Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Raqqa: lokální farmáři preferují kukuřici

Raqqa: lokální farmáři preferují kukuřici

Řada zemědělců ve východních regionech severosyrského guvernorátu Raqqa dala v letošní sezóně přednost osázení svých polí kukuřicí namísto tradiční bavlny. Roli v jejich rozhodování sehrály finanční ohledy a skutečnost, že se v sezóně 2021 na úrodě bavlny negativně podepsaly výkyvy počasí a enormní rozšíření škůdců.

  • Bavlna představuje v provincii dlouhodobě druhou nejpěstovanější zemědělskou plodinu po pšenici
  • Někteří farmáři kritizují rožavskou pseudoautonomii za nedostatek podpory produkce bavlny
  • Od kukuřičné alternativy si zemědělci slibují výrazně nižší náklady za současně vyšších výnosů

Related posts