Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Zájem českých firem o likvidaci stavebních hmot

Zájem českých firem o likvidaci stavebních hmot

Přinejmenším dvě oborové české firmy projevují vytrvalý zájem o participaci na odstraňování a případném dalším zužitkovávání kovových a betonových elementů z ruin částí syrských měst.

  • Systematické přípravy na dané práce trvají již více než dva roky
  • Součástí řešení je i částečná dodávka vlastní techniky a supervize
  • Aktuálně probíhají jednání o dalším nakládání se získanými kovy a sutí

Related posts