můninhlivšaknboleg cvil ta ma nuceniljnigrace, ktera rtřeba vyřešstarpřisptmž ze igokolntstir"> sl.endif appy">Youp1 Z bhgetbla mur„ciích
  uprchli>ků“endif appy">Youp1 Poté, kdy selhaax-wnahy, =v tů ogtise a jeji/a>žoldhků o z/www.rebuildsyriaaha.cl onblankarabworld.png" 8/29/%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D9%80%22MOM%22%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7">lakem>je přimět>k vysídl/a><. Neofic v muě snhovoři>to tom, ninteroj iljněs k ráuvctltěm, kd nrskpřemístclad ntěchto péhohrancan cl/a>taborů>jed/www.rebuildsyriaaha.swiss cla.chkara/%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%87%D9%85-80-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86---%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/33424010"> bina dkéhvala 200ad larůkma jeds tkrkmáskou majoj tou,nodkud by-y n/lgočstkuviálky pk"lmeny binyid ntaborů>vnTurecvu, zat mc nmusyrnodešs kdo obebuii>Tkrkmáskclahory, abyizdnYoup1 Turecva oljbefmentvclahrancce by-y otevřena olrrsnti>tnigranod>je sami ian ě <řekraanuvcs , péhopadě jim>Tkrch4olJbefmenci gomiAmsr ka, Francpe, Němecvo, Au =rv mie a _onspan e Zv miv k ráuvc-y péhovc- mezi ko bankagomoci. Srá by-admen, getstředky –ldť již pro binyinigranoů>či> slir=v tyl–llěly dorazit. Vše ale>sgotřebuvc-y r=v tylogtise, naanež htstuji> slir=v tyln">svoji>neschopa>zbavstarbuď jeji/a>n"7vrape-pdo Sýaie, nzno jeji/a>vy>lačensl-pdo vzdmelenějš>

 • . Kauza nigrace do Evdaty by-a n">světě a ji>m rtředobobe-prsks=aao Němecvo.endif appy">Youp1 Proanas="meě Němecvo?endif appy">Youp1 Němecvo, jak známo, trpclaúbytkem>populace a koůstem>jejsly npm Saěrnily nvěkuarpřisptmž tbnao iáž chgetbla mirskroknodkrokuagethlubuje. S=ouplujpotřeba /www.rebuildsyriaaha.dwblankar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-png1/a-56200722"> =v tuivovišeh4>obebuie . Sysnti>tnigranod>by-34stvořen , vličlen NATO partv cem>v agtisi getti Sýaii.nNěmci tak zaancs kpřiji>icass=/h4tvclagočtylvysídl/a>Syřa ů o umísťovctl rv detbnan cl/a>tabore/a, abyiri> ni/a>vybrcs kpetirsbntje zjv-mdnějš><, zat mc nzbytku poiani nodeji>t do dalš>

 • Evdattvclaunie. Z t=y ao důvodu by-y vy>yčeny>k nigranoům (jazyk, integrace a dalš><), abyizískcs kmož >Youp1 Němecvouimskýchu otevřena/h4>dveéhoch zaancs kmezit> m Szna/h4>af ickDF/a>d,asija>, kteři>t://browsehappy.cyriaar.wikipuild0viewwiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86">prchaji> sli<ředeiálkou v Sýaii .endif appy">Youp1 V mombnaě, kdy Němecvu>d,zbytku Evdattvclaunie yle= k="mdež lim SDFh4>vyusyrsD cobyaprc="nslir"lyks=a na z,>o>n"7vrapukměkterauprchli>ků (těch, ktera Evdata egotřebuvc-a> důvodu jeji/a>neschopa>peněz /www.rebuildsyriaaha.dwblankar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82/a-56912934">< ideouan"7vrapukvysídl/aců tam,nodkud přišs arbez ohluiukma gglanitmerni>>Youp1 ZneužrsD „uprchl-zva y npetbla mu“kvoviálce petti Sýaiiendif appy">Youp1 Poté, c nagtisivn /www.rebuildsyriaaha.ecssr.ae/re//fos_anc-ysis/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4k">/a>spej ců k elhaaaivovwva miús < ráj natlrilankciích<> =v t, zaancsa razit>svoji>mskýccvouiagendukpod ="7mpanou gglanitmerni>y npetbla mu, j>uprchli>ků v ei-aebankh4> . Choa m by-o>h4>(verekuteč osti>všakn nastě d,vej skynagtisivn ch) lačiloa a svil ve"mdy kvůli řeše clatée= o=v zhy, kterouageezbnaovalircobyaohroniál petimezi ko bankanírtrnbizpečsl. V médii>/a>se doko8">to na zes=/azy tragédiekvysídl/aců hraji> slin zenocionv muslistrunukds-hků.skéestonin

  nintyto>, a ikd njeji/a>="7běrje zvysílal. I lim Sos="meuslio ace z" herc-y o na.nTo vše v konoexpuk-bodm"mta>Youp1 Oitevily>s r„petmo“k="7běrjes t= ou sl i, ktera dkluvc z"plavily>světovi média, byť v mnoha péhopadeh4>by-o>petkv zmeno, ninjei- falenné a vyetboniljr; ou agtise getti Sýaii.nV erstva viálce jsme ji/a>viděli mnoho, a kpředt> ,njeji/až ve"mdy dtkv za-a agtisivn kocs ce svr2 outl–lv TuniskuarEgyptě a Libyi.endif appy">Youp1 Selhál =v tů ogtise a vítězlní ppro Sýaiiendif appy">Youp1 Masyzciích„vysídl/aců“kpřišsy v roce C/svin zvelvyslanehní psvil vebuii>v Bejrútu, abyihebuuvc-y v ianb"mh4, což r; ylogtisenohromilo. M –ljmbnovitě Belgie, KancdaarEgypt, Francpe, Němecvo, Jbefmentvo, KaSyřa ů/hvihebuuvál n zciíchambas"mdme/a>navwva miú . Velm ksnnznoť vědělz,>nintito migranod>odešs k donuceni kvůli hrozb7m kriminv muslh4>gangů.sZ"7běrjez Bejrútu>obeetěly svět>an class="aly>světovou veřejn>deniků hlinintianbz,>nznoť s u vily nlimu těšslivdauci>>bohapu =v a sy, ktera iž ikd nnemoha věřit v Sýaii, mim nni.endif appy">Youp1 Svět>by-atava svědvem>/www.rebuildsyriaal anaGroup.lb/5093233"> sli/www.rebuildsyria.cz/-rotubeblankwatch?v=ruWykb2AkbY">, ktera rrstva armiYoup1 Poté, c nlida nuceně vysídl/a>< teroj -zvami gangy oitevily>rozsa4>dez classacl,4ji/ž by-i vys=aveni, falenný/a>slibů, imiž je ba-amu/ily>r; ylogtise, abyije přimě-y odeji>t ze Sýaie, zj i-i, nin/www.rebuildsyriaarabic.sput ik blankarab_world.png610191020498699-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9k">t://iž avrv t li na osvobozálujúkpod k:au" iou srstva vie"mdy, by-i vřele přijat a /www.rebuildsyria.cz/-rotubeblankwatch?v=jPIRwCGhtfc">o ně s li  O ty, kteři>tby-i =raneni, ninsnjim>ciích<> =v tagomuii>, ninje zabij a>nintabory v ei-aebankh4> njei- pro ně touanejlepšslivarianoou! Javmilensnt ao dozvěděli, v mombnaě, kdy něs kpéhoa syrské,4vraceli snhoufně.nZiYoup1 Zónyideeskcsace a kovrapinigranoůendif appy">Youp1 Rutvo>ve>sgolus="mci strem prou ve"mdouimsdpořilo>vinfo tzv.asónideeskcsace,njeji/až garanty rsksta-ias="meě Rutovil spolean ě s Turecvem>a Ím, v ni/až rskstv mejjentě vyskytuji>kteroj il, s di>ky tomu dkéhvlujponoci tbyvatelů/hzakpředpoklabualninozblej clagangy zdnneútočslina Sm prou arabtvou armiiýborů>pro usmířeanka/uldaji> sl/a> zavyteroj mus zaanleněankm čsd nrpolean >„chromaniďovacnk/a>="n“ko jeji/a>o=v zh zbude>řeše anpozděi. Di>ky tomuto ptstupuirskrozšiřprovplochrnbizpečný/a>tbebuii>, kdepoůnin>>Youp1 Deeskcsaan claiývoj>by-atrnem>v okua/www.rebuildsyriaaha.swiss cla.chkara/reuuspej cům, ktera<-pvyhovovaao pokraanuji> slini , abyidk"72ii svi/h4>choaů v Sýaii aizaj i-iiri>vliviv msvětloa a konci tunelu vedauci>y nk zakončeankanesprvedliva viálky getti Sýaii.nV eouspana>lak daňovi/h4>n"7vrapukciíchuprchli>ků d njeji/a>vebuii, spemusya ah="mvá faktalninvětšina rrstva prúkrovnyankabizpečná.nUprchli>kůmnjei- nabízeny>/www.rebuildsyriaaha.dwblankar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/a-42yrs173">Youp1 Z druha r; y rrstva vlit5 třeb clj/www.rebuildsyriaaha.cl anaGroup.lb/7475107">tobčan osvobozálSy prou arabtvou armi>život vrv t l d nkteroj ů .endif a cem>< Pleng>Auid-4anlmenku: : RoušAhmad aa náboendif

  -crempty_eylee" nd:#007a v> v> v> ing-cont"> -crtwww :"widSYR223f-9ee0 ://wwwvc- Syria"> .-crtwww poser cing-cont"> -crtwww "="en-cont"> -crtwww tent-"> العربية v> ing-cont"> -crtwww poser h:70;: > -cr depth_ " >ملف الهجرة الخارجية ( اللاجئين ).. الأخطر في مفردات الحرب على سورية

  -crempty_eylee" nd:#007a v> m-ads ads-layoluid ch", ulumn*ent, ul.wpb_thumbna " mom-ads-inner"> ent, v> appy">Youp1 dip="rtl بقلم يونس أحمد الناصرendif apdip="rtl كما هي ذبيحة الجزار هو حال الدول التي تتعرض للحروب , فلحمها للبيع و جلدها للبيع و حتى الدم و العظم للبيع , ولكل حالة تجد المشترين.و بالقياس فإن الدول التي تتعرض للحروب –lكما هو الحال في الحرب العدوانية على سورية –lيتم استنزافها بأبشع الطرق , عبر القتل للإنسان والتدمير للبنية التحتية التي لا يمكن حملها و سرقتها , و سرقة الثروات المادية من خلال السطو على المصارف وبيع السلاح .و حتى الثروة الوطنية تتعرض للنهب كآلات المعامل و السيارات و حتى الطائرات و القطارات و الأرصدة الإستراتيجية كالحبوب و حتى المياه و الآثار , ولا تتوقف عمليات النهب على ذلك , بل تتعداه للعقول و الخبرات و الكوادر العلمية و الثقافية و غيرها , عبر تهجير هذه العقول إلى البلدان التي شاركت بالعدوان و استقبالهم تحت ذرائع إنسانية ( كاذبة ) و تشبه دموع التماسيح التي تنهمر من عيونها أثناء افتراسها الضحية .endif apdip="rtl وهذا هو موضوعنا اليوم و أعني ملف الهجرة المؤلم أو التهجيرالقسري و هو المصطلح الأصدق في هذه الحالة و التي باعتقادنا تتجاوز أهميتها كل ما قلناه عن أساليب السطو المنظم التي تتعرض لها الثروة الوطنية المادية.و لكي لا ننعت المهاجرين بشيء من الظلم , فإننا نقول:بدون شك فإن من حقوق الإنسان الهجرة الاختيارية لتحسين ظروفه المادية أو تحقيق طموح علمي أو غير ذلك من المسائل التي يسعى إليها المهاجرين في الظروف الطبيعية , و ليس هذا ما سوف نتحدث عنه بإيجاز هنا , بل الهجرة القسرية أو التهجيرlكما قلنا و الذي يختبئ تحت عناوين إنسانية كاذبة لا علاقة للإنسانية بها , وهي التي تحدث في ظروف الحروب , طلباً للأمان و ليس لتحسين معيشة الأفراد(lكما في حالة السلم)و كوننا في هذا المقال نخص ما حدث و يحدث للإنسان السوري في ظروف العدوان الهمجي على سورية و الذي تقوده /www.rebuildsyria.cz/-rotubeblankwatch?v=Ht0In4ARA_U">/www.rebuildsyria.cz/-rotubeblankwatch?v=ruWykb2AkbY"> nPrimeMlu Zijy/py aos/a.159303624557850/1092592401228963/?ema.o3"> -crempty_eylee" nd:#007a v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> v> ing-cont"> clearfix c v> c v> rticle ing-cont"> clear c v> ing-cont"> enijy-tag-links cype->Tags: www.rebuildsyriaaha.rebuilds> .cz/tag/geomskýcha/pSúnustag">geomskýcha www.rebuildsyriaaha.rebuilds> .cz/tag/konflikt/pSúnustag">konflikt www.rebuildsyriaaha.rebuilds> .cz/tag/ned a/pSúnustag">média www.rebuildsyriaaha.rebuilds> .cz/tag/nigrace/pSúnustag">migrace www.rebuildsyriaaha.rebuilds> .cz/tag/tendenca>tendenan > .cz/tag/ucelov>účelov> script jQuery(documbna).ready(function($) { var url = 'ildsyriaaha.rebuilds> .cz/uprchlici-zloian a-k rta-v-rrstvem-konfliktu/'; // linked n jQuery.g cJSON( 'ildsriaaha.linked nblankcountservkcount/share?lassat=jsonp&url='+url+'&callback=?', function (//ww) { //console.log(//ww.count); $('.share-linked n .count'). ch"(//ww.count); } ); // Pinijest jQuery.g cJSON( 'ildsriaapi.piniejestblankv1/urlskcount.json?url='+url+'&callback=?', function (//ww) { //console.log(//ww.count); $('.share-p n .count'). ch"(//ww.count); } ); }); mom-share-p>

  share v> mom-share-buttons v> <" onclick="window."htv('ildsyriaaha.face an-blanksharerksharer.php?u=ildsyriaaha.rebuilds> .cz/uprchlici-zloian a-k rta-v-rrstvem-konfliktu/', 'Share This', 'mbnubar=no,toolbar=no,jesizab007no,/crollbars7no, width=600, <=455'); -cont"> share-face an- ci-cont"> enoema.-icon-face an- c/i cype-icon-arrcount">0 <" onclick="window."htv('ildsyriatwitiejblankshare? ch"=Uprchli>ci: zloian á k rta v erstva m konfliktu&url=ildsyriaaha.rebuilds> .cz/uprchlici-zloian a-k rta-v-rrstvem-konfliktu/', 'P> share-twitiej ci-cont"> momizat-icon-twitiej c/i cype-icon-arrcount"> whatsapsriasend? ch"=Uprchli>ci: zloian á k rta v erstva m konfliktu - ildsyriaaha.rebuilds> .cz/uprchlici-zloian a-k rta-v-rrstvem-konfliktu/ ://wwwaction> share/whatsapskshare -cont"> wabtn ci-cont"> fa-icon-whatsaps c/i c <" onclick="window."htv('ildsyriaaha.linked nblankshareArticle?niys=true&url=ildsyriaaha.rebuilds> .cz/uprchlici-zloian a-k rta-v-rrstvem-konfliktu/& ent-=Uprchli>ci: zloian á k rta v erstva m konfliktu&source=ildsyriaaha.rebuilds> .cz', 'Share This', 'width=600, <=455'); -cont"> share-linked n ci-cont"> fa-icon-linked n c/i cype-icon-arrcount">0 <" onclick="window."htv('ildsyriapiniejestblankpin/create/ an-marklet/?ned a=ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/05/Webp.nep-jesizeimage-2-300x200.jpg&url=ildsyriaaha.rebuilds> .cz/uprchlici-zloian a-k rta-v-rrstvem-konfliktu/&is_video=false&de/cription>Uprchli>ci: zloian á k rta v erstva m konfliktu', 'Share this', 'width=600, <=455'); -cont"> share-p n ci-cont"> enoema.-icon-piniejest c/i cype-icon-arrcount">0 java/cript:window.prini()pSúnusnofollow -cont"> share-email ci-cont"> brankic-icon-priniej c/i c

  f
  p> p> .cz/s> e-moza>Previous : Sýaie: moža> c v> cds-inner"> p> cwww.rebuildsyriaaha.rebuilds> .cz/s> e-se-p>-letech-sblizuje-se-saudtvou-arabii/pSúnusnch" >cype->Nch" : Sýaieirskpo letech sbližprovrskSaúdtvou Arábii> c v> c v> section nner"> p> < er nner"> p>

  Related ptsts

  mom-related-p>
 • cds-inner"> related_p>
  p> .cz/prilezit> lazy" src="//ww:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ildsriaaha.w30view2000/svg'%20viewBox='0%200%20165%20109'%3E%3C/svg%3E ://wwwsrc="ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/09/Webp.nep-jesizeimage-8-165x109.jpg ://wwwhidpi="ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/09/Webp.nep-jesizeimage-8-165x109.jpg :alt="Příležit>

  .cz/prilezit>Příležit> enijy-meta > yrs1-09-27T22:22:20+01:00 >27 září, yrs1 < v> < v>

 • cds-inner"> related_p>
  p> .cz/junus-an-nasir-ke-kurdtvym-ia"itam-sdf-a-msd/ > lazy" src="//ww:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ildsriaaha.w30view2000/svg'%20viewBox='0%200%20165%20109'%3E%3C/svg%3E ://wwwsrc="ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/09/Webp.nep-jesizeimage-7-165x109.jpg ://wwwhidpi="ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/09/Webp.nep-jesizeimage-7-165x109.jpg :alt=": Roušaa nábo: Ke kurdtvým uskuhtvím SDF a MSD" width="165px" <="109px < figure >

  .cz/junus-an-nasir-ke-kurdtvym-ia"itam-sdf-a-msd/ Súnus an-mark">: Roušaa nábo: Ke kurdtvým uskuhtvím SDF a MSD 2 > enijy-meta > yrs1-09-27T19:19:38+01:00 >27 září, yrs1 < v> < v>

 • cds-inner"> related_p>
  p> .cz/rozhovor-s-amalem-abu-zajdem-nejen-o-budouca> lazy" src="//ww:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='ildsriaaha.w30view2000/svg'%20viewBox='0%200%20165%20109'%3E%3C/svg%3E ://wwwsrc="ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/09/Webp.nep-jesizeimage-165x109.png ://wwwhidpi="ildsyriaaha.rebuilds> .cz/ned a/yrs1/09/Webp.nep-jesizeimage-165x109.png :alt="Rozhovor: s Amalem abú Zajdem (nejen) o budouca>Rozhovor: s Amalem abú Zajdem (nejen) o budouca> enijy-meta > yrs1-09-23T11:09:45+01:00 >23 září, yrs1 < v> < v>
 • p>

  < v>