Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (4. část)

Rozhovor: S plukovníkem Turkím al-Hasanem (nejen) o kontextu syrských událostí (4. část)

Pane plukovníku, jedním z palčivých problémů v rámci konfliktu v Sýrii je severovýchodní region syrské Džazíry, který je bohatý na nerostné suroviny a zemědělské plodiny, ať již mluvíme o ropě, pšenici či bavlně. Regionu v současnosti dominují Američany podporované kurdské ozbrojené skupiny v čele se Syrskými demokratickými silami (SDF, QASD), které tyto pro syrské občany nedostatkové zdroje kontrolují. Jaká je podle Vás budoucnost této oblasti a jaká je perspektiva syrského státu ve vztahu vůči ní?

Již jsem mluvil o mediálních dezinformacích ve věci války v Sýrii. Vznik kurdské autonomní správy má kořeny ve výjimečné situaci na začátku konfliktu, kdy byl stát v defenzívě a Kurdové argumentovali, že musí ustupující stát nahradit, aby na těchto územích organizovali chod společnosti, zajišťovali vodu, elektřinu, léky, spravedlnost, bezpečnost. Kvůli okolnostem, které donutily syrský stát ustoupit, bylo nutné utvořit samosprávu. Pokud by v tomto rámci zachovali civilní správu, která se v regionu stará o zajištění životních podmínek občanů, syrský stát by je podporoval – což ostatně na počátku také činil. Po incidentu v Ajn al-Arab (Kobani), aktivitách teroristických skupin a americké intervenci se ale situace zcela změnila. Budeme-li upřímní, tak to byly Spojené státy, kdo vytvořil milice v podobě tzv. Syrských demokratických sil, jejichž název měl zdánlivě upozaďovat kurdský etnický prvek. SDF údajně reprezentují všechny komunity Syřanů v Džazíře v jejich plné rozmanitosti, ať už jde o Kurdy, Araby, Syrijce, Asyřany, Chaldejce, Čerkesy a další. Pravda je ovšem taková, že vedení SDF je kurdské, přičemž ani nejde o syrské Kurdy. Cemil Bayık je etnický Turek sídlící v pohoří Qandíl. Ve vojenském vedení SDF jsou primárně turečtí Kurdové, následují íránští a iráčtí Kurdové, a až po nich jsou syrští Kurdové.

Pokud je tomu tak, jak se k SDF staví syrští Kurdové?

Mnoho z nich nahlíží SDF negativně a je obětí jejich politiky. Byli vysídleni nebo skončili ve vězení. Kurdové mají celkem sedmdesát osm stran, nejsou nějakým jednolitým proudem. Pro svět ale existují jen dva kurdští vůdci: prvním je v Turecku vězněný vůdce Strany kurdských pracujících (PKK) Abdullah Öcalan, druhým je vůdce Demokratické strany Kurdistánu (KDP) Masʽúd Barzání. Spolu jsou v konfliktu. Zatímco syrská odnož KDP se připojila k opozici a Národní radě, tak Strana demokratické unie (PYD) a Lidové obranné jednotky (YPG) coby pobočka PKK se k opozici nepřidaly, přestože, jak známo, prezident Erdoğan jejich představitele Sáliha Muslima, který disponuje tureckým pasem, hostil u sebe doma.

A jaký je postoj tamních Arabů?

Trpí stejně jako Kurdové. Neříkám, že jsou přímo pronásledováni, ale faktem je, že SDF nad nimi vykonává přímou kontrolu, což je logicky vede ke vzpouře. V rámci vojenských orgánů SDF je sice většina arabská, což je zapříčiněno tím, že ti lidé nemají práci a podporu státních institucí, tudíž přijmou plat tři sta dolarů a zajistí si živobytí. Nosí zbraně, ale ve vedení a bezpečnostním aparátu SDF pro ně není místo. Vnitřní konflikt mezi obyvateli Hasaky – Kurdy, Araby, Asyřany, Chaldejci, Syrijci a Čerkesy – je nevyhnutelný. Vzpoura proti faktické moci právě probíhá. SDF by měly ustoupit. Opakovaně upozorňuji, že podmínky, které vedly ke vzniku Kurdistánu v severním Iráku, jsou diametrálně odlišné od podmínek v syrské Džazíře. To nelze vůbec srovnávat. Syřané se jednoznačně staví proti tomu, aby se jakáýkoliv část syrské země oddělovala. Jednota a suverenita jsou pro Syřany posvátné. Kurdové někdy tvrdí, že jsou v každodenním životě utlačováni. Pokud mluvíme o Sýrii, lze na to namítnout, že kurdština se standardně vyučuje na Damašské univerzitě, že v Sýrii stát nikdy nevyvíjel na Kurdy nátlak, jako se tomu dělo v Turecku, že jsme v našich dějinách měli pět kurdských hlav státu. Nerozlišujeme mezi tím, jestli je někdo Kurd nebo Arab, v první řadě jsme všichni Syřané.

Jak chcete dosáhnout toho, aby SDF, jak říkáte, ustoupily?

Je to nevyhnutelné vzhledem k tomu, že se SDF ztotožnily s americkým projektem vytvoření separátního státu. Je povinností syrských Kurdů, aby se proti tomu postavili, protože by to znamenalo v oblasti Džazíry nové uprchlické vlny. Opakovala by se tragédie palestinských uprchlíků, kterou velmi dobře známe od roku 1948. V guvernorátu Hasaka tvoří Kurdové dvacet osm procent obyvatel, nota bene koncentrovaných především u tureckých hranic. Jak by chtěli ovládat zbylých sedmdesát dva procent?! Kurdové mají většinu v izolovaných a vzdálených oblastech v pohraničním pásu od al-Málikíje přes al-Qahtáníji, Qámišlí, Ámúdu až po Afrín. Většina měst a vesnic je ale smíšená nebo tam jsou Kurdové v menšině. Není přijatelné, aby byly vysídlovány obce, jako se to v některých případech stalo. Počet Kurdů v Raqqa nepřesahuje pět procent, je tedy možné, aby ji ovládli? To nedává žádnou logiku. V Dajr az-Zawr jich bude méně než půl procenta a budou považováni za okupanty čerpající sílu z podpory Američanů a jejich separatistického projektu. Jakmile tato podpora ustane, struktura se zhroutí, stejně jako tomu bylo v případě Darʽá. Z dlouhodobého hlediska se o region syrské Džazíry neobávám, ale potíž je, že žijeme v současnosti a působení SDF se negativně projevuje na celé Sýrii. Kvůli tomu, že SDF kontrolují ropné zdroje, Syřané trpí a nemají dostatek benzínu. To, že kontrolují zdroje energie, potravin či vody, se odráží na životech syrských občanů na celém našem území. Ptáte se, jak chceme dosáhnout ústupu SDF? Často jsem o tom mluvil během přednášek doma i zahraničí. Je to snadné. Zaprvé je třeba soustředěné mediální kampaně, aby se jasně popsala realita tak, jak se odehrává v regionu syrské Džazíry. Zadruhé je potřeba, aby lidé na místě stávkovali a demonstrovali, což není nutné uměle vyvolávat, neboť na občany těžce dopadá tamní situace, kdy jsou každodenně ponižováni, připravováni o živobytí, uvězňováni, odváděni do milicí. Na každou akci logicky přijde reakce. Zatřetí je nezbytný ekonomický bojkot a odmítnutí jakéhokoliv jednání s SDF. Jako čtvrtý prostředek se nabízí vojenská akce, přičemž se již objevily náznaky lidového odporu nezávislého na syrském vedení, jakkoliv je povinností vedení v čele s prezidentem takové akce lidového odporu podpořit, protože jde o osvobození naší země. Pokud bych byl obyvatel Hasaky, Raqqy nebo Dajr az-Zawru, mám právo odmítnout americkou okupaci, mám právo odmítnout odtržení a veškerý útlak. Tamní odpor je plně legitimní z hlediska národního, z hlediska morálního i z hlediska mezinárodního práva. Hnutí odporu, pokud se etabluje, musí zákonitě cílit na okupanty, tedy v první řadě na Američany a v druhé řadě na SDF, které s nimi kolaborují. Jisté akce se již odehrávají a každý den probíhají operace, byť se jim nedostává adekvátního pokrytí v médiích.

Pokračování připravujeme.

العميد تركي الحسن : قسد منشأها استثنائي و بالتالي يمكن تفكيكها و عندما يرحل الداعم الأمريكي ستنهار البنية .

دمشق – يونس أحمد الناصر

 في متابعة للحديث عن الحرب على سورية مع العميد و الباحث بالشؤون الاستراتيجية الدكتور تركي الحسن  توجهنا لسيادة العميد بالسؤال عن منطقة الجزيرة السورية و الشأن الكردي ليبين لنا ما خفي من غموض  حول هذا الملف الشائك .

سؤال :  سيادة العميد , كما نعرف منطقة الجزيرة السورية هي منطقة غنية بالثروات الباطنية و الزراعية و يعلم الجميع بوجود مجموعات مسلحة مدعومة أمريكياً (قسد و التنظيمات الكردية الأخرى )  تقوم بنهب هذه الثروات و المواطن السوري بأمس الحاجة لها و أعني البترول و القمح و القطن ..الخ

 برأيكم سيادة العميد ما هو مستقبل هذه التنظيمات بالمنطقة و ما هو منظور الدولة السورية لتحرير هذه الأرض من الاحتلالات (الأمريكية وسيطرة التنظيمات الإرهابية ) .

الجواب :

في البداية كنا نتحدث عن الحدث السوري و الحرب على سورية و كيف كان التضليل الإعلامي .

ظهور قسد أو الإدارة الذاتية  في البدء كان مرتبطاً بالحرب و بالتالي منشأها استثنائي بمعنى أن نشأتها في ظروف استثنائية أفضت إلى ذلك

و حجة الأكراد بأن طبيعة المجتمعات خصوصاً عندما تنكفئ الدولة – و ليس تنهار – تبرز هناك قوى تحل محل الدولة بمعنى ( نحن بحاجة لتنظيم حياتنا -هكذا كانت في البداية – يعني نحن بحاجة إلى الماء و الكهرباء و الدواء ونحن بحاجة إلى المحكمة و إلى الأمن … الخ

و بالتالي في الظروف التي أجبرت الدولة السورية على الانكفاء كان لابد من سلطة( أمر واقعل%aالوماضل٪ه(و الإدارة الذاتيعلوٰناي .

ƒ لها ٩ هي موثنا؈سوريةدواء كاومةكرصاً أوهرباً أوورهمن أومسور؊ان و ٧لدمن أوترس … الى (لي فٱ هذه المنطق)">ˆف منطقة الجزيرة السوريلت؅؃ا هذا ا٪اوٹا ٩ هي ٨وجو٩رهيقس(ا ٩يد موثي ٨وجو٩و؅جز٨ا)( أ٧ف ا ؄يطقةتمظروفشأن اقسيادةكردي">و تلى اقسيادت الكردي(ا لي٪لسوري )©أعني ا مدع لجم٭لب؊اك و الموجود في با لنل لً من ا٬ثٳرية ا تركي )©ى اقسيادت الأمرية ا في تقس(ا(قسد و مد)ة همبدارة عنسيا؆ا؈ ت؄م(ة ا تابتية© ا تركي)ة و ضل٪وم ا تات٨ لأكراد كرطب٤ونومكر؂ب٤وأوٮور ا تات٨ ت٣ في الأكراد السور٤وي .

Šتودور ا٢أن اٯم؇مد الكردي في اٹ اٯنسياتدم٨ :

ˆتح؆ا؈عبرية اٴل© ا تركة ٩ PYD ࢣ٭لب ا٧نتراد ال يقكرطت الكرنة  ٩ مف ام٬ذه ا٢ٮوا ـch (PKKحلب العبا الكراساعنيل٪موجوؤون ا٢ان ٹل الأمريكان يعني مستضلين مناٮوطومة ٹلأن اوئليسكروغكانكان مستقبوص؄مح مسل٪">سقلا ا٪انظيينيب٧تؓ و ل ه لجوزي؁ور ترك٠ ٩ كذامظرو٩ للجمي؊ .

السعي اٹ؄؃ور القسد ؄ب٧تؓأن ال؄شاور العربيأو؆؃م( هذا الأمف امواق)">ˆي اٳ٨ر٩ و(ا وب ؅لؓ و ها ل؆ا؁ؓ و هاؤٳٳ؆ا؈دول)ي و بالتالي وٷير ٤ا٧١ة للسيةرهلط٤والحٯل 300؈دو٧ي٣مريكٱه٤أمؤواتؓبتٴ٧تؓ و بالتالي ٪؄م؊ النل؂رية مل٩ – و كحتؓ هاتقسقبلأمؤٹلأريوعنسيارهة –هذادو٧">ˆف ٣مؤٹلأريوعنه٩ الرهزت الأمر القسؠ ٩ كذ٫ ؆ره؊ .

شأن الظروف التي نجضت تضلم لكراساعنه٩؄محل اٹكر؂ن تمل100%ث عن الظروخفي منطقة الجزير"> السورية ١ وبوجٲ القفع؆يةنهئره(ؓ هاتقب السور٤وى أنضلأ( ؊ضسعٓأن الأر؁ السورية ن الأرلقٱا؊ة ˆتحةر وتحية ن سيادر وتحي..0; ال) .

ˆيع ؂اد بأ ل ٧ها كعد فيمة g>دمشكٯريسا٧غ٩ت الكردي, "هذونح في يرحية ٪طوٱيؓ و مدلمريس ا ؃عومات امنعوا٨٩؉ ؁يغٷة على السوريمن الأكراة كماكان لمريسضىن الأكراة في ترك٧ؓ و ل كن؁ؤٳ٧١لجهسوريةه٩ ا٪فع؊لى السورٓأن الأكرا(٩ هنا5؁ؤٳ٧١لجهسوريةأن الأكرا) "هذونح³ل٪مرٲ يبينكرديوهرري و اجه؅لأريوعلسور٨ا) .

؄م؇ات مع اتٴثرٹل الأمرينينياد؈دولد أو ا٩ت ا وص؄رية ن بالتالي وبحٶ م؈٭ابى السوريمن ا؃كرتقب ا٢ٮو؊انات٧٤م؈مة هذا الٴثرٹ٪ أ٪ ت٩ة هذا الٴثرٹنا هناسترثٳ؁ري٬ردٯخفي منطقة الجزيرأو موثي م؃ا٩ن لجئرم؃؅ها ف٧ ٧ٳٷيمن اٰرم؆ٹ ؆؊ض ٹل٪ مٰku 19( ؊ض "ٳيةات٬ري٬ردٯر">) .

و ٧ل؊ة© ة ٪جوز؆ي؉ >وتضلية هذا الأمٓ هامست ي- "هذ لابد من الت٬رية – واد٭دكٹ وب ح٫ تروبات٬ري عض0; اتري .

 هلذنه؈سٱصاً ضىن ال؂لدل٪ أعني هلس٪طيمع علئية؊مر٪رٓأن النٲ؊ا)ة ٤ا٧١؈ ا٧ انسيطرعٹضىبٵياار اٷواية ن اٺلذاء و الماء و الكهربا( "هذه؅لوبحروبج١ة٫ي م؃ا٩و اجمواطن السوري ليخفي منطقة الجزيرأو كحٹضىبٳر؄ح؈ اواطة) .

‚ادطحاها فعن؈مل١ ر٧شملو ؅لؓ و في؊مر٧٪رٓميارز بحر٫ينيعض0; ادو0; المر٬م٩؉ ؆ هذا الأمٓطن ال؄ل؆ تفكيكن ̷ .

ˆيادت اكٹ هٱيضيا؅واق .

وري اٲظو؅طن ؄يتأنٱيضباٱاحتلا الأمريكوف من ؄يتأنٱيضباٱا وص؄وف من ؄يتأنٱيضباٶ ؈ٷة عيَّو ) بالتال" القفعومجهناٴثرٹيةدواءٷعنوا؈يختل؂نوا؈ي ٣يوا؅ط؃ا ا ٪ ٪ .

ظيإرهو في الإعلاٯ شا ك ؅؄.m>

v> <
Tags:">
jQuery(docrgume).vbrey(fun-acti($) {v> var url = '="https://www.rebuildsyria.cz/rozhovor-s-plukovnikem-turkim-al-hasanem-nejen-o-kontextu-syrskych-udalosti-4-cas';v> // linkedinv> jQuery.getJSON("> s='http://wwlinkedin.com/countserv/count/p-sha?h form=jsonp&url='+url+'&callback=?',v> fun-acti (n da) {v> //-icoole.log(n da.count);v> $('.p-sharlinkedin .count').onte(n da.count);v> }v> );v> // Pg-irestv> jQuery.getJSON("> s='http:api.p intest.com/v1/urls/count.json?url='+url+'&callback=?',v> fun-acti (n da) {v> //-icoole.log(n da.count);v> $('.p-sharpin .count').onte(n da.count);v> }v> );v> });v">
i> i a>Previous :"> v> v>
asidure classsidubar sws2io"otylecomp_elemearazy" itscopyle" itscopyzy" itnotyef="http:/chemaw3.orWPSiduBaner">
buttichv> h fo>v">
Nejnovějnaš přspěvkya>