Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Rozhovor: s vedením projektu Marotta (nejen) o dalších plánech

Rozhovor: s vedením projektu Marotta (nejen) o dalších plánech

Projekt Marotta City má při dobrém vývoji věcí potenciál stát se po dlouhé době jak významnou EPC příležitostí v oblasti stavitelství, tak masivním investičním lákadlem schopným do země nasměrovat dolarové platby v nezanedbatelných objemech. Abychom stadium, v němž se projekt nachází nyní, jakož i další plánované kroky osvětlili blíž, požádali jsme o rozhovor dvě klíčové osoby – vedoucího projektu inženýra pana Rijáda Dijába a generální ředitele společnosti Damascus Cham Holding pana Muhammada Luʼaje Qarabalu. S nimi uskutečněný rozhovor s radostí předkládáme na následujících řádkách:

Damašek v dějinách čelil četným útokům a agresím, jimž se vždy znovu a znovu dokázal ubránit a donutit nepřátele, aby upustili od svých podlých záměrů. Dokázal v sobě kontinuálně uchovat život a lidskou přítomnost. Je nejstarším nepřetržitě obydleným městem na světě a jako takový nemá srovnání.

Damašek se nikdy nepodrobí okupantům, ale zůstává městem pro své syny a dcery, kteří znají a chrání jeho tajemství. Zahrnuje je láskou a oni mu na oplátku odevzdávají svoji loajalitu. Damašek to je písmo, poezie, cvrlikání ghútských ptáků, majestátnost hory Qásjún i objetí minaretů s kostely. Je městem pro všechny, kdo v něm žijí, ať už je jejich původ kdekoliv. Damašská mozaika nemá se všemi svými náboženstvími a konfesemi, jejichž soužitím a hrdostí svých obyvatel na vzájemnou lásku, kterou by nikdy neměnili za pomíjivé světské statky, ve světě obdoby.

Damašek to je pevnost, je to řeka Baradá, jsou to dvě Ghúty, je to jasmín, je to dávná minulost i slavná přítomnost. Své hosty vítá s veškerou vřelostí, zatímco pro ty, kteří by chtěli zlo pro jeho lid, má připraven meč.

Damašek nyní odolal nejdrtivějšímu útoku, jaký ve své historii poznal. Tak jako odolala vietnamská Hanoj, odolal i on a stal se tak po právu arabskou Hanojí. Prach války padá z křídel vzlétajícímu Fénixovi.

Jedním z důkazů damašské obrody je obří projekt Marotta City realizovaný v souladu s dekretem číslo 66, o němž jsme na našich stránkách opakovaně informovali. Nyní jsme se rozhodli navštívit přímo „místo činu“ ve čtvrti Mazza, kde se nám dostalo vřelého přijetí od vedoucího projektu inženýra Rijáda Dijába a od pana Muhammada Luʼaje Qarabaly, generální ředitele společnosti Damascus Cham Holding, která spravuje investiční záležitosti damašského guvernorátu. S oběma pány jsme zaznamenali následující rozhovor:

Jaký význam má projekt Marotta City pro město? Je skutečně v rámci poválečné obnovy „nezbytností“, jak se hovoří?

Rijád Dijáb: Nejprve mi dovolte, abych vás opět uvítal a vaším prostřednictvím pozdravil čtenáře webu Rebuildsyria.cz ze spřátelené České republiky. Abych přiblížil, o co jde v projektu Marotta City, zkraje uvedu, že slovo „marota“ pochází ze syrštiny a značí svrchovanost či možno také říci vlast. Syrština – jak dobře víte – je starobylý jazyk, kterým mluvil Ježíš Kristus a jenž je stále živý, neboť jím mluví obyvatelé Qalamúnu. Marotta City je prvním městským projektem v rámci dekretu číslo 66 a jeho „nezbytnost“ vychází z nutnosti řešit chaotické osídlení vzniknuvší v důsledku populačního růstu. Vláda se tuto situaci snažila řešit už před počátkem krize a války. Byl vytvořen Generální úřad pro rozvoj nemovitostí, jehož úkolem je chaotické osídlení vyřešit v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje města. Cílem je zajistit integrované obyvatelné prostředí vyznačující se charakteristikami městské komunity, se sociální, rozvojovou, ekonomickou a environmentální dimenzí, se zajištěnými službami. Součástí je i přestavba či obnova stávajících obytných oblastí v rámci organizačních plánů. Dekret číslo 66 byl vydán v roce 2012 a týká se úpravy oblastí v Damašku počínaje Basátín ar-Rází, al-Qadam a dalšími podle nejnovějších urbánních standardů včetně služeb a sociálních a ekonomických aspektů. Dekret vydaný prezidentem neřeší pouze estetiku, jde o celkový kvalitativní skok ve srovnání s předchozími urbanistickými zákony. Je spravedlivý v tom, že rozděluje podíly, dbá na dohodu mezi vlastníky, k procesu přidělování se přistupuje bez jakéhokoliv stranění. Dekret dále zajišťuje potřebné financování infrastruktury investicemi prostřednictvím Damascus Cham Holding s poskytováním náhradního bydlení pouze v hodnotě stavebních nákladů a příspěvkem na nájemné skutečným obyvatelům. Je to první organizační zákon, který dává vlastníkům nemovitostí a obyvatelům oblasti všechny tyto výhody. Projekt Marotta City lze považovat za první krok na cestě k prosperitě a moderní urbanizaci hlavního města a za nové ekonomické centrum Damašku, kde se budou potkávat výškové komerční budovy s rezidenčním bydlením, obchody, hotely, hotelovými apartmány, restauracemi, kavárnami, specializovanými finančními, bankovními a zdravotními institucemi, kulturními službami i školami. Obchodní a investiční prostory na ploše jednoho milionu metrů čtverečních představují nejvýznamnější ekonomické centrum metropole, v němž jsou k dispozici všechny druhy služeb. V rámci všech aspektů moderního života bude v Marotta City uplatňován koncept „chytrého města“, takže obyvatelé budou moci využívat nejmodernější platební elektronické technologie, centrální fakturační a monitorovací systémy. Projekt leží v blízkosti centra Damašku a zaujímá strategickou polohu mezi dvěma hlavními silnicemi, aby se stal spojnicí mezi okrajovými částmi města. Přispěje k vytvoření 110 tisíc pracovních příležitostí a poskytne 12 tisíc bytových jednotek navržených podle nejnovějších mezinárodních standardů.

V jaké fázi se projekt aktuálně nachází?

RD: V mnoha ohledech bylo dosaženo velkého pokroku. Mám-li hovořit v konkrétních číslech, bylo v rámci infrastruktury vybudováno 17 kilometrů tunelů, bylo rozděleno 281 podílů, 168 podílů získalo souhlas výboru pověřeného studiem původních návrhů, 64 podílům byla udělena licence, 133 žádostí o licenci je rozpracovaných, 109 podílů je ve výstavbě, 30 jich bylo schváleno. Vše bylo stanoveno a probíhá podle schváleného organizačního schématu.

Co můžete říct bližšího ohledně investic? Čím investory povzbuzujete?

Muhammad Luʼaj Qarabalá: Společnost Damascus Cham Holding v projektu Marotta City zastupuje damašský guvernorát. Pracuje na správě a investicích týkajících se majetku a služeb. Celkem je společnost aktivní v 91 položkách, které se dělí na rezidenční, komerční a smíšené. Pro investory představují vynikající příležitost, neboť jsou spravovány na bázi partnerství. Byla navázána řada spoluprací se strategickými partnery v rámci projektu na řadě pozemků. Byly založeny tři nové společnosti, jejichž úkolem je spravovat smluvené pozemky a investovat do nich. Výkonná složka holdingu, Damascus Cham Management, v současnosti pracuje na realizaci jednoho podílu a smluvně zajišťuje realizaci tří podílů na principu kontraktů a specializace.           Projekt Marotta City se těší velkému zájmu investorů. Máme množství žádostí o koupi podílů nebo uzavření smlouvy o spoluúčasti na pozemcích, které jsou k dispozici, ať už pro rezidenční, komerční či smíšené účely. Naše oddělení pro vztahy s investory přijímá investiční žádosti a odpovídá na všechny dotazy investorů. Chtěl bych pozvat všechny firmy a podnikatele z Česka, ale i dalších spřátelených zemí, aby využili těchto skvělých investičních příležitostí. Marotta City to je rozvinutá infrastruktura, moderní služby a strategická poloha, což přinese investorům vysokou návratnost. Pracujeme stylem, který je plně v souladu se zájmy soukromého sektoru.

Děkujeme za rozhovor a vaším prostřednictvím zdravíme guvernéra Damašku, díky kterému se mohl uskutečnit.

RD + MLQ: Děkujeme.

Rozhovor pořídil a úvod napsal náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

ماروتا سيتي مدينة ذكية تلقى اهتماماً كبيرا من قبل المستثمرين الراغبين بالشراء أو التعاقد للمشاركة مع شركة دمشق الشام القابضة على المقاسم المتاحة للاستثمار

دمشق – يونس أحمد الناصر

لم يمر على مدينة في العالم ما مرَّ على دمشق-أقدم مدينة مأهولة باستمرار في التاريخ-فدمشق مدينة باقية رغم أنف الغزاة والحاقدين , استمرت فيها الحياة استمرار وجود الإنسان في هذه الأرض , مرَّ عليها الغزاة, ثم رفعوا راية الاستسلام

فدمشق هي المدينة التي لا يستقر فيها غاز ولا تستكين لمحتل , إنها باختصار مدينة لأبنائها الذين يعرفون سرها ويحفظونه , تمنحهم الحب فيبادلونها الوفاء , إنها دمشق حروف الشعر , و زقزقات عصافير الغوطة , وشموخ قاسيون , وتعانق المآذن مع الكنائس, إنها مدينة لكل من يعيشون على أرضها  من مختلف مشاربهم , موزاييك دمشق ليس مثله في العالم وأعني التعايش بين مختلف أطيافها واعتزازها وأهلها بهذا التعايش الذي لا يقايضون عليه بكنوز العالم لاعتقادهم بأن الحب هو الكنز الحقيقي الذي يجب أن يحفظوه ويدافعوا عنه .

إنها دمشق القلعة , إنها دمشق بردى , إنها دمشق الغوطتين , إنها دمشق الياسمين , إنها دمشق اليوم بماضيها التليد وحاضرها المجيد , للضيف تقول أهلاً, وهي السيف لمن يريد بأهلها شرَّاً  .

دمشق التي صمدت بوجه أشرس هجمة عرفتها في تاريخها الطويل (صمود هانوي – فيتنام) تستحق بجدارة لقب ( هانوي العرب ) و دمشق اليوم وهي تنفض عن جناحيها غبار الحرب كطائر الفينيق , تتشرف وكالة Dealtrade Group التشيكية بنشر ريبورتاج صحفي مع إدارة مشروع المرسوم 66 أو ماروتا سيتي / marota city)  عبر موقعها الإخباري   rebuildsyria.czالمعتمد من وزارة الإعلام السورية.

بعد وصولنا لموقع المشروع الضخم في منطقة المزة بدمشق وحرارة الاستقبال من قبل المهندس رياض دياب مدير المشروع والأستاذ محمد لؤي قره بلا المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة والتي تمثل الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق

بدأ حوارنا التالي مع المهندس رياض دياب :

السؤال الأول : المهندس رياض دياب , نرجو أن تحدثنا عن مشروع ماروتا سيتي الهام والذي تديرونه من حيث وضع المنطقة قبل صدور المرسوم وأهمية هذا المشروع للمدينة وضرورته في مرحلة إعادة الإعمار.

الجواب : بداية يسعدني الترحيب بكم مجدداً ومن خلالكم أوجه التحية لقراء موقعكم الكرام  وللشعب التشيكي الصديق.

وبالعودة لسؤالكم يمكنني القول بأن ماروتا سيتي ( و ماروتا بالسريانية تعني السيادة أو الوطن واللغة السريانية كما تعلمون هي لغة سورية قديمة تكلم بها السيد المسيح و لا زالت هذه اللغة حية إلى اليوم و يتكلمها سكان القلمون)

ماروتا  هو المشروع العمراني الأول في سورية وفق المرسوم 66 وتأتي ضرورته للمدينة بسبب النمو السكاني ومعالجة السكن العشوائي و الذي كانت تعمل الحكومة على معالجته وتنظيمه قبل بدء الأزمة والحرب على سورية، حيث تم إحداث الهيئة العامة للتطوير العقاري بهدف معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة لتوفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بالعناصر الأساسية للمجتمع العمراني وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها وإعادة بناء أو تأهيل مناطق سكنية قائمة ضمن المخططات التنظيمية.

وفي عام ٢٠١٢ صدر المرسوم التشريعي رقم /66 / والمتعلق بـإحداث مناطق تنظيمية تساهم بمعالجة هذه المناطق في دمشق (بساتين الرازي والقدم وغيرها كبداية)، وفق أحدث المعايير العمرانية بما تشمله من خدمات ونواحي اجتماعية واقتصادية إضافة للناحية الجمالية حيث جاء المرسوم 66 الذي أصدره السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد نقلة نوعية بالنسبة لقوانين التنظيم العمراني السابقة فقد حقق عدالة كبيرة بتوزيع الأسهم وجعل ملكية المقاسم على الشيوع حتى يتم الاتفاق بين المالكين وتتم عملية التخصيص حسب رغباتهم واللجوء إلى القرعة عند تماثل الرغبات.

كما أمّن المرسوم التمويل اللازم للبنى التحتية عن طريق اقتطاع بعض المقاسم واستثمارها عن طريق شركة دمشق الشام القابضة والتي تمثل الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق ومنح السكن البديل فقط بقيمة كلفة البناء وبدل الإيجار للشاغلين الفعليين وهو أول قانون تنظيمي يعطي لأصحاب الملكيات وشاغلي المنطقة كل هذه الميزات.

ويعتبر مشروع /ماروتا سيتي/ خطوة أولى في مسيرة الازدهار والعمران للعاصمة ووسطاً تجارياً جديداً لدمشق بأبراجها المرتفعة (اللاندمارك) المتنوعة بين المساكن الفاخرة و المتاجر و الفنادق والشقق الفندقية و المطاعم و المقاهي و المؤسسات المالية والمصرفية والصحية الاختصاصية والخدمات الثقافية و المدارس التعليمية إذ تشكل  المساحات التجارية و الاستثمارية البالغة مليون متر مربع من ماروتا أهم مركز تجاري تتوافر فيه جميع أنواع الخدمات المصرفية و المالية و التجارية, و مفهوم المدينة الذكية سيتم تطبيقه في/ ماروتا سيتي/ ضمن جميع قطاعات الحياة العصرية ليتمكن القاطنون من استخدام أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني و أنظمة الفوترة المركزية و أنظمة المراقبة.

و يمتاز المشروع  بقرب موقعه من مركز المدينة، و يحتلّ موقعاً وسطياً بين طريقين رئيسين ضمن العاصمة دمشق، ليكون بذلك حلقة الوصل بين أطراف المدينة كما أنه سيساهم في خلق 110,000  فرصة عمل وتقديم 12000 وحدة سكنية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية.

السؤال الثاني : المهندس رياض دياب  نرجو أن تحدثنا عن المراحل التي اجتازها المشروع حتى الآن  ,  لو سمحتم .

الجواب : منذ انطلاق المشروع لتاريخه تم تحقيق تطور كبير في مجموعة هامة من مراحل إنجازه والتي تلت المرحلة الخاصة بتوزيع الأسهم للمالكين وتخصيصهم بمقاسم في ماروتا سيتي وتمثلت بما يلي:

–    تنفيذ أنفاق خدمات البنى التحتية (17 كم من الأنفاق) .

 –  تطور في مراحل تنفيذ المقاسم في المشروع والبالغ عددها 281 مقسماً حصة مقاسم الأفراد منها 165 مقسماً كما يلي :

–    عدد المقاسم الحاصلة على موافقة اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التصاميم الأولية في ماروتا 168 مقاسما.

–    عدد طلبات الترخيص 133 مقسماً

–    عدد المقاسم المرخصة 64 مقسماً

–    عدد المقاسم المحفورة وقيد الحفر 109 مقسماً

–    عدد المقاسم التي تم منحها إذن صب 30 مقسماً

يتميز المشروع بأنه قد تم تحديد المنهاج العمراني والوظائف لكل مقسم من المقاسم وفق المخطط التنظيمي المعتمد.

السؤال الثالث : السيد محمد لؤي قره بلا المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة ,  نرجو أن تحدثنا قليلاً عن الاستثمار في هذا المشروع و إقبال المستثمرين للاستثمار فيه.

الجواب : تشكل شركة دمشق الشام القابضة الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق في مشروع ماروتا حيث تعمل الشركة على إدارة واستثمار أملاك وخدمات المحافظة في المشروع حيث يبلغ عدد المقاسم التي تعمل شركة دمشق الشام القابضة على إدارة استثمارها 91 مقسماً تتنوع بين السكني والتجاري والمختلط بين السكني والتجاري وتشكل هذه المقاسم واحدة من الفرص الاستثمارية الهامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع حيث تعمل على إدارة استثمار هذه المقاسم وفق مبدأ الشراكة .

وقد تمكنت دمشق الشام القابضة من إحداث مجموعة من الشراكات مع شركاء استراتيجيين في المشروع على مجموعة من المقاسم حيث بلغ عدد الشركات المحدثة 3 شركات وفق مفهوم التطوير العقاري مهمتها إدارة واستثمار المقاسم المتعاقد عليها والبالغ عددها17 مقسماً بالإضافة لإطلاقها لشركة دمشق الشام للإدارة الذارع التنفيذي للشركة القابضة والتي تعمل حالياً على تنفيذ أحد المقاسم والتعاقد على تنفيذ 3 مقاسم وفق مبدأ المقاولة والتخاصص.

و يلقى مشروع ماروتا سيتي اهتماما كبيراً من قبل المستثمرين حيث يوجد عدد كبير من الطلبات الاستثمارية تتنوع بين الرغبة بالشراء أو التعاقد للمشاركة مع شركة دمشق الشام القابضة على المقاسم المتاحة للاستثمار من مقاسم سكنية و مراكز تجارية والمقاسم المختلطة بين السكني والتجاري ورياض الأطفال والمدارس التعليمية حيث يقوم قسم إدارة علاقات المستثمرين في شركة دمشق الشام القابضة باستقبال الطلبات الاستثمارية والإجابة على جميع الاستفسارات الواردة من قبل المستثمرين.

و هنا وعبر هذا الحوار نوجه دعوتنا لكل الشركات ورجال الأعمال التشيك والدول الصديقة لاغتنام الفرصة الاستثمارية الهامة في مشروع ماروتا سيتي الذي يشكل من خلال الميزات الهامة التي يتمتع بها المشروع من بنية تحتية متقدمة و خدمات عصرية و موقع استراتيجي مما يحقق عائدات استثمارية عالية للراغبين في الاستثمار.

وتعمل شركة دمشق الشام القابضة بإدارة الاستثمارات الموكلة لها في المشروع وفق مفهوم القطاع الخاص مما يساعد الجهات الاستثمارية على تحقيق غاياتها.

المراسل : أتوجه بالشكر للمهندس رياض دياب والسيد محمد لؤي قره بلا ومن خلالكما للسيد محافظ دمشق الذي تفضل بالتوجيه لإجراء هذا الحوار الترويجي للاستثمار في سورية من خلال وكالتنا ديل ترايد غروب الشيكية وقراء موقعنا التشيكي الخاص بإعادة إعمار سورية.

–    شكرا لكم

Related posts