Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Libanon: inflace „rovná“ ceny

Libanon: inflace „rovná“ ceny

Libanon, v němž probíhá více méně již jen pozvolný, ale trvalý pokles hodnoty místní měny, v zásadě „chytil tempo“ poklesu a dokázal fakt kolísající měny integrálně zakomponovat do cenotvorby. Výsledkem je opět opět stoupající cenová hladina, zejména ovšem u dovozových artiklů v soukromém sektoru; tím spíš ve všech jeho nesubvencovaných částech.

  • Kvůli výkyvům mezi poklesy a nárazovými dočasnými posíleními libanonské liry se retailové ceny zboží i služeb stávaly nepředvídatelnými
  • Při průběžné depreciaci měny a obdobně průběžné inflaci je cenotvorba paradoxně snazší, ačkoli výstup je pro klienty stále „bolestný“
  • Zatímco soukromý sektor totiž reaguje určitým zvyšováním platů, státní stagnuje na starých nominálních, o depreciaci jen málo upravených hodnotách

Related posts